Tutkimusmatka 1–6 Ympäristöoppi (OPS 2016) – Otava Oppimisen palvelut

Tutkimusmatka 1–6 Ympäristöoppi (OPS 2016)

Lähdetään yhdessä innostavalle Tutkimusmatkalle! 

Tutkimusmatka innostaa ihmettelemään ja tutkimaan ympäristön ilmiöitä niin luokassa kuin luonnossa. Se on alakoulun ympäristöopin oppimateriaali, jossa yhdistyy viisi tiedonalaa: biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja terveystieto.

Tutkimusmatkan perusteet

 • Tukee lapsen luontaista kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan
 • Opettaa ymmärtämään syy-seuraus-suhteita ja omien valintojen vaikutuksia
 • Toiminnallisen oppimisen pohjana ovat aistihavainnot
 • Houkutteleva kuvitus ja selkeä rakenne tukevat oppimista
 • Yhteisöllisen työskentelyn taidot kehittyvät

Tutkimusmatka tukee opetustyötäsi

 • Voit yhdistää painettuja ja digitaalisia materiaaleja vapaasti oman opetustyylisi mukaisesti
 • Opettajalle on reilusti materiaalia ja opastusta eri tavoin oppivien lasten opettamiseen ja eriyttämiseen
 • Tutkimusten toteuttaminen on tehty helpoksi, ihmeellisiä välineitä tai ympäristöjä ei tarvita

Tutkimusmatka-sarjan digitaaliset materiaalit uudistuvat

Uudistamme Tutkimusmatka-sarjan digitaaliset materiaalit elokuuksi 2021. Luvassa on helppokäyttöiset kokonaisuudet, joiden avulla voi yhdistää painettuja ja digitaalisia materiaaleja omalle ryhmälle sopivalla tavalla. Uudistuksen yhteydessä lisäämme myös digitaalisten materiaalien saavutettavuutta ja parannamme toimintavarmuutta. Lue Tutkimusmatka-sarjan digitaalisten materiaalien uudistuksesta >

Lue opettajan kokemuksia Tutkimusmatka-sarjasta käytöstä.

Tutustu käyttäjäetuihin

Katso hinnat

Tutkimusmatka noudattaa uutta opetussuunnitelmaa. Lue lisää >

Sarja saatavilla myös ruotsiksi! Lue lisää >

Tutkimusmatka 1–6 Ympäristöoppi (OPS 2016)

Ajankohtaista

Tutkimusmatka-sarjan digitaaliset materiaalit uudistuvat

Uudistamme Tutkimusmatka-sarjan digitaaliset materiaalit elokuuksi 2021. Luvassa on helppokäyttöiset kokonaisuudet, joiden avulla voi yhdistää painettuja ja digitaalisia materiaaleja omalle ryhmälle sopivalla tavalla. Uudistuksen yhteydessä lisäämme myös digitaalisten materiaalien saavutettavuutta ja parannamme toimintavarmuutta. Lue Tutkimusmatka-sarjan digitaalisten materiaalien uudistuksesta >

Otso-sovelluksen avulla voi kuunnella opetustekstejä ja katsella videoita

Painettua Tutkimusmatka-sarjan oppikirjaa käyttävä oppilas voi Otso-sovelluksella mm. kuunnella kirjan opetustekstejä ja katsella videoita.

Innostava tutkimusmatka ympäristön ilmiöihin avautuu uudella tavalla, kun oppilas voi Otso-sovelluksen avulla kuunnella oppikirjan tekstejä ja katsella videoita. Ääneen luetut tekstit tukevat oppilasta läksyjä tehdessä, kokeisiin kerratessa tai aiheeseen tutustuessa. Tietotekstien kuunteleminen tekstiä seuraamalla vahvistaa myös oppilaan lukutaitoa. Otso-sovellus on apuna lajien tunnistamisen harjoittelussa ja innostaa oppimaan lisää!

