Tuhattaituri (OPS 2016) – Otava Oppimisen palvelut

Tuhattaituri (OPS 2016)

Tuhattaituri kehittää oppilaan matemaattista ajattelua rauhallisesti edeten: perusasiat ja keskeiset käsitteet opitaan kiireettömästi. Matematiikkaa opitaan monipuolisilla työtavoilla ja välineillä, eri aisteja käyttäen, yhdessä tehden ja tutkien.

  • Oppitunti rakentuu tarinan, opetusruudun tarkastelun ja päässälaskujen pohjalle.
  • Mielenkiintoa oppimiseen tuovat erilaiset toiminnalliset harjoitteet.
  • Digimateriaaleilla havainnollistetaan ja syvennetään opetettavaa asiaa.

Haluatko käyttöönottokoulutusta, tietoa tai oppimateriaaliesittelyn Tuhattaituri-sarjasta?
Myyntipäällikkömme kertovat mielellään lisää myös etänä, ota yhteyttä.

Tutustu käyttäjäetuihin
Katso hinnat

Uusi Tuhattaituri noudattaa uutta opetussuunnitelmaa.

Tutustu Tuhattaituriin, katso Tuhattaituri-esite

Tuhattaituri on saatavana kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tutustu myös uuteen matematiikan Oivaltaja-sarjaan.

 

Ajankohtaista

Tuhattaiturin opetusvideoita ja matematiikkatarinoita Otso-sovelluksella

Uuden Otso-sovelluksen avulla oppilas voi avata Tuhattaituri 3–6 oppikirjojen opetusruudusta opetusvideoita. Videoiden avulla voi kerrata opeteltavia asioita tai edetä omassa tahdissa. Opetusvideot ovat oiva tuki eriyttämisessä, ja niitä voi katsoa kotona yhdessä huoltajan kanssa.  Oppilas voi myös kuunnella Tuhattaituri 1–4 innostavat matematiikkatarinat kotona Otso-sovelluksen avulla. Tuhattaituri 1a -oppikirjasta aukeaa lisäksi animoidut numero- ja laskumerkit. Otso-sovelluksen voi ladata veloituksetta sovelluskaupasta.

Tutustu opetusvideoihin

Hae kotikirje 5. luokkalaisten huoltajille (pdf)

Tutustu Otso-sovellukseen

Opiskele tietojenkäsittelytieteen perusteet rennon luovasti!

Linda Liukas on tehnyt alakoulun opettajille inspiroivan Rakkauskirjeitä tietokoneelle -materiaalipankin, joka sisältää videoita, apuvälineitä ja oheismateriaaleja luokissa työskentelyyn. Kokonaisuus on nyt saatavilla Tuhattaiturin b-osien digiopetusaineistoista. Lue lisää >

Alkukartoitustestit

Huomasithan, etä digiopetusaineistoissa 3a, 4a, 5a ja 6a on mukana alkukartoitustestit. Testin avulla kartoitetaan matematiikan keskeisten sisältöjen hallintaa ja selvitetään oppilaan matemaattisia valmiuksia tulevaa lukuvuotta varten. Alkukartoitustestit löytyvät digiopetusaineistojen kohdasta Opettajan materiaali.

Ylöspäin eriyttävät kokeet

Huomasithan, että digiopetusaineistoissa 3–6 on mukana ylöspäin eriyttävät kokeet Y-kokeet. Kokeet löytyvät sekä pdf-tiedostoina että muokattavina kokeina koetyökalusta.

Koetyökalu on uudistunut

Digiopetusaineistojen koetyökalu on uudistunut. Opettaja voi tallentaa tekemänsä kokeen ja jatkaa myöhemmin.

Tuhattaituri Pulmat -kirjat

Tuhattaituri Pulmat -kirjat luokille 1–6 tarjoavat taitaville oppilaille lisää pohdittavaa matematiikan tunneille. Niiden avulla oppilas voi ratkoa pulmia aina, kun sopiva hetki siihen löytyy.

