High five! (OPS 2016) – Otava Oppimisen palvelut

High five! (OPS 2016)

Uusi alakoulun englannin sarja luokille 3–6

High five! tuo toimintaa oppimiseen ja auttaa jokaista lasta ilmaisemaan itseään. Jännittävä tarina, herkullinen kuvitus ja luonteikkaat hahmot saavat oppimaan englantia kuin huomaamatta. Uudenlainen digiaineisto auttaa elävöittämään ja eriyttämään opetusta.

Tulossa myös High five! 1–2, joka ilmestyy loppusyksystä 2019.

 • Sopii erilaisiin viikkotuntimääriin ja eritasoisille oppijoille.
 • Paljon tukea alas- ja ylöspäin eriyttämiseen.
 • Runsaasti toiminnallisia tehtäviä ja pelejä.
 • Vinkit ja itsearviointisivut ohjaavat oppimaan oppimiseen.
 • Monipuoliset digitaaliset materiaalit tukevat TVT-taitojen kehittymistä.

 

Lue High five! -sarjan käyttäjän kokemuksia

Tutustu käyttäjäetuihin
Katso hinnat

High five! on OPS 2016 mukainen.

High five! eriyttää monipuolisesti, tarjoaa tukea arviointiin ja on täynnä toimintaa. Lue esite

Tilaa High five! Newsletter 
Saat vinkkejä opetukseen ja ajankohtaista tietoa High five! -sarjasta ja englannin kielen opetuksesta.

High five! (OPS 2016)

Ajankohtaista

Uutta!

Alaspäin eriyttävien My activities -kirjojen tueksi on tulossa opettajan esitysmateriaali. My activities -esitysmateriaalit valmistuvat elo-syyskuussa.

Tulossa varhennettuun englantiin: High five! 1–2! 

 • Innostavan High five! -sarjan matkaan pääsee pian jo ensimmäiseltä luokalta alkaen. Iloiset lorut ja laulut sekä mukaansatempaavat leikit ja pelit tutustuttavat lapset englannin kieleen. Idearikas opettajan opas ja monipuoliset digitaaliset materiaalit auttavat elävöittämään opetusta. High five! 1–2 ilmestyy loppuvuodesta 2019.

Uutta!

 • Digiopetusaineiston rinnakkaistuote, esitysmateriaali, tarjoaa painettujen teksti- ja tehtäväkirjojen aukeamat digitaalisina, vinkkejä opetukseen sekä luokassa yhdessä tehtäviä aktiviteetteja. Tutustu esitysmateriaaleihin Opepalvelussa.

Oppilaan materiaalit

Mukaansatempaava tarina ja omakohtaistavat tehtävät innostavat oppimaan englantia.

Digikirja tarjoaa teksti- ja harjoituskirjan sisällön (tekstit, kuvat, tehtävät) digitaalisessa muodossa. Oppilas voi itse kuunnella tekstit ja kuuntelutehtävät sekä äänittää omaa puhettaan. Tehtäviin voi vastata mm. kirjoittamalla, ja oppilas saa heti palautteen vastauksestaan. Digikirja on päätelaiteriippumaton.

Pikaopas High five! 3 -digikirjan käyttöön (pdf)

Digilisätehtävät
Painettujen kirjojen käyttäjät voivat ottaa käyttöönsä digilisätehtävät, jotka sisältävät interaktiivisia tehtäviä ja pelejä.

Pikaopas High five! 3 -digilisätehtävien käyttöön (pdf)

High five! 3 Texts

Tekstikirjan rikas kuvitus ja monipuoliset tekstit harjoittavat monilukutaitoa. Kunkin peruskappaleen kuvasanasto ja keskeiset fraasit ovat omalla aukeamallaan, jota voi käyttää myös alaspäin eriyttämiseen. Tarttuvat chantit tutustuttavat rakenneasioihin, ja ääntämistä opitaan elämyksellisten toimintatarinoiden avulla. Kaikkiin peruskappaleisiin kuuluu laulu ja peli. Nopeammille oppilaille on lisäsanastoa ja lisätekstejä.

