Opetusvinkit

Etäopettajan ideoita kolmasluokkalaisten opetukseen

Pasi Pentikäinen opettaa peruskoulun kolmatta luokkaa Turussa. Etäopetuksessa hän on todennut hyväksi kaksi tapaa pitää yhteyttä oppilaisiinsa. Pasi käyttää pääsääntöisesti Wilmaa etäopetuksen viestintäkanavana. Hän järjestää myös turvallisia tapaamisia oppilaiden kanssa. Liveyhteyttä verkossa Pasi ei oppilaisiin ole pitänyt, koska näillä ei ole koulun puolesta laitteita.

Jaksaminen vaatii Pasin mielestä selkeät pelisäännöt sekä oppilaiden että vanhempien kanssa, jotta jokainen voisi tehdä parhaansa, kun koulua käydäänkin nyt kotona.

Ohjattu päiväkirjan pitäminen innostaa kirjoittamaan

Ensimmäisen etäviikon teemana oli kirjoittaminen, ja sitä harjoiteltiin päiväkirjaa pitämällä. Lapset myös piirsivät tekstin oheen. ”Olen opastanut vanhempia, että he voivat halutessaan tarkastaa lapsensa päiväkirjatekstistä isot kirjaimet, pisteet ja yhdyssanat. Läksyksi olen antanut myös liikuntaa ulkona, esimerkiksi kevätretki perheen kanssa, ja pyytänyt kirjoittamaan siitä. Liikkumiseen kannustavia tehtäviä ovat olleet myös jumppatuokio ja siivous, jossa voi kurkotella ja kumarrella. Soita puhelu -tehtävä on innostanut monia soittamaan omalle mummolle tai vaarille ja kirjoittamaan puhelusta päiväkirjaan.”

Seuraavan päivän tehtävät ja ohjeet niiden tekemiseen Pasi lähettää oppilaille Wilman kautta edellisenä iltana. ”Vanhemmat voivat halutessaan katsoa tehtäviä lasten kanssa, jos se auttaa tilanteen haltuun ottamisessa. Eriyttämisen tueksi annan opettajan oppaasta keskeiset asiat vanhemmille, jotta he näkevät, miten tiettyä asiaa voi harjoituttaa”, Pasi kertoo. ”Vastuu opettamisen sujumisesta on tietysti minulla, mutta lapset kysyvät helposti kotona ollessaan asioita vanhemmiltaan, ja siksi annan vanhemmille tukea neuvomiseen. Vanhemmat voivat myös olla minuun yhteydessä.”

Yhteisöllisyys säilyy turvallisten tapaamisten avulla

Kolmasluokkalaiset ovat vielä pieniä, ja uusi tilanne hämmentää monia. Pasi on keksinyt etäopetuksen tueksi turvalliset tapaamiset kaksi kertaa viikossa. Keskiviikkoisin tavataan koulun läheisessä puistossa ja pidetään tietysti turvaväli. Kun Pasi näkee oppilaansa, hän huomaa jokaisen lapsen olemuksesta, miten etäoppiminen sujuu ja mitkä ovat tunnelmat. Lapset antavat tehtävät hänelle tapaamisessa ja voivat myös kysyä samalla neuvoja. Perjantain tapaamiset ovat koulun välituntipihalla. Vanhemmat voivat halutessaan olla mukana tapaamisessa.

Nämä tapaamiset ovat oppilaiden mielestä kivoja. Lapsia motivoi, että heidän tekemistään ja oppimistaan seurataan ja siitä saa heti palautetta opettajalta. Pasi antaa palautetta tehdyistä tehtävistä myös Wilman kautta.

Etäopetuksen haasteena on eniten tukea tarvitsevien seuraaminen. Yhteiset tapaamiset helpottavat tätä, sillä niissä ainakin näkee, miten tehtävät tulevat tehtyä. ”Jos lapsi ei tule tapaamiseen, otan yhteyttä ja kysyn, tarvitseeko hän apua”, Pasi mainitsee.

Lapset lähettävät tarvittaessa tehtäviä opettajalle sekä Wilman että sähköpostin välityksellä. Pasi on päättänyt luoda vielä luokan yhteisen Whatsapp-ryhmän täydentäväksi viestintäkanavaksi.

Oppimateriaalin monipuolisuus antaa mahdollisuuksia

Otavan sarjoista Pasi käyttää opetuksessaan äidinkielen ja kirjallisuuden Kipinä-sarjaa, matematiikan Tuhattaituria ja ympäristöopin Tutkimusmatkaa.

”Otavan opettajan oppaista saan monenlaisia ohjeita etäopetukseen. Äidinkielen ja kirjallisuuden Kipinä-kirjassa on runojakso, josta olen antanut ohjeet ja pyytänyt lapsia kirjoittamaan runon. Oppilaan materiaaleista ohjaan pian oppilaitani ottamaan hyötykäyttöön matematiikan Tuhattaituri-kuoren, jossa on monenlaista esimerkiksi mittaamisen tueksi. Tuhattaiturin digilisätehtävät raportointimahdollisuuksineen tulevat myöhemmin keväällä hyvään käyttöön. Niiden avulla oppilaat voivat kerrata matematiikan asioita. Tutkimusmatkan digimediatehtävien hyödyntämistä olen myös miettinyt.”

Toukokuu voi olla digikuu

Pasin mielestä on hyvä, että Otava on avannut oppilaiden käyttöön digitaalisia materiaaleja. ”Ohjenuoranani on ollut, että edetään sopivaa tahtia eikä oteta kaikkea kerralla käyttöön. Suunnitelmissani on digitoukokuu, kun etäopetus jatkuu ainakin sen puoliväliin asti. Nyt ensin tehdään perustyötä, ja sitten myöhemmin digimateriaalit auttavat pitämään oppilaat innostuneina. Digi koukuttaa oppilaita ja vaatii laitteita, siksi säästän sen hyödyntämisen tuleviin viikkoihin.”