Kokeile Tuhattaituri 3 Pulmat -kirjan tehtäviä >

 

 

 

Oppilaan materiaalit

Tuhattaituri 1a

Syyslukukaudella opetellaan lukualue
0–10. Rauhallisella etenemisellä pyritään hajotelmien hyvään hallintaan. Yhteen- ja vähennyslaskun yhteyttä harjoitellaan monipuolisesti.

Uutuutena muun muassa pareittain tai pienissä ryhmissä ratkaistavat Yhdessä-tehtävät sekä eriyttämismahdollisuuksia lisäävät Tutkimustehtävät.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tuhattaituri 1b

Kevätlukukaudella opetellaan ensin luvut 11–20, minkä jälkeen lukualue laajenee sataan asti. Kymmenylitystä harjoitellaan monipuolisesti. Geometriassa tutustutaan mittaamiseen sekä kappaleisiin ja tasokuvioihin.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tuhattaituri 2a

Syyslukukaudella harjoitellaan kymmenylitystä lukualueella 0–100. Kertolaskun käsite tulee tutuksi kertotaulujen 2, 5 ja 10 myötä. Lisäksi opetellaan jakolaskua ja murtolukuja. Geometriassa jatketaan perehtymistä kolmiulotteisiin kappaleisiin ja tasokuvioihin sekä tutustutaan symmetriaan ja peilaamiseen. Pelin ja leikin avulla opitaan ohjelmoinnillista ajattelua.

Uutuutena ylöspäin eriyttävä Tähtitehtävät-aukeama jokaisen jakson lopussa.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tuhattaituri 2b

Kevätlukukaudella jatketaan peruslaskutoimituksia lukualueella 1–100. Tutustuminen kymmenjärjestelmään etenee aina tuhansiin asti. Oppilasta johdatellaan allekkainlaskuun. Uusia opittavia asioita ovat myös kerto- ja jakolaskun yhteys, kolmen ja neljän kertotaulu sekä mittayksiköt senttimetri, metri, gramma, kilogramma, desilitra ja litra.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tuhattaituri 3a

Uudistettu (2019) Tuhattaituri 3a -oppikirja etenee rauhallisesti. Peruslaskutehtäviä on lisätty erityisesti kertolaskujaksoon ja ohjelmoinnillista ajattelua vaativia tehtäviä on enemmän.

Syyslukukaudella opetellaan yhteen- ja vähennyslaskua allekkain, kertotaulut 2–10, kertolaskua allekkain sekä kellonaikoja. Eriyttäminen on entistä helpompaa monipuolisten tehtävien avulla.

Kirjasta löytyy muun muassa Tähtipysäkit itsearviointiin, kolmentasoiset Tähtitehtävät sekä Projektitehtävät, joissa harjoitetaan esimerkiksi TVT- ja ohjelmointitaitoja.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tuhattaituri 3b

Kevätlukukaudella opetellaan jakolaskua, murtolukuja, pituuden mittaamista ja geometriaa. Kirjan hauskoissa kuvissa seikkailevat syyslukukaudelta tutut hahmot Atte, Emma, Kasse ja Kurre.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tuhattaituri 4a

Syyslukukaudella opetellaan laskujärjestystä, laskemaan tuhansilla sekä lisää jakolaskua. Lisäksi tutustutaan koordinaatistoon sekä symmetriaan ja peilaukseen.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tuhattaituri 4b

Kevätlukukaudella opitaan lisää murtoluvuista, mittaamisesta ja mittayksiköistä. Lisäksi lasketaan desimaaliluvuilla ja tutustutaan negatiivisiin lukuihin.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tuhattaituri 5a

Toteutimme asiakkaiden toiveen ja lisäsimme Tuhattaituri 5a:n alkuun kertaavan osion ”Viides luokka alkaa”. Osio sisältää kolme kappaletta, joissa kerrataan peruslaskutoimituksia ja laskujärjestystä.

Viidennen luokan syyslukukaudella opetellaan lisäksi erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä sekä opiskellaan lisää murtoluvuista ja desimaaliluvuista. Geometriassa mitataan kulmien astelukuja sekä tutustutaan ympyrään.

Kirjan mukana tulevassa kuoressa on jokaiselle oppilaalle oma kulmaviivain.

