Uusi Kipinä (OPS 2016) – Otava Oppimisen palvelut

Uusi Kipinä (OPS 2016)

Uusi Kipinä on uudistettu opettajia kuunnellen ja oppilaita ajatellen.

Uusi Kipinä on helposti hallittava kokonaisuus, joka varmistaa äidinkielen perustaidot jokaiselle oppilaalle. Uusi Kipinä on opettajan tukena oppituntien suunnittelussa, pitämisessä ja arvioinnissa. Oppilaalle Uusi Kipinä tuo oman kokoista oppimista: riittävästi perustehtäviä, kertausta, luovuutta ja haasteita. Ja kaiken voi halutessaan valita myös digitaalisena!

 • Äidinkielen osa-alueet ovat selkeästi näkyvissä.
 • Opetustekstit on hiottu ja perustehtäviä on riittävästi.
 • Luovat tehtävät ja paritehtävät tuovat lisähaastetta.
 • Mediataidot on nostettu esiin tuomalla mukaan tutustumista eri medioihin.
 • Oppikirjan erillinen ilmaisutaidon osuus on oivallinen lisä vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen.
 • Tehtäväkirja etenee oppikirjan mukaisesti.
 • Helppokäyttöiset digitehtävät tukevat monenlaisia oppijoita ja tarjoavat tarvittaessa lisähaastetta oppilaalle.

Katso Uusi Kipinä -sarjan vinkit etäopetukseen >

Katso video
Jäälin koululla 3. luokkaa opettava Maiju Poutiainen kertoo, kuinka Uusi Kipinä -sarja tukee hänen opetustyötään. Katso >

Tutustu käyttäjäetuihin
Katso hinnat

Tulosta keskustelunoppa (pdf) >

Kipinä-sarjan edellisen version löydät täältä >

Uusi Kipinä (OPS 2016)

Ajankohtaista

Uusi Kipinä -sarjan digikirjat ja digitehtävät uudistuvat

Uudistamme Uusi Kipinä -sarjan digikirjat ja digitehtävät elokuuksi 2021. Uudistuksessa digitaalisiin materiaaleihin liitetään uusi opettajan analytiikkatyökalu, joka vastaa monipuolisesti jatkuvan arvioinnin ja etäopetuksen tarpeisiin. Analytiikkapalvelu esittää digikirjaa tai digitehtäviä käyttävien oppilaiden edistymisen reaaliaikaisesti yksilö- ja ryhmätasolla visuaalisesti selkeässä muodossa.

Uudistuneet oppilaan digimateriaalit ovat selkeitä, helppokäyttöisiä ja niissä liikkuminen on sujuvaa. Uudistuksen yhteydessä lisäämme myös materiaalien saavutettavuutta ja parannamme toimintavarmuutta.

Uuden Otso-sovelluksen avulla oppilas voi kuunnella Uusi Kipinä -sarjan tekstejä

Painettua Uusi Kipinä -oppikirjaa käyttävä oppilas voi Otavan Otso-sovelluksen avulla kuunnella kirjan opetustekstit ja jatkokertomuksen.

Opittava asia aukeaa uudella tavalla, kun opetustekstin voi kuunnella myös kotona. Koukuttavan jatkokertomuksen kuunteleminen houkuttelee oppilasta nauttimaan kirjallisuudesta, laajentaa sanavarastoa, ruokkii mielikuvitusta ja pitää yllä kaunokirjallisen tekstin kuuntelemisen taitoa. Paavo Kerosuon ääneen lukemat tekstit tarjoavat mallin vivahteikkaasta tekstistä.

Tutustu Otso-sovellukseen

Sarjan periaatteet

 • Erilaisten tekstien ja kuvien monipuolinen tutkiminen, muokkaaminen, arvioiminen, vertaileminen ja tuottaminen harjoituttaa monilukutaitoa. Tekstien kuunteleminen ja videoiden katseleminen on mahdollista digikirjassa ja digiopetusaineistossa.
 • Tuoreita tekstikatkelmia luetaan ja käsitellään sekä yksin että yhdessä. Osa teksteistä käsittelee myös muiden oppiaineiden aiheita, jolloin integrointi on helppoa.
 • Mediataidot kehittyvät oppilaan ikätason mukaisesti.
 • Laajemmat kirjoitustyöt, toiminnalliset peliaukeamat, projektit ja ongelmanratkaisutehtävät vahvistavat ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja. Oman työn suunnittelua, arviointia ja palautteen antamista ja vastaanottamista harjoitellaan aina ikätasolle sopivalla tavalla.
 • Monipuolisten pari- ja ryhmätehtävien avulla harjoitellaan yhdessä toimimista ja yhteistyötä.
 • Kipinän avulla oppilaasta tulee aktiivinen, osallistuva, ympäristöön myönteisesti vaikuttava ja rohkeasti itseään ilmaiseva oppija.

