Artikkelit

Laadukas ja käyttäjälleen sopiva oppimateriaali houkuttelee potentiaalin esiin

Oppimateriaali on opettajan työväline, joka tukee opetustyötä ja oppilaiden oppimista. Luokanopettajana työskennellessäni olen huomannut, ettei oppimateriaalin valitseminen kuitenkaan ole helppo tehtävä.

Olen itse ollut useasti tilanteessa, jossa oppimateriaali on pitänyt valita vain tutustumalla oppimateriaaliin kokeilematta sitä käytännön opetustyössä. Usein oppimateriaalia valittaessa haasteena onkin, miten tunnistaa laadukas oppimateriaali ja kuinka arvioida oppimateriaalin sopivuutta omaan työhön.

Laadukas oppimateriaali täyttää yleiset laatuvaatimukset ja on sisällöltään opetussuunnitelman mukaista. Laadukkuus tulee esille myös oppimateriaalin käytön kautta. Laadukas oppimateriaali soveltuu monenlaiseen käyttötarkoitukseen eikä se ohjaile liikaa opetustyötä tai opettamisen pedagogisia ratkaisuja. Laadukkaan oppimateriaalin kanssa työskennellessään opettaja ei ole renki, vaan isäntä. Hyvä oppimateriaali auttaa ja tukee opettajaa työssään, mutta antaa tilaa myös opettajan omille pedagogisille valinnoille.

Vaikka oppimateriaali olisi laadukasta, sopiiko se juuri tietynlaisen opettajan käyttöön tietynlaisen oppilasryhmän opettamiseen? Oppimateriaalin laatua ja sopivuutta oman työn näkökulmasta on haastavaa arvioida. Oppimateriaalin tulee sopia opettajalle ja tukea hänen opetustyyliään. Yhtä lailla oppimateriaalin tulee kuitenkin soveltua myös sitä käyttäville oppilaille ja tukea heidän oppimistaan. Oppimateriaalin valintatilanteessa on siis paljon mietittävää. Vaikka työskentelen itse oppikirjailijana, oppimateriaalin valinta on haastava tehtävä myös minulle. Laadukkuus antaa jonkinlaisia lupauksia oppimateriaalin toimivuudesta, mutta todellisuudessa oppimateriaalin sopivuutta voidaan luotettavasti arvioida vasta käytännön opetustyön kautta.

Oppimateriaalia valittaessa on hyödyllistä käyttää hetki oman opettajuuden reflektointiin. Kun jäsentää itselleen, miten työtään tekee, myös sopivan oppimateriaalin valitseminen on helpompaa.

Oppimateriaalin valintatilanteessa on hyvä pohtia kysymyksiä:

  • Miten opetan?
  • Millaisia oppilaita opetan?
  • Millaisia pedagogisia työvälineitä tarvitsen?
  • Mikä helpottaa ja sujuvoittaa opetustyötäni?
  • Millaisia toimintatapoja oppitunneillani on?
  • Mitä uutta haluan oppitunneilleni?

Laadukas ja käyttäjälleen sopiva oppimateriaali houkuttelee esiin niin opettajan kuin oppilaan potentiaalin!

 

Pirita Perälä

Pirita Perälä on luokanopettaja, tietotekniikan aineenopettaja ja oppikirjailija. Hän on myös yksi uuden alakoulun matematiikan Oivaltaja-sarjan tekijöistä. Aikaisemmin hän on ollut tekijänä Tuhattaituri 3-6 uudistetussa versiossa ja tehnyt monipuolisesti niin sarjan painettuja kuin digitaalisiakin tuotteita. Pirita on myös ollut tekijänä Jyväskylän yliopistossa kehitetyssä oppimateriaalissa ”Linkki – Digitaalinen oppimateriaali tieto- ja viestintätekniikkaan”.

Tutustu Oivaltaja-sarjaan >