Artikkelit

”On tärkeää, että oppilas voi edetä taitotasonsa mukaisesti”

”Kun opetettavat asiat ovat oppilaan maailmasta, hän hyötyy heti oppimastaan”, pohtii luokanopettaja ja matematiikan aineenopettaja Henrikki Kattainen. Hänen luokassaan Tuhattaituri-sarja on haastanut tiedonjanoiset oppilaat ja motivoinut monia matematiikan pariin.  

”Opetustyylini matematiikassa on jaksotyöskentely. Meillä on 5.–6.-luokkalaisten kanssa viikkotavoite, jota kohti jokainen etenee oman taitotasonsa mukaisesti”, kertoo Kattainen. ”Mielestäni Tuhattaituri-sarja tukee hyvin myös tämän tyylistä opetusta. Tuhattaiturissa on esimerkiksi uudelle opetettavalle asialle selkeä alku. Katsomme luokassa yhdessä digiopetusaineiston Jakso alkaa -videon ja keskustelemme jakson tavoitteista. Käytän keskustelua samalla oppilaiden lähtötasoarviointiin.”

Tämän jälkeen Kattaisen luokassa jokainen oppilas etenee oman taitotasonsa mukaisesti. ”Jos oppilaallani on tiedon jano, hän voi edetä kaksi kappaletta päivässä. Tällöin katson yhdessä hänen kanssaan Tuhattaiturin Harjoittelemme-tehtävät, nähdäkseni onko johonkin asiaan jäänyt aukkoja. Tavoitteenani opettajana on, etten jarruttaisi etenemistä”, pohtii Kattainen.

Hänen mielestään jaksotyöskentely vaatii toimivan oppimateriaalin. ”Tuhattaituri sopii opetustyyliini, koska materiaali on huolellisesti mietitty ja vahvalla pohjalla.”

Monipuolinen materiaali sopii erilaisiin opetustyyleihin

”Tuhattaiturissa parasta on se, että materiaalia on paljon ja sarja toimii itsenäisenä kokonaisuutena. Monipuolista materiaalia voi myös halutessaan muokata erilaisiin opetustyyleihin ja käyttötarkoituksiin sopivaksi”, kertoo Kattainen.

”Tuhattaiturissa on esimerkiksi paljon toiminnallisuutta, joka ei vaadi esivalmisteluja. Mielestäni on hyvä, että toiminnallisuutta saadaan aikaan pienellä määrällä välineistöä. Jopa sijainen voi pitää toimintatunnin.”

Keskeistä oppilaalle on matematiikan ymmärtäminen

Tuhattaituri johdattaa oppilaat matemaattiseen ajatteluun niin, että perusasiat ja keskeiset käsitteet opitaan kiireettömästi. ”Kun oppikirjassa on riittävästi perustason tehtäviä, oppilas ymmärtää laskustrategian. Oppilas oivaltaa, että haluttuun lopputulokseen voi johtaa monta eri reittiä, kun laskuprosessia painotetaan ja pyydetään aktiivisesti oppilasta tekemään laskun välivaiheita”, kuvailee Kattainen.

”Muistutan usein oppilaitani siitä, että matematiikka on kuin kieli, jota pitää oppia puhumaan. Kun oppii sanoittamaan matematiikkaa, oppii myös ymmärtämään sitä”, hän kertoo.

Oppilaiden on myös tärkeää ymmärtää miksi asioita opetellaan. ”Kun opetettavat asiat ovat oppilaan maailmasta, hän hyötyy heti oppimastaan. Näin opetellaan asioita elämää varten. Pidän Tuhattaiturissa siitä, että asiat on esitetty oppilaan näkökulmasta. Esimerkiksi viidennen luokan materiaalissa videot ovat arkielämästä”, sanoo Kattainen.

”Tuhattaiturissa eriyttäminen on tehty helpoksi”

”Tuhattaiturissa on loistavaa se, että jo oppikirjaan on saatu sekä alaspäin että ylöspäin eriyttävää materiaalia”, kertoo Kattainen. Alaspäin eriyttämisen tukena ovat myös erilliset E-kirjat.

”Minulle on tärkeää, että oppikirjassa on oikeasti ylöspäin eriyttävää materiaalia. Tuhattaiturin Taituritehtävissä viimeistään viimeinen tehtävä on pähkäiltävä. Viidennen luokan kirjassa ne ovat jo haastaneet joitain oppilaiden vanhempiakin. Mielestäni on hyvä, että näin on. Jos oppikirja on liian helppo, niin opettajalta kuluu paljon aikaa haastavien tehtävien tekemiseen”, kertoo Kattainen.

Digilisätehtävät motivoivat oppilaita

Jos matematiikka ei innosta, Kattainen on motivoinut oppilaitaan esimerkiksi Tuhattaiturin digilisätehtävillä. Digitaalinen ympäristö on jopa auttanut oppilasta keskittymään.

”Oppilas, joka ei ole ollut laskuhetkenä innokas keskittymään kirjan tehtäviin, saattaa uppoutua täysin digilisätehtäviin. Näin hän saa riittävästi oppimiseen tarvittavaa toistoa. Sen ansiosta myös virheiden määrä laskee. Se on kantanut oppilasta eteenpäin ja hän on tehnyt tehtäviä mielellään”, kertoo Kattainen.

Selkeä oppimateriaali helpottaa opettajan arkea

Kokonaisuutena Kattainen on ollut tyytyväinen Tuhattaituriin. ”Opettajana pidän siitä, että oppikirjan rakenne on hyvin jäsennelty, ydinasiat tarjoillaan selkeästi ja tehtävät ovat monipuolisia. Digiopetusaineistosta löydän kaiken tarvittavan ja voin tarvittaessa tulostaa materiaaleja. Koetyökalulla rakennan helposti kokeen oppilaan tason mukaisesti.”

 

Tutustu Tuhattaituri-sarjaan >