Artikkelit

Lapset kertoivat ja me kuuntelimme – Näin luodaan vaikuttavaa oppimista

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsilla on oikeus olla aktiivisia yhteisönsä jäseniä ja vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin. Todellisuudessa lapset ovat harvoin pöydässä, kun heidän tulevaisuuttaan suunnitellaan. Me Otavalla halusimme tuoda muutoksen tähän.

Palautteen, toiveiden ja tarpeiden kerääminen ja tunnistaminen niin opettajilta kuin oppilailta on keskeinen osa oppimateriaalien kehittämistä. Viimeisen parin vuoden aikana olemme keskittyneet tunnistamaan erityisesti alakoulun oppilaiden ja opettajien tarpeita. Käynnistimme alkuvuodesta 2022 kehityshankkeen, joka tähtää alakoulun digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kokonaisvaltaiseen uudistamiseen.

Haluamme, että digitaalisten tuotteidemme käyttö on helppoa ja selkeää: Opettaja voi keskittyä itse opetukseen ja ilahtua häntä hyödyttävistä, huolella muotoilluista ominaisuuksista. Oppilas puolestaan inspiroituu ja motivoituu kiinnostavien digitaalisten sisältöjen äärellä.

Hyvin pian hankkeen alettua huomasimme, että pelkän yksittäisen digioppimateriaalin kehittämisen sijaan meidän tulee kehittää opetus- ja oppimiskokemusta kokonaisvaltaisesti. Vain siten voimme tarjota kouluihin, opettajille ja oppilaille heidän päivittäistä arkeaan helpottavia ratkaisuja.

Mikä ihmeen yhteiskehittäminen?

Kun keskitymme luomaan kannustavia oppimiskokemuksia, voimme vahvistaa oppilaan kokemusta siitä, että harjoittelemalla kuka tahansa voi olla jossakin hyvä ja vahva. Se edistää lapsen itsetuntoa ja parantaa oppimisprosessia. Epäonnistumista ei tarvitse pelätä, ja oppimateriaalien pariin palataan mielellään.

Toisin kuin käyttökokemuksen suunnittelussa, jossa onnistuminen mitataan sillä, miten tyytyväisiä käyttäjät ovat tai miten nopeasti he suoriutuvat, oppimiskokemuksen suunnittelussa tavoite on syvemmällä: että oppija saa uusia taitoja tai ymmärtää uusia asioita.

Yhteiskehittäminen tarkoittaa kaikkien palvelua käyttävien osallistamista suunnitteluun. Sen avulla oppilaat ja opettajat saavat äänensä kuuluviin omien oppimis- ja opetuskokemustensa muotoilussa. Erityisen arvokkaana pidämme sitä, että alakoulun eri-ikäiset oppilaat ovat päässeet ääneen kertomaan, mikä heitä motivoi, innostaa ja kiinnostaa.

Lapsen ääni kuuluviin

Kun kehitetään alakouluikäisten lasten käyttöön tarkoitettua palvelua, on tärkeää ymmärtää, että eri-ikäiset lapset ovat eri kehitysvaiheissa niin kognitiivisesti, emotionaalisesti kuin motorisestikin. Keräämmekin tutkimustietoa ja ymmärrystä lasten tarpeista kehityksen tueksi kyselyiden, testausten ja havainnoinnin avulla. Suunnitteluprosessin keskiössä on myös saavutettavuus.

Yhdessä kehittäminen ja yhteisten kehityshetkien valmistelu ja toteutus on aikaa vievää, mutta kaiken käytetyn ajan arvoista. Lasten työpajoista olemme saaneet jalostettaviksi valtavan luovia ja innovatiivisia ehdotuksia – milloin tehtävissä seikkailevista hahmoista, milloin harjoittelemaan motivoivista palkinnoista.

Tunnustamalla lasten panoksen arvokkaaksi osaksi suunnitteluprosessia emme ainoastaan luo tehokkaampaa oppimisalustaa ja vaikuttavampaa oppimateriaalia, vaan myös kasvatamme uudesta sukupolvesta teknologisesti taitavia oppijoita.

Yhteiskehittämisen suuntaviivoja vakiinnuttamassa

Heti hankkeen alussa vierailimme yli kahdessakymmenessä koulussa, joista keräsimme taustatietoa opetuksen ja oppimisen arjesta. Olemme pitäneet lähes sadalle lapselle työpajoja, joissa olemme kartoittaneet yhdessä kiinnostavia pelejä, motivoivien tehtävien piirteitä sekä innostavia palkintoja. Olemme tavanneet alakoulun opettajia ja selvittäneet heidän tarpeitaan syväluotaavilla teemahaastatteluilla. Ryhmätestauksilla on saatu tietoa oppilailta uusien digitaalisten maailmojen ilahduttavuudesta ja motivoivuudesta, ja erilaisissa kyselyissä sadat opettajat ovat jakaneet meille kokemuksiaan ja toiveitaan.

Moniammatillinen ja -näkökulmainen tiimi Otavalla mahdollistaa sen, että saamme luotua parhaan mahdollisen oppimiskokemuksen niin pedagogiset, teknologiset kuin sisällöllisetkin tekijät huomioiden.

Säännöllisen yhteiskehittämisen tueksi olemme perustaneet Otavan Opeyhteisön, jossa satoja alakoulun opettajia on apunamme uuden luomisessa. Oppilaiden kanssa teemme säännöllistä yhteistyötä kuudessa eri yhteistyökoulussa. Antoisa yhteistyö siis jatkuu, emmekä malta odottaa tulevaa yhteistyötä!

Uutta näkyvissä

Ensimmäiset uudet alakoulun digitaaliset tuotteet ja palvelut ovat kouluissa käytössä elokuussa 2024. Keskeisimpänä ja näkyvimpänä uudistamme ensin etenkin opettajan digiopetusaineistoja. Uusissa digiopetusaineistoissa on esimerkiksi tarpeiden pohjalta kehitetty opettajan suunnittelunäkymä, joka tuttujen ja hyviksi havaittujen opettajan oppaiden tapaan kokoaa kunkin luvun sisällöt kerralla silmäiltäviksi. Myös oppilaille on suunnitteilla aivan uudenlainen digitaalinen kokonaisuus lisäharjoittelun tueksi.

Kehityshankkeen varrelta meille on myös jäänyt hellyttäviä muistoja: Erään kouluvierailun päätteeksi kaksi innokasta ekaluokkalaista jäi kiinnostuneena kyselemään työstämme – mitä tekee suunnittelija, miten pelejä piirretään, milloin he pääsevät käyttämään testaamiaan tuotteita. Keskustelun päätteeksi saimme kummaltakin lapselta tiukan rutistuksen – ensimmäinen kerta suunnittelijan uralla, kun käytettävyystestauksesta saa kiitokseksi halauksen! Muistoksi kyseisille lapsille suunniteltiin omat avattaret, ja nyt heidän hahmonsa muistuttavat meitä päivittäin työssämme siitä, kenelle näitä palveluita luodaan.

Teksti: Essi Sorsa ja Elina Patjas

Essi Sorsa työskentelee Otava Oppimisen palveluissa Concept Leadina ja hänen vastuualueenaan on alakoulun digitaalisten tuotteiden ja palveluiden konseptien kehittäminen.

Elina Patjas työskentelee Otava Oppimisen palveluissa Principal Designerina ja johtaa ja ohjaa innostavien ja toimivien käyttökokemusten luomista varmistaen, että suunnittelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että pedagogisia tavoitteita.