Oppilaan materiaalit

Uusi Kipinä 3

Uuden Kipinän selkeä rakenne ja rauhallinen ulkoasu tuovat luontevan mahdollisuuden eriyttämiseen. Opetusteksti on ikätason mukaista ja opetettava asia havainnollistetaan esimerkein. Tehtävät erottuvat selkeästi ja ne alkavat aina perustasosta. Jokaisessa jaksossa on pelillisiä ohjatun kirjoittamisen tehtäviä.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää
Kipinä 3 tehtäviä

Uusi Kipinä 3 tehtäviä

Uudessa tehtäväkirjassa on runsaasti perustehtäviä sekä kertaavia tehtäviä. Innostava kuvitus ja selkeä aukeamarakenne tukevat oppimista. Jokainen jakso alkaa tavoitteiden esittelyllä sekä oppilaan omien tavoitteiden määrittelyllä. Jakso päättyy aina itsearviointiin. Tehtäväkirja etenee samassa järjestyksessä kuin oppikirja.

Katso näytesivut tästä. 

Tehtäväkirjasta on saatavilla myös E- ja S2-kirjat, joita voi käyttää luokassa samanaikaisesti perustehtäväkirjan kanssa. Lue erityismateriaaleista lisää täältä. 

Onko käytössäsi edellinen versio Kipinä 3 -oppikirjasta? Voit käyttää uutta tehtäväkirjaa vanhan oppikirjan kanssa, jos otat huomioon sen, että se vaatii opettajalta enemmän työtä.

Uusi tehtäväkirja noudattaa uuden oppikirjan järjestystä, ei vanhan. Vanhassa oppikirjassa lukuja ei ole numeroitu, ja ne ovat eri järjestyksessä kuin uudessa tehtäväkirjassa. Uudessa tehtäväkirjassa on myös uutta sisältöä uuden oppikirjan mukaisesti, esimerkiksi mediajakso. Taulukosta voi tarkistaa, miten uusi tehtäväkirja ja vanha oppikirja vastaavat toisiaan.

Lue lisää

Uusi Kipinä 4

Uusi Kipinä 4 -oppikirjassa äidinkielen ja kirjallisuuden osa-alueet ovat näkyvillä. Opetustekstiä havainnollistetaan esimerkein ja mallinnokset tukevat oppimista. Selkeä rakenne ja numeroidut sisällöt helpottavat kirjan käyttöä. Oppikirjan tehtävät etenevät aina opetustekstiin liittyvästä perustehtävästä haastavampiin tehtäviin. Uusi Kipinä 4 sisältää monipuolisesti eri tekstilajeja, joita mallinnetaan. Tuoreita kirjallisuuskatkelmia luetaan myös yhteisöllisesti, ja jatkokertomus jokaisen jakson alussa laajentaa sanavarastoa.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Uusi Kipinä 4 tehtäviä

Tehtäväkirja etenee samassa järjestyksessä kuin oppikirja. Jokaisen jakson alussa asetetaan tavoitteet, joita arvioidaan jakson lopuksi. Kirja sisältää runsaasti perustehtäviä, ja tehtävät etenevät helposta haastavimpiin. Lyhyt, kertaava opetusteksti jokaisen luvun avussa tukee tehtävien tekemistä.

Katso näytesivut tästä. 