Katso uudistetun 5a-kirjan näytesivut tästä.

 

Lue lisää

Tuhattaituri 5a vihkokirja

Vaihtoehto täytettävälle oppikirjalle. Kaikki tehtävät tehdään vihkoon.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää
Tuhattaituri 5b

Tuhattaituri 5b

Viidennen luokan kevätlukukaudella jatketaan jakolaskun opiskelua. Uutena asiana opitaan jakaminen allekkain. Tutuksi tulevat myös mittayksiköiden muunnokset, prosentti sekä tilastot. Geometria-jaksossa tutustutaan erilaisiin karttoihin sekä lasketaan etäisyyksiä ja pituuksia mittakaavan avulla.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää
Tuhattaituri 5b vihkokirja

Tuhattaituri 5b vihkokirja

Vaihtoehto täytettävälle oppikirjalle. Kaikki tehtävät tehdään vihkoon.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää
Tuhattaituri 6a

Tuhattaituri 6a

Kuudennen syysluokan syyslukukaudella opetellaan erilaisia laskustrategioita ja lasketaan eri tavoin yhteen-, vähennys, kerto- ja jakolaskuja. Murtoluvuista ja desimaaliluvuista opitaan lisää. Geometriassa lasketaan kuvioiden pinta-aloja ja tutustutaan kolmiulotteisiin kappaleisiin sekä opetellaan laskemaan suorakulmaisen särmiön pinta-ala ja tilavuus.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tuhattaituri 6a vihkokirja

Vaihtoehto täytettävälle oppikirjalle. Kaikki tehtävät tehdään vihkoon.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tuhattaituri 6b

Kuudennen luokan kevätlukukauden aiheina ovat aika, prosentit sekä todennäköisyys ja yhtälöt. Kirjan päättää jakso ”Kohti seitsemättä luokkaa”, jossa kerrataan alakoulun matematiikan tärkeimpiä sisältöjä sekä kurkistetaan yläkoulun matematiikkaan.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tuhattaituri 6b vihkokirja

Vaihtoehto täytettävälle oppikirjalle. Kaikki tehtävät tehdään vihkoon.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Digiopetusaineisto

Uudistunut digiopetusaineisto on helppokäyttöinen!
Oppitunnin materiaalit löytyvät yhdestä paikasta.
Materiaaleja voi myös hakea ja suodattaa.

• Oppikirja: oppikirjan aukeamat vastauksineen, tehtävät ja vastaukset voi näyttää yksitellen
• Opettelemme: materiaalia käsiteltävän asian opettamiseen ja havainnollistamiseen
• Harjoittelemme: digitaalisia tehtäviä käsiteltävän asian opettamiseen ja harjoittelemiseen
• Pohdimme: oppitunnin päässälaskut ja pulmatehtäviä
• Tarina: kappaleiden tarinat luettuina
• Opettajan materiaalit: opettajan opas ja liitteet, kokeet ja koetyökalu, jolla kokeita voi muokata.

Digiopetusaineisto toimii tietokoneella, älytauluilla sekä tableteilla.

Kokeile veloituksetta 30 päivää Otavan Opepalvelussa!>

Tulosta pikaopas digiopetusaineistojen sisällöistä (pdf) >

Tuhattaituri Scratch-studio

Tuhattaiturissa harjoitellaan lohko-ohjelmointia Scratchin graafisessa ohjelmointiympäristössä. Studio sisältää aihiot yhdeksään projektiin. Ohjevideoissa opastetaan, miten aihioista kootaan valmis projekti, sekä esitellään Scratchin perustoiminnot.

Tuhattaituri Scratch-studioon pääsee kätevästi Tuhattaituri 2b, 3, 4, 5 ja 6 digiopetusaineistoista. Scratch toimii vain tietokoneen selaimilla, ei mobiililaitteilla.

Opettajan oppaat 1–6

Opettajan oppaat 1–6

Opas sisältää oppikirjan aukeamat vastauksineen sekä runsaasti vinkkejä toiminnallisuuteen ja yhdessä tekemiseen. Yksityiskohtaiset vinkit auttavat opettajaa avaamaan oppikirjan tehtäviä oppilaille. Pulmatehtävien ratkaisemiseen annetaan vinkkejä. Monistettavien liitteiden avulla eriytetään alas- ja ylöspäin. Opas sisältää myös kokeen jokaiseen jaksoon.

