Tutkimusmatka 1–6 Ympäristöoppi (OPS 2016) – Otava Oppimisen palvelut

Tutkimusmatka 1–6 Ympäristöoppi (OPS 2016)

Lähdetään yhdessä innostavalle Tutkimusmatkalle! Saat monipuolisen materiaalin opetuksesi tueksi painettuna ja digitaalisena.

Tutkimusmatka innostaa ihmettelemään ja tutkimaan ympäristön ilmiöitä niin luokassa kuin luonnossa. Se on uuteen opetussuunnitelmaan suunniteltu alakoulun ympäristöopin oppimateriaali, jossa yhdistyy viisi tiedonalaa: biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja terveystieto.

Tutkimusmatkan perusteet

 • Tukee lapsen luontaista kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan
 • Opettaa ymmärtämään syy-seuraus-suhteita ja omien valintojen vaikutuksia
 • Toiminnallisen oppimisen pohjana ovat aistihavainnot
 • Houkutteleva kuvitus ja selkeä rakenne tukevat oppimista
 • Yhteisöllisen työskentelyn taidot kehittyvät

Tutkimusmatka tukee opetustyötäsi

 • Voit yhdistää painettuja ja digitaalisia materiaaleja vapaasti oman opetustyylisi mukaisesti
 • Opettajalle on reilusti materiaalia ja opastusta eri tavoin oppivien lasten opettamiseen ja eriyttämiseen
 • Tutkimusten toteuttaminen on tehty helpoksi, ihmeellisiä välineitä tai ympäristöjä ei tarvita

Tutkimusmatka tarjoaa monipuoliset digitaaliset materiaalit

 • Sarjan kaikki materiaalit ovat tarjolla myös digitaalisesti
 • Uudet digimediatehtävät syventävät opittavia asioita ja harjoittavat TVT-taitoja

Lue opettajan kokemuksia Tutkimusmatka-sarjasta käytöstä.

Tutustu käyttäjäetuihin

Katso hinnat

Tutkimusmatka noudattaa uutta opetussuunnitelmaa. Lue lisää >

Sarja saatavilla myös ruotsiksi! Lue lisää >

Tutkimusmatka 1–6 Ympäristöoppi (OPS 2016)

Ajankohtaista

UUTUUS! Digimediatehtävät oppilaalle  

Oppilaille tarkoitetut digimediatehtävät sisältävät jokaista oppikirjan lukua kohden yhden TVT-tuokion, sekä kolmiosaisen tehtävän. Digimediatehtävät syventävät oppikirjassa käsiteltävää aihetta tai lähestyvät sitä hieman eri näkökulmasta.

Kerro, Ota selvää ja Tee itse -tehtäviin voi vastata kirjoittamalla, kuvatiedostolla tai videolla. Helppokäyttöiset digimediatehtävät soveltuvat sekä painetun että digitaalisen materiaalin käyttäjille ja ne toimivat myös älypuhelimessa.

Oppilaan materiaalit

Sarjan kaikki materiaalit ovat tarjolla myös digitaalisesti!

Tutkimusmatka-sarjan käyttäjät voivat ladata tehtäväkirjojen vastaukset veloituksetta Otavan Opepalvelusta pdf-tiedostoina.

Tutkimusmatka 1 Ympäristöoppi

Vaari, Voltti-koira ja Elsa opastavat ekaluokkalaista ihmettelemään ja tutkimaan ympäristöopin asioita luokassa ja ulkona. Oppikirjassa on kahdeksan jaksoa, joihin johdattavat aloitusaukeamien upeat kuvat ja tarinat. Tutki ja toimi -aukeamat ohjaavat oppilaita toiminnallisuuteen ja yhdessä tekemiseen. Lajit tulevat tutuiksi eliökorttien avulla. Jakso päättyy kertausaukeamaan, jossa kerrataan opitut asiat yhdessä toimien, usein pelaten. Kokemuksellisuus, ajattelun kehittyminen ja kestävä elämäntapa kulkevat matkalla mukana. Erilaiset oppijat on huomioitu kirjan tekstissä ja tehtävissä.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tutkimusmatka 1 Lokikirja