Lue lisää

Uusi Kipinä 5

Uusi Kipinä 5 -oppikirja nostaa esiin äidinkielen ja kirjallisuuden perustaidot. Uudistuksen myötä oppikirjaan on tuotu lisää mediataidon sisältöä ja tuoreita tekstejä. Selkeät havainnollistukset ja täsmälliset opetustekstit tukevat oppimista. Jokaisessa jaksossa on mielenkiintoinen projektiaukeama, jonka tehtäviä voi tehdä yksin, parin kanssa tai ryhmässä.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Uusi Kipinä 5 tehtäviä

Tehtäväkirja etenee samassa järjestyksessä oppikirjan kanssa, ja luvun alussa oleva lyhyt opetusteksti kertaa harjoiteltavan asian. Nelivärisen tehtäväkirjan rauhalliset aukeamat tukevat oppimista ja perusasioiden opettelua. Oppilas voi QR-koodin avulla katsoa Uuteen Kipinään tehtyjä videoita, joihin on tehtäväkirjassa tehtäviä. Itsearviointi on mukana jokaisessa jaksossa.

Katso näytesivut tästä. 

Lue lisää
Uusi Kipinä 6 oppikirja

Uusi Kipinä 6

Uusi Kipinä 6 -oppikirja nostaa esiin äidinkielen ja kirjallisuuden perustaidot. Uudistuksen myötä oppikirjaan on tuotu lisää mediataidon sisältöä ja tuoreita tekstejä. Selkeät havainnollistukset ja täsmälliset opetustekstit tukevat oppimista. Jokaisessa jaksossa on mielenkiintoinen projektiaukeama, jonka tehtäviä voi tehdä yksin, parin kanssa tai ryhmässä.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Uusi Kipinä 6 tehtäviä

Tehtäväkirja etenee samassa järjestyksessä oppikirjan kanssa, ja luvun alussa oleva lyhyt opetusteksti kertaa harjoiteltavan asian. Nelivärisen tehtäväkirjan rauhalliset aukeamat tukevat oppimista ja perusasioiden opettelua. Oppilas voi QR-koodin avulla katsoa videoita, joihin on tehtäväkirjassa tehtäviä. Itsearviointi on mukana jokaisessa jaksossa.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan opas

Opettajan opas

Helppokäyttöinen opettajan opas sisältää oppituntien suunnittelua ja tuntityöskentelyä tukevaa materiaalia.

Mukana on mm. oppikirjan aukeamat, tehtäväkirjan aukeamat vastauksineen, tuntisuunnitelmaehdotukset, opittavien asioiden käsittelyvinkkejä, kirjavinkkejä, lista kaikista opittavaan aiheeseen liittyvistä materiaaleista sarjan eri osissa, oppikirjan tehtävien vastaukset, luetunymmärtämistehtävät ja kokeet arviointiohjeineen.

Lue lisää
Opettajan liitteet

Opettajan liitteet

Näppärä kokonaisuus kopioitavia tehtäviä tunnille ja kotiläksyksi!

Sisältää mm.

 • helppolukuiset versiot oppikirjan jatkokertomuksista
 • eritasoisia kielitiedon tehtäviä
 • luetunymmärtämisen tehtäviä
 • yhdessä tehtäviä tutkimustöitä.
Lue lisää

Erityismateriaalit

Uusi Kipinä -sarja tarjoaa jokaiselle oppilaalle sopivaa harjoitusta ja tukea. Apuna ovat erilliset E- ja S2-tehtäväkirjat.

Tehtäviä E

Uusi Kipinä 3 E -kirja sopii alaspäin eriyttämiseen, ja se noudattaa peruskirjan rakennetta. Sivunumerointi on sama, ja aukeamat ovat selkeät. Tehtävänantoja on helpotettu ja tehtäviä mukautettu. Raikas kuvitus jäsentää aukeamaa.

Katso näyteaukeama tästä.

Lue lisää

Tehtäviä S2

Uusi Kipinä 3 S2 -kirja etenee samassa järjestyksessä perustehtäväkirjan kanssa. Kirja sopii oppilaalle, jolle suomi ei ole äidinkieli. Tehtävät harjoittavat niitä asioita, joissa oppilas tarvitsee tukea ja lisäharjoitusta. Tehtäväkirja kartuttaa oppilaan sanavarastoa ja tutustuttaa uusiin käsitteisiin.

Katso näyteaukeama tästä.

 

Lue lisää

Oppikirjailijat

Sanni Arvaja

Työskentelen luokanopettajana Keski-Suomessa. Opetan päivittäin lähes kaikkia oppiaineita, mutta äidinkieli on kuitenkin se ykkönen!

