Otava Oppimisen palvelut työnantajana

Olemme osa Kustannusosakeyhtiö Otavaa ja tekemistämme ohjaavat Otava-konsernin arvot: vastuullisuus, laatu, rohkeus ja läheisyys.

Perheyritys

Otava on perheyritys, jossa jokaista työntekijää arvostetaan. Vaalimme työyhteisöä, jossa luotamme toisiimme ja arvostamme omaa ja toistemme työtä ja kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti. Haluamme onnistua yhdessä ja oppia toisiltamme.

Osaamisen kehittäminen

Kannustamme työntekijöitä itsensä, työnsä ja työyhteisön kehittämiseen. Osaamista ja omassa työssä kehittymistä arvioidaan yhdessä säännöllisesti ja tuetaan aktiivisesti.

Avoin keskustelukulttuuri

Pyrimme avoimeen palaute- ja keskustelukulttuuriin mm. säännöllisten kehittymis- ja tavoitekeskustelujen avulla.

Me otavalaiset

Artikkelit

Konseptista koulukirjaksi – kustannustoimittaja mahdollistaa laadukkaan oppimateriaalin synnyn

Oppimateriaaleilla on merkittävä asema suomalaisen sivistyksen ja menestyksen luojana. Otavan Kirjasäätiön oppimateriaalipalkinnolla halutaan tukea ja kannustaa laadukkaiden oppimateriaalien sisältöjen kehittämistä ja tekemistä Suomessa. Palkinto on tunnustus merkittävästä saavutuksesta oppimateriaalien tekemisen alueella.

Artikkelit

Myyntipäällikön työ Otavalla ei ole Via Dolorosa

Oppimateriaaleilla on merkittävä asema suomalaisen sivistyksen ja menestyksen luojana. Otavan Kirjasäätiön oppimateriaalipalkinnolla halutaan tukea ja kannustaa laadukkaiden oppimateriaalien sisältöjen kehittämistä ja tekemistä Suomessa. Palkinto on tunnustus merkittävästä saavutuksesta oppimateriaalien tekemisen alueella.

Artikkelit

Kurkistus opettajan arkeen – asiakasymmärryspäällikkö on tärkeä tiedonvälittäjä

Oppimateriaaleilla on merkittävä asema suomalaisen sivistyksen ja menestyksen luojana. Otavan Kirjasäätiön oppimateriaalipalkinnolla halutaan tukea ja kannustaa laadukkaiden oppimateriaalien sisältöjen kehittämistä ja tekemistä Suomessa. Palkinto on tunnustus merkittävästä saavutuksesta oppimateriaalien tekemisen alueella.

Hyvinvointi

  • Pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista, työkyvystä ja työn sujumisesta elämäntilanteet huomioiden.
  • Tarjoamme monipuolista tukea ja pyrimme yhdessä löytämään ratkaisuja eri tilanteisiin.
  • Hyvinvointimme pohjautuu myös hyvään johtamiseen, ja meistä jokaisella on oikeus hyvään esihenkilötoimintaan. Tavoitteenamme onkin, että johtaminen ja esihenkilötyö on meillä ammattitaitoista ja tasapuolista.

Tarjoamme sinulle

  • Mahtavat työtoverit
  • Joustavan työajan ja mahdollisuuden tehdä monipaikkatyötä eli yhdistää etätyön ja läsnätyön
  • Mahdollisuuden palata perhevapaalta joustavasti töihin
  • Kattavan työterveyshuollon
  • Ergonomisen työpisteen ja viihtyisät työtilat toimistolla
  • Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen
  • Mahdollisuuden käyttää omaa kuntosalia Otavan toimitiloissa Uudenmaankadulla