Uutiset

Uudistamme alakoulun digimateriaalejamme

Uudistamme alakoulun sarjojen digituotteiden käyttöliittymiä elokuuksi 2021. Luvassa on tutut, laadukkaat sisällöt helppokäyttöisinä kokonaisuuksina. Tuomme lisäksi digituotteisiimme uuden Analytiikkapalvelun, joka vastaa monipuolisesti jatkuvan arvioinnin ja etäopetuksen tarpeisiin. Uudistuksella lisäämme myös tuotteidemme saavutettavuutta ja parannamme toimintavarmuutta.

Uudistunut digiopetusaineisto opettajan työn tukena

Uudistuneet opettajan digiopetusaineistot ovat helppokäyttöisiä ja visuaaliselta ilmeeltään selkeitä. Digiopetusaineistossa liikkuminen on entistä sujuvampaa, ja tarjolla on työskentelyä tukevia digitaalisia työkaluja. Opettaja voi myös valita digiopetusaineiston sen mukaan, onko luokassa käytössä painettu vai digitaalinen kirja. Digiopetusaineistojen toimivuutta eri älytauluilla on myös parannettu.

Opettaja, huomioi nämä asiat:

 • Nykyisten digiopetusaineistoihin tehdyt merkinnät ja muistiinpanot eivät siirry uusiin versioihin.
 • Muistathan siirtää muistiinpanosi talteen heinäkuun 2021 loppuun mennessä.

Uusi Analytiikkapalvelu tukee jatkuvaa arviointia

Uusi Analytiikkapalvelu vastaa monipuolisesti jatkuvan arvioinnin ja lisääntyneen etäopetuksen tarpeisiin. Analytiikkapalvelun avulla opettaja voi seurata digikirjaa, digitehtäviä ja digilisätehtäviä käyttävän oppilaan edistymistä reaaliaikaisesti yksilö- ja ryhmätasolla.

Uusi Analytiikkapalvelu esittää oppilaiden edistymisen visuaalisesti selkeässä muodossa, jolloin opettajan on helppo muodostaa kokonaiskuva ryhmänsä etenemisestä: kuinka paljon tehtäviä on suoritettu ja miten niissä on onnistuttu. Myös yksittäisen oppilaan työskentelyä on mahdollista seurata lähemmin ja antaa tarvittaessa tukea ja palautetta. Opettaja voi hyödyntää Analytiikkapalvelun dataa oppilaiden henkilökohtaisten oppimistavoitteiden asettamisessa sekä osana palautteenantoa ja arviointia.

Katso video uuden Analytiikkapalvelun toiminnallisuuksista >

Oppilaiden digimateriaalien käytettävyys paranee

Uudistuneet oppilaiden digikirjat, digitehtävät ja digilisätehtävät tarjoavat uudessa käyttöliittymässä tutut, luotettavat sisällöt. Uudistuneet oppilaan digimateriaalit ovat selkeitä, helppokäyttöisiä ja niissä liikkuminen on sujuvaa.

Saavutettavuus tuo tasa-arvoa

Käyttöliittymäuudistuksen yhteydessä kiinnitämme erityistä huomiota digituotteiden saavutettavuuteen. Tavoitteena on huomioida entistä paremmin erilaiset käyttäjäryhmät, joilla on toimintarajoitteita. Saavutettavuuden parantaminen näkyy erityisesti tuotteiden visuaalisen ilmeen selkeytenä. Digituotteemme ovat uudistuksen jälkeen myös entistä paremmin käytettävissä erilaisilla päätelaitteilla.

Mitkä tuotteet uudistuvat?

Elokuussa 2021 käytössä ovat seuraavat uudistuneet tuotteet.

Luonnontieteet

Tutkimusmatka 1–6 Ympäristöoppi

 • digikirja
 • digitehtävät
 • digimediatehtävät
 • digiopetusaineistot digikirjan ja painetun kirjan käyttäjille

Humanistiset aineet

Forum historia ja Forum yhteiskuntaoppi

 • digikirja
 • digitehtävät
 • digiopetusaineisto

Saa laulaa! 1–6 digiopetusaineisto

 • Saa laulaa! 1–6 digiopetusaineisto sisältää luokkien 1–6 materiaalit.

Sydän 1–6 Uskonto

 • Sydän 1–6 digiopetusaineistot
 • Sydän 3–6 digikirjat

Uusi Kipinä 3–5

 • digikirja
 • digitehtävät

Vieraat kielet

C’est parti !

 • digilisätehtävät
 • digiopetusaineisto

Det var en gång

 • digilisätehtävät
 • digiopetusaineisto

Hallo, Berni!

 • digilisätehtävät

High five! 3–6

 • digikirja
 • digitehtävät
 • digilisätehtävät
 • digiopetusaineisto digikirjan ja digitehtävien käyttäjille
 • digikokeet

Jump in!

 • digilisätehtävät
 • esitysmateriaali

Me toca!

 • digilisätehtävät
 • digiopetusaineisto

Megafon 1

 • digikirja
 • digitehtävät
 • digiopetusaineisto digikirjan ja digitehtävien käyttäjälle

Na rakete

 • digilisätehtävät
 • digiopetusaineisto

Schnitzeljagd 1 ja 2

 • esitysmateriaalit