Oppimateriaalin täytyy innostaa ja kiinnostaa aina uudestaan. Tähän haasteeseen olen tarttunut oppimateriaalin tekijänä erityisesti kuvituksen osalta. Oikean kuvittajan löytäminen uuteen kirjasarjaan oli huippua!

Mielestäni Kipinän kuvitus toimii: se on värikäs, houkutteleva ja satumainen. Juuri sellaista tunnelmaa haluan äidinkielen ja kirjallisuuden tunneillekin. Toivon, että tämän oppimateriaalin parissa myös opettaja löytää uutta kipinää työhönsä.

Lue lisää

Eija Kangasniemi

Olen Keiteleen, Keurusselän ja Kajaanijoen kautta Kallaveden rannalle rantautunut kansankynttilä. Viimeiset kymmenen vuotta olen opettanut äidinkieli- ja kirjallisuuspainotteisessa koulussa.

Töissä minut saa kipinöimään kaikenlainen yhdessä tekeminen. Onnekseni olen saanut työparikseni kollegan, jonka kanssa yhteisopettajuus sujuu saumattomasti, mikä on suunnaton voimavara.

Äidinkielen opettamisessa tärkeintä on innostaa oppilaita kirjojen pariin, rohkaista omaa ilmaisua ja hieman hullutella. Kipinän tekemisessä nautin, kun ajatuksia ja ideoita pinotaan, vaihdetaan, vatkataan ja jossakin vaiheessa ollaan ihan liekeissä!

Lue lisää

Minna Konttinen

Lapsuuteni idolit olivat Peppi, Paula Drew, Viisikon Pauli ja Lotta. Lastenkirjallisuuden vahvat tyttöhahmot ja tarinat veivät mukanaan ja avarsivat maailmankuvaani. Keskustelut kirjoista samanikäisen serkkutytön kanssa toivat tarinoihin uusia ulottuvuuksia. Samanlaisen lukuilon ja -innon haluaisin tartuttaa myös oppilaisiini.

Työskentelen luokanopettajana Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa. Opettajan matkani on kulkenut Savon, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan kautta Helsinkiin.

Parasta täydennyskoulutusta minulle on ollut oppikirjatyö jo vuodesta 2006. Loistavaa oppikirjaa ei synny ilman monialaista ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Nautin yhdessä tekemisestä opettajana huippukollegoiden ja oppikirjatyössä idearikkaiden oppikirjailijoiden kanssa.

Lue lisää

Sini Lairio

Työskentelen luokanopettajana Lohikosken koulussa Jyväskylässä. Oppikirjailijan työ imaisi minut mukaansa ensimmäisen kerran jo 2000-luvun alussa, ja nyt on ollut hauskaa luoda Kipinä-sarjaa.

Opettamisessa parasta on, kun oppilaat innostuvat ja uppoutuvat tarinoiden ja kertomusten maailmaan. Monipuoliset työtavat, joihin kuuluvat toiminnalliset ja yhteisölliset tehtävät sekä sähköinen oppimateriaali, ovat minulle tärkeitä.

Hyvä oppimateriaali kannustaa sekä oppilasta että opettajaa kokeilemaan uutta ja kehittämään itseään. Kipinässä annetaan mahdollisuus harjoitella ja oppia yhdessä toisten kanssa innostavalla tavalla.

Lue lisää

Anu Löyttyniemi

Olen opettanut 25 vuotta eri-ikäisiä lapsia ja nuoria Helsingin kouluissa sekä tulevia luokanopettajia Helsingin yliopistossa.

Mielestäni oppiminen saa olla kivaa, ja siinä pitää olla myös reipas ripaus huumoria! Kun uusi opittava liikuttaa, koskettaa ja sitouttaa mukaan, tapahtuu pysyviä muutoksia ajattelussa. Vaikka maailma ja koulu ovat muuttuneet kovasti, ihminen on pysynyt pohjimmiltaan aika samana. Sama huomatuksi ja kuulluksi tulemisen tarve meillä ihmisillä on edelleen. Ja halu oppia uutta ja onnistua.

Minusta on mukavaa olla oppikirjailija. Voin omalta osaltani yrittää tuoda oppimisen riemua luokkiin mahdollisimman monille, sekä oppilaille että opettajille.
Varsinkin äidinkielen ja kirjallisuuden opettamisessa tarvitaan hyvää, selkeää ja motivoivaa oppimateriaalia. On hienoa, jos lapselle kehittyy niin hyvä lukutaito, että hän osaa lukea jopa rivien välistä.

