Uutiset

Uudet Tutkimusmatka 1 ja 2 arviointipaketit ovat ilmestyneet

Tutkimusmatka-sarjan alkuopetuksen materiaalit ovat täydentyneet uusilla arvioinnin materiaalipaketeilla. Uudet Arvioinnin lokikirjat 1 ja 2 sisältävät monipuolisesti eri ympäristöopin osa-alueiden aiheita.

Arviointipaketit ovat käytettävissä Tutkimusmatka-sarjan käyttäjille Opepalvelussa

• Tutkimusmatka 1 ja 2 digiopetusaineistoissa

• tulostettavina pdf-paketteina Opepalvelussa kohdassa Oheismateriaalit.

Runsas kokonaisuus tukee opettajan työtä

Arviointimateriaalia on tarjolla runsaasti. Eri aihepiireihin liittyvien materiaalien lisäksi mukana on myös työskentely- ja ryhmätyötaitojen itse- ja vertaisarviointia sekä tunnetaitojen itsearviointia. Arviointimateriaalien avulla oppilas voi osoittaa osaamistaan kirjallisesti, toiminnallisesti tai muilla tavoin itseään ilmaisten.

Opettaja voi käyttää monipuolisia materiaaleja haluamallaan tavalla. Materiaalin voi kerätä portfolioksi ja se voi olla apuna oppimiskeskustelussa.

Uudet Arvioinnin lokikirjat sisältävät

• yksittäisiä testejä

• lajintuntemustestejä

• kertaustehtäviä

• toiminnallisia harjoituksia

• työskentely- ja ryhmätyötaitojen itse- ja vertaisarviointia

• tunnetaitojen itsearviointia.