Tutustu Otso-sovellukseen

Tutkimusmatka 3–6 digiopetusaineiston alaspäin eriyttävät E-kokeet

Tutkimusmatka 3-6 digiopetusaineistoihin on lisätty  alaspäin eriyttävät E-kokeet. Löydät kokeet sekä arviointiohjeen Opettajalle-osion alta.

Alaspäin eriyttävät E-kokeet mittaavat perusoppiaineksen hallintaa. Ne soveltuvat painoalueittain ja yksilöllistettyjen tavoitteiden mukaan opiskeleville oppilaille, koska kysymyksissä käsitellään keskeisiä sisältöjä. Oppikirjoissa
keskeinen sisältö on tiiviissä muodossa otsikoissa, väliotsikoissa, kuvateksteissä ja joka luvun lopussa olevassa tiivistelmässä.

Tehtävät on muotoiltu niin, että oppilas voi osoittaa osaamistaan, vaikka kielellinen tuottaminen olisi hänelle vaikeaa.

Värilliset kuvat helpottavat hahmottamisen pulmista kärsiviä oppilaita ja tukevat muistamista, samoin yksinkertaistetut kartat ja nimistön tarjoaminen valmiina. Tehtävät sisältävät tunnistamista, nimeämistä, järjestämistä, oikean vaihtoehdon valitsemista ja kuvaajien tulkintaa. Vaikeiden käsitteiden, lajinimien ja maantieteellisen nimistön opettelua ei edellytetä. Omaa pohdintaa ja opitun soveltamista vaativat tehtävät liittyvät oppilaan kokemusmaailmaan.

Oppilas voi vastata kokeessa oppikirjan ja/tai kartaston avulla, parin kanssa, ryhmässä, opettajan tai avustajan ohjaamana ja suullisesti, omien kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan.

 

Oppilaan materiaalit

Sarjan kaikki materiaalit ovat tarjolla myös digitaalisesti!

Tutkimusmatka-sarjan käyttäjät voivat ladata tehtäväkirjojen vastaukset veloituksetta Otavan Opepalvelusta pdf-tiedostoina.

Tutkimusmatka 1 Ympäristöoppi

Vaari, Voltti-koira ja Elsa opastavat ekaluokkalaista ihmettelemään ja tutkimaan ympäristöopin asioita luokassa ja ulkona. Oppikirjassa on kahdeksan jaksoa, joihin johdattavat aloitusaukeamien upeat kuvat ja tarinat. Tutki ja toimi -aukeamat ohjaavat oppilaita toiminnallisuuteen ja yhdessä tekemiseen. Lajit tulevat tutuiksi eliökorttien avulla. Jakso päättyy kertausaukeamaan, jossa kerrataan opitut asiat yhdessä toimien, usein pelaten. Kokemuksellisuus, ajattelun kehittyminen ja kestävä elämäntapa kulkevat matkalla mukana. Erilaiset oppijat on huomioitu kirjan tekstissä ja tehtävissä.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tutkimusmatka 1 Lokikirja

Tehtäväkirja tukee oppilaan omaa kasvua ja luontosuhteen heräämistä. Innostavat tehtävät sisältävät TUTKI-tehtäviä, joissa opitaan tutkimalla ja tekemällä itse. Jokainen luku alkaa päivämäärän ja säätilan havainnoimisella ja merkitsemisellä. Luku loppuu oman tunnetilan arviointiin. Matkan varrelta -kertausaukeamilla oppilas arvioi omaa toimintaansa ja oppimistaan.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tutkimusmatka 2 Ympäristöoppi

Tutkimusmatka jatkuu Vaarin, Voltti-koiran ja Elsan mukana. Oppikirjassa on kahdeksan jaksoa, joihin johdattavat aloitusaukeamien upeat kuvat ja tarinat. Tutki ja toimi -aukeamat ohjaavat oppilaita toiminnallisuuteen ja yhdessä tekemiseen. Lajit tulevat tutuiksi eliökorttien avulla. Jakso päättyy kertausaukeamaan, jossa kerrataan opitut asiat yhdessä toimien, usein pelaten. Kokemuksellisuus, ajattelun kehittyminen ja kestävä elämäntapa kulkevat matkalla mukana. Erilaiset oppijat on huomioitu kirjan tekstissä ja tehtävissä.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää
Tutkimusmatka 2 Lokikirja

