Artikkelit

​​​​​Miten historiallista empatiaa voi arvioida? – Uudet arviointikriteerit historian opetuksen ohjaajina 

Historian uudet arviointikriteerit suuntaavat historian opetusta kohti monipuolista taitojen opettamista. ​​Eläytyminen eri ihmisten asemaan historian eri aikakausina, syvällinen syiden ja seurausten ymmärtäminen sekä vaikeiden ​​​​käsitteiden oppiminen tarkoittavat sitä, että oppitunneilla ​​erilaiset innostavat opetustavat ovat välttämättömiä sen sijaan että ne nähtäisiin vain irrallisina temppuina. Historian opetus muodostuu entistäkin mukaansatempaavammaksi, mutta miten käy arvioinnin? Miten vaikkapa eläytymistä toisen ihmisen asemaan voi opiskella tavoitteellisesti ja arvioida yhteismitallisesti? 

Käytännössä arviointi lähtee tavoitteista. Arviointikriteerit kannattaakin ensin muotoilla oppilaille konkreettisiksi tavoitteiksi. Sen jälkeen nämä tavoitteet voi käydä läpi jokaisen oppimiskokonaisuuden alussa opetusryhmän kanssa. Kun esimerkiksi historiallisen empatian taito konkretisoidaan ja liitetään jakson sisältöihin, tulee taitotavoitteesta oppilaalle selkeä. 

Taitotavoite arvosanalle 8:
Oppilas asettautuu menneen ajan ihmisen asemaan ja nimeää tämän toiminnan motiiveja.
 
Konkretisointi:
Osaan kertoa ihmisten elämästä antiikin Roomassa ja eläydyn eri ihmisryhmien asemaan antiikin Roomassa. 

Tavoitteiden opettaminen onnistuu erilaisten tehtävien avulla. Fiktiiviset kertomukset, luova kirjoittaminen sekä eläytyvät työtavat herättelevät oppilasta asettumaan toisen ihmisen asemaan. Perinteiset kokeet valaisevat aika kapeaa aluetta oppilaan osaamisesta, kun taas erilaisilla projektitöillä ja luovilla töillä saadaan näkyväksi monipuolisesti taitoja. 

Arvioinnissa on hyvä osoittaa, mitä taitoa milloinkin tarkastellaan. Kokeissa voi osoittaa kysymysten tasolla, mitä taitoa tehtävä mittaa, jolloin oppilas huomaa, mihin vastauksessa täytyy keskittyä. 

Arviointikriteerien hyvä puoli on se, että ne yhdenmukaistavat arviointia eri opetusryhmien ja koulujen välillä. Käytännön tukea niiden soveltamiseen on vielä saatavilla niukasti. Historian jäljillä -sarjassa on kiinnitetty erityisesti huomiota taitojen opettamiseen ja arviointiin. Jakson alun tavoitteita harjoitellaan tehtävissä, ja niitä arvioidaan sekä Kertaa-sivun kysymyksissä että kokeissa ja projekteissa. 

Voit kokeilla eläytyvää työtapaa Legioonalainen-tulosteen avulla ja arvioida sitä oheisen arviointilomakkeen avulla. Kun arviointilomakkeen käy ensin läpi oppilaiden kanssa, he huomaavat paremmin, mitä eri osa-alueita työssä arvioidaan. Kun taidot on kerrottu ja konkretisoitu oppilaalle, niiden harjoittelu ja oppiminen tulevat näkyviksi. 

Legioonalainen-tehtävämoniste (pdf)

Arviointilomake Legioonalainen-tehtävämonisteelle (pdf)

Tutustu Historian jäljillä -sarjaan