Haluamme olla vastuullisuudessa alamme suunnannäyttäjä

Haluamme olla vastuullisuuteen liittyvässä kehityksessä kustannusalan etulinjassa. Vastuullisuus on yksi keskeisimmistä arvoistamme ja valettu strategiamme kulmakiviin. Suomalaisena perheyhtiönä olemme edistäneet ympäröivän yhteisön hyvinvointia jo yli 130 vuoden ajan ja jatkamme työtämme jatkuvasti kehittyen. Meille myönnetty Avainlippu-tunnus toimii osoituksena Suomessa tehdyistä tuotteista ja palveluista.

Oppimisen palveluiden ensimmäisen vastuullisuusohjelma julkaistiin vuonna 2023. Se toimii vastuullisuustyömme eteenpäin kehittyvänä ohjenuorana, jonka mukaan toimimme seuraavat vuodet. Vastuullisuusohjelmamme keskiössä ovat ihmiset. Vaikutamme yhteiskuntaan ja ihmisiin ennen kaikkea sisältöjemme kautta. Tavoitteet on asetettu korkealle ja kuljemme määrätietoisesti niitä kohti. Haluamme kasvaa, oppia ja kehittyä jatkuvasti. Siksi myös tavoitteemme siirtyvät saavutettaessa aina eteenpäin. Uskomme elinikäiseen oppimiseen myös omassa vastuullisuustyössämme.

Sosiaalinen vastuu

Vaikutamme sisältöjemme kautta

Olemme mukana kymmenien tuhansien lasten, nuorten ja aikuisten oppimisen polulla. Tämä on meille kunniatehtävä ja pyrimme osaltamme tarjoamaan jokaiselle yksilölle parhaat mahdolliset edellytykset oppimiseen. Haluamme mahdollistaa vaikuttavinta oppimista yhdenvertaisesti jokaiselle oppijalle sekä rakentaa sellaisia saavutettavia sisältöjä ja palveluita, joista jokainen oppija voi tunnistaa itsensä. Tavoitteenamme on, että monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus näkyvät niin sisällöissämme, palveluissamme kuin työyhteisössämmekin. Kohtelemme kaikkia ihmisiä niin työyhteisössämme kuin sen ulkopuolella yhdenvertaisesti, oikeudenmukaisesti ja arvostaen. ​Nämä teemat on nostettu vahvasti osaksi sekä työyhteisömme että sisältöjemme kehitystä.

Taloudellinen vastuu ja hyvä hallintotapa

Johdamme eettisesti

Emme tyydy vain noudattamaan lainsäädäntöä, vaan toimimme kaikissa tilanteissa eettisesti kestävällä tavalla. Samaa edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme. ​​

Oppimisen palveluissa toimii vastuullisuustiimi, jonka tehtävänä on viedä vastuullisuusohjelmamme tavoitteet käytännön tasolle. Järjestämme vuosittain vastuullisuusfoorumin, jossa koko henkilöstömme keskittyy kehittämään edelleen vastuullisuustyötämme. Oppimisen palveluiden eettiset ohjeet ohjaavat lisäksi työtämme ja koko henkilöstömme on käynyt läpi niitä koskevan koulutuksen. Oppimisen palveluissa vastuullisuus on aidosti kaikkien yhteinen asia.

Ympäristövastuu

Minimoimme ympäristövaikutuksemme

Pyrimme määrätietoisesti pienentämään ympäristövaikutuksiamme tuotteiden ja palveluiden elinkaaren kaikissa vaiheissa: suunnittelussa, tuotannossa, jakelussa ja käytössä. Oppimisen palveluiden hiilijalanjälki irrotettiin konsernitason laskennasta ensimmäisen kerran vuonna 2023. Laskemme hiilijalanjälkemme ja raportoimme siitä osana Otava-konsernin hiilijalanjäljen laskentaa. Kehitämme jatkuvasti omaa osaamistamme ja asetamme toiminnallemme ilmastotavoitteet osana konsernin ilmastotyötä.

Arvoketjumme on kokonaan suomalainen ja kaikki oppikirjamme painetaan Suomessa. Keuruulla on valmistettu kirjoja Otavan Kirjapainossa jo 1950-luvulta lähtien. Kirjapainollemme on myönnetty FSC-sertifikaatti ja siirrymme käyttämään kaikissa Keuruulla painetuissa oppimateriaaleissamme FSC-ympäristösertifioitua paperia. Näin varmistamme, että voit luottaa oppimateriaaleissa käyttämiemme raaka-aineiden vastuullisuuteen.

Poimintoja

Artikkelit

Hyvien valintojen viikkoa vietetään 29.4.–5.5.2024!

Tällä viikolla vietetään Suomalaisen työn liiton luotsaamaa Hyvien valintojen viikkoa. Suomalaisena perheyhtiönä olemme edistäneet ympäröivän yhteisön hyvinvointia jo yli 130 vuoden ajan ja jatkamme työtämme jatkuvasti kehittyen.

Uutiset

Tähtipöllö-lukukilpailu kannustaa alakouluisia lukemaan

Kustannusosakeyhtiö Otava ja Otava Oppimisen palvelut haluavat kannustaa koululaisia lukemaan enemmän, ja siksi olemme käynnistäneet valtakunnallisen alakoululuokille suunnatun Tähtipöllö-lukukilpailun.

Artikkelit

Otava tukee lasten ja nuorten lukemista ja lahjoittaa 30 000 euroa lukemisen edistämiseen

─ Lasten ja nuorten innostaminen kirjojen maailmaan on meille Otavassa tärkeää ja haluamme tänä vuonna tukea lasten ja nuorten lukemisen edistämistä tällä lahjoituksella, kertoo Kustannusosakeyhtiö Otavan 1.1.2023 uutena toimitusjohtajana aloittava Eva Reenpää.