Tutkimusmatka 2 Lokikirja

Tehtäväkirja tukee oppilaan omaa kasvua ja luontosuhteen heräämistä. Innostavat tehtävät sisältävät tutkimustehtäviä, joissa opitaan tutkimalla ja tekemällä itse. Jokainen luku alkaa päivämäärän ja säätilan havainnoimisella ja merkitsemisellä. Luku loppuu oman tunnetilan arviointiin. Matkan varrelta -kertausaukeamilla oppilas arvioi omaa toimintaansa ja oppimistaan.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tutkimusmatka 3 Ympäristöoppi

Kolmannella luokalla lähdetään Tutkimusmatkalle Tuulin ja Taiton kanssa. Kolmosessa ollaan paljon liikkeessä Suomessa: liikenteessä, pyöräillen, pihalla, retkellä, ukonilmalla ja tuulessa, muuttolintujen matkassa. Tutustutaan pyörän tekniikkaan ja opitaan liikennesäännöt. Tutkitaan pihan pieniä selkärangattomia ja tunnistetaan perhosia, pihakasveja, puita, hyönteisiä, lintuja.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tutkimusmatka 3 Tehtäväkirja

Tehtäväkirjojen avulla harjoitellaan ympäristöopin opiskelutaitoja, sovelletaan, syvennetään ja kerrataan. Tehtäväkirjat sisältävät tiedon etsimistä, tutkimuksia, havainnointia ja muistiinpanojen tekoa. Jokaisen jakson alussa laaditaan omat opiskelutavoitteet, joiden saavuttamista pohditaan jakson lopussa. Kirjan lopussa on havaintovihko, johon voi merkitä havaintoja ja mittaustuloksia.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää
Tutkimusmatka 4 Ympäristöoppi

Tutkimusmatka 4 Ympäristöoppi

Neljännellä luokalla Tuuli ja Taito tutustuvat vesistöihin ja maaseutuun. Opitaan uutta viljoista, maaseudun koneista ja kasveista kuten myös kaloista, linnuista ja muusta vesialueiden eliöistä. Luonnonsuojelu on tärkeä näkökulma, joka konkretisoituu esimerkiksi rehevöitymisen kautta. Tuuli ja Taito matkaavat Pohjoismaihin ja Baltiaan ja tapaavat siellä uusia ystäviä. Tutkitaan kodin turvallisuutta ja sähköä sekä kodin lemmikkejä – tervetulleita ja kutsumattomia. Tule tutkimusmatkalle!

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää
Tutkimusmatka 4 Tehtäväkirja

Tutkimusmatka 4 Tehtäväkirja

Tehtäväkirjojen avulla harjoitellaan ympäristöopin opiskelutaitoja, sovelletaan, syvennetään ja kerrataan. Tehtäväkirjat sisältävät tiedon etsimistä, tutkimuksia, havainnointia ja muistiinpanojen tekoa. Jokaisen jakson alussa laaditaan omat opiskelutavoitteet, joiden saavuttamista pohditaan jakson lopussa. Kirjan lopussa on havaintovihko, johon voi merkitä havaintoja ja mittaustuloksia.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tutkimusmatka 5 Ympäristöoppi

Viidennellä luokalla Tuuli ja Taito matkustavat Eurooppaan ja Amerikkaan. Opitaan syy-seuraussuhteita esimerkiksi ilmaston ja kasviston ja avaruuden välillä. Tutkitaan ilman ja aineiden rakennetta ja pohditaan, miten voimme vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Tutkitaan ihmistä, möngitään pihalla, seurataan kevättä sekä tunnistetaan puita, niittykasveja, lintuja, piennisäkkäitä ja eläinten jälkiä hangella.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tutkimusmatka 5 Tehtäväkirja

