Artikkelit

Eriyttämisen tukena hyvin suunniteltu oppimateriaali

On tärkeää, että jokaista nuorta kannustetaan oppimisessa. Oppimateriaalimme tukevat hitaammin eteneviä ja tarjoavat edistyneemmille lisähaastetta. Aiheissa ja tehtävätyypeissä on valinnanvaraa, jotta kaikki innostuisivat. Autamme opettajaa eriyttämisessä monin tavoin. Tästä näet, millaisia ratkaisuja yläkoulun sarjamme tarjoavat eriyttämiseen. Myös uusi Otso-mobiilisovellus toimii eriyttämisen apuna.

Scene – yläkoulun englanti

 • Eriyttämisratkaisut on Scene-sarjassa selkeästi merkitty: tähtisymboli eriyttää alaspäin, salmiakkisymboli ylöspäin.
 • Tehtävissä edetään helposta vaikeaan, joten edistyneet voi kätevästi ohjata tekemään lisää. Myös Flexi Text eriyttää ylöspäin, ja sen voi käydä läpi kaikkien kanssa tai antaa edistyneemmille.
 • Alaspäin eriyttävä Scene My Exercises -harjoituskirjaa voi käyttää ryhmässä tukea tarvitsevilla oppilailla, kun muilla on perusharjoituskirja.
 • My Exercises sisältää runsaasti oppimista tukevia ja helpottavia ominaisuuksia. Tehtävät on ladottu väljästi, ja niihin on annettu kuva-apuja, tukisanoja ja erilaisia muistisääntöjä.
 • Jos ryhmässä on muutama My Exercises -harjoituskirjan käyttäjä, voi ryhmän viritellä yhteisesti tekstiin ja tehtäviin, ja ohjata sitten oppilaat oman tason ja oman kirjan tehtäviin.

Lue lisää:
Sujuvasti Scene-sarjan kanssa – käyttäjäkoulutuksen aiheita >
Scene joustaa, kaikki oppivat englantia >
Opettaja kertoo, miten eriyttäminen sujuu Scenen avulla >


Titaani – yläkoulun fysiikka ja kemia

 • Titaani E-kirjat on kirjoitettu selkokielellä ja niillä on Selkokeskuksen myöntämä selkotunnus.
 • Kieltä on yksinkertaistettu.
 • Taitto on selkomukautettu eli erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että kuvat ja tekstit on aseteltu sivuille siten, että oppiminen helpottuu.
 • E-kirja soveltuu niille, joille lukeminen tuottaa vaikeuksia ja myös niille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Lue lisää:
Titaanin selkokielinen E-materiaali >
Titaanin E-kirjojen selkokieli tuo tasa-arvoa oppilaille >


Särmä – yläkoulun äidinkieli ja kirjallisuus

 • Särmä harjoituksia E -kirja on suunnattu oppilaille, jotka kaipaavat tukea oppimiseensa.
 • E-kirjat etenevät samassa aukeamarytmissä kuin perusharjoituskirjat.
 • E-kirjan tehtäviä on helpotettu ja taittoa väljennetty.
 • Oppilasta autetaan alkuun tehtävissä mallien avulla.
 • Särmä-oppikirjan selkeät mallinnukset opastavat, miten luetaan tarkasti mediatekstejä sekä tieto- ja kaunokirjallisuutta.
 • Särmä antaa selkeät eväät oman tekstin ideointiin ja opastaa kirjoittamisen vaiheiden läpi.
 • Digitehtävät mahdollistavat yksilöllisen etenemisen: kielenhuollon luvuissa on oppimispolkuja, jotka ohjaavat oppilaan sopivantasoisten tehtävien pariin.


Megafon – yläkoulun ruotsi

 • Selkeästi jäsennelty rakenne toistuu kappaleesta toiseen.
 • Tehtävät etenevät perustehtävistä vaativampiin.
 • Ylöspäin eriyttävät tehtävät on merkitty ympyröidyin tehtävänumeroin.
 • Jokaisessa kappaleessa on ylöspäin eriyttävä teksti.
 • Keskeinen aines kertautuu systemaattisesti.
 • Opettajan digitaalisissa materiaaleissa olevat Oppimisen tuki -osiot tarjoavat helpotettuja tehtävämonisteita eriyttämiseen.
 • Arviointimateriaalit sisältävät runsaasti eritasoisia tehtäviä kaikista kirjan perusteksteistä, kuvasanastoista ja rakenteista.
 • Megafonissa Otso-sovellus avaa äänten ja videoiden lisäksi selainlinkkeinä avautuvat sanalistat ja kääntökortit, joiden avulla voi harjoitella sanastoa.

Lue lisää:
Megafonin kanssa ruotsin oppiminen on innostavaa >


Pii – yläkoulun matematiikka

 • Pii E -oppikirjoissa on samat teoriasivut ja ensimmäiset tehtävät kuin vastaavassa yleisopetuksen oppikirjassa.
 • Harjoitus- ja kotitehtävät tehdään joko kirjaan tai vihkoon.
 • E-kirjan sivunumerointi noudattaa yleisopetuksen kirjan sivunumerointia.
 • E-oppikirjoja voivat käyttää yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat.
 • Kirjat soveltuvat oppimateriaaleiksi yleisopetukseen integroiduille oppilaille, maahanmuuttajille, pienryhmille ja -luokille sekä muille tukea tarvitseville.
 • E-oppikirjojen käyttö ei edellytä päätöstä erityisestä tuesta.


Maa – yläkoulun maantieto

 • Oppikirjan jokaisen luvun ensimmäinen aukeama antaa ilmiöstä kokonaiskuvan ja eriyttää alaspäin.
 • Jokaisella aukeamalla on oma aiheensa. Ilmiötä on näin helppo käsitellä pienemmissä osissa.
 • Tärkeää asiaa on korostettu keltaisella värillä.
 • Informatiivinen kuvitus tukee oppimista.
 • Ekstralaatikot eriyttävät tekstiä ylöspäin.
 • Mieti ja muista -kaavio tiivistää luvussa opitut asiat.


Elo – yläkoulun biologia

 • Elo eriyttää joustavasti ja monipuolisesti.
 • Tieto on tarjolla helposti omaksuttavina annoksina.
 • Alaspäin eriyttämistä tukevat mm. väliotsikointi ja ingressit.
 • Ekstra-laatikot eriyttävät ylöspäin.
 • Monipuoliset tehtävät ja tutkimukset tarjoavat jokaiselle sopivan tasoista tehtävää.
 • Mieti ja muista -kaavio tiivistää luvussa opitut asiat.


Otso-sovellus painetun kirjan käyttäjälle

 • Uusi Otso-mobiilisovellus avaa äänet ja videot painetun kirjan käyttäjälle.
 • Tekstien kuuntelu tukee oppilasta, jolla on lukivaikeuksia.
 • Moni oppii helpommin, kun voi myös kuunnella tekstit.
 • Otson avulla tekstin voi kuunnella niin monta kertaa, kuin haluaa.
 • Moni muistaa asiat paremmin ne kuunneltuaan.
 • Vieraissa kielissä Otso tukee vahvasti ääntämisen harjoittelua ja kuullun ymmärtämistä.
 • Otso on oppilaan apuna, kun hän tekee läksyjä tai valmistautuu kokeisiin.
 • Otso-sovellus on maksuton.

Lue lisää Otsosta >