Katso näytesivut ja tutustu kirjan rakenteeseen

High five! 3 Oppilaan äänite, online

High five! 3 Oppilaan äänite, mp3

Lue lisää

High five! 3 Activities

Selkeän tehtäväkirjan avulla tunti sujuu joustavasti. Ensin harjoitellaan kappaleen ydinasioita ja sitten sukelletaan kuvaan, tarinaan ja rakenneasiaan monipuolisten tehtävien avulla. Opittuja asioita kootaan ja syvennetään salkkutehtävässä, jonka voi toteuttaa erilaisin välinein. Tehtävät päättyvät itsearviointisivuun ja lisätehtäviin. Jokaisessa jaksossa on kertaustehtäviä, ja toukokuuta varten on oma, toiminnallinen osio.

Katso näytesivut ja tutustu kirjan rakenteeseen

Lue lisää

High five! 4 Texts

High five! 4 Texts sisältää kolmannen luokan kirjan tapaan 16 kappaletta, joista neljä on kertaavia. Neljännen luokan kirjassa teemoina ovat mm. koulu, kaupunki, maaseutu ja harrastukset. Kirjassa tutustutaan myös Britanniaan: Oxford, Liverpool, Wales ja  Edinburgh tulevat oppilaille tutuiksi. Tekstikirjan rikas kuvitus tukee tekstejä ja harjoittaa monilukutaitoa. High five! -sarjassa painottuu viestinnällisyys: mm. kuvassanastojen sanat otetaan heti käyttöön Go! -minidialogeissa. Tarttuvat chantit tutustuttavat rakenneasioihin, ja elämyksellisissä Sounds good! -tarinoissa keskitytään suomalaisille vaikeisiin äänteisiin. Kaikkiin peruskappaleisiin kuuluu laulu ja peli. Nopeammille oppilaille on lisäsanastoa ja lisätekstejä.

High five! 4 Oppilaan äänite, online

High five! 4 Oppilaan äänite, mp3

Lue lisää

High five! 4 Activities

Tehtäväkirja noudattaa kolmannen luokan kirjasta tuttua selkeää rakennetta: Ensin harjoitellaan kappaleen ydinsanoja ja -fraaseja sekä suullisesti että kirjallisesti. Sitten sukelletaan kuvan tutkimisen kautta tarinaan ja tekstiin. Kiitelty lukumittaritehtävä konkretisoi lukuläksyn. Ääntämistä ja rakenteita harjoitellaan monipuolisten tehtävien avulla. Opittuja asioita kootaan ja syvennetään salkkutehtävässä, jonka voi toteuttaa erilaisin välinein. Kirjan lopussa on salkkusivut, joita voi käyttää suunnitteluun tai itse tehtävän tekemiseen. Kappaleen tehtävät päättyvät itsearviointisivuun ja lisätehtäviin nopeille oppijoille. Jokaisessa jaksossa on kertaustehtäviä, ja toukokuuta varten on May section -tehtäväpaketti, joka voidaan toteuttaa myös osin ulkona luonnossa.

Lue lisää
High five! 5 Texts

High five! 5 Texts

High five! 5 Texts sisältää tuttuun tapaan 16 kappaletta, joista neljä on kertaavia. Teemoina on mm. matkustelu, luonto, arki ja terveys. Kirjassa seikkaillaan lähinnä Yhdysvalloissa brittiläisiä hahmoja kuitenkaan unohtamatta. Kaikkiin uniteihin kuuluu yksi koko aukeaman kokoinen peli. Nopeammille oppilaille on lisäsanastoa ja lisätekstejä.

Viidennellä luokalla kulttuuri saa yhä enemmän tilaa. It’s a fact! ja Did you know? -sivut korvaavat Action!- ja lautapelisivut, jotka siirtyvät tehtäväkirjan puolelle.

Katso näytesivu

High five! 5 Oppilaan äänite, online

High five! 5 Oppilaan äänite, mp3 (zip)

Lue lisää

High five! 5 Activities

Tehtäväkirja noudattaa aiemmista osista tuttua selkeää rakennetta: ensin harjoitellaan kappaleen ydinsanoja ja -fraaseja, sitten tutkitaan kuvaa ja tekstiä. Ääntämistä ja rakenteita harjoitellaan monipuolisesti. Viidennellä luokalla itsearviointi ja oman opiskelun suunnittelu korostuvat entisestään. Laulut, Action!-chantit ja kappalekohtaiset pelit ovat viidennellä luokalla siirtyneet tehtäväkirjan puolelle.

