Artikkelit

Jokainen voi toimia salapoliisina Historian jäljillä

Historiatietoisuus, kulttuurin tuntemus, syy-seuraussuhteet ja motiivit historian tapahtumien käänteiden taustalla. Alakoulun historian opetussuunnitelma asettaa korkeat tavoitteet opetukselle, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia innostaa oppilaita. Uuden Historian jäljillä -sarjan oppikirjailijaryhmä painottaa monipuolisia työtapoja ja laadukasta oppimateriaalia, joiden avulla tavoitteet saavutetaan.

Loogisesti etenevä oppimateriaali helpottaa oppilasta ja opettajaa

”Pyrkimyksenä on ollut tuottaa laadukas oppimateriaali, joka opettaa oleellisia historian tietoja ja taitoja”, kertovat uuden Historian jäljillä -sarjan oppikirjailijat Joonas Karonen, Mari Silvennoinen, Teemu Einola, Outi Hirvelä ja Annika Nieminen. ”Saman oppimateriaalin täytyy sopia kaikille oppilaille luokassa, oli taitotaso sitten mikä tahansa.”

”Historian jäljillä tuo historian opetukseen selkeän materiaalin sekä monipuoliset tehtävät, jotka tukevat luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä. Materiaali on suunniteltu siten, että se olisi opettajalle mahdollisimman looginen ja helppo käyttää, eikä edellytä syvällistä ennakkovalmistautumista”, Mari Silvennoinen summaa.

Rakenteeltaan johdonmukainen kirja helpottaa sekä opettajan että oppilaan työskentelyä. Historian opetuksessa lukutaidon kehittäminen koskee erilaisten kirjoitettujen tekstien lisäksi myös kuvien, karttojen ja infograafien lukemista. Tarinallisuus ja eläytyminen innostavat historian opiskeluun.

”Ei ole mitään, mikä ei sopisi historian opetukseen”

”Historiassa on lopulta kuitenkin kyse tosista tarinoista ihmisten menneisyydestä”, Joonas Karonen toteaa. ”Menneisyyden ihmettely, tarinoihin eläytyminen, ja rohkeasti erilaisten työtapojen käyttäminen rohkaisevat jokaista osallistumaan. Kaiken pohjana on historian perustaitojen hallinta, mikä vaatii hyvää oppimateriaalia.”

Yhteistoiminnallinen työskentely sopii erityisen hyvin historian tunneille. ”Oppilaat voivat tehdä yhdessä kysymyksiä tai yhteisen käsitekartan opiskeltavasta asiasta. Oppilaille voidaan antaa lähdetehtävä, jota he ryhmän kanssa lähtevät ratkaisemaan. Historian lähteiden kanssa työskentelyä ei tarvitse pelätä. Esimerkiksi 5.–6.-luokkalaiset tarttuvat mielellään salapoliisitehtäviin”, Outi Hirvelä kertoo. ”On erityisen hedelmällistä, jos asioiden ratkaisuista syntyy erimielisyyttä tai ratkaisua ei löydy ollenkaan. Näin historian tiedon tulkinnallisuus tulee esille.”

Jokaisella tekijällä on takanaan pitkä opettajan ura, joten erilaisia hyväksi havaittuja opetusta havainnollistavia keinoja on kertynyt paljon. Omakohtaiset kokemukset työtavoista ovat auttaneet myös uuden oppimateriaalin tekemisessä: ”Ei ole mitään, mikä ei sopisi historian opetukseen! Historiassa käsitellään aiheita ja asioita, jotka kiinnostavat eri tavoin oppilaita. Työtapojen valinnassa kannattaa kuunnella omaa ryhmää. Kaikkien kanssa ei toimi aina samat menetelmät”, Teemu Einola toteaa.

Tulevaisuuden työtavat menneisyyden opetuksessa

”Itselleni yksi parhaista digitaalisista työkaluista on ollut Minecraft. Se sallii oikeastaan mitä vain. Pelissä oppilaat voivat muun muassa rakentaa muinaisia rakennelmia tai jopa kaupunkeja yhdessä. On lisäksi hyvä, että kaikki oppitunneilla läpikäydyt asiat ovat löydettävissä myös kotoa käsin”, Teemu Einola kertoo, ”Erilaiset oppimispelit ovat käytössä myös, kun esimerkiksi tankkaamme asioita, jotka vaativat toistoja.”

Digitaalisuuden avulla voidaankin mahdollistaa asioita, jotka eivät olisi perinteisen oppikirjan kautta mahdollisia.  Oppimispelit ja digitaaliset ympäristöt ovat esimerkiksi keino matkustaa paikkoihin, jotka ovat jo kadonneet. Uudet työtavat tuovat joustavuutta ja vaihtelua oppitunneille, mutta ennen kaikkea digitaalisuus mahdollistaa yhdessä oppimisen yksin puurtamisen sijasta.

”Viemme omaa innostustamme eteenpäin oppilaille”

Ryhmän intohimo historian opettamiseen näkyy uudessa materiaalissa: ”Meillä on osaamista hyvin monipuolisesti ja jokaisella on myös oma halu löytää uusia tapoja houkutella oppilaat mukaan historian opiskeluun. Eläytyminen historian tapahtumiin esimerkiksi äänimaisemien ja tarinoiden keinoin tuo oppitunnille uuden ulottuvuuden ja sen olemme halunneet välittää kaikille oppimateriaalin käyttäjille.”

Ryhmä on oppinut uuden sarjan tekemisessä paljon myös itse: ”Tärkein yhteinen taitomme on yhteistyö. Sen avulla on tehty materiaali, jolla jokainen voi onnistua.”