Forum yhteiskuntaoppi (OPS 2016) – Otava Oppimisen palvelut

Forum yhteiskuntaoppi (OPS 2016)

Forumin avulla on turvallista aloittaa yhteiskuntaopin opetus alaluokilla. Monipuolisen materiaalin kanssa on helppo tuoda uusi opetussuunnitelma osaksi koulun arkea ja ohjata oppilaita kiinnostumaan ajankohtaisista asioista. Yhdessä tekemällä ympäröivän yhteiskunnan ilmiöt tulevat kaikille tutuiksi. Forumin avulla jokainen saa valmiuksia oppia uutta sekä ymmärtää muuttuvaa yhteiskuntaa.

Forumissa on huomioitu kaikentasoiset oppijat ja eriyttäminen on tehty helpoksi. Runsaat tehtävät tukevat yhteistoiminnallisuutta. Materiaali antaa aidon mahdollisuuden käsitellä oppilaiden arkiseen elämään liittyviä ilmiöitä ja oppia niistä. Opettajan oppaan työtapavinkkien ja integrointivihjeiden avulla opettajan on helppo lähestyä oppiainetta ilmiöpohjaisesti.

Forum tukee uuden OPSin mukaista laaja-alaista osaamista! Tutustu tästä>

Forum-sarjan digitaaliset materiaalit uudistuvat

Uudistamme Forum-sarjan digitaaliset materiaalit elokuuksi 2021. Materiaaleista tulee entistä toimintavarmemmat ja mukaan liitetään analytiikkatyökalu. Aineiston käsialafontit päivitetään uuden OPSin mukaiseen käsialafonttiin.

 

Forum yhteiskuntaoppi (OPS 2016)

Ajankohtaista

Forum-sarjan digitaaliset materiaalit uudistuvat

Uudistamme Forum-sarjan digitaaliset materiaalit elokuuksi 2021. Materiaaleista tulee entistä toimintavarmemmat ja mukaan liitetään analytiikkatyökalu. Aineiston käsialafontit päivitetään uuden OPSin mukaiseen käsialafonttiin.

Uuden Otso-sovelluksen avulla voi kuunnella opetustekstit

Elokuussa 2020 painetun Forum-kirjan käyttäjät saavat Otso-sovelluksella kirjan opetustekstit ääneen luettuna sekä aihetta syventäviä haastatteluvideoita.

Tutustu Otso-sovellukseen

Oppilaan materiaalit

Forum yhteiskuntaopin kaikki materiaalit ovat tarjolla myös digitaalisesti, joten samat opetukselliset tavoitteet ovat saavutettavissa sekä painettuna että digitaalisesti. Aineistot eivät ole riippuvaisia päätelaitteesta.

Digikirjat

Digikirjat I ja II tuovat käyttöön koko oppikirjan sisällön (tekstit, kuvat) digitaalisessa muodossa. Oppikirjan tekstejä on rikastettu äänen ja videon avulla. Kuvia ja tekstejä voi tarkastella myös suurempina. Tärkeimmät käsitteet on koottu helppokäyttöiseen sanastoon.

Digitehtävät

Digitehtävät I ja II tarjoavat Harjoituksia I ja II digitaalisessa muodossa. Avoimiin tehtäviin voi vastata kirjoittamalla tai äänittämällä. Oppilas saa välittömän palautteen ja voi seurata edistymistään.

Forum yhteiskuntaoppi I

Oppikirjan aiheina ovat lähiyhteisö, monenlaisten ihmisten Suomi, turvallinen elämä, media ja nuori rahankäyttäjänä. Oppikirjan luvut muodostuvat tieto- ja taitoaukeamasta. Tietoaukeama antaa tiedollisen pohjan opittavasta asiasta – yhteiskuntaoppia ei opeteta käsitteillä, vaan ymmärrettävien esimerkkien kautta. Taitoaukeamilla opittavat asiat laajenevat ilmiöksi, johon tuodaan erilaisia näkökulmia. Taitoaukeaman tehtävissä korostuu opetussuunnitelman tavoitteista nouseva monilukutaito, toiminnallisuus, yhdessä tekeminen ja oppilaan aktiivinen rooli tiedon tuottajana. Yhdessä oppaan työtapavinkkien ja integrointivihjeiden kanssa Forum muodostaa mukaansa tempaavan kokonaisuuden niin opettajalle kuin oppilaalle.