Tehtäväkirjojen avulla harjoitellaan ympäristöopin opiskelutaitoja, sovelletaan, syvennetään ja kerrataan. Tehtäväkirjat sisältävät tiedon etsimistä, tutkimuksia, havainnointia ja muistiinpanojen tekoa. Jokaisen jakson alussa laaditaan omat opiskelutavoitteet, joiden saavuttamista pohditaan jakson lopussa. Kirjan lopussa on havaintovihko, johon voi merkitä havaintoja ja mittaustuloksia.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tutkimusmatka 6 Ympäristöoppi

Kuudennella luokalla tutustumme Afrikkaan, Australiaan ja Aasiaan. Opitaan elämästä metsässä ja soilla. Tutkitaan aurinkokuntaa, veden kiertoa, sen puhdistusta ja sen ominaisuuksia, sekä valtameriä ja energian tuotantoa. Pohditaan terveitä elämäntapoja ja fyysistä hyvinvointia, sekä ihmissuhteita, seksuaalisuutta, tunteita ja henkistä hyvinvointia.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Tutkimusmatka 6 Tehtäväkirja

Tehtäväkirjojen avulla harjoitellaan ympäristöopin opiskelutaitoja, sovelletaan, syvennetään ja kerrataan. Tehtäväkirjat sisältävät tiedon etsimistä, tutkimuksia, havainnointia ja muistiinpanojen tekoa. Jokaisen jakson alussa laaditaan omat opiskelutavoitteet, joiden saavuttamista pohditaan jakson lopussa. Kirjan lopussa on havaintovihko, johon voi merkitä havaintoja ja mittaustuloksia.

Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan opas

Opettajan opas tarjoaa monia erilaisia reseptejä oppitunnin kuluksi. Opas sisältää sekä ohjeita perinteiseen opetuskeskusteluun, että vaihtoehtoisia toteutustapoja kuten esimerkiksi toiminnallista draamaa tai ulkona oppimista.

Oppaassa annetaan ehdotuksia oppitunnin kulkuun ja ideoita oppiainerajojen ylittämiseen. Lisäksi löydät oppaasta tausta- ja lisätietoa opetettavista aiheista, sekä luonnollisesti myös runsaasti liitteitä ja kaikki kokeet vastauksineen.

Digiopetusaineisto

Uudistettu digiopetusaineisto auttaa opettajaa syventämään ja elävöittämään opetusta. Digiopetusaineisto tarjoaa vaihtoehdon sekä painetun kirjan että digikirjan käyttäjälle. Digipetusaineisto sisältää tehtäviä oppitunnilla yhdessä tehtäväksi, videoita, taulut sekä oppikirjan tekstit ja luokkien 1-2 tarinat ääneen luettuina.  Digiopetusaineisto sisältää myös opettajan oppaan kaikki liitteet, kokeet ja niiden vastaukset ladattavina pdf-tiedostoina sekä uudet jaksokohtaiset kertausvideot luokille 3-6 luokille ja Itämeri-projektin luokille 1-2 ja 3-6.

Digiopetusaineisto painetun kirjan käyttäjälle sisältää oppikirjan ja loki- tai tehtäväkirjan sekä opettajan oppaan aukeamat. Kirjasta toiseen voi kätevästi siirtyä saman luvun sisällä. Kuvia ja tehtäviä voi suurentaa, ja tehtäväkirjojen vastaukset saa esiin napauttamalla. Digiopetusaineisto digikirjan käyttäjälle sisältää oppilaan digitaaliset materiaalit sekä tarjoaa opettajalle oppitunnin asiaa havainnollistavaa materiaalia kirjan lukuihin jaoteltuina palasina.

