Artikkelit

Tulevaisuuden opetusratkaisut tehdään yhdessä – Tutustu tuoteomistajan työhön

Tuoteomistaja Liina Savola päätyi Otavalle alun perin ystävän vinkkauksesta. Opintojen ohella 12 vuotta sitten suoritettu harjoittelu vaihtui lopulta vakituiseksi työksi. Työnkuva on vuosien varrella vaihdellut, mutta digitaaliset materiaalit ovat pysyneet urapolun punaisena lankana.

Käyttäjä kaiken keskiössä

Toimin Oppimisen palveluissa digikehityksen tuoteomistajana, eli vastaan siitä minkälaisia ominaisuuksia kehitämme ja millä aikataululla. Tuoteomistajan työpäiviin kuuluu monenlaista: kehityskohteiden priorisointia ja määrittelyä, teknisten toteutusten testaamista, kehityksestä viestimistä sekä käyttäjätestausten ja työpajojen suunnittelua. Viimeksi olin mukana uudistamassa Otavan Analytiikkaa, jonka avulla opettaja voi seurata oppijoiden etenemistä digimateriaalissa.

Tuoteomistajana pääasiallinen tehtäväni on varmistaa, että teemme käyttäjillemme tarpeellisimpia tuotteita, palveluita ja ominaisuuksia. Kyseenalaistamisen kyky on keskeistä: emme voi liikaa tukeutua omiin oletuksiimme, vaan tarvitsemme jatkuvasti tietoa opettajilta ja oppijoilta kehitystyön tueksi. Työ on myös jatkuvaa päätöksentekoa. Kun tehdään ketterää ohjelmistokehitystä, on osattava priorisoida jatkuvasti ja keskityttävä siihen, mikä kulloinkin on tärkeintä.

Keräämme ymmärrystä monin eri tavoin: palautetta analysoimalla, kyselyin ja haastatteluin. Lisäksi teemme käyttäjätestausta, jossa opettajat ja oppijat pääsevät esimerkiksi testaamaan prototyyppejä kouluilla. Kouluvierailuilta tarttuu aina mukaan jotakin uutta ja yllättävää. Vierailut ovat muutenkin arvokkaita: kohtaamiset kouluilla innostavat ja antavat virtaa pitkäksi aikaa!

Digitaalisuudesta apua eriyttämiseen

Digitalisaatio on vaikuttanut ratkaisevasti työhöni. Digimateriaalista on tullut arkipäivää kaikilla kouluasteilla, ja erityisesti lukiossa muutos on ollut valtava. Eriyttämiseen liittyvät tarpeet ja haasteet tulevat esiin yhä useammin kohtaamisissa opettajien kanssa.

Digitaalisuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia eriyttämisen ratkaisuihin, koska voimme ketterämmin miettiä sitä, miten tukea erilaisia oppijoita ja tuottaa jokaiselle omantasoista sisältöä ja tekemistä. Oppilaalle on mahdollista esimerkiksi luoda yksilöllisiä oppimispolkuja ja antaa välitöntä palautetta tehtävistä.

Yhteistyötä monipuolisissa tiimeissä

Viikkoihini kuuluu paljon tapaamisia – tai pikemminkin yhteistä työskentelyaikaa – eri tiimien kanssa. Teemme töitä isolla asiantuntijajoukolla useissa tiimeissä, joissa pyrin toimimaan yhdistävänä linkkinä. Jaamme aktiivisesti osaamista kollegoiden kesken ja sitä kautta tuemme toistemme kehittymistä.

Vaikuttaminen oppimisen tulevaisuuteen antaa työlle merkityksellisyyttä. Koen tekeväni myös yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä, koska pääsen moniammatillisissa tiimeissä miettimään sitä, miten erilaiset teknologiset ratkaisut voisivat tarjota parhaita mahdollisia välineitä opettajille, opiskelijoille ja oppilaille. Se on tämän työn suola!

Tätä et tiennyt meistä

Meillä Oppimisen palveluissa on oma Teams-kanava työkavereiden kiittämiselle. Yksi kustannuspäälliköistämme piti taannoin vuoden mittaisen kehumistempauksen, jonka aikana hän kehui viikoittain vähintään yhtä kollegaa tai tiimiä. Osuvat kannustukset ja kehut tuovat kohteestaan riippumatta hyvää yhteishenkeä koko työyhteisöön!