Viidennen ja kuudennen luokan vihkokirjoille on omat opettajan oppaat.

Katso Tuhattaituri 1a opettajan oppaan näytesivut tästä.

Katso Tuhattaituri 5a opettajan oppaan näytesivut tästä.

Lue lisää
Vastauskirjat 1–6

Vastauskirjat 1–6

Oppikirjan tehtävien vastaukset on saatavilla painettuna kirjana.

Viidennen ja kuudennen luokan vihkokirjoille on omat vastauskirjat.

 

Lue lisää

Erityismateriaalit

Tuhattaituri E-kirjat 1–6

E-kirjan rakenne noudattaa peruskirjan rakennetta ja sitä on helppo käyttää integroidussa luokkaopetuksessa peruskirjan rinnalla.

E-kirjassa tehtävien lukumäärää on hieman karsittu, perustehtävien osuutta on lisätty ja tehtävänantoja on helpotettu, yksinkertaistettu tai lyhennetty. E-kirjan pulma- ja tähtitehtäviä on myös muokattu, mutta yhdessä- ja projektitehtävät on pidetty ennallaan, jotta koko luokka voi tehdä niitä yhdessä. Vastaustilat ovat E-kirjassa väljemmät ja kuvallista tukea on lisätty. E-kirjassa ohjataan käyttämään erilaisia ratkaisutapoja, esimerkiksi piirtämään tehtävän ratkaisu.

Lue lisää

Tuhattaituri E opettajan oppaat 1–6

E-kirjan opettajan opas sisältää mm. hyödyllisiä pedagogisia vinkkejä ja kivoja harjoituksia, E-kirjan oikeat vastaukset sekä E-kokeet.

Lue lisää

Tuhattaituri E-kirjojen näytesivut

Lue lisää

Tuhattaituri E-oppaiden näytesivut

Lue lisää

Lisämateriaalit

Tuhattaituri 1 Pulmat

Tuhattaituri 1 Pulmat tuo taitaville oppilaille haastetta ja hauskaa tekemistä! Nelivärisen pulmavihkosen tehtäviä voi tehdä haluamassaan järjestyksessä. Tuhattaituri 1 Pulmat vastaukset on ostettavissa erikseen pdf-tiedostona.

 

Lue lisää

Tuhattaituri 2 Pulmat

Tuhattaituri 2 Pulmat tuo taitaville oppilaille haastetta ja hauskaa tekemistä! Nelivärisen pulmavihkosen tehtäviä voi tehdä haluamassaan järjestyksessä. Tuhattaituri 2 Pulmat vastaukset on ostettavissa erikseen pdf-tiedostona.

 

Lue lisää

Tuhattaituri 3 Pulmat

Tuhattaituri 3 Pulmat tuo taitaville oppilaille haastetta ja hauskaa tekemistä! Nelivärisen pulmavihkosen tehtäviä voi tehdä haluamassaan järjestyksessä. Tuhattaituri 3 Pulmat vastaukset on ostettavissa erikseen pdf-tiedostona.

Lue lisää

Tuhattaituri 4 Pulmat

Tuhattaituri 4 Pulmat tuo taitaville oppilaille haastetta ja hauskaa tekemistä! Nelivärisen pulmavihkosen tehtäviä voi tehdä haluamassaan järjestyksessä. Tuhattaituri 4 Pulmat vastaukset on ostettavissa erikseen pdf-tiedostona.

Lue lisää

Tuhattaituri 5 Pulmat

Tuhattaituri 5 Pulmat tuo taitaville oppilaille haastetta ja hauskaa tekemistä! Nelivärisen pulmavihkosen tehtäviä voi tehdä haluamassaan järjestyksessä. Tuhattaituri 5 Pulmat vastaukset on ostettavissa erikseen pdf-tiedostona.

