Osaamisen kehittäminen

Otavan osaamisen kehittämisen valmennustarjonta nousee tulevaisuuden koulun tarpeista. Valmennukset räätälöidään aina koulun tarpeiden mukaan Oppimisen vuosikellon avulla. Ota yhteyttä, niin katsotaan, miten voimme tukea sinun kouluasi. Oppimisen palveluiden valmentajina toimivat asiantuntijat ovat palveluksessasi!

Oppimisen vuosikello ja osaamisen kehittäminen

Oppimisen vuosikello ja osaamisen kehittäminen

 • Oppimisen vuosikellon avulla teet koulusi osaamisen kehittämisen lukuvuosisuunnittelun helpoksi.
 • Valmennusten avulla saat tehokkaita ja konkreettisia työvälineitä toimintakulttuurin muutoksen läpivientiin.

 • Valitse teemat, jotka soveltuvat juuri sinun koulusi tarpeisiin, teemoja ovat esimerkiksi yhteisopettajuus, laaja-alainen arviointi, toiminnalliset työtavat, vuorovaikutustaidot, oppiminen sosiaalisena ilmiönä ja digipedagogiikka.
 • Valmennukset koostuvat ennakkotehtävistä, verkkovalmennuksista, lähivalmennuksista, toiminnallisista osuuksista ja reflektoinneista. Valmennukset toteutetaan koulun teknologiaympäristöä tehokkaasti hyödyntäen.
 • Yhdessä asiantuntijoiden kanssa hiotut valmennukset auttavat varmistamaan osaamisen.
 • Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Johtamisen vuosikello -johtoryhmävalmennus

Johtamisen vuosikello -johtoryhmävalmennus

 • Toimintakulttuurin muutoksessa johtoryhmä­työskentelyn ja yhteisten johtamiskäytänteiden merkitys kasvaa.
 • Teknologian tuoma lisäarvo viestintään, työtapoihin ja jaettuun johtajuuteen voi olla ratkaiseva onnistumisen mahdollistaja.
 • Valmennuksen tavoitteena on uusien, yhdessä sovittujen mallien käyttöönotto vaiheittain osana johtamisen vastuiden uudelleenmäärittelyä.
 • Valmennuksen aikana voidaan tarkentaa mm. koulun johtoryhmätyöskentelyn roolit, vastuut ja pedagoginen johtajuus
 • Luodaan yhdessä uuden toimintakulttuurin ja yhteisöllisten työtapojen jalkauttamisen periaatteet koko työyhteisöön.
Yhteisopettajuusvalmennus

Yhteisopettajuusvalmennus

Valmennuksen tavoitteet

 • lisätä yhdessä tekemistä ja vuorovaikutusta opettajien välillä
 • rohkaista jakamisen kulttuuriin ja yhteiseen suunnitteluun
 • rakentaa pysyvä muutos koulun toimintakulttuuriin.

 

Valmentajat ohjaavat opettajatiimien työskentelyä ja jakavat omia kokemuksiaan ja ideoitaan käytännönläheisesti. Opettajatiimit suunnittelevat yhdessä moniulotteisen oppimiskokonaisuuden ja sopivat tiiminsä pelisäännöistä. Oppimiskokonaisuus hyödyntää koulun teknologiaympäristöä ja valmentaa sen tehokäyttöön.

 

Lue lisää: Yhteisopettajuusvalmennus

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien malli helposti käyttöön valmennuksellamme

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien malli helposti käyttöön valmennuksellamme

Valitse koulusi teemaan sopiva valmis monialainen kokonaisuus täydentyvästä valikoimastamme. Innostavassa valmennuksessa tavoitteena on:

 • ymmärtää Otavan monialaisten oppimiskokonaisuuden pedagoginen malli ja saada yleiskuva valitun oppimiskokonaisuuden etenemisestä, tavoitteista ja teemasta.​​
 • tutustua aineistoon ja muokata se yhdessä kouluunne sopivaksi.
 • luoda koulun MOK-viikon toteutuksen suunnittelulle pohja, jonka avulla jatkaa suunnittelua.​

Otavan MOK-valmennus tukee koulun yhteissuunnittelua ja koulun teknologian käyttöä oppimistilanteissa.