Lue lisää

Satu Pesonen-Kokko

Lapsuuteni lempikirja oli Peppi Pitkätossu, jota isäni luki minulle iltaisin. Kirjaan liittyy tunteita, jotka saivat minut ajattelemaan lukemista uudella tavalla. Kirja innosti minua ja ystäviäni näyttelemään ja pitämään Peppi-juhlia.

Opettaessani kirjallisuutta haluan ohjata oppilaita löytämään kirjahyllyissä piileksiviä aarteita ja innostaa heitä löytämään oma tapa ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan.

Opettajan tähtihetki on, kun oppilas kokee oivalluksen, löytää jotain uutta. On etuoikeus olla mukana näillä löytöretkillä. Matka on monesti pitkä – siinä on niin tuulta kuin tyventäkin. Ei voi tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kiehtova matka jatkuu Kipinä-kimpassa.

Lue lisää

Taina Huttunen

Olen opettanut Helsingissä vuodesta 1993 peruskoulussa ja lukiossa. Tällä hetkellä työskentelen luokanopettajana Oulunkylän ala-asteen koulussa. Oppikirjailijana aloitin Otavan Saa laulaa -sarjan parissa. Pääsin mukaan Uuteen Kipinään 2018.

Äidinkieli on tärkeä, sillä kieli on osa identiteettiä, keino ilmaisuun, itseisarvo sekä väline oppimiseen. Kielellä voi myös leikkiä. Sävellän ja sanoitan lauluja, jopa kieliopista. Lukeminen mahdollistaa toisen asemaan asettumisen ja kokemusmaailman laajentamisen. Lukiessaan tutustuu myös itseensä, kun samaistuu kirjan henkilöihin ja myötäelää heidän tunteitaan. Lukemalla kieli kehittyy ja oma ilmaisukyky avartuu.

Elämyksellinen oppiminen, osallisuus, ajattelun taidot, tiedon muotojen sekä materiaalien monipuolisuus, luovuus ja huumori ovat tärkeitä aineksia, kun suunnitellaan oppimateriaaleja. Työryhmässä ideat ja pedagogiset polut puidaan ja muokataan moneen kertaan, ja siitä syntyy toimiva oppimateriaali. Oppikirjailijana oppii itsekin todella paljon!

Lue lisää

Mila Teräs

Olen kirjoittanut kirjoja lapsille ja nuorille noin kymmenkunta vuotta.
Rakastan työtäni, johon sain kipinän jo lapsena kirjastossa. Mikään ei tuottanut sellaista tunnetta kuin astuminen kirjan maailmaan, joka oli täynnä uusia ystäviä, seikkailuja ja tunteita.

Kipinään olen kirjoittanut muun muassa oppikirjan kertomukset ja oppilaan digilisätehtävien tarinat. Uskon, että nimenomaan hyvät tarinat kannustavat lapsia äidinkielen ja kirjallisuuden pariin. Lapset tarvitsevat sadun hohtoa!

Kirjallisuus on kielemme kasvutarha ja kansallispuisto.
Äidinkielen opiskelu ei saa olla tylsää. Sääntöjen opettelun lisäksi opetuksen täytyy kunnioittaa lapsen luontaista luovuutta ja mielikuvitusta.
Kieli on iloa ja leikkiä. Parhaimmillaan tämä leikki johtaa oppilaan yhä vivahteikkaampaan itseilmaisuun – ja jokapäiväiseen kasvuun.

Lue lisää

Vinkit ja ideat

Vinkki Kalevalan päivään

Tulosta tunnille mukaan Uusi Kipinä Tehtäviä 4 -kirjan tehtävä, jossa tutustutaan Kalevalan tapahtumapaikkoihin.

Kalevalan tapahtumapaikat -tehtävä (pdf)

Lue lisää

Keskustelunoppa

Parilukeminen on yhteisöllisen lukemisen työtapa, jossa oppilaspari lukee yhdessä valitsemansa tekstin tai kirjan.

Keskustelunopan avulla saat parit juttelemaan luetusta, ja autat heikompiakin lukijoita kertomaan ajatuksiaan.

Tulosta keskustelunopan pohja ja symbolien selitykset (pdf)

Lue lisää

Esittelyvideo