Tehtäväkirja tukee oppilaan omaa kasvua ja luontosuhteen heräämistä. Innostavat tehtävät sisältävät TUTKI-tehtäviä, joissa opitaan tutkimalla ja tekemällä itse. Jokainen luku alkaa päivämäärän ja säätilan havainnoimisella ja merkitsemisellä. Luku loppuu oman tunnetilan arviointiin. Matkan varrelta -kertausaukeamilla oppilas arvioi omaa toimintaansa ja oppimistaan.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tutkimusmatka 2 Ympäristöoppi

Tutkimusmatka jatkuu Vaarin, Voltti-koiran ja Elsan mukana. Oppikirjassa on kahdeksan jaksoa, joihin johdattavat aloitusaukeamien upeat kuvat ja tarinat. Tutki ja toimi -aukeamat ohjaavat oppilaita toiminnallisuuteen ja yhdessä tekemiseen. Lajit tulevat tutuiksi eliökorttien avulla. Jakso päättyy kertausaukeamaan, jossa kerrataan opitut asiat yhdessä toimien, usein pelaten. Kokemuksellisuus, ajattelun kehittyminen ja kestävä elämäntapa kulkevat matkalla mukana. Erilaiset oppijat on huomioitu kirjan tekstissä ja tehtävissä.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää
Tutkimusmatka 2 Lokikirja

Tutkimusmatka 2 Lokikirja

Tehtäväkirja tukee oppilaan omaa kasvua ja luontosuhteen heräämistä. Innostavat tehtävät sisältävät tutkimustehtäviä, joissa opitaan tutkimalla ja tekemällä itse. Jokainen luku alkaa päivämäärän ja säätilan havainnoimisella ja merkitsemisellä. Luku loppuu oman tunnetilan arviointiin. Matkan varrelta -kertausaukeamilla oppilas arvioi omaa toimintaansa ja oppimistaan.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tutkimusmatka 3 Ympäristöoppi

Kolmannella luokalla lähdetään Tutkimusmatkalle Tuulin ja Taiton kanssa. Kolmosessa ollaan paljon liikkeessä Suomessa: liikenteessä, pyöräillen, pihalla, retkellä, ukonilmalla ja tuulessa, muuttolintujen matkassa. Tutustutaan pyörän tekniikkaan ja opitaan liikennesäännöt. Tutkitaan pihan pieniä selkärangattomia ja tunnistetaan perhosia, pihakasveja, puita, hyönteisiä, lintuja.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tutkimusmatka 3 Tehtäväkirja

Tehtäväkirjojen avulla harjoitellaan ympäristöopin opiskelutaitoja, sovelletaan, syvennetään ja kerrataan. Tehtäväkirjat sisältävät tiedon etsimistä, tutkimuksia, havainnointia ja muistiinpanojen tekoa. Jokaisen jakson alussa laaditaan omat opiskelutavoitteet, joiden saavuttamista pohditaan jakson lopussa. Kirjan lopussa on havaintovihko, johon voi merkitä havaintoja ja mittaustuloksia.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää
Tutkimusmatka 4 Ympäristöoppi

Tutkimusmatka 4 Ympäristöoppi

Neljännellä luokalla Tuuli ja Taito tutustuvat vesistöihin ja maaseutuun. Opitaan uutta viljoista, maaseudun koneista ja kasveista kuten myös kaloista, linnuista ja muusta vesialueiden eliöistä. Luonnonsuojelu on tärkeä näkökulma, joka konkretisoituu esimerkiksi rehevöitymisen kautta. Tuuli ja Taito matkaavat Pohjoismaihin ja Baltiaan ja tapaavat siellä uusia ystäviä. Tutkitaan kodin turvallisuutta ja sähköä sekä kodin lemmikkejä – tervetulleita ja kutsumattomia. Tule tutkimusmatkalle!

