Artikkelit

Forumeilla tavataan!

Menestyksekäs kirjasarja

Huippusuosittu Forum-kirjasarja on tukenut tuhansia nuoria historian ja yhteiskuntaopin opiskelussa. Sarja saavutti heti suuren suosion, kun ensimmäinen lukion historian kirja Ihminen, ympäristö ja kulttuuri ilmestyi vuonna 2004. Lukion kirjasarjan jälkeen syntyivät alakoulun historian Forumit vuonna 2010. Samana vuonna ilmestyi yläkoulun yhteiskuntaopin Forum, ja vuonna 2011 olivat vuorossa yläkoulun historian Forumit. Vuoden 2016 OPS-uudistuksessa yhteiskuntaoppia alettiin opiskella myös alakoulussa, Forum-oppikirjoilla totta kai.

Jatkumo alakoulusta lukioon

Forum-sarjan vahvuus on se, että kirjasarja kattaa kaikki luokka-asteet alakoulusta lukioon ja monien oppikirjojen takana on samat tekijät. Sen ansiosta on ollut mahdollista tarkastella ja suunnitella kokonaisvaltaisesti, miten opetussuunnitelmien vaatimukset ja oppilaiden/opiskelijoiden taitotaso voidaan sovittaa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi eri oppiasteille.

Eri-ikäisiä oppijoita

Historiassa alakoulun Forumeissa pyritään ennen kaikkea herättämään kiinnostus historiaan tarinoiden ja elämyksellisyyden kautta. Opetussuunnitelmien vaatimukset näkyvät etenkin jaksojen aloitussivuilla, joilla tutkitaan historiallisia arvoituksia. Näiden esimerkkien avulla oppilaat johdatetaan historian lähdekritiikin alkeisiin. Yläkoulun Forumeissa tarinallisuus yhdistetään erilaisten lähteiden tutkimiseen sekä historiallisten taitojen, kuten kuvan- ja tilastonlukutaidon, harjoitteluun. Lukion historian Forumeissa korostetaan puolestaan erityyppisten lähteiden tulkintaa ja harjoitellaan etenkin lähdekritiikin taitoja.

Myös kouluasteiden sisällä on eri vaatimustasoja. Esimerkiksi alakoulun yhteiskuntaopin aiheet, kerronta ja tehtävät huomioivat ikätason. Ensimmäinen yhteiskuntaopin kirja korostaa lähiyhteisöä ja nuoren lähellä olevia asioita, kuten rahankäyttöä ja arjen turvallisuutta. Jälkimmäisessä kirjassa käsitellään laajempia suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä asioita, kuten yhteiskunnan palveluita ja demokratiaa. Lukion historiassa puolestaan ensimmäisellä kurssilla painottuvat asiasisällön lisäksi historian taitoharjoittelun perusteet, toisella kurssilla käsitteistö ja lähdekritiikki ja viimeisellä pakollisella kurssilla tulkinnat ja historiapolitiikka.

Huomio oppijassa

Forumin keskeisenä periaatteena on ollut asioiden kertominen ymmärrettävästi. Asioita ei vain todeta, vaan ne selitetään. Liian lyhyt ja tiivis kerronta heikentää historiallisten ja yhteiskunnallisten syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä.

Eriyttäminen on ollut vahva osa etenkin peruskoulun Forumeita. Tummennuksilla nostetaan keskeiset asiat esiin. Keltaisilla Muista nämä -lapuilla korostetaan tärkeimpiä asioita. Tehtävissä huomioidaan erilaiset oppijat: useimmiten ensimmäiset tehtävät ovat tekstin ymmärtämiseen keskittyviä perustason tehtäviä. Lisäksi luvuista löytyy soveltamista vaativia ja taitoja harjoittavia tehtäviä sekä nettitehtäviä. Ylöspäin eriyttävät tehtävät on keskitetty digitaaliseen opetusaineistoon.

Forum elää ja uudistuu

Peruskoulun kirjoissa huomioidaan kirjojen käyttöikä. Joka vuosi ei voi olla tilaamassa uutta painosta, siihen koulun rahat eivät riitä. Tämä on haaste etenkin yhteiskuntaopissa. Teksti pyritäänkin rakentamaan niin, että se kestää aikaa. Lukiossa kirjasarjan menestys mahdollistaa jatkuvat uudet painokset. Keväisin tekijäryhmä kokoontuu uudistamaan etenkin yhteiskuntaopin asiasisältöjä vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Näin Forumit ovat jatkuvasti mahdollisimman ajan tasalla.

Lukion Forum on uudistettu jo kahteen kertaan opetussuunnitelmien muutosten mukaisesti. Vuoden 2005 opetussuunnitelmaa seurasi vuoden 2016 OPS. Seuraavaksi lukion materiaalit tähyävät vuoden 2021 opetussuunnitelmaan.

Forum oli edelläkävijä, kun digitaalisia oppimateriaaleja alkoi tulla opettajien avuksi 2000-luvun alkuvuosina. Sen jälkeen digimateriaalien merkitys on vain kasvanut, ja perinteiset oppikirjat ovat saaneet rinnalleen myös digikirjat. Forum on ollut jatkuvasti kehityksen aallonharjalla: uutta materiaalia on luotu, mutta vanhoista periaatteista eli muun muassa mielekkäästä pedagogiikasta, käyttäjäystävällisyydestä ja selkeydestä ei ole tingitty.

Eenariina Hämäläinen
Antti Kohi
Kimmo Päivärinta
Vesa Vihervä