Eenariina Hämäläinen

Eenariina Hämäläinen

Opetan Tampereen yhteiskoulun lukiossa ja kirjoitan oppikirjoja, joita vuosien aikana on lähtenyt maailmalle yli 15 kappaletta. Parhaillaan teen väitöskirjaa Tampereen yliopiston Kasvatus- ja yhteiskunta -tohtoriohjelmassa sekä opetan ala- ja yläkoululaisia Etäkoulu Kulkurissa. 
 
Minulla on 15 vuoden kokemus verkko-opettamisesta ja olen ollut aktiivisesti mukana oppimisen digitalisaatiossa. Viime vuosina olen pitänyt koulutuksia erityisesti yhteisöllisten työtapojen sekä yksilöllisen oppimisen teemoista. Olen innostunut ja innostava kasvatuksen kehittäjä ja oppimisen ihmettelijä, pienellä kapinallisella twistillä. Iloitsen siitä, etten ole opettajana ikinä valmis ja riemuitsen kun pääsen auttamaan muita omilla poluillaan. 

Tuomas Kaseva

Tuomas Kaseva

Ensin minusta tuli toimittaja, sitten oppikirjailija ja jossain välissä mediaopettajakin. Olen työskennellyt Helsingin Sanomissa jo 15 vuotta, ja sieltä minua pyydettiin tekemään äidinkielen ja kirjallisuuden Särmä-oppimateriaalisarjaa yläkouluun ja lukioon. Opettajaksi hakeuduin, koska rakastan koulua ja haluan aidosti ymmärtää nuorten mediamaisemaa. 
 
Kouluttajana olen vieraillut niin opettajien kuin opiskelijoidenkin keskellä. Rohkaisen mielelläni opettajia mediakasvatuksessa, koska toisin kuin moni luulee, hyvän mediakasvattajan ei tarvitse hallita jokaista uutta someäppiä vaan uteliaana aikuisena pääsee jo pitkälle. Tykkään kiertää myös tunneilla puhumassa journalismista, ja parhaaseen tulokseen siinä yleensä pääsee, kun puretaan yhdessä lehtijuttu palasiksi.

Jukka Kohtamäki

Jukka Kohtamäki

Olen opettanut yläkoulussa fysiikkaa, kemiaa ja matematiikka kymmenen vuotta. Sinä aikana olen muun muassa löytänyt toimivia (ja toimimattomia) lähestymistapoja havainnollistamiseen, eriyttämiseen, arviointiin ja toiminnallisiin työtapoihin. Oppimateriaaliprojektien tuloksena on syntynyt muun muassa Phenomenon-based Learning -oppimateriaalisarja sekä Titaani- ja Tutkimusmatka-sarjat. 
 
Oppitunneillani tehdään oppilastöitä ja tutkitaan demonstraatioita. Vaikka ne ovatkin välillä johtaneet liekkimereen vetokaapissa tai koulun pääsulakkeen palamiseen, niin mielestäni parasta on se, kun ilmiöitä päästään ihmettelemään yhdessä ja niistä voidaan keskustella yhteisten havaintojen pohjalta. Siitä innostuu yläkoululainenkin. Toimintaa ja vuorovaikutusta – parempaa oppimista. 

Minna Konttinen

Minna Konttinen

Olen espoolainen luokanopettaja, ja työskennellyt ammatissani yli 20 vuotta eri puolilla Suomea. Työssäni minua innostavat oppilaiden pienet ja suuret onnistumiset. Opettajana ohjaan ja opastan lapsia oppimaan ja kasvamaan, mutta lapset itse tekevät suurimman työn. 
 
Parasta, mitä tiedän, on yhdessä tekeminen. Olen ollut mukana lähes 50 oppimateriaalin tekijätiimeissä ja saanut työskennellä taitavien kollegoiden kanssa niin pienissä kyläkouluissa kuin nykyisessä isossa yhtenäiskoulussakin. Myös kansainvälinen yhteistyö on lähellä sydäntäni. Lukuisista projekteista mainittakoon yliopistojen koordinoima iTec-hanke, jonka aikana suunnittelimme teknologia-avusteisia monialaisia taitoja hyödyntäviä opetuskokonaisuuksia. Olen lisäksi kouluttanut opettajia ohjelmoinnin saloihin, äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen sekä luoviin suunnitteluprosesseihin.

Sanna Metsälä

Sanna Metsälä

Olen luokanopettaja, erityisopettaja ja apulaisrehtori Savonlinnasta. Olen kouluttanut rehtoreita ja opettajia Suomessa ja ulkomailla. Jo vuosia olen ohjannut tulevia opettajia harjoittelukoulussa. 
 