Lue lisää

Tuhattaituri 6 Pulmat

Tuhattaituri 6 Pulmat tuo taitaville oppilaille haastetta ja hauskaa tekemistä! Nelivärisen pulmavihkosen tehtäviä voi tehdä haluamassaan järjestyksessä. Tuhattaituri 6 Pulmat vastaukset on ostettavissa erikseen pdf-tiedostona.

Lue lisää

Kasse ja Kurre käsinuket

Tuhattaiturin Kasse ja Kurre ovat saatavilla käsinukkeina.
Tilaukset ja tiedustelut:
Satu-Bertta Oy
puh. 05 379 1840, gsm 050 593 1237
satubertta.fi

Lue lisää
Tuhattaituri laulut

Tuhattaituri laulut

Uutta Tuhattaituri-musiikkia matematiikan oppitunneille! Musiikkivihkonen sisältää CD:n, laulujen nuotit ja sanat sekä leikkiohjeita. Laulut soveltuvat luokka-asteille 1–4.

Kuuntele Aikalaulu >

Tutustu näytesivuihin>

Lue lisää

Numeromerkit 0-9 luokan seinälle

Tulosta alla olevasta linkistä luokkasi seinälle Tuhattaiturin A4-kokoiset numeromerkkikortit.

Numeromerkkikortit (pdf) >

Lue lisää

Oppikirjailijat

Maarit Forsback (1–2)

Olen matematiikkaan erikoistunut luokanopettaja Espoosta. Olen kouluttautunut Luotsi-opettajaksi ja annan matematiikan erityisopetusta koulussani kaikilla luokkatasoilla. Oppikirjailijana pidän eniten erilaisten pulmatehtävien luomisesta.

Pidän tärkeänä, että oppilaat oppivat näkemään ja ymmärtämään matemaattisia rakenteita. Silloin ulkoa opettelun tarve vähenee ja ajattelun taidot lisääntyvät. Erityisen iloinen olen vertaisoppimisesta: oppilaat yhdessä keskustellen etsivät ja perustelevat matemaattisten ongelmien ratkaisuja opettajan ollessa sivuroolissa.

Lue lisää

Anne Kalliola (1–2)

Olen opettanut kaikkia luokkatasoja alakoulussa, viimeiset runsaat 20 vuotta alkuopetuksen oppilaita. Lempiaineeni opettajana on matematiikka.
Olen Espoon Matikkamaan Luotsi-koulutuksen suorittanut opettaja.

Parhaat hetket koulupäivässä ovat, kun saan opettaa yhtä oppilasta kerrallaan tai kun luokallinen oppilaita toimii yhdessä matikkahiippailussa ja opettaa siinä samalla toinen toistaan. Toiminnallinen matematiikka auttaa ekaluokkalaista tutustumaan uusiin luokkakavereihin. Siitä on apua myös luokan ryhmäytymisessä, joka on samalla parasta kiusaamisen vastaista toimintaa.

Lue lisää

Päivi Kiviluoma (3–6)

Työskentelen tamperelaisessa alakoulussa luokanopettajana. Olen suorittanut matematiikan aineopinnot, vaikka matematiikka ei ollut koskaan mieluisimpia kouluaineita. Jotenkin vain ajauduin matematiikan pariin. Työssäni olen kuitenkin huomannut, että matematiikan opettaminen on mielenkiintoista ja myös haastavaa.

Muutama vuosi sitten aloitin Tuhattaiturin E-kirjojen työryhmässä. Oppikirjailijan työn kautta olen saanut omaan opetukseen uudenlaisia näkökulmia. Matematiikan opettamisessa minua erityisesti kiehtoo se, miten eri tavalla oppilaat ajattelevat ja pääsevät ratkaisuihin. Ja ne ahaa-hetket, kun joku hoksaa!

Lue lisää

Kimmo Nyrhinen (3–6)

Olen matemaattisten aineiden opettaja Turusta. Opetustyön ohella olen ollut mukana tekemässä useita oppimateriaaleja matematiikkaan, kemiaan ja fysiikkaan, mm. Tuhattaituriin ja Avain-sarjaan.

