High five! (OPS 2016) – Otava Oppimisen palvelut

High five! (OPS 2016)

Uusi alakoulun englannin sarja luokille 3-6

Avaa lontoolaisen kirjakaupan ovi ja lähde mukaan seikkailuun!

High five! tuo toimintaa oppimiseen ja auttaa jokaista lasta ilmaisemaan itseään. Jännittävä tarina salaperäisestä kirjasta, herkullinen kuvitus ja luonteikkaat hahmot saavat oppimaan englantia kuin huomaamatta.

High five! sopii erilaisiin viikkotuntimääriin ja eritasoisille oppijoille. Uudenlainen digiaineisto auttaa elävöittämään ja eriyttämään opetusta.

High five! noudattaa uutta opetussuunnitelmaa.
Tutustu High five! ja OPS 2016 -esitteeseen

High five! (OPS 2016)

Oppilaan materiaalit

Mukaansatempaava tarina ja omakohtaistavat tehtävät innostavat oppimaan englantia.

Digikirja tarjoaa teksti- ja harjoituskirjan sisällön (tekstit, kuvat, tehtävät) digitaalisessa muodossa. Oppilas voi itse kuunnella tekstit ja kuuntelutehtävät sekä äänittää omaa puhettaan. Tehtäviin voi vastata mm. kirjoittamalla, ja oppilas saa heti palautteen vastauksestaan. Digikirja on päätelaiteriippumaton.

Pikaopas High five! 3 -digikirjan käyttöön (pdf)

Digilisätehtävät
Painettujen kirjojen käyttäjät voivat ottaa käyttöönsä digilisätehtävät, jotka sisältävät interaktiivisia tehtäviä ja pelejä.

Pikaopas High five! 3 -digilisätehtävien käyttöön (pdf)

High five! 3 Texts

Tekstikirjan rikas kuvitus ja monipuoliset tekstit harjoittavat monilukutaitoa. Kunkin peruskappaleen kuvasanasto ja keskeiset fraasit ovat omalla aukeamallaan, jota voi käyttää myös alaspäin eriyttämiseen. Tarttuvat chantit tutustuttavat rakenneasioihin, ja ääntämistä opitaan elämyksellisten toimintatarinoiden avulla. Kaikkiin peruskappaleisiin kuuluu laulu ja peli. Nopeammille oppilaille on lisäsanastoa ja lisätekstejä.

Katso näytesivut ja tutustu kirjan rakenteeseen

High five! 3 Oppilaan äänite, online

High five! 3 Oppilaan äänite, mp3

Lue lisää

High five! 3 Activities

Selkeän tehtäväkirjan avulla tunti sujuu joustavasti. Ensin harjoitellaan kappaleen ydinasioita ja sitten sukelletaan kuvaan, tarinaan ja rakenneasiaan monipuolisten tehtävien avulla. Opittuja asioita kootaan ja syvennetään salkkutehtävässä, jonka voi toteuttaa erilaisin välinein. Tehtävät päättyvät itsearviointisivuun ja lisätehtäviin. Jokaisessa jaksossa on kertaustehtäviä, ja toukokuuta varten on oma, toiminnallinen osio.

Katso näytesivut ja tutustu kirjan rakenteeseen

Lue lisää

High five! 4 Texts

High five! 4 Texts sisältää kolmannen luokan kirjan tapaan 16 kappaletta, joista neljä on kertaavia. Neljännen luokan kirjassa teemoina ovat mm. koulu, kaupunki, maaseutu ja harrastukset. Kirjassa tutustutaan myös Britanniaan: Oxford, Liverpool, Wales ja  Edinburgh tulevat oppilaille tutuiksi. Tekstikirjan rikas kuvitus tukee tekstejä ja harjoittaa monilukutaitoa. High five! -sarjassa painottuu viestinnällisyys: mm. kuvassanastojen sanat otetaan heti käyttöön Go! -minidialogeissa. Tarttuvat chantit tutustuttavat rakenneasioihin, ja elämyksellisissä Sounds good! -tarinoissa keskitytään suomalaisille vaikeisiin äänteisiin. Kaikkiin peruskappaleisiin kuuluu laulu ja peli. Nopeammille oppilaille on lisäsanastoa ja lisätekstejä.

