Painettu
Digi
Otso-sovellus

Historian jäljillä

Moderni uutuus alakoulun historiaan!

Historian jäljillä -sarjan matkassa jokainen oppilas löytää oman tiensä menneisyyden kiehtovaan maailmaan. Sarjan ytimessä ovat lukutaidon kehittäminen ja lukuinnon herättäminen. Valloittava visuaalisuus innostaa oppilaita tutkimaan historian jälkiä nykyajassa. Taitovihko ohjaa askel askeleelta kehittämään historian taitoja ja opiskelutaitoja. Opettajan työn tukena on täysin uudenlainen digiopetusaineisto.

Katso kaikki sarjan osat

Historian jäljillä tarjoaa onnistumisen kokemuksia oppilaalle

  • Opiskelutaitojen kehittyminen innostaa onnistumisten avulla.
  • Runsaat valokuvat houkuttelevat tutkimaan historian lähteitä.
  • Raikas piirroskuvitus herättää uteliaisuuden.
  • Äänimaisemat auttavat eläytymään eri aikakausiin.
  • Jännittävät tarinat kehittävät historiallista empatiaa.

Historian jäljillä tukee opetustyötäsi

  • Sarjan avulla on helppo tukea tietotekstien lukutaidon kehittymistä.
  • Valmis materiaali auttaa monilukutaidon opettamista.
  • Eriyttäminen eri taitotasoille onnistuu kattavan materiaalin avulla.
  • Sarja tarjoaa taitojen arviointiin runsaasti työkaluja.
  • Digiopetusaineistossa näkee yhdellä silmäyksellä kaiken tuntimateriaalin, mikä helpottaa suunnittelutyötä.

Historian jäljillä

Kirjan kansikuva: Historian jäljillä 5

Historian jäljillä 5

Kokeile demoa!

Täysin uudenlainen digiopetusaineisto

Historian jäljillä -sarjassa on täysin uudenlainen digiopetusaineisto. Selkeästä kokonaisuudesta löydät kaikki oppitunnin materiaalit yhdestä paikasta. Helppokäyttöinen digiopetusaineisto ilahduttaa ja toimii opetustyösi tukena. Tutustu Historian jäljillä 5 opetusaineistoon IV Antiikin Kreikka -jakson sisältöjen avulla.

Historian jäljillä -sarjan ilmestymisaikataulu

Historian jäljillä 5 oppikirja on ilmestynyt.
Historian jäljillä 5 Taitovihko ilmestyy maaliskuussa 2024.
Historian jäljillä 5 Treeni S2 ilmestyy elokuussa 2024.
Historian jäljillä 5 Digiopetusaineisto ilmestyy elokuussa 2024.

Historian jäljillä 6 materiaalit ovat käytössäsi elokuussa 2025.

Tutustu oppikirjaan

Historian jäljillä 5 oppikirja houkuttelee pienin askelin lukutaidon kehittämiseen. Lukutaidon aloittelija saa perustiedot jokaisesta luvusta jo helpotetuista ingresseistä, ja taitava lukija voi puolestaan jatkaa matkaa yksityiskohtaisemman tiedon äärelle luvun muun tekstin pariin. Tämän kirjan avulla kaikki pääsevät mukaan menneisyyden jälkiä tutkimaan!

Tutustu näytesivuihin

Näin Historian jäljillä -sarja eriyttää

Kaikki mukaan!

Historian jäljillä -sarja innostaa jokaista oppilasta lukemaan ja kehittämään taitojaan. Sarja on suunniteltu niin, että kaikki oppilaat pääsevät yhdessä saman asian äärelle.

Tukea jokaiselle oppilaalle

Suomen kieltä harjoittelevalle on tarjolla Historian jäljillä Treeni S2 -vihko, jonka pääpaino on historian sanaston opiskelussa.

Hidas lukija pääsee aiheeseen mukaan Historian jäljillä -oppikirjan lukujen ingressien avulla eikä näänny liian pitkien tekstien parissa. Ingressi on helpotettu koonti luvun keskeisistä asioista ja ensimmäinen askel tietotekstin lukutaidon opettelussa.

Innostavia sisältöjä taitureille

Lukutaidon harjoittelija on jo kartuttanut taitojaan. Hän saa onnistumisen kokemuksia helpotettujen tekstien äärellä, ja pääsee näin syventymään historian tapahtumien yksityiskohtiin.

Lukutaituri löytää Historian jäljillä -oppikirjasta sekä kiinnostavat tietotekstit että jännittävät kertomukset.

 

 

Tuo historian taitojen kehittyminen näkyväksi

Historian jäljillä 5 Taitovihko pureutuu historian taitojen ja opiskelutaitojen harjaannuttamiseen. Tutuksi tulevat erilaiset vastausmallit sekä kuvien, taulukoiden ja kaavioiden tulkitseminen. Mallinnusten avulla oppilas harjoittelee ensin huomaamaan tärkeät asiat, sitten tunnistamaan ne esimerkeistä ja lopuksi tekemään itse. Taitovihko on opettajalle arvioinnin apuväline ja taitodiplomin kertyessä oppilas huomaa itse kehittymisensä.