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää
Tutkimusmatka 4 Tehtäväkirja

Tutkimusmatka 4 Tehtäväkirja

Tehtäväkirjojen avulla harjoitellaan ympäristöopin opiskelutaitoja, sovelletaan, syvennetään ja kerrataan. Tehtäväkirjat sisältävät tiedon etsimistä, tutkimuksia, havainnointia ja muistiinpanojen tekoa. Jokaisen jakson alussa laaditaan omat opiskelutavoitteet, joiden saavuttamista pohditaan jakson lopussa. Kirjan lopussa on havaintovihko, johon voi merkitä havaintoja ja mittaustuloksia.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tutkimusmatka 5 Ympäristöoppi

Viidennellä luokalla Tuuli ja Taito matkustavat Eurooppaan ja Amerikkaan. Opitaan syy-seuraussuhteita esimerkiksi ilmaston ja kasviston ja avaruuden välillä. Tutkitaan ilman ja aineiden rakennetta ja pohditaan, miten voimme vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Tutkitaan ihmistä, möngitään pihalla, seurataan kevättä sekä tunnistetaan puita, niittykasveja, lintuja, piennisäkkäitä ja eläinten jälkiä hangella.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tutkimusmatka 5 Tehtäväkirja

Tehtäväkirjojen avulla harjoitellaan ympäristöopin opiskelutaitoja, sovelletaan, syvennetään ja kerrataan. Tehtäväkirjat sisältävät tiedon etsimistä, tutkimuksia, havainnointia ja muistiinpanojen tekoa. Jokaisen jakson alussa laaditaan omat opiskelutavoitteet, joiden saavuttamista pohditaan jakson lopussa. Kirjan lopussa on havaintovihko, johon voi merkitä havaintoja ja mittaustuloksia.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tutkimusmatka 6 Ympäristöoppi

Kuudennella luokalla tutustumme Afrikkaan, Australiaan ja Aasiaan. Opitaan elämästä metsässä ja soilla. Tutkitaan aurinkokuntaa, veden kiertoa, sen puhdistusta ja sen ominaisuuksia, sekä valtameriä ja energian tuotantoa. Pohditaan terveitä elämäntapoja ja fyysistä hyvinvointia, sekä ihmissuhteita, seksuaalisuutta, tunteita ja henkistä hyvinvointia.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tutkimusmatka 6 Tehtäväkirja

Tehtäväkirjojen avulla harjoitellaan ympäristöopin opiskelutaitoja, sovelletaan, syvennetään ja kerrataan. Tehtäväkirjat sisältävät tiedon etsimistä, tutkimuksia, havainnointia ja muistiinpanojen tekoa. Jokaisen jakson alussa laaditaan omat opiskelutavoitteet, joiden saavuttamista pohditaan jakson lopussa. Kirjan lopussa on havaintovihko, johon voi merkitä havaintoja ja mittaustuloksia.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan opas tarjoaa monia erilaisia reseptejä oppitunnin kuluksi. Opas sisältää sekä ohjeita perinteiseen opetuskeskusteluun, että vaihtoehtoisia toteutustapoja kuten esimerkiksi toiminnallista draamaa tai ulkona oppimista.

Oppaassa annetaan ehdotuksia oppitunnin kulkuun ja ideoita oppiainerajojen ylittämiseen. Lisäksi löydät oppaasta tausta- ja lisätietoa opetettavista aiheista, sekä luonnollisesti myös runsaasti liitteitä ja kaikki kokeet vastauksineen.

Digiopetusaineisto tarjoaa opettajalle oppitunnin asiaa havainnollistavaa materiaalia oppituntikokonaisuuksiin jaoteltuina palasina.

Digiopetusaineisto sisältää:

 • kuvia
 • videoita
 • havainnollistavaa materiaalia
 • yhteisesti tehtäviä digitaalisia tehtäviä
 • lajintuntemus
 • muokattavat kokeet

Päätelaiteriippumaton.

Ota Tutkimusmatka 5 Digiopetusaineisto kokeilukäyttöön
Otavan Opepalvelussa! >>

Tutkimusmatka 1 Opettajan opas

Helppokäyttöinen Opettajan opas sisältää:

 • Luvun tavoitteet
 • Taustatietoa opetuksen tueksi
 • Keskustelunaiheita ja lisätietoa
 • Vaihtoehtoisia toteutustapoja
 • Ideoita oppiainerajojen ylittämiseen
 • Toiminnallisia vinkkejä
 • Lajintuntemusta
 • Monistettavaa lisämateriaalia
Lue lisää

Tutkimusmatka 2 Opettajan opas

Helppokäyttöinen Opettajan opas sisältää:

 • Luvun tavoitteet
 • Taustatietoa opetuksen tueksi
 • Keskustelunaiheita ja lisätietoa
 • Vaihtoehtoisia toteutustapoja
 • Ideoita oppiainerajojen ylittämiseen
 • Toiminnallisia vinkkejä
 • Lajintuntemusta
 • Monistettavaa lisämateriaalia
Lue lisää