High five! 4 Oppilaan äänite, online

High five! 4 Oppilaan äänite, mp3

Lue lisää

High five! 4 Activities

Tehtäväkirja noudattaa kolmannen luokan kirjasta tuttua selkeää rakennetta: Ensin harjoitellaan kappaleen ydinsanoja ja -fraaseja sekä suullisesti että kirjallisesti. Sitten sukelletaan kuvan tutkimisen kautta tarinaan ja tekstiin. Kiitelty lukumittaritehtävä konkretisoi lukuläksyn. Ääntämistä ja rakenteita harjoitellaan monipuolisten tehtävien avulla. Opittuja asioita kootaan ja syvennetään salkkutehtävässä, jonka voi toteuttaa erilaisin välinein. Kirjan lopussa on salkkusivut, joita voi käyttää suunnitteluun tai itse tehtävän tekemiseen. Kappaleen tehtävät päättyvät itsearviointisivuun ja lisätehtäviin nopeille oppijoille. Jokaisessa jaksossa on kertaustehtäviä, ja toukokuuta varten on May section -tehtäväpaketti, joka voidaan toteuttaa myös osin ulkona luonnossa.

Lue lisää
High five! 5 Texts

High five! 5 Texts

High five! 5 Texts sisältää tuttuun tapaan 16 kappaletta, joista neljä on kertaavia. Teemoina on mm. matkustelu, luonto, arki ja terveys. Kirjassa seikkaillaan lähinnä Yhdysvalloissa brittiläisiä hahmoja kuitenkaan unohtamatta. Kaikkiin uniteihin kuuluu yksi koko aukeaman kokoinen peli. Nopeammille oppilaille on lisäsanastoa ja lisätekstejä.

Viidennellä luokalla kulttuuri saa yhä enemmän tilaa. It’s a fact! ja Did you know? -sivut korvaavat Action!- ja lautapelisivut, jotka siirtyvät tehtäväkirjan puolelle.

Katso näytesivu

High five! 5 Oppilaan äänite, online

High five! 5 Oppilaan äänite, mp3 (zip)

Lue lisää

High five! 5 Activities

Tehtäväkirja noudattaa aiemmista osista tuttua selkeää rakennetta: ensin harjoitellaan kappaleen ydinsanoja ja -fraaseja, sitten tutkitaan kuvaa ja tekstiä. Ääntämistä ja rakenteita harjoitellaan monipuolisesti. Viidennellä luokalla itsearviointi ja oman opiskelun suunnittelu korostuvat entisestään.

Lue lisää

My activities – alaspäin eriyttävä tehtäväkirja

Koko sarja eriyttää ylös- ja alaspäin. Sarjaan kuuluu myös erillinen alaspäin eriyttävä tehtäväkirja, joka noudattaa perustehtäväkirjan rakennetta. Sen on muokannut erityisopettaja Pirjetta Luoma.

Löydät lisää tietoa My activities -tehtäväkirjasta alempaa kohdassa Erityismateriaalit. Samassa kohdassa voit tutustua myös kirjan näytesivuihin.

Lue lisää

Otavan sanastot

Otavan sanastot -sovellus on ladattavissa veloituksetta sovelluskaupoista.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Uudenlainen digiopetusaineisto auttaa opettajaa syventämään ja elävöittämään opetusta.

Digiopetusaineistosta löytyy mm:

• Tekstikirjan sisältö interaktiivisena
(sisältää äänet ja karaoketoiminnon)
• Työkirjassa klikattavat ratkaisut ja äänet
• Luokassa yhdessä pelattavia pelejä
• Lisämateriaalia sanaston harjoitteluun
• Opettajan opas (pdf)
• Arviointimateriaali (pdf, word)

Pikaopas digiopetusaineiston käyttöön (pdf)

Opettajan opas

Opettajan opas

Opettajan opas tarjoaa mm. lisätehtäviä ja pelejä sekä tuntisuunnitelmaehdotukset kahdelle ja kolmelle vuosiviikkotunnille.

Katso oppaan näytesivut

Tutustu High five! 3 Opettajan oppaan aineintegrointitaulukkoon

Lue lisää

Arviointimateriaali

Monipuolinen arviointimateriaali on saatavana pdf-muodossa sekä muokattavina tiedostoina.

Digikokeet

Digikokeessa opettaja luo kokeen sähköisesti ja oppilas vastaa kokeeseen sähköisesti. Tällöin  järjestelmä korjaa helposti tarkastettavat tehtävät automaattisesti. Jokainen oppilas tarvitsee koetta varten tietokoneen ja tietokoneeseen nettiyhteyden. Koetilanteessa opettaja jakaa oppilaille joko henkilökohtaisen koekoodin tai lähettää linkin kokeeseen sähköpostilla.

