Artikkelit

Miten alaspäin eriyttävä tehtäväkirja tukee englannin oppimista?

”Alaspäin eriyttävässä tehtäväkirjassa on oppilaalle annettu lisäapuja, jotta hän pystyy osallistumaan muun ryhmän kanssa tehtävien tekemiseen vaivatta”, kuvailee Pirjetta Fihlman. Hän on ollut tekemässä alakoulun englannin High five! -sarjan alaspäin eriyttäviä My Activities -tehtäväkirjoja.

Pirjetta Fihlman

Fihlmanilla on pitkä kokemus opetustyöstä. ”Olen työskennellyt luokanopettajana sekä erityisluokanopettajana Veromäen koulussa Vantaalla vuodesta 1992.” Hän on ehtinyt myös olla uransa aikana mukana useassa alakoulun ja yläkoulun englannin oppimateriaaliprojektissa. ”Entinen rehtorini suositteli minua aikoinaan lausunnonantajaksi Otavalle. Ensimmäinen oppikirjatyöni oli muokata Surprise-sarjan kuudennen luokan oppikirja e-työkirjaksi”, Fihlman muistelee. 

Fihlman on ollut mukana tekemässä useita englannin peruskoulun oppimateriaalisarjoja. “En ole ammatiltani kieltenopettaja, mutta olen asunut lapsuudessani ulkomailla useita vuosia ja käynyt englanninkielistä koulua. Tuolloin opin puhumaan englantia niin hyvin, että se on osa identiteettiäni. Englannin kieli on ollut aina lähellä sydäntä ja olenkin saanut opettaa sitä koko työurani ajan. Englannin kielen kanssa työskentely on minulle luontevaa ja helppoa, ja erityisopettajana näen äkkiä, missä asioissa kieltenoppijat tarvitsevat apua ja tukea”, kertoo Fihlman. 

Tehtäväkirja ohjaa itsenäiseen tekemiseen

”Viimeisin oppikirjatyöni on ollut alakoulun englannin High five! -sarjan My Activities -kirjat luokille 3−6”, Pirjetta Fihlman kertoo. ”Olen muokannut yleisoppilaiden tehtäväkirjoista alaspäin eriyttävät tehtäväkirjat. Kirjat on suunniteltu siten, että niiden yhteiskäyttö onnistuu erittäin vaivattomasti. Sitä tukee esimerkiksi se, että tehtävänumerointi on molemmissa kirjoissa sama.” 

Alaspäin eriyttävän tehtäväkirjan tavoitteena on tukea oppilaan työskentelyä. ”Kirja ohjaa oppilasta tekemään tehtäviä itsenäisemmin, ja siten opettajalta vapautuu aikaa työskennellä integraatioryhmissä enemmän kaikkien kanssa”, Fihlman kuvailee.

Oppilaan itsenäisen työskentelyn tukeminen näkyy tehtäväkirjassa esimerkiksi siten, että ohjeet ovat lyhyitä ja ytimekkäitä. ”Tehtäviin on lisätty sivuviittauksia kielioppiin ja sanastoon, jokainen tehtävä on laitettu omaan laatikkoonsa ja tukena on paljon virkkeiden suomennoksia sekä apulaatikoita, joista tehtävien vihjeet löytyvät. Lisäksi harjoituksia on mallinnettu ja ohjeita täydennetty”, kertoo Fihlman. 

Alaspäin eriyttävissä tehtäväkirjoissa tuetaan myös suullista ilmaisua. ”Suullisissa tehtävissä oppilaalle on annettu lisäapuja, jotta hän pystyy osallistumaan muun ryhmän kanssa tehtävien tekemiseen vaivatta.”

”Tärkeintä on tarjota onnistumisen kokemuksia”

”Alaspäin eriyttämisessä minusta tärkeintä on saada oppilas tuntemaan onnistumisen kokemuksia oppimisessaan. Kun oppimateriaali tukee lapsen tai nuoren työskentelyä, se on kannustavaa ja palkitsevaa. Oppilaan ei tarvitse jatkuvasti tukeutua toisten apuun, kun alaspäin eriyttävä materiaali ohjaa itsenäistä työskentelyä”, kertoo Fihlman. 

Onnistumisen kokemuksia syntyy, kun oppilas saa tukea. Hyvä tehtäväkirja on osaltaan mukana auttamassa oppilasta. ”Alaspäin eriyttävissä oppimateriaaleissa on hyvä olla paljon toistoa. Tehtävien tulee olla sellaisia, että lapsi tai nuori ymmärtää ohjeet ja osaa tarvittaessa löytää lisäapuja oppikirjan sanastosta tai kieliopista tehtävissä edetäkseen. Useat tehtävät ovat tunnistavia tai yhdistäviä. Tuottavissa tehtävissä oppilaalle on annettu oppimateriaalissa paljon lisäapuja työskentelyyn.”

Alaspäin eriyttävä tehtäväkirja on yksi keino tukea oppilasta. Omassa työssään Fihlman käyttää paljon visuaalista tukea ja mallinnusta. ”Ne auttavat oppilasta suoriutumaan muun ryhmän kanssa tehtävistä oppituntien aikana. Kun opettaja kyselee opeteltavaa asiaa, hän voi enemmän tukea tarvitsevan oppilaan kanssa muokata kysymyksiä, siten, että lapsi tai nuori rohkaistuu vastaamaan ja saa onnistumisen kokemuksia omissa opinnoissaan”, kertoo Fihlman. 

”Pienikin onnistuminen saa aikaan itsetunnon kohentumista ja rohkaisee oppilasta olemaan aktiivinen omalla taitotasollaan.”

 

Tutustu High five! My Activities -kirjoihin ja katso näytesivuja >