Artikkelit

Näin tuet monikielisyyttä ja kielenkehitystä esiopetuksessa

Lapset tulevat esiopetukseen monimuotoisista kielimaailmoista, ja kokemukset kielenkäyttötilanteista ovat hyvin erilaisia. Lapsen kokemukset omasta kielestä ja kieliympäristön vuorovaikutustilanteista liittyvät aina koko identiteetin rakentumiseen.

Aikuisen tehtävä on varmistaa, että jokainen lapsi saa jatkuvasti myönteisiä kokemuksia kielenkäyttötilanteistaan arjessa, riippumatta siitä, mitä kieltä lapsi puhuu äidinkielenään. Näin lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja kokee kaikissa kielenkäyttötilanteissa olevansa hyväksytty.

Kielellinen kehitys tapahtuu vahvasti vuorovaikutuksessa. Kun monikielisyys kuuluu luontevana osana esiopetuksen arkeen, se tukee oppimista ja edistää vuorovaikutustaitoja. Jokainen lapsi saa hyödyntää omia kielellisiä resurssejaan. Näin myös kulttuurinen ymmärrys lisääntyy ja koko yhteisön kielelliset resurssit kasvavat.

Eskariretken materiaali on laadittu tukemaan erilaisia oppijoita jatkuvasti. Lapsen kirjan tehtävät ja opettajan pedagoginen materiaali antavat vahvaa kuvatukea. Lapset toimivat paljon yhdessä ja tekevät samoja tehtäviä, jokainen omalla taitotasollaan.

Eskariretki tukee monikielisyyttä ja kielenkehitystä:

  • Jokaisen lapsen oma kotikieli on tärkeä ja merkityksellinen. Tehdään yhdessä upea kielipuu, jossa jokaisen lapsen oma kotikieli saa tärkeän puun lehden. Keksitään yhdessä hyvän mielen virke, joka opetellaan yhdessä jokaisen eskarin omalla kielellä.
  • Jokaisen lapsen tulee olla ylpeä omasta kielestään, niin myös suloiset Eskariretken hahmot repputepposet, jotka puhuvat “Pa-pa-tii”-kieltä.
  • Eskariretken jokaisessa jaksossa on sanastokuvat eri teemojen mukaisesti. Kuvien avulla vahvistetaan erityisesti monikielisten sekä kielellistä tukea tarvitsevien lasten käsite- ja sanavarannon kehittymistä. Jakson sanastokuvien sanoja on hauska opetella useilla kielillä. Eskarin lapset toimivat halutessaan myös oman kielensä opettajina. 
  • Eskariretken toiminnanohjauskortit toimivat pedagogisena arjen apuvälineenä. Kuvien avulla lapset saavat tukea erilaisissa tilanteissa toimimiseen. Toiminnanohjauskorttien avulla voidaan yhdessä opetella kyseisiä toimintoja eri kielillä.
  • Tutustutaan eri kulttuureihin ja eskarilaisten omiin perhekulttuureihin Meidän perheen perinteet -tehtävän avulla, joka tehdään kotona ja esitellään eskarissa muille.

Tutustu uuteen Eskariretkeen täällä!