Harrastan kalastusta, erikoisalaani ovat siiat ja kampelat. Usein käyskentelen saaressa sienikori fölissä tutkailemassa, josko suppilovahverot olisivat saapuneet ilahduttamaan isäntäänsä. Voimaa ja jaksamista, sitä pitää luonnosta ammentaa.

Lue lisää

Pirita Perälä (3–6)

Olen aina pitänyt matikasta. Yläasteikäisenä yritin esittää, ettei matikka kiinnosta minua, mutta onneksi lukioikäisenä tajusin, että myös hieman nörttimäinen tyttö voi olla cool. Tämän ajatuksen sisäistäminen on kuljettanut minut siihen pisteeseen, jossa nyt olen: vahvasti matikan lumoissa.

Työskentelen tamperelaisessa alakoulussa luokanopettajana. Matikka on tietysti lempiaineeni, mutta minua kiinnostaa erityisesti myös tieto- ja viestintäteknologia ja sen hyödyntäminen opetustyössä. Jaksan päivittäin iloita nykyteknologian tarjoamista mahdollisuuksista! Oppikirjailijana haluan tehdä hauskoja, innostavia ja nykyaikaisia oppimateriaaleja, jotka haastavat kaiken tasoiset oppijat oppimaan.

Lue lisää

Pekka Rokka (3–6)

Olen toiminut luokanopettajana ja rehtorina yli 30 vuotta. Luokanopettajan koulutuksen lisäksi olen väitellyt kasvatustieteen tohtoriksi. Olen opettanut kaikkia luokka-asteita 1–6. Olen ollut mukana eri oppimateriaalityöryhmissä kuten Sanataiturissa ja Tuhattaiturissa.

Matematiikan opetuksessa minua kiehtoo löytää jokaiselle oppilaalle innostava ja kehittävä oppimistapa. Jokaisella oppilaalla on omat vahvuutensa ja mielenkiinnon kohteensa. Tässä tasokas oppimateriaali on keskeisessä asemassa.

Lue lisää

Maria Salminen (3–6)

Olen oululainen luokanopettaja, jolla on työhistoriaa takana 23 vuotta. Kaikki luokka-asteet ovat tulleet tutuiksi näiden vuosien aikana. Innostus yhteistyöhön, toiminnallisiin opetusmenetelmiin ja joustaviin opetusjärjestelyihin näkyy arkipäivän työssäni.

Toimintaa pitää olla, matematiikassakin! Suurta iloa tuottaa, kun lapsi konkreettisesti kokeillen ja tehden oppii ja ymmärtää. Luokassa syntyvät keskustelut ovat ihan parasta. Hienoa kuulla, kuinka monella eri tavalla voi päästä samaan lopputulokseen.

Lue lisää

Timo Tapiainen (3–6)

Olen oululainen yläkoulun matemaattisten aineiden opettaja ja erityisesti perehtynyt toiminnalliseen matematiikkaan. Oman opetustyöni ohella toimin kouluttajana Oulun Matikkamaassa ja olen mukana tekemässä yläkoulun matematiikan oppikirjasarjaa Pii.

Monipuolisen ja modernin materiaalin avulla opettaja voi huomioida erilaiset oppijat. On tärkeää tarjota haasteita myös taitaville oppijoille.

Lue lisää

Arto Tikkanen (1–2)

Olen toiminut luokanopettajana yli 20 vuotta ja oppikirjailijanakin jo vuodesta 1999 alkaen. Olen opettanut kaikkia luokka-asteita ja toimin nykyisin rehtorina Oulussa.

Uskon, että kaikille oppijoille löytyy mahdollisuus oppia uusia asioita, kunhan asiat esitetään ikätasolle sopivalla tavalla, oppilaan ikä ja kokemusmaailma huomioiden. Ja elinikäinen oppiminen on se, mihin nojaan. Tärkeää on, että opettaja on itsekin innostunut opettamastaan asiasta ja saa oppilaiden mielenkiinnon herätettyä. Tällöin päästään hyviin oppimistuloksiin ja opitaan myös elämää varten.