Miten digikokeita käytetään? (pdf) >

Digikokeen tekeminen (pdf) >

Lue lisää

Erityismateriaalit

My activities − alaspäin eriyttävä harjoituskirja

Erityisopettajan muokkaaman My activities -tehtäväkirjan tehtävänumerointi ja tehtävien sisältö ovat samat kuin Activities -tehtäväkirjassa. Ratkaisevana erona ovat oppilaan työskentelyä tukevat ja helpottavat ominaisuudet.

Tekstin kirjasinkoko on suurempi ja tehtävät ladottu harvempaan. Jokaista tehtävää ympäröi kehys, joka auttaa hahmottamaan, mitä kaikkea tehtävään kuuluu ja mitä on tarkoitus tehdä. Tehtäviin on annettu monimuotoista lisäapua, kuten kuvavihjeitä, tukisanoja sekä erilaisia muistisääntöjä. Lisäksi tehtäviä on paikoin kevennetty ja ne edellyttävät useammin tunnistamista ja yhdistämistä kuin kirjoittamista. Ylöspäin eriyttävät tehtävät on karsittu pois, mutta kertaustehtävät ovat kokeeseen kertausta varten samanlaiset kuin Activities -tehtäväkirjassa.

Katso näytesivut

Lue lisää

Äänitteet

Luokkaäänite

Luokkaäänite

CD sisältää kirjan kuvasanastot, minidialogit, tekstit ja niiden sanastot, laulut, chantit ja lorut, ääntämisen harjoittelun sekä kuullunymmärtämistehtävät.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Jamie Mäkinen

Since moving to Finland almost thirty years ago I have been involved, for the most part, in children’s culture. I am a theatre director and playwright and have directed children’s theatre in the U.S. and Finland. I have organized drama clubs for children in both Finnish and English. At Christmas time for the past four years I have produced a traditional English Panto in cooperation with the Tampere Finn-Brits.
For fourteen years I was the Kindergarten and then Preschool teacher for the The English School of Tampere. During that time I continued working on theatrical projects including ”Herra Heinämäki ja avaruusborkkana” for AHAA Teatteri and ”Ämpäri Lumikki” with the Tampereen Philharmonic.
Working on High five! has been very rewarding and fun, and I have been profoundly fortunate to be working with a group of such creative, knowledgeable, and experienced teachers.

Lue lisää

Raija Kuja-Kyyny-Pajula

Olen opettanut 30 vuotta eri-ikäisiä oppilaita nelivuotiaista kielikerholaisista abiturientteihin ja yritysjohtajiin, viimeiset kaksi vuosikymmentä helsinkiläisiä lapsia. Opetustyöni ohessa olen ollut mukana tekemässä alakoulun englannin oppikirjasarjoja Yes!, Wow! ja Yippee!
Rakastan työtäni sekä opettajana että oppikirjailijana. Niin arjen opetuksessani kuin luodessani oppimateriaaleja pyrin niihin asioihin, joita pidän ensiarvoisen tärkeinä: innostus, ilo, monipuolisuus, vaihtelevuus, selkeys, nykyaikaisuus, suunnitelmallisuus. Vuosikymmenten kokemus, äitiys ja intohimo matkailuun ja lukemiseen edesauttavat ja antavat intoa ja ymmärrystä.
High five! -sarjan tekeminen on minulle mielenkiintoinen matka uusiin maailmoihin hyvän kompassin kanssa.

Lue lisää

Päivi Pelli-Kouvo

Pitkä kokemukseni luokanopettajana ja englannin opettajana sekä tutkijana yhdistyvät oppikirjatyössä oivallisella tavalla. Lähestyn oppimista kokonaisvaltaisesti, oppilaan kokemusmaailmasta käsin. Oppiaineiden luonteva integrointi suuremmiksi kokonaisuuksiksi luovuuden ja leikillisyyden kautta on lähestymistapani kaikkeen oppimiseen.
Yhdessä tekeminen ja kaikkien ryhmän jäsenten vahvuuksien yhdistäminen on ollut riemuisaa High five! –sarjan luomisessa. Tuttujen asioiden näkeminen uudesta vinkkelistä yhdistettynä kulttuuriin ovat ohjanneet minua kehittäessäni uudenlaista, toiminnallista englannin oppimateriaalia.