Tutkimusmatka 3 Opettajan opas

Monipuolinen Opettajan opas sisältää:

 • Tavoitteet ja keskeiset sisällöt
 • Ehdotuksia oppitunnin kulkuun
 • Taulukuvia
 • Toiminnallisia vinkkejä
 • Eriyttäviä tehtäviä
 • Ideoita oppiainerajojen ylittämiseen
 • Vinkkejä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön
 • Kestävän kehityksen näkökulmia
 • Lajintuntemusta
 • Oppikirjan tehtävien mallivastaukset
 • Kokeet
 • Kokeiden vastaukset
Lue lisää

Tutkimusmatka 4 Opettajan opas

Monipuolinen Opettajan opas sisältää:

 • Tavoitteet ja keskeiset sisällöt
 • Ehdotuksia oppitunnin kulkuun
 • Taulukuvia
 • Toiminnallisia vinkkejä
 • Eriyttäviä tehtäviä
 • Ideoita oppiainerajojen ylittämiseen
 • Vinkkejä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön
 • Kestävän kehityksen näkökulmia
 • Lajintuntemusta
 • Oppikirjan tehtävien mallivastaukset
 • Kokeet
 • Kokeiden vastaukset
Lue lisää

Tutkimusmatka 5 Opettajan opas

Monipuolinen Opettajan opas sisältää:

 • Tavoitteet ja keskeiset sisällöt
 • Ehdotuksia oppitunnin kulkuun
 • Taulukuvia
 • Toiminnallisia vinkkejä
 • Eriyttäviä tehtäviä
 • Ideoita oppiainerajojen ylittämiseen
 • Vinkkejä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön
 • Kestävän kehityksen näkökulmia
 • Lajintuntemusta
 • Oppikirjan tehtävien mallivastaukset
 • Kokeet
 • Kokeiden vastaukset
Lue lisää

Tutkimusmatka 6 Opettajan opas

Monipuolinen Opettajan opas sisältää:

 • Tavoitteet ja keskeiset sisällöt
 • Ehdotuksia oppitunnin kulkuun
 • Taulukuvia
 • Toiminnallisia vinkkejä
 • Eriyttäviä tehtäviä
 • Ideoita oppiainerajojen ylittämiseen
 • Vinkkejä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön
 • Kestävän kehityksen näkökulmia
 • Lajintuntemusta
 • Oppikirjan tehtävien mallivastaukset
 • Kokeet
 • Kokeiden vastaukset
Lue lisää

Esittelyvideo

Tutustu Tutkimusmatka-sarjaan ympäristömiehemme matkassa. Tässä videossa esimerkkinä on Tutkimusmatka 5 -oppikirja.

Vinkit ja ideat

Tulosta tästä läksykortit luokkasi seinälle!

Tutkimusmatka 1 läksykortti >

Tutkimusmatka 2 läksykortti >

Opiskelutekniikkavinkit

Miten kirjan luku luetaan? Miten kokeisiin pitäisi valmistautua?

Tulosta opiskelutekniikkavinkit oppilaille >

Lue lisää

Lajintunnistuspeli

Opetellaan tunnistamaan eläin- ja kasvilajit vauhdikkaan pelin avulla.

Tulosta ohjeet ja pelikortit tästä.

 

Lue lisää

Kemia maistumaan: mikromutakakku

Tutkimusmatka 6 -kirjan luvussa 16 tutkitaan kotona tapahtuvia kemiallisia reaktioita. Tutkimusmatkan ohjeen lähtöaineista syntyy mikrossa varsin herkullinen reaktiotuote.

Mikromutakakun resepti (pdf)

Lue lisää

Kokoa luuranko

Tarvikkeet:

 • värillistä piirustuspaperia, koko A3
 • sakset
 • liimaa

a. Leikkaa monisteesta luut irti.
b. Asettele luut paperille sellaiseen asentoon, jossa ihminen voi olla.
c. Liimaa luut paperille.
d. Nimeä luita. Etsi tietoa oppikirjasta ja netistä hakusanalla luuranko.