Tutustu sisällysluetteloon >

Näin käytät tätä kirjaa >

Katso näytesivut >

Lue lisää

Forum yhteiskuntaoppi I Harjoituksia

Harjoituskirjoissa on selkeä aukeamarakenne. Tehtävät tukevat luetunymmärtämistä ja auttavat ymmärtämään opittua. Mukana on myös kuvatehtäviä ja taito- ja taidetehtäviä. Harjoituskirjoista löytyvät lisätehtävät sekä jaksojen kertaustehtävät ja oppimispäiväkirjat.

Katso näytesivut

Lue lisää

Forum yhteiskuntaoppi II

Oppikirjan aiheina ovat oikeudet ja velvollisuudet, yhdessä päättäminen, ostamisen maailma, yrittäminen sekä palvelut ja työelämä. Oppikirjan luvut muodostuvat Yhteiskuntaoppi I:n tapaan tieto- ja taitoaukeamasta. Taitoaukeaman tehtävissä korostuu toiminnallisuus, monilukutaito, yhdessä tekeminen ja oppilaan aktiivinen rooli. Myös II-kirjaan on tarjolla opettajan opas, joka sisältää työtapavinkkejä ja integrointivihjeitä.

Katso näytesivut

Lue lisää

Forum yhteiskuntaoppi II Harjoituksia

Harjoituskirjoissa on selkeä aukeamarakenne. Tehtävät tukevat luetunymmärtämistä ja auttavat sisäistämään opiskeltua asiaa. Mukana on myös kuvatehtäviä ja taito- ja taidetehtäviä. Harjoituskirjojen lisätehtävät tarjoavat mahdollisuuden eriyttämiseen. Jaksojen kertaustehtävien ja oppimispäiväkirjojen avulla oppilas voi myös itse arvioida oppimistaan.

Katso näytesivut

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan opas

Opas tarjoaa runsaasti ideoita oppituntien elävöittämiseen ja auttaa yhdistämään yhteiskuntaopin sisällöt muihin oppiaineisiin.

Katso näytesivut

Tarjolla on

  • ideoita opetuksen tueksi
  • pedagogiset kuvan avaukset
  • tehtävien vastaukset
  • integrointi
  • liitteet
  • jaksojen oppimisprojektit
  • opittua kokoavat aktiviteetit
  • arviointiin perinteisten kokeiden lisäksi oppimispäiväkirjat

 

Digiopetusaineisto

Opettajan digiopetusaineisto on runsas kokonaisuus oppitunnin elävöittämiseksi. Sen avulla on helppo rakentaa toiminnallisia oppitunteja. Digiopetusaineisto sisältää oppitunnin asiaa havainnollistavaa materiaalia oppituntikokonaisuuksiin jaoteltuina palasina. Tarjolla on kuvia, videoita, oppikirjan ääneen luettuja tekstejä, havainnollistavaa ja elävöittävää materiaalia sekä toiminnallisia tehtäviä ja oppilaita aktivoivia kuvan avauksia.

Tutustu veloituksetta Forumin sähköisiin aineistoihin 30 päivän ajan Otavan Opepalvelussa!

Oppikirjailijat

Eenariina Hämäläinen

Eenariina Hämäläinen on tamperelainen historian, filosofian, elämänkatsomustiedon ja yhteiskuntaopin lehtori, joka opettaa tällä hetkellä Tampereen yhteiskoulussa.

Lue lisää

Antti Kohi

Antti Kohi on helsinkiläinen historian, yhteiskuntaopin ja ilmaisutaidon lehtori, joka opettaa Ressun lukiossa.