Lue lisää
High five! 6 Texts

High five! 6 Texts

High five! 6 Texts vie oppilaat hauskalla tavalla matkalle ympäri englanninkielistä maailmaa: Kanadaan, Intiaan, Australiaan, Uuteen Seelantiin ja Hongkongiin tuttua Englantia unohtamatta.

Katso näytesivut

High five! 6 Oppilaan äänite, online

High five! 6 Oppilaan äänite, mp3 (zip)

Lue lisää
High five! 6 Activities

High five! 6 Activities

Selkeä tehtäväkirja noudattaa High five! 5 Activities -kirjan rakennetta. Kulttuuri on vahvassa roolissa myös tehtäväkirjan puolella.

Katso näytesivut

Lue lisää

My activities – alaspäin eriyttävä tehtäväkirja

Koko sarja eriyttää ylös- ja alaspäin. Sarjaan kuuluu myös erillinen alaspäin eriyttävä tehtäväkirja, joka noudattaa perustehtäväkirjan rakennetta. Sen on muokannut erityisopettaja Pirjetta Luoma.

Löydät lisää tietoa My activities -tehtäväkirjasta alempaa kohdassa Erityismateriaalit. Samassa kohdassa voit tutustua myös kirjan näytesivuihin.

Lue lisää

Otavan sanastot

Otavan sanastot -sovellus on ladattavissa veloituksetta sovelluskaupoista.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Uudenlainen digiopetusaineisto auttaa opettajaa syventämään ja elävöittämään opetusta.

Digiopetusaineistosta löytyy mm:

• Tekstikirjan sisältö interaktiivisena
(sisältää äänet ja karaoketoiminnon)
• Työkirjassa klikattavat ratkaisut ja äänet
• Luokassa yhdessä pelattavia pelejä
• Lisämateriaalia sanaston harjoitteluun
• Opettajan opas (pdf)
• Arviointimateriaali (pdf, word)

Pikaopas digiopetusaineiston käyttöön (pdf)

Opettajan opas

Opettajan opas

Opettajan opas tarjoaa mm. lisätehtäviä ja pelejä sekä tuntisuunnitelmaehdotukset kahdelle ja kolmelle vuosiviikkotunnille.

Katso oppaan näytesivut

Tutustu High five! 3 Opettajan oppaan aineintegrointitaulukkoon

Lue lisää

Arviointimateriaali

Monipuolinen arviointimateriaali on saatavana pdf-muodossa, muokattavina tiedostoina, koetyökaluna ja digikokeina.

 

Lue lisää

Erityismateriaalit

Erityisopettajan muokkaamien alaspäin eriyttävien My activities -tehtäväkirjojen tehtävänumerointi ja tehtävien sisältö ovat samat kuin Activities -tehtäväkirjoissa. Ratkaisevana erona ovat oppilaan työskentelyä tukevat ja helpottavat ominaisuudet.

 • Tekstin kirjasinkoko on suurempi ja tehtävät ladottu harvempaan.
 • Jokaista tehtävää ympäröi kehys, joka auttaa hahmottamaan, mitä kaikkea tehtävään kuuluu ja mitä on tarkoitus tehdä.
 • Tehtäviin on annettu monimuotoista lisäapua, kuten kuvavihjeitä, tukisanoja sekä erilaisia muistisääntöjä.
 • Tehtäviä on paikoin kevennetty ja ne edellyttävät useammin tunnistamista ja yhdistämistä kuin kirjoittamista.
 • Ylöspäin eriyttävät tehtävät on karsittu pois, mutta kertaustehtävät ovat kokeeseen kertausta varten samanlaiset kuin Activities -tehtäväkirjassa.
High five! 3 My Activities

High five! 3 My Activities

High five! 4 My Activities

High five! 4 My Activities

High five! 5 My Activities

High five! 5 My Activities

Oppikirjailijat

Jamie Mäkinen

Since moving to Finland almost thirty years ago I have been involved, for the most part, in children’s culture. I am a theatre director and playwright and have directed children’s theatre in the U.S. and Finland. I have organized drama clubs for children in both Finnish and English. At Christmas time for the past four years I have produced a traditional English Panto in cooperation with the Tampere Finn-Brits.
For fourteen years I was the Kindergarten and then Preschool teacher for the The English School of Tampere. During that time I continued working on theatrical projects including ”Herra Heinämäki ja avaruusborkkana” for AHAA Teatteri and ”Ämpäri Lumikki” with the Tampereen Philharmonic.
Working on High five! has been very rewarding and fun, and I have been profoundly fortunate to be working with a group of such creative, knowledgeable, and experienced teachers.

