Artikkelit

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa: Videotuottaja herättää oppikirjatekstin eloon

Ammattimuusikko, valokuvaaja, kuvataiteilija, myynnin ja markkinoinnin ammattilainen. Kaikkea tätä Hannu Huhtamo oli tehnyt urallaan, kunnes oli aika siirtyä uuteen. Otava Oppimisen palveluiden videotuottajan paikka aukesi hakuun juuri otolliseen aikaan. Nyt Hannu on viihtynyt Oppimisen palveluiden AV-tiimissä jo reilun parin vuoden ajan. Mikä parasta, aikaisempien töiden parhaat puolet yhdistyvät myös nykyisessä työssä.

Ihmisläheistä kokonaisuuksien hallintaa

AV-tiimin nimi saattaa herättää mielikuvan ryhmästä, joka saapuu asennushaalareineen ja kaapeleineen ratkaisemaan teknisiä ongelmia. Vaikka teknologia on tärkeä osa työtäni, se on vain pieni osuus monipuolisesta työnkuvasta. Teen paljon yhteistyötä oppikirjailijoiden, kustannustoimittajien ja muiden tiimien kanssa. Päiväni voivat sisältää videoiden editointia, käsikirjoittamista ja toisinaan video-workshopien vetämistä kollegoille. Joskus kuvaukset vievät koko työpäivän. Silloin kuvataan, äänitetään, valaistaan ja ohjataan.

Tuottajan työ on erittäin ihmisläheistä ja vaatii hyviä sosiaalisia taitoja. Tiimimme pyrkii välttämään poteroitumista. Haluamme aktiivisesti jakaa osaamista ja oivalluksia yli tiimirajojen. Laadukas yhteistyö näkyy myös valmiissa videossa. Työssäni tarvitaan joustavuutta ja samalla jämäkkyyttä, kokonaisuuksien hallintaa sekä hyviä ennakointitaitoja.

Olen luova ihminen, joka uskaltaa heittäytyä ideoimaan ja ajattelemaan asioita eri näkökulmista. Toivon, että voisin välittää samaa asennetta muille, ja auttaa vapautumaan tietyistä rooleista sekä tarkastelemaan tuttuja asioita uusista näkökulmista.

Videot tukena opettajan arjessa

Videotuotannoissa pääsen vaikuttamaan niin paremman oppimisen kuin opettamisen puolesta. Videot voivat auttaa visuaalisia oppijoita hahmottamaan uusia asioita tai helpottaa keskittymisvaikeuksista kärsiviä syventymään opiskeluun. Lisäksi voidaan tuoda helpotusta myös opettajan kiireiseen arkeen: oppilaita osallistavat ja ohjeistavat videot vapauttavat aikaa esimerkiksi seuraavien tehtävien valmisteluun.

Digitalisoituvissa oppimateriaaleissa videoilla koko ajan kasvava rooli. Suurin haaste on se, miten laajat tekstivetoiset sisällöt saadaan esitettyä tiiviisti. Videot ovat kuitenkin erinomainen keino esittää vaikeita ja abstrakteja asioita visuaalisesti ja ytimekkäästi. Laadukkaat videot ovat kiinteä osa oppimateriaalikokonaisuutta: ne selkeyttävät, täydentävät ja kertaavat.

Videoformaatti antaa mahdollisuuksia moneen ja niissä opeteltava asia voi olla mikä tahansa, esimerkiksi eurosentrisyyden käsite tai predikaatin paikka lauseessa. Teknologian avulla voidaan helposti tuoda myös esimerkiksi asiantuntijahaastattelut luokkahuoneeseen. Hyvin toteutetussa videossa pätee yhä vanha sanonta: kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Parhaimmillaan hyvä video innostaa oppijaa syventymään aiheeseen myös kirjassa.

Oppilaan hyvä palaute on voitto kotiin

Työssäni innostavinta on työskennellä erilaisissa ja vaihtelevissa tuotannoissa. Erityisesti se ilahduttaa, kun onnistumme pureutumaan haastavaan aiheeseen ja pilkkomaan sen jäsennellyksi käsikirjoitukseksi. Loistavaan lopputulokseen siivittävät vielä sekä yhteistyö näyttelijöiden kanssa että huolellinen jälkituotanto.

Totta kai myös positiivinen palaute lämmittää mieltä. On erityisen merkityksellistä, että visuaaliset ratkaisut – joita on mietitty huolellisesti esimerkiksi saavutettavuuden näkökulmasta – ovat voineet helpottaa jonkun oppilaan koulutaivalta. Kun kuulee, että video on innostanut syventymään esimerkiksi ruotsin opiskeluun, niin sehän on ihan parasta. Oppilaan hyvä palaute videosta on voitto kotiin!

Tätä et tiennyt meistä

Hauska sattuma ja meitä yhdistävä tekijä on se, että me kaikki soitamme jotain instrumenttia. Tarvittaessa saisimme siis AV-tiimin jäsenistä kasaan myös bändin!