Tulosta luut tästä >

Tutustu Tutkimusmatka 5 -oppikirjan kappaleeseen 15 Liikkuminen on luiden ja lihasten yhteistyötä >

Tulosta luusto nimettynä tästä >

Lue lisää

Valokuvapistejuoksu

Retki sammakkolammelle

17.5. vietetään Ulkoluokkapäivää. Katso Tutkimusmatka 4 -kirjan Tutki ja toimi -vinkki Retki sammakkolammelle.

Retki sammakkolammelle (pdf)

Lue lisää

Taitorata ja ajokortti pyöräilijöille

Tulosta tästä Tutkimusmatka 3 Opettajan oppaan vinkit pyöräilytaitojen harjoitteluun sekä ajokorttipohja.

Taitorata (pdf) >

Ajokortti (pdf) >

 

Lue lisää
Koiratietovisa

Koiratietovisa

Tulosta tästä Tutkimusmatka 4 tehtäväkirjan koiratietovisa.

Tulosta koiratietovisa (pdf) >

Lue lisää

Tutki ja toimi: Kasvuolosuhteiden vaikutus kasvuun

Tutkikaa yhdessä kasvuolosuhteiden vaikutusta kasvuun. Tutustu Tutkimusmatka 3 -oppikirjan Tutki ja toimi -sivuun klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Tulosta Tutki ja toimi -sivu tästä >

Lue lisää

Tutki ja toimi: Tutki herneen kasvua

Tutkikaa luokassa herneen kasvua. Ota tästä Tutkimusmatka 5 -kirjan ohjeet talteen.

Tulosta Tutki ja toimi -sivu oppilaalle 

Vinkit opettajalle Tutkimusmatka 5 Opettajan oppaasta

Lue lisää

Tutki ja toimi: Kuka tästä kulki?

Löytyykö lähiluonnosta eläinten talviravintoa? Näkyykö eläinten jälkiä hangella? Tutustu Tutkimusmatka 5 -oppikirjan Tutki ja toimi -sivuun sekä talviseen lajisivuun.

Tulosta Tutki ja toimi -sivu tästä >

Tulosta Lajisivu tästä >

Lue lisää
Tutkimusmatka 5 talvehtiminen

Talvisia ulkoleikkejä

Lumikko- ja myyräleikki

Oppilaat eläytyvät myyriksi. Myyrät tekevät jonossa lumijälkiä sotkemattomaan lumeen. He tekevät muutaman pesäpaikan, johon piilottavat löytämiään siemeniä sekä silmuja sekä pesän pehmusteita. Kun myyrät ovat saaneet kerätä pesäänsä ruokaa ja lämmikkeitä jonkin aikaa, valitaan myyrien keskuudesta kaksi lumikkoa. Lumikot lähtevät jahtaamaan myyriä tunneleissa eli poluilla. Jos lumikko saa myyrän kiinni, se vie sen pesäänsä tunnelien ulkopuolelle.

Käärmeet horroksessa

Ryhmästä valitaan kolmesta viiteen kyykäärmettä. He etsivät itselleen sopivan piilopaikan muiden odottaessa silmät kiinni. Kun kyyt ovat horrostamassa, muut lähtevät heitä etsimään. Jos he löytävät piilottelijan, käpertyvät he itsekin samaan paikkaan horrostamaan. Lopuksi opettaja lähtee auringonsäteillä lämmittämään horrostajat. Kun auringonsäteet löytävät talvehtijat, he heräävät ja tulevat esiin piilostaan.

Lue lisää

Tutki ja toimi: sulaminen, jäätyminen, haihtuminen, lumitutkimus

Tutkikaa yhdessä Tutkimusmatka 1 -oppikirjan vaarin ja Voltti-koiran kanssa sulamista, jäätymistä, haihtumista ja lunta.

Tulosta Tutki ja toimi -sivut tästä >

Lue lisää

Tutki ja toimi: Lumitutkimus ja Nuori mänty talvella

Tutkikaa yhdessä talvista lähimetsää tai puistoa. Tutustu Tutkimusmatka 5 -oppikirjan Tutki ja toimi -sivuun klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Tulosta Tutki ja toimi -sivu tästä >

Lue lisää

12.10. Ulkoluokkapäivä

12.10. vietetään Ulkoluokkapäivää. Tulosta Tutkimusmatka 3 -oppikirjan Tutki ja toimi -tehtävä Oma puu ja lähde luokkasi kanssa lähiluontoon.