Lue lisää

Raija Kuja-Kyyny-Pajula

Olen opettanut 30 vuotta eri-ikäisiä oppilaita nelivuotiaista kielikerholaisista abiturientteihin ja yritysjohtajiin, viimeiset kaksi vuosikymmentä helsinkiläisiä lapsia. Opetustyöni ohessa olen ollut mukana tekemässä alakoulun englannin oppikirjasarjoja Yes!, Wow! ja Yippee!
Rakastan työtäni sekä opettajana että oppikirjailijana. Niin arjen opetuksessani kuin luodessani oppimateriaaleja pyrin niihin asioihin, joita pidän ensiarvoisen tärkeinä: innostus, ilo, monipuolisuus, vaihtelevuus, selkeys, nykyaikaisuus, suunnitelmallisuus. Vuosikymmenten kokemus, äitiys ja intohimo matkailuun ja lukemiseen edesauttavat ja antavat intoa ja ymmärrystä.
High five! -sarjan tekeminen on minulle mielenkiintoinen matka uusiin maailmoihin hyvän kompassin kanssa.

Lue lisää

Päivi Pelli-Kouvo

Pitkä kokemukseni luokanopettajana ja englannin opettajana sekä tutkijana yhdistyvät oppikirjatyössä oivallisella tavalla. Lähestyn oppimista kokonaisvaltaisesti, oppilaan kokemusmaailmasta käsin. Oppiaineiden luonteva integrointi suuremmiksi kokonaisuuksiksi luovuuden ja leikillisyyden kautta on lähestymistapani kaikkeen oppimiseen.
Yhdessä tekeminen ja kaikkien ryhmän jäsenten vahvuuksien yhdistäminen on ollut riemuisaa High five! –sarjan luomisessa. Tuttujen asioiden näkeminen uudesta vinkkelistä yhdistettynä kulttuuriin ovat ohjanneet minua kehittäessäni uudenlaista, toiminnallista englannin oppimateriaalia.

Lue lisää

Niina Korpela

Olen espoolainen englannin opettaja ja luokanopettaja. High five! -sarjan tekeminen on ollut minulle innostava ja mieluisa kokemus. Olen opetustyöni ohessa päässyt luomaan uutta jännittävää oppikirjasarjaa, jossa yhdistyvät monet opettajan työssäni minulle tärkeät arvot: kokonaisvaltainen oppiminen, oppimisen omakohtaisuus sekä luovuuden ja mielikuvituksen käyttö. Oppikirjailijana haluan innostaa ja kannustaa sekä oppilaita että opettajia kokeilemaan monipuolisia työskentelytapoja ja löytämään englannin opiskelusta elämyksellisiä, kivoja uusia näkökulmia. Toivon kaikille High five! -sarjan ystäville mukavaa kieli- ja kulttuurimatkaa ympäri maailmaa!

Lue lisää

Mari Kalaja

Olen englannin ja ranskan ohjaava opettaja Jyväskylän normaalikoulusta. Oppikirjailijakokemusta olen saanut aikaisemmin Surprise- ja Tous Ensemble-sarjoista. Johtotähtiäni niin opetus- ohjaus- kuin oppikirjatyössäkin ovat oppimisen ja opettamisen ilo, erilaisten oppijoiden kohtaaminen, aktiivinen, innostava ja toiminnallinen kielenopiskelu – kulttuuritaitoja unohtamatta. En pelkää tarttua uuteen teknologiaan ja kokeilen ja kehitän kielenopetusta jo työnikin puolesta. Kouluttaessa toisia oppii myös itse.
Rakastan matkustamista, kokkaamista, luonnossa liikkumista, lukemista, yllätyksiä ja hyvää seuraa. Kaikista näistä olen omalta osaltani ammentanut aineksia High five!-keitokseen. Siinä onkin soppa, jossa kaikki maut ovat kohdallaan!

Lue lisää

Vinkit ja ideat

Keskustellaan kohteliaasti

Kerratkaa luokassa, miten englanniksi puhutaan kohteliaasti. Tulosta High five! -moniste, ja kerratkaa sen avulla kohteliaat ilmaisut ja pelatkaa Small talk -peliä.

