Artikkelit

Oppimisen digitalisaatiosta ensimmäisen vuoden opettajaopiskelijoille

Oppimisen palveluiden liiketoimintajohtaja Markku Pelkonen kävi Helsingin OKL:ssa puhumassa oppimisen digitalisaatiosta. Millainen on tulevaisuuden koulu ja Ope 2025?

Yksi asia on selvä: opettajien täytyy seurata aikaa ja pysyä kärryillä siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Koulu ei voi sulkeutua ympäröivän yhteiskunnan muutoksilta omaksi erilliseksi saarekkeekseen. Uskotteko te siihen, että koulu muuttuu, Markku kysyi opiskelijoilta. Lähes kaikki viittasivat. Hienoa, opiskelijat eivät pelkää muutosta.

Millainen sitten on tulevaisuuden koulu? Opettajuus tulee olemaan enemmän yhteistyötä ja jotta se onnistuu, täytyy myös johtamiskulttuurin muuttua. Tulevaisuudessa rehtorin rooli on toimia pedagogisena johtajana, joka pitää huolta osaamisen kehittymisestä ja uusien toimintamallien ja työtapojen käyttöönotosta. Suunnittelutyö tapahtuu yhdessä koko tiimin kanssa.

Toisin sanoen: pedagoginen johtajuus on jaettua johtajuutta. Rehtorilla on siinä iso rooli, mutta niin on myös opettajilla. Miltä tämä kuulostaa ensimmäisen vuoden opettajaopiskelijoiden korvissa?

– Olen samaa mieltä kuin Markku. Ja onneksi muutos esimerkiksi yhteisopettajuuden lisääntyminen näkyy jo kouluilla, kun olen toiminut sijaisena, toteaa yleisössä esitystä kuunnellut Anni.

Kun instituutiot muuttuvat se vie aikaa ja tulokset näkyvät vasta vuosien päästä. Mutta muutos on käynnissä ainakin tässä salissa istuvien korvien välissä. Mahtavaa!

Annos teknologiaa, annos rauhoittumista

Teknologia on muuttanut opetuksen roolia ja jatkossa muutos varmasti vain kiihtyy. Teknologia tulee, halusimme tai emme, mutta meistä on kiinni, miten sitä käytämme.

Esimerkiksi. Aika on kaikkein tärkeintä, mitä ihmisellä on. Teknologia tukee ajanhallintaa myös kouluissa, koska se helpottaa opettajien välistä tiedonkulkua ja osallistumista. Selkeä plussa.

Yleisössä viitataan. Entä oppilaat? Paljon puhutaan myös siitä, miten teknologia tylsistyttää ja tuhoaa lasten ja nuorten yhteistyötaidot ja keskittymiskyvyn. Koulun on pidettävä huolta siitä, että teknologian markkinavoimat eivät huuhtele lapsia pesuveden mukana, yleisöstä sanotaan.

Tärkeä pointti. On mahdollista, että homma lähteen ns. lapasesta eikä enää ei mietitä, mikä on teknologian merkitys oppimiselle. Oppilaan näkökulmasta tärkeintä on se, että koulu saa annettua hänelle evääksi tarvittavat tulevaisuuden taidot. Laitteet tai uusi OPS itsessään ei ratkaise tätä.

– Teknologia muuttaa opettajan roolia, mutta ei yhtään vähemmän tärkeäksi. Te olette koulussa oppilasta varten ja koulun tärkein tehtävä on varmistaa oppijoiden menestys tulevaisuudessa, Markku huomauttaa.

Ei mikään pieni tehtävä. Digitalisoituvassa koulussa on pidettävä huoli tietoisesti siitä, että aktivoivat ja rentouttavat vaiheet rytmittyvät päivän aikana. Tärkeintä mitä meillä on, ovat oppilaat, ei teknologia.

Rikotaan rakenteita

Esitys lähenee loppuaan. Tällä hetkellä kouluissa esiintyy muutosvastarintaa, ja muutoksen taustalla on usein pelko. – Uusi OPS on niin hyvä, että se pelottaa, toteaa Markku.

Mutta se ei ole opettajan vika. Jos opettaja on kiinni työjärjestyksessä, hänen on vaikea heittäytyä monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Jotta voi improvisoida, täytyy rikkoa rakenteita ja kääntää asioita päälaelleen. Muutosta on johdettava.

No entä sitten tulevaisuudessa? Millainen on Ope 2025? Ainakaan tulevaisuuden koulussa opettaja ei seiso luokan edessä yksin. Hän asettaa tavoitteet ja enemmän kuin opettaa, hän ohjaa oppimista. Suunnittelee työtään tiimissä. Ja voi hyvin. Miltä tämä kuulostaa opiskelijoiden mielestä?

– Tämä ei ole mikään kauhukuva, vaan positiivinen näkemys tulevaisuudesta. Tuntuu, että tällä hetkellä kouluissa on tämä sama velvoite, mutta sen toteuttamiseen ei ole annettu tarpeeksi mahdollisuuksia, mutta meille jotka nyt opiskelemme, niitä annetaan, toteaa Noora. – Itse olen sitä mieltä, että yhteisopettajuus lisää työssäjaksamista. Yhteisössä on voima.

Fiksuja nämä uudet opiskelijat. Tulevaisuus on turvattu.

Kuvassa:

Tilaisuudessa mukana olleet ensimmäisen vuoden opiskelijat Aki, Noora, Anni ja Saara ovat tyytyväisiä, että koulu muuttuu. “Äitini on myös opettaja ja aika muutosvastarintainen, mutta itse  ajattelen, että esimerkiksi digi tuo hyvän lisän opettamiseen”, toteaa Saara. Aki on samoilla linjoilla: “Teknologia on hyvä apu esimerkiksi kodin ja koulun yhteistyössä”.