 

Tehtävät (pdf) >

Lue lisää

Suurennuslasi naulakkomerkkinä

 • Piirrä suurennuslasiin jokin sinua kiinnostava asia.
 • Väritä.
 • Kirjoita nimesi varteen.
 • Vahvista tussilla.
 • Leikkaa suurennuslasi irti.
 • Liimaa värilliselle taustapaperille.

Tulosta moniste oppilaille (pdf) >

Lue lisää

Koulun tutustumispäivä

Tulosta tästä moniste koulutulokkaille >

Ohjeet opettajalle
Piirrä vaarin käteen suurennuslasi.
Piirrä Voltin kuonon alle kaksi kukkaa.
Lisää Elsan paitaan seitsemän pilkkua.
Piirrä puun oksalle lintu.

Lue lisää

Askartele muistipeli

Askartele Tutkimusmatka 1 ja 2 -oppikirjojen eliökorteista hauska muistipeli. Tulosta eliökorttisivut, laminoi ne ja leikkaa sivuilta kuvat muistipelikorteiksi.

Tulosta eliökortit (pdf) >

Lue lisää

Arjen terveitä valintoja

Tulosta tästä Tutkimusmatka 4 -oppikirjan Tutki ja toimi -tehtävät:

 • Huippukokin välipalaohje
 • Tuolijumppa
 • Kuusi kourallista kasviksia

Tulosta (pdf) >

Lue lisää

Selkärangattomien tunnistuspolku

Tunnista selkärangattomat Tutkimusmatkan tunnistuspolun avulla.
Tulosta vinkki tästä!

Lue lisää

Tutki ja toimi

A. Saippuakupla ja värit

Välineet: vesilasi tai muu astia, vettä, astianpesuainetta, pilli
1. Sekoita noin 1 dl vettä ja astianpesuainetta vesilasiin.
2. Laita pilli veteen ja puhalla siihen ilmaa. Saat saippuakuplia syntymään.
3. Yritä tehdä kuplista mahdollisimman suuria.
4. Seuraa, miten valo heijastuu saippuakuplan pinnasta. Mitä värejä näet?

B. Oma sateenkaari

Välineet: sumutinpullo, vettä
1. Mene ulos aurinkoisena päivänä ja suihkuta sumutinpullolla vettä ilmaan.
2. Näet ehkä sateenkaaren. Mitä värejä havaitset siinä?

C. Valon kulku

Välineet: vähintään 3 peiliä
1. Rakenna valonsäteelle reitti luokastasi naapuriluokkaan peilien avulla.
2. Tarvitset ainakin kolme peiliä. Pystytkö näkemään naapuriluokan oppilaat katsomalla omassa luokassasi olevaa peiliä?

Lue lisää

Matkalla Suomessa -peli

Lähde matkalle Suomeen pelaamalla hauskaa lautapeliä Tutkimusmatka 1 -oppikirjasta.

Tulosta pelilauta tästä >

Lue lisää

Oppikirjailijat

Oppikirjailijaryhmässä yhdistyvät vahva kokemus, raikas näkemys ja uusin tietämys!

Kati Aavikko
Tutkimusmatka 1–2

Olen alkuopetukseen erikoistunut luokanopettaja Turusta. Suurimman osan työurani yli 20 vuodesta olen ollut alkuopettajana. Opetustyöni ohella olen tehnyt jatkotutkimuksen lasten ajattelun taitojen kehittymisestä sekä oppimateriaalia Otavalle ja Opetushallitukselle.
Innostun helposti sekä ideoin ja kehitän mielelläni. Näiden asioiden toteuttaminen oppikirjailijana on ollut loistojuttu! Hyvä oppikirja on innostava ja ihmettelevä, se tukee oppimista ja herättää kiinnostusta. Oppikirjan tekeminen tuo uutta näkökulmaa ja sisältöä myös omaan työhöni.
On hienoa, kun oppilas löytää omalla tutkimusmatkallaan jotain uutta ja oivaltaa. On ollut ilo olla mukana niin monen oppilaan matkalla. Oman sydämeni suosikit ovat lapset, luonto ja liikunta.