Lue lisää

Miia-Liisa Waneus (1–2)

Työskentelen luokanopettajana Helsingissä. Oppikirjailijan työssä parasta on se, kun yhdessä työryhmän kanssa ideoidaan, vaihdetaan ajatuksia ja luodaan uutta. Tärkeää on oppimateriaalin punainen lanka: tarinoiden, kuvien, matemaattisen sisällön ja toiminnan yhdistäminen oppimista tukevaksi kokonaisuudeksi.

Opettamisessa taas parasta on, kun oppilaat innostuvat keksimään ja luomaan uutta tai uppoutuvat johonkin toiminnalliseen tehtävään niin, että eivät malttaisi lopettaa. Matematiikan hauskuus piilee sen loogisuudessa ja systemaattisuudessa! Työssäni luokanopettajana pyrin aina havainnolllistamaan opetustani konkreettisilla välineillä ja hyödyntämään oppilaiden arkikokemuksia. Leikin ja pelien avulla lapsi oppii niin matematiikkaa kuin sosiaalisia taitojakin.

Lue lisää

Tuula Lassila (1–2 E ja 5–6 E)

Työskentelen alakoulun laaja-alaisena erityisopettajana Helsingissä. Työskentelen koulussa, jossa yli kolmasosalla oppilaista kotikieli on muu kuin suomi. Pitkän työhistoriani aikana olen toiminut opetustehtävissä esikouluikäisistä aikuisiin.

Oppitunneilla pidän tärkeänä oppilaan yksilöllistä huomioimista ja positiivista ilmapiiriä. Oleellista on huomioida kullekin oppilaalle ominaisin tapa oppia. Työssäni näen, miten erilaiset opetusmenetelmät innostavat ja auttavat oppilasta oppimaan.

Otavan oppikirjailijana olen nuori. Olen tehnyt Otavalle 1–2 -luokan oppilaan digitehtäviä sekä E -oppimateriaalia. Tehtävien monipuolisuuden lisäksi selkeys ja ymmärrettävyys ovat olleet lähtökohtia sekä digitehtäviä että E -kirjoja tehdessäni.

Lue lisää

Pauliina Rantavuori (1–2 E ja 5–6 E)

Olen laaja-alainen erityisopettaja ja työskentelen tällä hetkellä Tuusulassa. Erityisopettajana olen työskennellyt kohta 15 vuotta, alakoulun puolella.

Matematiikan erityisopetus on aina ollut lähellä sydäntä. Erityisen tärkeää matematiikan opiskelussa on tunnistaa varhaisessa vaiheessa tuen tarve ja sitä kautta tukea oppilasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Oppimateriaalin tekeminen on antanut omaan opetukseen ja työhön uudenlaista näkökulmaa. Matematiikassa toiminnallisuus, erilaiset pelit ja leikit, konkreettinen tekeminen ja yhteydet arkielämän toimintoihin ovat asioita, jotka innostavat sekä opettajaa että oppilaita.

Lue lisää

Irja Nikkinen (3–6 E)

Olen espoolainen luokanopettaja ja erityisopettaja – sorvin ääressä jo yli 20 vuotta. Matematiikan opetus on minulle sydämen asia. Erityisopettajana olen oppinut käytännössä näkemään ne solmukohdat, jotka tulee oppimateriaaleissa huomioida. Haasteellisimpien sisältöjen ennakointi, opettaminen ja saattaminen syväoppimiseen vie parhaimpaan lopputulokseen.

Oppikirjailijana olen keskittynyt erityisesti eriyttämisen haasteisiin ja erilaisten oppijoiden tarpeiden huomioimiseen. Työ on kantanut myös hedelmää, sillä sain vuonna 2014 ja 2015 Neuropsykologiyhdistys Luduksen laatuleiman eriyttävistä oppimateriaaleistani.

Haluan antaa jokaiselle oppilaalle aikaa oppimiselle ja matemaattiselle ajattelulle, luvan käyttää monipuolisia, toiminnallisia välineitä sekä yksilöllisesti että vertaisoppien. Elämysten, oivallusten ja ilon kautta syntyy kestävää oppimista!