Lue lisää

Niina Korpela

Olen espoolainen englannin opettaja ja luokanopettaja. High five! -sarjan tekeminen on ollut minulle innostava ja mieluisa kokemus. Olen opetustyöni ohessa päässyt luomaan uutta jännittävää oppikirjasarjaa, jossa yhdistyvät monet opettajan työssäni minulle tärkeät arvot: kokonaisvaltainen oppiminen, oppimisen omakohtaisuus sekä luovuuden ja mielikuvituksen käyttö. Oppikirjailijana haluan innostaa ja kannustaa sekä oppilaita että opettajia kokeilemaan monipuolisia työskentelytapoja ja löytämään englannin opiskelusta elämyksellisiä, kivoja uusia näkökulmia. Toivon kaikille High five! -sarjan ystäville mukavaa kieli- ja kulttuurimatkaa ympäri maailmaa!

Lue lisää

Mari Kalaja

Olen englannin ja ranskan ohjaava opettaja Jyväskylän normaalikoulusta. Oppikirjailijakokemusta olen saanut aikaisemmin Surprise- ja Tous Ensemble-sarjoista. Johtotähtiäni niin opetus- ohjaus- kuin oppikirjatyössäkin ovat oppimisen ja opettamisen ilo, erilaisten oppijoiden kohtaaminen, aktiivinen, innostava ja toiminnallinen kielenopiskelu – kulttuuritaitoja unohtamatta. En pelkää tarttua uuteen teknologiaan ja kokeilen ja kehitän kielenopetusta jo työnikin puolesta. Kouluttaessa toisia oppii myös itse.
Rakastan matkustamista, kokkaamista, luonnossa liikkumista, lukemista, yllätyksiä ja hyvää seuraa. Kaikista näistä olen omalta osaltani ammentanut aineksia High five!-keitokseen. Siinä onkin soppa, jossa kaikki maut ovat kohdallaan!

Lue lisää

Vinkit ja ideat

Toiminnallisten vinkkien avulla voit muodostaa pareja ja ryhmiä ryhmätyöskentelyä varten.

May section: High five! 4

High five! -tehtäväkirjojen lopussa oleva May section tarjoaa kevätlukukauden viimeisille viikoille joustoa. Tavoitteena on koota yhteen vuoden aikana opittuja asioita sekä laajentaa sanastoa. May section on suunniteltu niin, että se voidaan opiskella koko ryhmän kanssa yhdessä teema kerrallaan tai jokaisesta teemasta voidaan valita mieluisimmat ja ryhmälle sopivimmat tehtävät. Opettaja voi myös antaa oppilaan valita tehtäviä oman mielenkiinnon mukaan. May section sisältää ryhmätehtäviä, itsenäisesti tehtäviä tehtäviä, kirjoittamista, leikkejä, esittämistä, digitaitojen harjoittelua, kielten vertailua sekä liikkumista ulkona tai sisällä.

Tulosta High five! 4 Activities May section: Outdoors (pdf) >

Ratkaisut (pdf) >

Lue lisää

May section: High five! 5

Kokeile tunnilla Act it out! -tehtäviä High five! 5 -tehtäväkirjan May section -osiosta.

Tulosta Act it out! -tehtävät (pdf)

Lue lisää

Vinkkejä arviointiin

Tutustu High five! -sarjan arviointipakettiin. Mukana on mm. jatkuvan arvioinnin seuraaminen, itsearviointi, kaveriarviointilomakkeet.

Arviointipaketti (pdf)

Lue lisää

St. Patrick's Day

17.3. vietetään Pyhän Patrickin päivää Irlannissa. Tulosta tästä High five! -sarjan vinkit ja tietopaketti juhlasta.

St. Patrick’s Day -vinkit (pdf)

Lue lisää

Mitä on suomalaisuus?

Mikä on suomalaisempaa kuin…

Pohtikaa 100-vuotiasta Suomea, ja miettikää mikä on kaikkein suomalaisinta.

Tulosta tehtävä (pdf) >

Lue lisää

Työpistetyöskentely

Kertaa opittua hauskalla ja tehokkaalla tavalla! Kokeile High five!:n valmiiksi suunniteltua ja hyväksi havaittua työpistetyöskentelyä sekä High five! 3:n että High five! 4:n ensimmäisten jaksojen ohjeilla.

High five! 3 (pdf) >

High five! 4 (pdf) >

Lue lisää

Anna kaverille palautetta

Oppilaat voivat antaa palautetta esimerkiksi toistensa salkkutöistä kivoilla kaveriarviointilomakkeilla.