Tutkimusmatka 1 Opettajan opas

Helppokäyttöinen Opettajan opas sisältää:

 • Luvun tavoitteet
 • Taustatietoa opetuksen tueksi
 • Keskustelunaiheita ja lisätietoa
 • Vaihtoehtoisia toteutustapoja
 • Ideoita oppiainerajojen ylittämiseen
 • Toiminnallisia vinkkejä
 • Lajintuntemusta
 • Monistettavaa lisämateriaalia
Lue lisää

Tutkimusmatka 2 Opettajan opas

Helppokäyttöinen Opettajan opas sisältää:

 • Luvun tavoitteet
 • Taustatietoa opetuksen tueksi
 • Keskustelunaiheita ja lisätietoa
 • Vaihtoehtoisia toteutustapoja
 • Ideoita oppiainerajojen ylittämiseen
 • Toiminnallisia vinkkejä
 • Lajintuntemusta
 • Monistettavaa lisämateriaalia
Lue lisää

Tutkimusmatka 3 Opettajan opas

Monipuolinen Opettajan opas sisältää:

 • Tavoitteet ja keskeiset sisällöt
 • Ehdotuksia oppitunnin kulkuun
 • Taulukuvia
 • Toiminnallisia vinkkejä
 • Eriyttäviä tehtäviä
 • Ideoita oppiainerajojen ylittämiseen
 • Vinkkejä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön
 • Kestävän kehityksen näkökulmia
 • Lajintuntemusta
 • Oppikirjan tehtävien mallivastaukset
 • Kokeet
 • Kokeiden vastaukset
Lue lisää

Tutkimusmatka 4 Opettajan opas

Monipuolinen Opettajan opas sisältää:

 • Tavoitteet ja keskeiset sisällöt
 • Ehdotuksia oppitunnin kulkuun
 • Taulukuvia
 • Toiminnallisia vinkkejä
 • Eriyttäviä tehtäviä
 • Ideoita oppiainerajojen ylittämiseen
 • Vinkkejä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön
 • Kestävän kehityksen näkökulmia
 • Lajintuntemusta
 • Oppikirjan tehtävien mallivastaukset
 • Kokeet
 • Kokeiden vastaukset
Lue lisää

Tutkimusmatka 5 Opettajan opas

Monipuolinen Opettajan opas sisältää:

 • Tavoitteet ja keskeiset sisällöt
 • Ehdotuksia oppitunnin kulkuun
 • Taulukuvia
 • Toiminnallisia vinkkejä
 • Eriyttäviä tehtäviä
 • Ideoita oppiainerajojen ylittämiseen
 • Vinkkejä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön
 • Kestävän kehityksen näkökulmia
 • Lajintuntemusta
 • Oppikirjan tehtävien mallivastaukset
 • Kokeet
 • Kokeiden vastaukset
Lue lisää

Tutkimusmatka 6 Opettajan opas

Monipuolinen Opettajan opas sisältää:

 • Tavoitteet ja keskeiset sisällöt
 • Ehdotuksia oppitunnin kulkuun
 • Taulukuvia
 • Toiminnallisia vinkkejä
 • Eriyttäviä tehtäviä
 • Ideoita oppiainerajojen ylittämiseen
 • Vinkkejä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön
 • Kestävän kehityksen näkökulmia
 • Lajintuntemusta
 • Oppikirjan tehtävien mallivastaukset
 • Kokeet
 • Kokeiden vastaukset
Lue lisää

Esittelyvideo

Tutustu Tutkimusmatka-sarjaan ympäristömiehemme matkassa. Tässä videossa esimerkkinä on Tutkimusmatka 5 -oppikirja.

Vinkit ja ideat

Tulosta tästä läksykortit luokkasi seinälle!

Tutkimusmatka 1 läksykortti >

Tutkimusmatka 2 läksykortti >

Valokuvapistejuoksu

Opiskelutekniikkavinkit

Miten kirjan luku luetaan? Miten kokeisiin pitäisi valmistautua?

Tulosta opiskelutekniikkavinkit oppilaille >

Lue lisää

Kokoa luuranko

Tarvikkeet:

 • värillistä piirustuspaperia, koko A3
 • sakset
 • liimaa

a. Leikkaa monisteesta luut irti.
b. Asettele luut paperille sellaiseen asentoon, jossa ihminen voi olla.
c. Liimaa luut paperille.
d. Nimeä luita. Etsi tietoa oppikirjasta ja netistä hakusanalla luuranko.

