Artikkelit

Yläkoulun maantieto: Maa-sarjan digituotteiden päivitykset 2023

päivitetty 13.10.2023

Maa-sarjan digituotteiden päivitykset ovat valmistuneet syyslukukaudeksi 2023. Tässä artikkelissa kerromme, mitä uudistuksia Maa 7–9 digiopetusaineistoon, digikirjaan ja digitehtäviin on tehty.

Lyhyesti

Digituotteiden päivitykset keskittyvät alaspäin eriyttämiseen sekä tuotteiden selkeämpään rakenteeseen ja helppokäyttöisyyteen. Uusilla sisällöillä tuodaan myös pelillisyyttä ja lisää tekemistä oppitunneille! Olemme halunneet vastata päivityksillä opettajilta saatuihin toiveisiin, jotta oppimateriaali palvelee opettajia ja oppilaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Alaspäin eriyttäminen:  

 • Tulostettavat pdf-tiedostot, joissa selkomukautettuna tiivistelmätekstinä luvun keskeiset asiat sekä 1–3 alaspäin eriyttävää tehtävää 
 • Alaspäin eriyttävät koetehtävät 
 • Tehtävien tasot näkyvät digikirjassa ja digitehtävissä 

Selkeämpi rakenne: Digiopetusaineistossa opettajan materiaalien löydettävyyttä on parannettu. Digikirjassa navigaatio on selkeämpi, kun sisältö on pilkottu pienempiin osiin. 

Pelillisyyttä ja lisää tekemistä: Kahoot! -tietovisat, käsitteet kääntökortteina 

Maa 7–9 digiopetusaineisto

 • Alaspäin eriyttävät selkomukautetut tiivistelmätekstit ja tehtävät: Jokaiseen lukuun on lisätty tulostettava pdf, jossa on selkomukautettuna tekstinä luvun keskeiset asiat sekä 1–3 alaspäin eriyttävää selkomukautettua tehtävää.
 • Alaspäin eriyttävät koetehtävät: Nykyisiin koetehtäviin on lisätty 2–3 alaspäin eriyttävää koetehtävää per luku. Koetehtävät ovat helpotettuja versioita nykyisistä tehtävistä.
 • Koetehtäviin OPS-tavoitteet: Nykyisiin koetehtäviin on lisätty tieto siitä, mihin opsin tavoitteisiin koetehtävät liittyvät.
 • Opettajan materiaalit: Lukukohtaiset opettajan materiaalit löytyvät helpommin, koska ne näkyvät heti vasemman reunan sisällysluettelosta.
 • Kahoot-tietovisat: Jokaiseen lukuun on lisätty Kahoot-tietovisa, joka kertaa luvun tärkeimpiä sisältöjä. Kahoot tuo pelillisyyttä oppitunneille ja toimii kertauksena ennen koetta.
 • Käsitteet kääntökortteina: Jokaiseen lukuun on lisätty käsitteiden kertaamista ja harjoittelemista varten kääntökortit.
 • Päättöarvioinnin kriteerit: Päättöarvioinnin tueksi on lisätty materiaalia, jossa annetaan esimerkkejä siitä, miten Maa-sarjan sisältöjä voi käyttää apuna päättöarvioinnissa.
 • Karttaliitteet ja tulostettavat karttapohjat: Digiopetusaineistoon on lisätty Kartat-osio, joka sisältää oppikirjojen liitteinä olevat kartat kuvina sekä tehtäväkirjojen karttapohjat tulostettavina pdf-tiedostoina. Kartat-osio on digiopetusaineiston etusivulla.
 • Maa-sarjan käyttöohjeet: Tulostettava pdf, jonka opettaja voi antaa oppilaille vihkoon liimattavaksi. Käyttöohjeessa kerrotaan painetun oppikirjan rakenteesta ja elementeistä.

Maa 7–9 digitehtävät

 • Harjoittelen käsitteitä: Jokaisessa luvussa on uusi Harjoittelen käsitteitä -tehtävä, jossa oppilas voi kääntökorttien avulla kerrata luvun tärkeimmät käsitteet. Oppilas voi valita näkyykö kortissa käsite vai selite.
 • Tehtävien tasot: Tehtävien vaikeustaso näkyy vasemman palkin sisällysluettelossa. 1 pallo = kaikille yhteinen helppo, 2 palloa = kaikille yhteinen perustaso, 3 palloa = ylöspäin eriyttävä.
 • Tekstin muokkaaminen kirjoitustehtävissä: Oppilas voi muokata kirjoittamaansa tekstiä, esimerkiksi lihavoida tai kursivoida ja tehdä luetelmia.

Maa 7–9 digikirja

 • Selkeämpi rakenne: Digikirjan navigaatiota on selkiytetty pilkkomalla sisältö pienemmiksi paloiksi. Pitkät tekstiluvut on jaettu alalukujen mukaisiin kokonaisuuksiin, joiden otsikot näkyvät vasemman palkin sisällysluettelossa.
 • Tehtävien tasot: Tehtävien vaikeustaso näkyy vasemman palkin sisällysluettelossa. 1 pallo = kaikille yhteinen helppo, 2 palloa = kaikille yhteinen perustaso, 3 palloa = ylöspäin eriyttävä. Tehtävien tasot näkyvät myös digiopetusaineiston digikirjassa.
 • Tekstin muokkaaminen kirjoitustehtävissä: Oppilas voi muokata kirjoittamaansa tekstiä, esimerkiksi lihavoida tai kursivoida ja tehdä luetelmia.