Näin Historian jäljillä auttaa opetustyössäsi

Historian jäljillä helpottaa opetustyötäsi ja vapauttaa aikaa oppilaiden uteliaisuuden herättämiseen sen sijaan että soveltaisit materiaalia erilaisille oppilaille.

Oppikirjan luvut sisältävät sopivaa lukemista sekä hitaille että nopeille lukijoille. Tärkeät asiat löytyvät yhdellä silmäyksellä suoraan käsitelaatikosta ja väliotsikoista. Oppikirjan jaksojen toistuva rakenne, lukujen selkeät otsikot ja toistuva tehtävärakenne sujuvoittavat työtäsi.

Uudenlainen opettajan digiopetusaineisto auttaa suunnittelutyötä ja vähentää siihen kuluvaa aikaa. Digiopetusaineisto sisältää kaiken oppitunnilla tarvittavan materiaalin sekä innostavia mahdollisuuksia elävöittää oppituntia visualisilla ratkaisuilla ja äänimaisemilla.

Historian jäljillä on ensimmäinen uusien arviointikriteereiden mukaan räätälöity historian oppimateriaalisarja. Se tarjoaa työkalut kaikkien 6. luokan osaamistavoitteiden saavuttamiseen ja arviointiin.  Jokaisessa jaksossa yleistavoitteet on jaettu konkreettisiksi jaksokohtaisiksi tavoitteiksi, joita harjoitellaan tehtävien, tekstien ja kuvien avulla.

 

 

Historian jäljillä helpottaa monipuolista arviointia

Historian jäljillä vastaa kaikkiin OPSin taitotavoitteisiin, jotka mainitaan 6. luokan arviointikriteereissä. Taitovihko kokoaa oppilaan osaamisen johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi ja siten selkeyttää taitojen osuutta arvioinnin kohteena. Opettajan digiopetusaineistosta löytyy pohjia esimerkiksi lähteiden tulkitsemisen arviointiin sekä erilaisten vaihtoehtoisten suoritusten arviointiin. Lisäksi sarjaan kuuluvat perinteiset kolmitasoiset kokeet.

Otso tuo eloa oppikirjaan

Otso-sovellus ja painettu Historian jäljillä -oppikirja yhdessä tukevat oppilasta, kun hän tekee läksyjä, kertaa asioita tai valmistautuu kokeisiin. Otso-sovelluksen avulla oppilas saa oppikirjan tekstit ääneen luettuina sekä testit jakson kertaamista varten.

Tutustu Otsoon

Lue lisää

Artikkelit

​​​​​Miten historiallista empatiaa voi arvioida? – Uudet arviointikriteerit historian opetuksen ohjaajina 

Historian uudet arviointikriteerit suuntaavat historian opetusta kohti monipuolista taitojen opettamista. ​​Eläytyminen eri ihmisten asemaan historian eri aikakausina, syvällinen syiden ja seurausten ymmärtäminen sekä vaikeiden ​​​​käsitteiden oppiminen tarkoittavat sitä, että oppitunneilla ​​erilaiset innostavat opetustavat ovat välttämättömiä sen sijaan että ne nähtäisiin vain irrallisina temppuina. Historian opetus muodostuu entistäkin mukaansatempaavammaksi, mutta miten käy arvioinnin?

Artikkelit

Jokainen voi toimia salapoliisina Historian jäljillä

Historiatietoisuus, kulttuurin tuntemus, syy-seuraussuhteet ja motiivit historian tapahtumien käänteiden taustalla. Alakoulun historian opetussuunnitelma asettaa korkeat tavoitteet opetukselle, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia innostaa oppilaita. Uuden Historian jäljillä -sarjan oppikirjailijaryhmä painottaa monipuolisia työtapoja ja laadukasta oppimateriaalia, joiden avulla tavoitteet saavutetaan.

Kokeile oppitunnilla!

Tulosta oppitunnille Legioonalainen-ystäväkirjan sivu

Legioonalaisen elämäntarinan ja seikkailujen suunnittelun kautta historiallisen empatian kyky kehittyy innostavalla tavalla. Tehtävässä voi harjoitella myös tiedonetsintätaitoja, kun oppilas hakee eri lähteistä tietoja esimerkiksi legioonalaisen asuinpaikkaa tai taisteluita koskien. Tehtävän voi tehdä yksilötyönä tai parin kanssa, ja luokan kesken voidaan vertailla, millaisia legioonalaisia oppitunnille kokoontuu.

Kokeile oppitunnilla!

Historian jäljillä -sanakortit

Järjestä luokassasi historian oppitunnilla pelihetki. Tulosta talteen Historian jäljillä -sanakortit sekä ideat niiden hyödyntämiseen luokassa!

Tulosta sanakortit

Oppikirjailijat

Teemu Einola

Outi Hirvelä

Joonas Karonen

Annika Nieminen

Mari Silvennoinen

Kuvittaja

Emma Kantanen