Artikkelit

Pro Rexi kokosi rehtorit yhteen

Mitä on oppiminen? Miten asiantuntijaorganisaatiota johdetaan? Miten digitalisaatio muuttaa koulua? Pro Rexi 2018 -tapahtumassa keskusteltiin suurista kysymyksistä. Otava Oppimisen palvelut oli tapahtuman pääyhteistyökumppani.

Teidän pitää olla maailman parhaita johtajia, sillä Suomessa on maailman paras koulu! Teidän pitää olla mukana muutoksessa nyt, eikä kymmenen vuoden päästä! Olkaa esimerkkejä työyhteisössänne, vaatikaa itseltänne enemmän! Ottakaa niskalenkki digitalisaatiosta! Päivittäkää käsityksenne oppimisesta ja opettamisesta tähän päivään! Näissä tunnelmissa Pro Rexi -päivät sujuivat.

Tapahtuman aikana kävi selväksi, että rehtoreilla on iso vastuu ja heiltä odotetaan paljon. Ei ihme, että moni rehtori kommentoi Pro Rexi -päivien merkitystä ennen kaikkea vertaistuen foorumina. Kun joka suunnasta esitetään vaatimuksia ja patistellaan muutokseen, niin rehtori saattaa jäädä arjessa varsin yksin. Kaksipäiväisen tapahtuman aikana rehtoreilla oli aikaa ammentaa sekä esityksistä että toisiltaan.

Koulu tulevaisuuden turvaajana

Useissa puheenvuoroissa toistuivat sanat digitalisaatio ja muutosjohtajuus. Muutospaine ei kohdistu vain kouluun vaan koko yhteiskuntaan ja kaikkiin organisaatioihin. “Jos uskallamme olla innovaattoreita ja kiihdyttää kehitystä, meillä on mahdollisuus merkittävästi parempaan Suomeen”, tiivisti digitalisaatiojohtaja Pekka Sivonen asian omassa puheenvuorossaan.

Myös Sitran Milma Arola painotti muutoksen välttämättömyyttä. Koko yhteiskunta on digitalisaation myötä muutoksessa eikä koulu voi eristäytyä, asioita on tehtävä nyt eikä 20 vuoden päästä. “Tulevaisuudessa jää jäljelle työ, jossa ratkaistaan ongelmia tai tuotetaan palvelua. Tarvittavia taitoja ovat esimerkiksi luovuus, kyseenalaistaminen, analyyttisyys, eettisyys ja yrittäjyys”, Arola luetteli tulevaisuudessa tarvittavia taitoja.

Muutoksesta puhuttaessa yleisöstä esitettiin myös huolestuneita kysymyksiä. Entä jos muutoksessa tuhoamme kaiken sen hyvän, mitä on nyt? “Kokeilut nähdään monesti suurina, vaikka niiden ei heti tarvitse heti koskea koko koulua tai kouluvuotta, vaan ensin vain esimerkiksi yhtä luokkaa tai vain yhtä päivää”, Arola muistutti.

Toimintakulttuurin muutos alkaa pienin askelin ja tärkeintä on se, että kouluissa uskalletaan lähteä liikkeelle. Muutoksen väistämättömyyttä painotti myös Otavan Oppimisen palveluiden liiketoimintajohtaja Markku Pelkonen esityksessään. “Oppimisen digitalisaatio tulee, halusimme tai emme ja koulun on väistämättä reagoitava siihen”, Pelkonen totesi.

Suomen tärkein johtaja

Toimintakulttuuri muutoksessa rehtorilla on tärkeä rooli. Jotta opettaja voi tehdä oman työnsä parhaalla mahdollisella tavalla, niin koulua pitää johtaa hyvin. Mutta miten rehtori onnistuu muutosjohtajana, kun työpäivä täyttyy jo nyt monista arkisista asioita?

Toimintakulttuurin johtaminen arjessa -esityksessä Pelkonen havainnollisti yhdessä opetusneuvos Martti Hellströmin kanssa rehtoreille tarkoitettua johtamisen analyysin työkalua. Työkalun avulla jokainen voisi analysoida omaa johtamistapaansa, nähdä omat vahvuutensa sekä mahdolliset heikkoutensa. Kun Hellström kysyi, kuinka moni kokisi työkalun tarpeelliseksi, niin lähes kaikki kädet nousivat ylös. Rehtoreilla on selkeästi halua kehittyä johtajina.

Entä millaisia ohjeita rehtorit saivat tilaisuudesta kotievääksi? Suomalaisen konfliktiratkaisujärjestön CMI:n neuvonantajan Hussein Al-Taee tärkein neuvo rehtoreille oli työyhteisön jäsenten osallistaminen muutoksessa: “Aktiivisen kuuntelemisen ja empatian taitoja kannattaa harjoitella. Kuulluksi tuleminen auttaa vastapuolta ottamaan omistajuutta asiasta ja silloin yhteistyö voi alkaa.”

Al-Taee on testannut aktiivisen kuuntelemisen mallia maailman pahimmassa kriisipesäkkeissä, joten keinot saattaisivat toimia myös opettajanhuoneessa. Toisten kuunteleminen, vuorovaikutus ja yhteistyö ovat avain muutokseen myös kouluissa.

Johanna Oris

Kuvassa: Opetusneuvos Martti Hellström osaa viihdyttää yleisöä, vaikka aihe on vakava. Käynnissä on tärkeä keskustelu toimintakulttuurin johtamisesta. Vieressä liiketoimintajohtaja Markku Pelkonen.

Otava Oppimisen palvelut oli Pro Rexi -tapahtuman pääyhteistyökumppani. Kiitos tapahtumaan osallistuneille mukana olosta ja antoisista keskusteluista.

Tutustu rehtoreiden tueksi tarkoitettuihin osaamisen kehittämisen palveluihimme.