Tulosta luut tästä >

Tutustu Tutkimusmatka 5 -oppikirjan kappaleeseen 15 Liikkuminen on luiden ja lihasten yhteistyötä >

Tulosta luusto nimettynä tästä >

Lue lisää

Kemia maistumaan: mikromutakakku

Tutkimusmatka 6 -kirjan luvussa 16 tutkitaan kotona tapahtuvia kemiallisia reaktioita. Tutkimusmatkan ohjeen lähtöaineista syntyy mikrossa varsin herkullinen reaktiotuote.

Mikromutakakun resepti (pdf)

Lue lisää

Lajintunnistuspeli

Opetellaan tunnistamaan eläin- ja kasvilajit vauhdikkaan pelin avulla.

Tulosta ohjeet ja pelikortit tästä.

 

Lue lisää

Askartele muistipeli

Askartele Tutkimusmatka 1 ja 2 -oppikirjojen eliökorteista hauska muistipeli. Tulosta eliökorttisivut, laminoi ne ja leikkaa sivuilta kuvat muistipelikorteiksi.

Tulosta eliökortit (pdf) >

Lue lisää

Taitorata ja ajokortti pyöräilijöille

Tulosta tästä Tutkimusmatka 3 Opettajan oppaan vinkit pyöräilytaitojen harjoitteluun sekä ajokorttipohja.

Taitorata (pdf) >

Ajokortti (pdf) >

 

Lue lisää

Lintuja pelloilla ja pientareilla

Nyt on hyvä hetki tehdä linturetki! Katso Tutkimusmatka 4 -kirjan Tutki ja Toimi -sivulta vinkki töyhtöhyyppäretkeen.

Tulosta Tutki ja toimi -sivu tästä

Lue lisää

Retki sammakkolammelle

Katso Tutkimusmatka 4 -kirjan Tutki ja toimi -vinkki Retki sammakkolammelle.

Retki sammakkolammelle (pdf)

Lue lisää

Koulun tutustumispäivä

Tulosta tästä moniste koulutulokkaille >

Ohjeet opettajalle
Piirrä vaarin käteen suurennuslasi.
Piirrä Voltin kuonon alle kaksi kukkaa.
Lisää Elsan paitaan seitsemän pilkkua.
Piirrä puun oksalle lintu.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Oppikirjailijaryhmässä yhdistyvät vahva kokemus, raikas näkemys ja uusin tietämys!

Kati Aavikko
Tutkimusmatka 1–2

Olen alkuopetukseen erikoistunut luokanopettaja Turusta. Suurimman osan työurani yli 20 vuodesta olen ollut alkuopettajana. Opetustyöni ohella olen tehnyt jatkotutkimuksen lasten ajattelun taitojen kehittymisestä sekä oppimateriaalia Otavalle ja Opetushallitukselle.
Innostun helposti sekä ideoin ja kehitän mielelläni. Näiden asioiden toteuttaminen oppikirjailijana on ollut loistojuttu! Hyvä oppikirja on innostava ja ihmettelevä, se tukee oppimista ja herättää kiinnostusta. Oppikirjan tekeminen tuo uutta näkökulmaa ja sisältöä myös omaan työhöni.
On hienoa, kun oppilas löytää omalla tutkimusmatkallaan jotain uutta ja oivaltaa. On ollut ilo olla mukana niin monen oppilaan matkalla. Oman sydämeni suosikit ovat lapset, luonto ja liikunta.

Lue lisää

Satu Arjanne
Tutkimusmatka 1–2, 4 ja 6

Olen toiminut sekä luokanopettajan että erityisopettajana Tampereella. Oppikirjatyö on ollut minulle elämäntapa jo vuodesta 1992. Uskon vahvasti hyvään oppimateriaaliin. Se on jokaisen opettajan vankka apuväline, johon nykyinen sähköinen maailma tuo oman monipuolisen lisänsä. Lisäksi se on jokaisen oppilaan perusoikeus. Minuun voit törmätä Tampereen tai Ruoveden ulkoilumaisemissa!

