Artikkelit

Kurkistus opettajan arkeen – asiakasymmärryspäällikkö on tärkeä tiedonvälittäjä

Laura Hagelberg ei varsinaisesti etsinyt uutta työpaikkaa, kun hän huomasi, että Otava Oppimisen palvelut haki asiakasymmärryspäällikköä. Tässä olisi haaste, johon hän halusi tarttua. Kustantaminen toimialana kiinnosti ja ennen kaikkea hän pääsisi Oppimisen palveluiden ensimmäisenä asiakasymmärryspäällikkönä rakentamaan uusia toimintamalleja. Asiakasymmärryksen vahva osaaja aloitti uudessa pestissään Otavalla huhtikuussa 2022.

Lue, mitä asiakasymmärryspäällikkönä työskentelevä Laura ajattelee työstään ja tulevaisuudestaan Otavalla.

Suunnitteilla asiakaslähtöinen tulevaisuus 

Asiakasymmärryspäällikön työn päämäärä ja tavoite on tuoda asiakkaan ääni kuuluviin Oppimisen palveluiden kehitystyössä. Asiakkaita kuuntelemalla voimme tarjota parhaat mahdolliset oppimateriaalit, palvelut ja asiakaskokemuksen niin opettajille, opiskelijoille kuin oppilaille. Tällä hetkellä rakennan pohjaa yhä asiakaslähtöisemmälle tulevaisuudelle, eli suunnittelen, miten saisimme tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti kerättyä ja hyödynnettyä asiakasymmärrystä kehitystyössämme.

Tärkeitä työkaluja asiakasymmärryksen kerryttämiseksi ovat esimerkiksi asiakaspalautteet, haastattelut, kyselyt ja koulukäynnit. Erilaiset tutkimukset ovat työni ydintä. Koska asiakasymmärrystä kertyy valtavasti useista eri kanavista, kokonaisuuksien hallinta on erityisen tärkeää ja olennaista onkin saada data jäsenneltyä helppokäyttöiseen muotoon kehitystyön tueksi. Asiakasymmärrystä tulee hyödyntää yhä enenevissä määrin esimerkiksi digitaalisia materiaaleja ja palveluita kehitettäessä.

Yhteiset onnistumiset ilahduttavat

Olen luonteeltani utelias ja analyyttinen. Innostun pienistäkin työssä syntyneistä oivalluksista ja haluan jatkuvasti kehittyä työssäni. Työssäni Otavalla olen tukiroolissa: pääsen kurkistamaan asiakkaiden käyttäytymismalleihin ja tätä tietoa välitän tarpeen mukaan esimerkiksi johdolle, digikehitys- ja oppikirjatiimeille tai yksittäisille henkilöille. Ilahdun aina, kun vaikkapa oppikirjatoimitus löytää keinot, miten hyödyntää asiakasymmärrystä toimintamme kehittämisessä. Silloin koen onnistuneeni itsekin.

Yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä

Otava työnantajana on antanut minulle vapaat kädet ja luottaa ammattitaitooni. Saan rakentaa omannäköiseni kokonaisuuden asiakasymmärryksen kehittämiseksi. On hienoa huomata, että asiakkaiden ajatuksia ja mielipiteitä arvostetaan ja niitä halutaan kuulla.

Koen työni merkitykselliseksi, sillä Otavalla pääsen osaksi yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä. Kun ymmärrämme aidosti asiakkaidemme arkea, voimme pureutua niihin pieniin, konkreettisiin asioihin, joiden avulla voimme tarjota parhaat mahdolliset oppimateriaalit ja tukea parhaalla mahdollisella tavalla opettajien työtä. On kiehtovaa päästä osaksi lasten ja nuorten koulutuspolkuja.

Tätä et tiennyt meistä

Työhaastattelussa minulle kerrottiin, että Otavalla juhlistetaan onnistumisia ja hyvää työporukkaa yhdessä ja se on osoittautunut todeksi!