Lue lisää

Kimmo Päivärinta

Kimmo Päivärinta opettaa historiaa ja yhteiskuntaoppia Koillis-Helsingin lukiossa.

Lue lisää

Simo Turtiainen

Simo Turtiainen on historiaan erikoistunut luokanopettaja Tampereelta.

Lue lisää

Vesa Vihervä

Vesa Vihervä toimii Mäkelänrinteen lukion rehtorina Helsingissä.

Lue lisää

Vinkit ja ideat

YK:n päivä

Maita, lippuja ja tarinoita

1. Arvotaan jokaiselle oppilaalle oma valtio. Arvontalipukkeina voivat toimia esimerkiksi eri valtioiden liput. Tarkoituksena on, että valtiot edustavat eri maanosia ja erilaisia olosuhteita.
2. Oppilas etsii tietoa omasta valtiostaan ja yrittää selvittää, millaista siellä asuvan tavallisen ihmisen elämä voisi olla. Tarkoitus on, että oppilas osaa kertoa tutkimastaan valtiosta muille.
3. Oppilas eläytyy kyseisestä valtiosta Suomeen muuttaneen kuvitteellisen henkilön rooliin ja kirjoittaa minä-muodossa lyhyen tarinan, jossa kertoo, miksi muutti Suomeen.
4. Oppilas piirtää valtion lipun noin A5-kokoiselle paperille.
5. Lopuksi oppilaat kertovat tutkimistaan valtioista ja lukevat oman tarinansa muille.
6. Keskustellaan tarinoista:
– Millaisia erilaisia lähtökohtia ihmisillä on eri puolilla maailmaa?
– Millaisista syistä esimerkkihenkilöt ovat muuttaneet Suomeen?
– Millaista elämää esimerkkihenkilöt Suomessa elävät? (Pohditaan kysymystä erityisesti yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden näkökulmasta.)
7. Kiinnitetään luokan seinälle maailmankartta, ja merkitään siihen valtiot, joita oppilaat ovat käsitelleet. Kiinnitetään valtioiden liput ja oppilaiden tarinat kartan ympärille.

Leikkimielinen simulaatio: YK:n yleiskokous

Järjestäkää ”YK:n yleiskokous” eli leikkimielinen simulaatio maailman maista pohtimassa sitä, kuinka kaikilla maailman ihmisillä olisi hyvä olla.
1. Oppilaspareille jaetaan maat.
2. Oppilaat askartelevat maan lipun ja ottavat selvää omasta maastaan, vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin:
a) Onko maa rikas vai köyhä?
b) Pääsevätkö lapset maassa kouluun?
c) Mitä ongelmia maalla on?
d) Missä asioissa maalla menee hyvin?
3. ”Maat” eli oppilaat edustajinaan kokoontuvat yleiskokoukseen, jossa jokainen maa voi kertoa tilanteestaan.
4. Maat äänestävät siitä, mitkä kolme maiden ongelmista on tärkeintä ratkaista ensin. Pohditaan myös perusteluja: miksi juuri nämä ongelmat on tärkeää saada ratkaistua. Tässä siis ei ole ideana keksiä ratkaisua maailman ongelmiin vaan herätellä oppilaita pohtimaan sitä, mitkä ongelmat (sota, köyhyys…) pahiten loukkaavat ihmisten perusoikeuksia.

Lapsen oikeudet

Tutustu Forum II -oppikirjan lukuun Lapsen oikeudet. Ota myös talteen Forum I-II Opettajan oppaan vinkit oppitunnille.

Forum I-II -oppikirja: Lapsen oikeudet >

Forum I-II -opettajan opas: Lapsen oikeudet >

 

Lue lisää

Turvallista elämää

Tulosta Forum yhteiskuntaoppi I -oppikirjan jakson III Turvallista elämään tehtäviä sekä vinkit opettajalle opettajan oppaasta.

Tulosta jakson aloituskuva ja tehtävät (pdf) >

Tulosta Taitoaukeaman tehtävät (pdf) >

Tulosta opettajan oppaan vinkit ja tehtävien vastaukset (pdf) >

Lue lisää