Lue lisää

Henna Stenberg (5-6 E)

Olen tamperelainen erityisopettaja, matematiikan aineenopettaja ja luokanopettaja. Työskentelen laaja-alaisena erityisopettajana. Lisäintoa matematiikan opetukseen olen saanut Luotsi-koulutuksesta.

Matematiikan opetuksessa pidän tärkeänä positiivista ja innostavaa ilmapiiriä, toiminnallisuutta ja oppilaan ohjaamista oivaltamaan matematiikan rakenteita. Erityisen tärkeää on huolehtia oppimisvaiheen huomioivasta opetuksesta vahvojen perustaitojen oppimiseksi sekä haasteiden tarjoamisesta. Oppilaille tuleekin mahdollistaa sopivantasoista tekemistä ja tarvittaessa antaa aikaa asioiden omaksumiseen. Toivotaan jokaisen oppilaan kokevan oppimisen iloa, joka säilyisi läpi elämän!

Lue lisää

Vinkit ja ideat

Tulosta tästä läksykortit luokkasi seinälle!

Tuhattaituri 1a läksykortti >

Tuhattaituri 1b läksykortti >

Tuhattaituri 2a läksykortti >

Tuhattaituri 2b läksykortti >

Tutustu Tuhattaiturin toiminnallisiin vinkkeihin.

Kerrataan matematiikkaa ulkona

Ota talteen toiminnalliset vinkit matematiikan kertaamiseen ulkona.

Kerrataan matematiikkaa ulkona (pdf)

Lue lisää

Leikkivinkkejä 1.-2.-luokkalaisille

Tuhattaituri linnut

Leikkivinkkejä 5.-6.-luokkalaisille

Leikkivinkkejä koulun pihalle ja jumppasaliin luokille 5–6.

Tulosta leikkivinkit (pdf)

Lue lisää

Numeromerkit 0-9 luokan seinälle

Tulosta luokkasi seinälle Tuhattaiturin A4-kokoiset numeromerkkikortit.

Tulosta A4-kokoiset numeromerkit tästä >

Lue lisää

Vinkkejä välineiden käyttöön

Kaksipuoleisia värikiekkoja voi käyttää monipuolisesti luokilla 3–6.

Tulosta vinkit (pdf)

Lue lisää

Parilliset ja parittomat luvut -peli

Värikynät esiin ja parillisia ja parittomia lukuja metsästämään!

Tulosta hauska pelipohja luokille 1–2:

Parilliset ja parittomat luvut -peli (pdf)

Lue lisää

Kokeile Tuhattaituri 1 Pulmia

Myös ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat pääsevät pian ratkomaan pulmia! Kokeile jo nyt joulukuussa ilmestyvän Tuhattaituri 1 Pulmat -kirjan tehtäviä.

Tulosta kaksi Tuhattaituri 1 Pulmat -kirjan tehtävää

Lue lisää
Kokeile Tuhattaiturin Pulmia luokilla 3-6

Kokeile Tuhattaiturin Pulmia luokilla 3-6

Kaipaatko lisää tekemistä nopeille ja taitaville oppilaille? Pulmien ratkaiseminen kehittää oppilaiden ongelmanratkaisutaitoja.

Tutustu Tuhattaituri 3, 4, 5 ja 6 Pulmiin ja tulosta pulmatehtäviä oppilaillesi

Lue lisää

Kirjainsaalistus-peli

Nyt saalistamaan kirjaimia! Tulosta pelipohja luokille 1–2.

Kirjainsaalistus-peli (pdf)

Lue lisää

Tuhattaiturin koulutulokaspaketti

Tuhattaiturin leikkivinkit, numerokortit sekä moniste koulun tutustumispäivää varten.

Leikkivinkit ja numerokortit (pdf) >

Lapsen moniste (pdf) >

Ohjeet opettajalle (pdf) >

Lue lisää

Reitin suunnittelu

Suunnitelkaa ja toteuttakaa yhdessä hauska Tuhattaituri 6a -kirjan reittitehtävä.

Tulosta tehtävä oppilaille (pdf)

Lue lisää

Talvisia tehtäviä

Tuhattaituri 1b
Lumilinna >

Tuhattaituri 3b
Lumipallomestari-lautapeli >

Lue lisää

Esittelyvideo