Lue lisää

Sanna Halivaara
Tutkimusmatka 1–2

Työskentelen Tampereella luokanopettajana. Olen toiminut 17-vuotisen urani aikana pääsääntöisesti alkuopetuksessa. Viime vuodet olen ollut mukana kehittämässä esi- ja alkuopetuksen yhteistä ympäristöpainotteista pajatoimintaa koulussamme.
Pidän erityisesti pienten lasten opettamisesta, koska heidän kanssaan pääsen päivittäin ihmettelemään maailmaa. Yhdessä toimien ja käsillä tehden oppimiseen tulee uusia ulottuvuuksia. Oppikirjailijana pidän tärkeänä, että erilaiset oppijat innostuvat aiheesta ja saavat onnistumisen kokemuksia. Minä innostun puutarhasta ja luonnossa liikkumisesta.

Lue lisää

Martti Heinonen
Tutkimusmatka 3–6

Olen oppikirjailija Kiuruvedeltä, jossa olen toiminut pitkään opettajana ja rehtorina. Erityisen kiinnostunut olen oppimista parantavista ja opetustyötä helpottavista työtavoista ja opetusmenetelmistä. Olen sitä mieltä, että kiinnostava ja oppilaan kokemusmaailmasta lähtevä oppimateriaali luo keskeisen perustan hyviin oppimistuloksiin. Haluan tuoda Tutkimusmatkaan ennen muuta opetustyöstä saamani kokemuksen mutta myös vinkkejä, joilla oppilaat saadaan innostumaan lähiympäristönä tutkimisesta ja kokeiluista.

Lue lisää

Sanna Jortikka
Tutkimusmatka 4–6

Olen biologian ja maantiedon opettaja Tampereelta ja teen Tutkimusmatkan lisäksi myös yläkoulun oppimateriaaleja. Nautin luonnossa liikkumisesta elämän ilmiöitä ihmetellen. Vaikka arki on kiireistä, yritän viedä oppilaat ulos niin usein kuin mahdollista. Haluaisin välittää oppilaille luontoa kunnioittavaa elämäntapaa ja antaa opettajalle helposti toteutettavia vinkkejä työhön. Luonnosta saa iloa ja terveyttä jokaiseen päivään!

Lue lisää

Jukka Kohtamäki
Tutkimusmatka 3–6

Opetan fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa Lempäälässä Hakkarin koulussa. Oppitunneilla koitan saada oppilaat tutkimaan ja keskustelemaan. Oppilaan omat kokemukset, aito ihmetys ja kysymykset ovat hedelmällinen lähtökohta oppimiselle. Monesti oppilastöitä pidetään vaivalloisina järjestää, mutta olen huomannut, että pienetkin tutkimukset herättävät oppilaiden kiinnostuksen. Aiheisiin saadaan ehkä yllättäviäkin näkökulmia. Laadukas oppimateriaali antaa ideoita oman opetuksen rikastamiseen ja helpottaa hektistä arkea.

Lue lisää

Mikko Korhonen
Tutkimusmatka 3–6

Olen toiminut opettajana viisitoista vuotta. Tällä hetkellä opetan fysiikkaa Mikkelissä.
Oppitunneilla haluan herättää nuorten kiinnostuksen oppilastöiden ja demonstraatioiden avulla. Erilaiset fysiikan lelut ja sähköiset mittalaitteet kuuluvat vakiorepertuaarini ja ne ovatkin tulleet vuosien mittaan oppilailleni tutuiksi. Oppilaan aktivoiminen hyvällä materiaalilla ja mielenkiintoisella tekemisellä on tärkeä osa oppimista

Lue lisää

Outi Kuusela
Tutkimusmatka 3–6

Olen luokanopettaja ja erityisopettaja. Luen paljon ja liikun luonnossa, useimmiten sukset jalassa tai lintukaukoputki olkapäällä.
Haluan välittää oppilaille rakkauden ja kiinnostuksen luontoa kohtaan. Omien havaintojen ja oivalluksien kautta syntyy onnistumisen kokemuksia ja löytämisen iloa. Minulle on tärkeää olla ideoimassa oppimateriaalia, joka ottaa huomioon lasten kokemusmaailman ja erilaiset oppimistyylit.