Lue lisää

Satu Arjanne
Tutkimusmatka 1–2, 4 ja 6

Olen toiminut sekä luokanopettajan että erityisopettajana Tampereella. Oppikirjatyö on ollut minulle elämäntapa jo vuodesta 1992. Uskon vahvasti hyvään oppimateriaaliin. Se on jokaisen opettajan vankka apuväline, johon nykyinen sähköinen maailma tuo oman monipuolisen lisänsä. Lisäksi se on jokaisen oppilaan perusoikeus. Minuun voit törmätä Tampereen tai Ruoveden ulkoilumaisemissa!

Lue lisää

Sanna Halivaara
Tutkimusmatka 1–2

Työskentelen Tampereella luokanopettajana. Olen toiminut 17-vuotisen urani aikana pääsääntöisesti alkuopetuksessa. Viime vuodet olen ollut mukana kehittämässä esi- ja alkuopetuksen yhteistä ympäristöpainotteista pajatoimintaa koulussamme.
Pidän erityisesti pienten lasten opettamisesta, koska heidän kanssaan pääsen päivittäin ihmettelemään maailmaa. Yhdessä toimien ja käsillä tehden oppimiseen tulee uusia ulottuvuuksia. Oppikirjailijana pidän tärkeänä, että erilaiset oppijat innostuvat aiheesta ja saavat onnistumisen kokemuksia. Minä innostun puutarhasta ja luonnossa liikkumisesta.

Lue lisää

Martti Heinonen
Tutkimusmatka 3–6

Olen oppikirjailija Kiuruvedeltä, jossa olen toiminut pitkään opettajana ja rehtorina. Erityisen kiinnostunut olen oppimista parantavista ja opetustyötä helpottavista työtavoista ja opetusmenetelmistä. Olen sitä mieltä, että kiinnostava ja oppilaan kokemusmaailmasta lähtevä oppimateriaali luo keskeisen perustan hyviin oppimistuloksiin. Haluan tuoda Tutkimusmatkaan ennen muuta opetustyöstä saamani kokemuksen mutta myös vinkkejä, joilla oppilaat saadaan innostumaan lähiympäristönä tutkimisesta ja kokeiluista.

Lue lisää

Sanna Jortikka
Tutkimusmatka 4–6

Olen biologian ja maantiedon opettaja Tampereelta ja teen Tutkimusmatkan lisäksi myös yläkoulun oppimateriaaleja. Nautin luonnossa liikkumisesta elämän ilmiöitä ihmetellen. Vaikka arki on kiireistä, yritän viedä oppilaat ulos niin usein kuin mahdollista. Haluaisin välittää oppilaille luontoa kunnioittavaa elämäntapaa ja antaa opettajalle helposti toteutettavia vinkkejä työhön. Luonnosta saa iloa ja terveyttä jokaiseen päivään!

Lue lisää

Jukka Kohtamäki
Tutkimusmatka 3–6

Opetan fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa Lempäälässä Hakkarin koulussa. Oppitunneilla koitan saada oppilaat tutkimaan ja keskustelemaan. Oppilaan omat kokemukset, aito ihmetys ja kysymykset ovat hedelmällinen lähtökohta oppimiselle. Monesti oppilastöitä pidetään vaivalloisina järjestää, mutta olen huomannut, että pienetkin tutkimukset herättävät oppilaiden kiinnostuksen. Aiheisiin saadaan ehkä yllättäviäkin näkökulmia. Laadukas oppimateriaali antaa ideoita oman opetuksen rikastamiseen ja helpottaa hektistä arkea.

Lue lisää

Mikko Korhonen
Tutkimusmatka 3–6

Olen toiminut opettajana viisitoista vuotta. Tällä hetkellä opetan fysiikkaa Mikkelissä.
Oppitunneilla haluan herättää nuorten kiinnostuksen oppilastöiden ja demonstraatioiden avulla. Erilaiset fysiikan lelut ja sähköiset mittalaitteet kuuluvat vakiorepertuaarini ja ne ovatkin tulleet vuosien mittaan oppilailleni tutuiksi. Oppilaan aktivoiminen hyvällä materiaalilla ja mielenkiintoisella tekemisellä on tärkeä osa oppimista

Lue lisää

Outi Kuusela
Tutkimusmatka 3–6

Olen luokanopettaja ja erityisopettaja. Luen paljon ja liikun luonnossa, useimmiten sukset jalassa tai lintukaukoputki olkapäällä.
Haluan välittää oppilaille rakkauden ja kiinnostuksen luontoa kohtaan. Omien havaintojen ja oivalluksien kautta syntyy onnistumisen kokemuksia ja löytämisen iloa. Minulle on tärkeää olla ideoimassa oppimateriaalia, joka ottaa huomioon lasten kokemusmaailman ja erilaiset oppimistyylit.

