Uutiset

Koulumaailma kohti vuotta 2020

Otava Oppimisen palvelutiimi kiittää kaikkia vuonna 2018 tapaamiaan rehtoreita kiinnostavista keskusteluista ja oppimisen kehittämisen haasteista. Tapasimme vuoden 2018 aikana yli 400 rehtoria ja koulumaailman päättäjää, joiden kanssa käymämme keskustelut muodostivat pohjan palveluidemme kehittämisen tiekartaksi. Vuoden 2019 aikana jatkamme aktiivista keskustelua ja vastaamme saamiimme haasteisiin ja toiveisiin. Viesti, jonka olemme kuulleet, jakautuu kolmeen kärkeen.

Muutoksen johtaminen

Toimintakulttuuria on mahdollista muuttaa, kun muutosta johdetaan suunnitelmallisesti ja hallitusti. Resurssien riittävyydestä, työvälineiden tehokkuudesta ja fyysisesti toimivasta oppimisympäristöstä huolehtiminen on ensisijaista, mutta se ei riitä. Pelkkä rakenteiden muuttaminen ei johda toivottuun lopputulokseen.

”Uskomme, että rakenteiden kehittäminen ja aito muutos on mahdollista, kun tarkastelemme oppimista, koulun yhteistyökäytänteitä, sisäistä viestintää ja hyvää johtamista systemaattisen mallin kautta. Kutsumme tätä mallia oppimisen ja johtamisen vuosikelloksi. Teknologialla on tässä kaikessa iso rooli mahdollistajana”.
Otavan liiketoimintajohtaja Markku Pelkonen

Muutokseen sitouttaminen

Muutoksen johtaminen vaatii ihmisten johtamista. Ylhäältä alas johdettu muutos ei toimi. Mukaan on saatava riittävästi sitoutuneita ihmisiä. Sitoutumista tapahtuu vain ja ainoastaan yhteisen keskustelun kautta. Keskustelulle on varattava tarpeeksi aikaa, sillä uusien ideoiden sulattelu ei tapahdu hetkessä. Yhdessä suunnitellut ja päätetyt askeleet helpottavat etenemistä.

”Kokemukset ja palautteet hyvin johdetuista monialaisista viikoista, joita on suunniteltu yhdessä opettajien ja tarvittaessa ulkopuolisten valmentajien kanssa, ovat olleet kiittäviä. Uskon, että olemme löytäneet jo ensimmäisen vuoden pilottien aikana kestäviä ja skaalattavia malleja, joita kehitämme edelleen tulevaisuudessa.”
Otavan palvelutiimin tuottaja Mari Rakkolainen

Muutoksen tekeminen yhdessä

Muutoksen tekemiseen tarvitaan hyviksi havaittuja uusia prosesseja. Yhteistyö ja jakaminen ovat tulevaisuuden työelämätaitoja, joita kouluyhteisöjenkin tulisi tukea. Yhdessä tekeminen ja osaamisen jakaminen auttavat opettajia jaksamaan ja kasvattavat heidän osaamistaan. Opettajien yhteistyön syvin malli on yhteisopettajuus, jonka prosessit sisältävät yhteisen suunnittelutyön lisäksi oppimisen yhteisen ohjauksen ja moniulotteisen arvioinnin.

Oppimisen näkökulmasta yhteisopettajuus takaa oppijalle enemmän aikaa, tukea ja ohjausta, jolloin oppijan yksilölliset tarpeet huomioidaan. Yhteisopettajuus lisää oppijan osallisuutta ja työrauhaa sekä takaa hänelle todenmukaisemman arvioinnin ja palautteen.

Lue palvelutarjonnastamme kouluille ja kunnille täältä >
Otava Oppimisen palvelut