Lue lisää

Aulikki Laine
Tutkimusmatka 3–6

Olen intohimoinen ympäristökasvattaja ja pyrin elämään niin kuin opetan. Maatiaiseläimet, varsinkin kansallisrotumme suomenhevonen on sydäntäni lähellä. Kotona kasvatamme myös paimensukuisia lapinkoiria, maatiaiskanoja ja kaikki tarvitsemamme puutarhavihannekset.
Työssäni Luontokoulu Tikankontissa tahdon antaa oppilaille ja opettajille monipuolisia oppimisen elämyksiä ja syventää kunnioittavaa luontosuhdetta. Mielestäni luonnon havainnointi, eri aistien käyttö ja konkreettinen käsillä tekeminen ovat tärkeä osa oppimista. Kun tunteet ovat läsnä, on muistijälki vahvempi. Oppiminen saa olla hauskaa.

Lue lisää

Teuvo Nyberg
Tutkimusmatka 5

Olen työskennellyt Tampereen normaalikoulussa, jossa kehitellään ja kokeillaan erilaisia opetusmenetelmiä. Biologian työtavoista erityisesti oppilaiden paritöinä tekemät laboroinnit ja maastossa tehtävät tutkimukset ovat olleet kiinnostukseni kohteena. Niitä olemme sijoittaneet niin oppi- kuin työkirjoihin rikastuttamaan oppimista. Oppimateriaaleja olen ollut tekemässä peruskouluun ja lukioon jo pitkään. Harrastan luontokuvausta ja ottamiani kuvia on käytetty kirjoissa ja digiaineistoissa.

Lue lisää

Matti Palosaari
Tutkimusmatka 5

Olen luokanopettaja Pirkkalasta. Otavan oppikirjailijana olen toiminut vuodesta 1979. Olen ollut mukana tekemässä oppimateriaaleja ympäristöoppiin, biologiaan, maantietoon, fysiikkaan ja kemiaan. Erityisesti minua kiinnostavat erilaiset kartat ja niiden muokkaaminen opetuskäyttöön.

Lue lisää

Matti Taimi
Tutkimusmatka 3–4

Olen työskennellyt yli 10 vuotta luokanopettajana ja alakoulun rehtorina Tampereella. Luonnontiedon oppimateriaalia olen kirjoittanut opetustyön ohella vuodesta 2005 lähtien. Tässä työssä minua kiinnostaa laadukkaan ja käyttökelpoisen materiaalin tuottaminen, niin oppilaalle kuin opettajalle. Hyvä materiaali antaa ideoita, ruokkii mielikuvitusta ja on virikkeellistä kirjan kaikille käyttäjille. Haluan myös, että Tutkimusmatka on suunnattu niin intohimoisen luontoihmisen kuin suoraan liikunnan tunnilta luistimet kainalossa palaavan opettajankin käyttöön.

Lue lisää

Jyrki Uusi-Viitala
Tutkimusmatka 3

Olen toiminut pitkään luokanopettajana Ylöjärvellä. Yli 20 vuoden työkokemukseni aikana olen opettanut kaikkia alakoulun luokkia. Liikunta ja luonto ovat minulle tärkeitä asioita. Näitä minulle tärkeitä arvoja pyrin välittämään myös oppilailleni tarjoamalla heille uusia oppimiskokemuksia ja luontoelämyksiä retkeillen ja luonnossa liikkuen. Käytän mielelläni tvt-opetusta työssäni. Olen käsikirjoittanut ja suunnitellut oppimateriaaleja vuodesta 2003 lähtien. Hyvä oppikirja ja sen oheismateriaalit ovat opetuksen ja oppimisen perusta. Hyvää oppimateriaalia pitää pystyä käyttämään joustavasti tilanteen, oppijan osaamisen tason, kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Sen pitää olla yksilöllistä, yhteisöllistä, ajattelua aktivoivaa ja oppimisen taitojen kehittymistä tarjoavaa materiaalia. “Tekemällä ja tutkimalla oppii!”

Lue lisää