Tulosta Small talk -moniste (pdf) >

Lue lisää

Back to school!

High five! -sarjassa tutustutaan koulusanastoon esimerkiksi High five! 4 -kirjassaNappaa talteen High five! 4 Opettajan oppaan toiminnalliset vinkit ja kerratkaa koulusanoja hauskojen leikkien parissa.

Toiminnalliset vinkit (pdf) >

Lue lisää

Kerrataan opittua

High five! Opettajan oppaista löytyy aina kertaus edellisen lukuvuoden asioihin. Tutustu kertausmonisteisiin tulostamalla High five! 6 Opettajan oppaan kätevä kertausmoniste.

Tulosta kertausmoniste (pdf) >

Lue lisää

Easter card with a chick

Ilahduta veikeällä tipukortilla! Tarvitset vain paperia, sakset ja kyniä.

Tulosta ohje >

Lue lisää

Easter crosswords

Ottakaa pääsiäisenajan sanasto haltuun hauskan High five! 5 -opettajan aineiston ristikon avulla.

Tulosta ristikko >

Lue lisää

Valmiina seiskaluokalle!

High five! 6 tarjoaa materiaalia koko alakoulun englannin kertaukseen. Kokeile luokassasi High five! 6 -tehtäväkirjan harjoitusta.

Kokeile Once more! -harjoitusta >

Lue lisää

Valentine’s Day crosswords

Tulosta ystävänpäiväksi ristikko.

Valentine’s Day crosswords (pdf)

Lue lisää

Tutustutaan yhdessä Australiaan ja Uuteen-Seelantiin!

Uuden High five! 6 -kirjan mukaansatempaava peli tutustuttaa oppilaat Australiaan ja sen historiaan ja kulttuuriin.

Tulosta pelipohja (pdf)

Tulosta peliohje (pdf)

Oikeat ratkaisut:
1.O, 2.V, 3.O, 4.O, 5.V,  6.O,  7.V, 8.V, 9.O, 10.V, 11.O, 12.O, 13.O,  14.V, 15.O, 16.V n.3150 km 17.V, 6.suurin 18.V, välimatka n. 320 km, 19.O, 20.O, 21.O, 22.O, 23.V, 24.V, 25.O, 26.O

 

Lue lisää

Jouluristikko

Laskeutukaa joulutunnelmaan hauskan jouluristikon avulla!

Tulosta ristikko (pdf) >

Lue lisää

Snakes and ladders

Pelaa parisi kanssa tai ryhmässä.
• Heitä noppaa ja etene silmäluvun mukaan.
• Sano ruudun väri, numero tai tavara englanniksi.
• Jos vastaat oikein, saat siirtyä yhden ruudun eteenpäin.
• Jos ruudusta lähtevät tikkaat, kiipeä niitä pitkin ylös.
• Jos ruudussa on käärmeen pää, palaa käärmettä pitkin alas.

Tulosta pelipohja tästä

Lue lisää

Vinkkejä arviointiin

Tutustu High five! -sarjan arviointipakettiin. Mukana on mm. jatkuvan arvioinnin seuraaminen, itsearviointi, kaveriarviointilomakkeet.

Arviointipaketti (pdf)

Lue lisää

Are you my friend? -parinetsintäleikki sydämillä

Oppilaille jaetaan puoliksi leikatut sydämet. Jokainen sydän on leikattu eri tavalla. Taustalla soi musiikki. Kun musiikki taukoaa, kysytään lähimmältä: ”Are you my friend?” -kysymys ja verrataan sydämiä toisiinsa. Jos pari löytyy, jatketaan liikkumista yhdessä parin kanssa, kunnes kaikki ovat löytäneet parin.

Lue lisää

Find your friend -parinetsintäleikki

Luokka kerää yhdessä taululle positiivisia adjektiiveja. Ne kirjoitetaan lapuille niin, että jokainen adjektiivi on kahdella lapulla. Laput sekoitetaan ja jaetaan. Opettajan merkistä oppilaat lähtevät kiertelemään luokassa ja kehuvat toisiaan: You are nice! You are beautiful! jne. Kun löytyy henkilö, jolla on sama adjektiivi, pari on löytynyt.

Lue lisää

Esittelyvideo