Tulosta kaveriarviointilomake (pdf) >

Lue lisää

Are you my friend? -parinetsintäleikki sydämillä

Oppilaille jaetaan puoliksi leikatut sydämet. Jokainen sydän on leikattu eri tavalla. Taustalla soi musiikki. Kun musiikki taukoaa, kysytään lähimmältä: ”Are you my friend?” -kysymys ja verrataan sydämiä toisiinsa. Jos pari löytyy, jatketaan liikkumista yhdessä parin kanssa, kunnes kaikki ovat löytäneet parin.

Lue lisää

Find your friend -parinetsintäleikki

Luokka kerää yhdessä taululle positiivisia adjektiiveja. Ne kirjoitetaan lapuille niin, että jokainen adjektiivi on kahdella lapulla. Laput sekoitetaan ja jaetaan. Opettajan merkistä oppilaat lähtevät kiertelemään luokassa ja kehuvat toisiaan: You are nice! You are beautiful! jne. Kun löytyy henkilö, jolla on sama adjektiivi, pari on löytynyt.

Lue lisää

Jouluvinkki

Tulosta tästä jouluvinkki uudesta High five! 4 -kirjasta.

Tulosta vinkki (pdf) >

Lue lisää

Code your robot

Tulosta tästä hauska High five! -lautapeli Code your robot. Mukana on peliohje ja vinkki opettajalle.

Tulosta pelipohja ja ohjeet (pdf) >

Lue lisää

Lokakuinen Hot pumpkin -leikki

Oppilaat seisovat ringissä. Opettaja valitsee selkään koskettamalla, kuka heistä on Jack o’lantern. Sitten aletaan heitellä ”kuumaa kurpitsaa” sanoen englanniksi sanoja valitusta aihepiiristä. Kun Jack saa kurpitsan, hän istuutuu nopeasti, ei kuitenkaan lähimmälle tuolille. Muut yrittävät myös saada paikan. Viimeinen istuja saa valita seuraavan aihepiirin ja Jack o’lanternin. Vaihtoehtoisesti voidaan myös poistaa aina yksi tuoli ja katsoa, kuka on viimeinen Jack.

Lue lisää

Party time!

Pidä juhlava pelihetki luokassa. Tulosta tästä High five! 3 -kirjan peliohje ja pelipohja hauskaa pelihetkeä varten.

Party time! -pelipohja

Party time! -peliohje

Lue lisää

Snakes and ladders

Pelaa parisi kanssa tai ryhmässä.
• Heitä noppaa ja etene silmäluvun mukaan.
• Sano ruudun väri, numero tai tavara englanniksi.
• Jos vastaat oikein, saat siirtyä yhden ruudun eteenpäin.
• Jos ruudusta lähtevät tikkaat, kiipeä niitä pitkin ylös.
• Jos ruudussa on käärmeen pää, palaa käärmettä pitkin alas.

Tulosta pelipohja tästä

Lue lisää

Halloween

Halloween-juhlat
Tehdään kutsut tekstikirjan High five! 4 -kirjan mallin avulla. Koristellaan luokka Halloween-koristeilla. Valitaan leikit juhlaan. Opetellaan Halloween-loru ulkoa ja kierrellään koulussa esittämässä sitä pukeutuneina naamiaisasuihin.

Malli kutsuihin (pdf) >

Loru (pdf) >

Koristeet

Ennen juhlia askarrellaan koristeita. Oppilaat voivat suunnitella omia hämähäkki-, kurpitsa- tai kummituskoristeita tai tehdä lepakkokoristeta High five! 4 -kirjan ohjeilla.

Tulosta ohje (pdf) >

Leikit ja askartelut

Toimintavinkit Halloween-juhliin High five! 3 -kirjasta:

  • Askarrellaan noidan kissa
  • Halloween bingo
  • Halloween walk
  • My ghost

Tulosta ohjeet ja bingo-pohja (pdf) >

Hot pumpkin -leikki

Oppilaat seisovat ringissä. Opettaja valitsee selkään koskettamalla, kuka heistä on Jack o’lantern. Sitten aletaan heitellä ”kuumaa kurpitsaa” sanoen englanniksi sanoja valitusta aihepiiristä. Kun Jack saa kurpitsan, hän istuutuu nopeasti, ei kuitenkaan lähimmälle tuolille. Muut yrittävät myös saada paikan. Viimeinen istuja saa valita seuraavan aihepiirin ja Jack o’lanternin. Vaihtoehtoisesti voidaan myös poistaa aina yksi tuoli ja katsoa, kuka on viimeinen Jack.

Lue lisää

Esittelyvideo