Erityisen lähellä sydäntäni ovat yhteisopettaminen, toimintakulttuurin kehittäminen sekä oppimisteknologian hyödyntäminen kokonaisvaltaisesti opetuksessa. Olen käyttänyt oppimisteknologiaa opetuksessa jo pitkään. Lähtökohtana on ovat olleet toiminnalliset ja oppilaslähtöiset menetelmät.

Kati Mikkola

Kati Mikkola

Olen monitieteisessä tutkimustyössä kouliintunut tutkija, jota innostaa kulttuurisen osaamisen ja monilukutaidon edistäminen. Työtäni motivoi halu rakentaa siltoja eri oppiaineiden sekä opetus- ja tutkimusmaailman välille. Ennen tutkijaksi siirtymistä opetin lukiossa uskontoa, ET:tä, psykologiaa ja filosofiaa.  Viime vuosina olen ollut mukana kehittämässä uutta elämyksellistä arkistopedagogiikkaa ja nuorten osallistumista tukevaa kulttuuriperintökasvatusta. 

Oppikirjailijana olen ollut synnyttämässä uskonnon oppimateriaalisarjoja lukioon ja yläkouluun. Digitaalisia oppimateriaaleja olen tehnyt myös kenttätöissä Länsi-Afrikassa ja löytöretkillä suomalaisissa arkistoissa. Opetusmenetelmien kehittämisessä erityisalaani ovat alkuperäislähteiden tulkinnan ja lähdekritiikin taitojen harjaannuttaminen sekä kuvien monipuolinen didaktinen käyttö.

Kati Solastie

Kati Solastie

Työuraa luokanopettajana on takana miltei 30 vuotta, joista oppikirjailijana olen ollut yli puolet ja kollegoiden kouluttajana 10 vuotta. Vaikka kokemusta on karttunut paljon, pidän siitä, että joka päivä voin oppia uutta. Minulle tärkeintä on opettajien arjen helpottaminen ja oppimisprosessin tukeminen toimivilla aineistoilla ja työtavoilla. 

Hyvä vuorovaikutus oppilaiden kanssa on oppimisen elinehto ja tekee opettajan työn merkitykselliseksi. Koko työurani olen opettanut eri-ikäisiä alakoululaisia, mutta alkuopetus on silti päätyöni. Arjen pulmien ratkominen yhdessä oppilaiden kanssa tuntuu aina vain yhtä hienolta. Pohdimme juuri vähän aikaa sitten, kumpi painaa enemmän kilo höyheniä vai kilo nauloja. Niinpä ope nauloja ja vaakaa luokkaan viemään…

Mari Rakkolainen

Mari Rakkolainen

Oppimaan innostuminen on elämän tärkein asia. Aloitin työurani yläkoulun opettajana ja olen päätynyt kehittämään opettajien osaamista Otavan palvelutiimiin. Matkan varrella olen saanut olla mukana maan parhaiden pedagogien projekteissa viemässä kouluihin parempaa oppimista. 

Kouluilla vieraillessani ja opettajia tavatessani olen nähnyt ja kuullut päätä huimaavista oppimisprojekteista ja toiminnallisista työtavoista. Ja edelleen minua hämmästyttää kuinka vähän näitä huikeita juttuja jaetaan opettajien kesken. Tutkimusten mukaan opettajat kuitenkin haluavat oppia kollegoiltaan, siksi minun työni on varmistaa hyvien käytänteiden leviäminen osaamisen kehittämisestä innostuneille opettajille. Näin tulevaisuuden koulussa viihtyvät myös oppijat.

Markku Pelkonen

Markku Pelkonen

Oppimisen ja digitalisaation konkarina näen suomalaisen koulun tulevaisuuden valoisana. Kouluun kohdistuvat muutospaineet tarjoavat oivan tilaisuuden kehittää työtapoja ja johtamista. Uuden toimintakulttuurin luominen vaatii rakenteiden muuttamisen lisäksi koulun johdolta uudenlaisia taitoja. Työyhteisön johtaminen pedagogisesti kestävään tulevaisuuteen digitaalisessa maailmassa on haaste jokaiselle rehtorille ja oppilaitosjohdolle. 

Pitkä urani yritysvalmentajana antaa kantavan pohjan tukea kuntia, kouluja ja rehtoreita muutoksen läpiviennissä. Luodaan koulustasi hyvinvoiva työ- ja oppimisympäristö, joka käy vilkasta keskustelua ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Pyydä tarjous!