Lue lisää

Aulikki Laine
Tutkimusmatka 3–6

Olen intohimoinen ympäristökasvattaja ja pyrin elämään niin kuin opetan. Maatiaiseläimet, varsinkin kansallisrotumme suomenhevonen on sydäntäni lähellä. Kotona kasvatamme myös paimensukuisia lapinkoiria, maatiaiskanoja ja kaikki tarvitsemamme puutarhavihannekset.
Työssäni Luontokoulu Tikankontissa tahdon antaa oppilaille ja opettajille monipuolisia oppimisen elämyksiä ja syventää kunnioittavaa luontosuhdetta. Mielestäni luonnon havainnointi, eri aistien käyttö ja konkreettinen käsillä tekeminen ovat tärkeä osa oppimista. Kun tunteet ovat läsnä, on muistijälki vahvempi. Oppiminen saa olla hauskaa.

Lue lisää

Teuvo Nyberg
Tutkimusmatka 5

Olen työskennellyt Tampereen normaalikoulussa, jossa kehitellään ja kokeillaan erilaisia opetusmenetelmiä. Biologian työtavoista erityisesti oppilaiden paritöinä tekemät laboroinnit ja maastossa tehtävät tutkimukset ovat olleet kiinnostukseni kohteena. Niitä olemme sijoittaneet niin oppi- kuin työkirjoihin rikastuttamaan oppimista. Oppimateriaaleja olen ollut tekemässä peruskouluun ja lukioon jo pitkään. Harrastan luontokuvausta ja ottamiani kuvia on käytetty kirjoissa ja digiaineistoissa.

Lue lisää

Matti Palosaari
Tutkimusmatka 5

Olen luokanopettaja Pirkkalasta. Otavan oppikirjailijana olen toiminut vuodesta 1979. Olen ollut mukana tekemässä oppimateriaaleja ympäristöoppiin, biologiaan, maantietoon, fysiikkaan ja kemiaan. Erityisesti minua kiinnostavat erilaiset kartat ja niiden muokkaaminen opetuskäyttöön.

Lue lisää

Matti Taimi
Tutkimusmatka 3–4

Olen työskennellyt yli 10 vuotta luokanopettajana ja alakoulun rehtorina Tampereella. Luonnontiedon oppimateriaalia olen kirjoittanut opetustyön ohella vuodesta 2005 lähtien. Tässä työssä minua kiinnostaa laadukkaan ja käyttökelpoisen materiaalin tuottaminen, niin oppilaalle kuin opettajalle. Hyvä materiaali antaa ideoita, ruokkii mielikuvitusta ja on virikkeellistä kirjan kaikille käyttäjille. Haluan myös, että Tutkimusmatka on suunnattu niin intohimoisen luontoihmisen kuin suoraan liikunnan tunnilta luistimet kainalossa palaavan opettajankin käyttöön.

Lue lisää

Jyrki Uusi-Viitala
Tutkimusmatka 3

Olen toiminut pitkään luokanopettajana Ylöjärvellä. Yli 20 vuoden työkokemukseni aikana olen opettanut kaikkia alakoulun luokkia. Liikunta ja luonto ovat minulle tärkeitä asioita. Näitä minulle tärkeitä arvoja pyrin välittämään myös oppilailleni tarjoamalla heille uusia oppimiskokemuksia ja luontoelämyksiä retkeillen ja luonnossa liikkuen. Käytän mielelläni tvt-opetusta työssäni. Olen käsikirjoittanut ja suunnitellut oppimateriaaleja vuodesta 2003 lähtien. Hyvä oppikirja ja sen oheismateriaalit ovat opetuksen ja oppimisen perusta. Hyvää oppimateriaalia pitää pystyä käyttämään joustavasti tilanteen, oppijan osaamisen tason, kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Sen pitää olla yksilöllistä, yhteisöllistä, ajattelua aktivoivaa ja oppimisen taitojen kehittymistä tarjoavaa materiaalia. “Tekemällä ja tutkimalla oppii!”

Lue lisää