Artikkelit

Miten toteuttaa kokopäiväpedagogiikkaa esiopetuksessa?

Oppimista tapahtuu päivän jokaisessa tilanteessa; leikeissä, keskusteluissa, ohjatussa toiminnassa ja siirtymissä. Kokopäiväpedagogiikan mukaisesti esiopetuspäivää tulee tarkastella kokonaisuutena. Se mahdollistaa lapsilähtöisesti rauhan pysähtyä opeteltavien sisältöjen äärelle päivän eri hetkissä. 

Leikki, tutkiminen ja toiminnallisuus ovat eskari-ikäiselle luontainen tapa oppia. Kokopäiväpedagogiikka auttaa lasta oppimaan, kun asioiden harjoittelusta tehdään hauskaa ja kiinnostavaa. Kaikenlainen yhteinen hupsuttelu ja hassuttelu motivoi lasta oppimisen äärelle ja mahdollistaa myönteisiä oppimiskokemuksia!

Eskariretki-materiaalissa korostetaan lapsen luontaisten kiinnostuksenkohteiden huomiointia ja irtaudutaan tavoitteellisesti aikuisjohtoisuudesta. Jokaisessa Eskariretken jaksossa rikastetaan oppimisympäristöä ja omaehtoista leikkiä jakson sisältöjen mukaisesti. Lisäksi materiaalissa annetaan konkreettisia vinkkejä siihen, kuinka päivän erilaisissa siirtymätilanteissa voidaan toiminnallisesti harjoitella esimerkiksi jakson käsitteitä, matemaattisia sisältöjä tai ongelmanratkaisutaitoja. Samojen sisältöjen toistuminen johdonmukaisesti jakson aikana antaa lapsille mahdollisuuden yksilölliseen oppimiseen omassa tahdissa.

Näin Eskariretken materiaali tukee kokonaisvaltaista kokopäiväpedagogiikkaa:

  • Aikuisen ääneenlukuhetkillä on suuri merkitys lapsen luku- ja kirjoitustaidon perustan luomisessa. Hyödynnä lepohetkellä Eskariretken jaksojen kirjallisuuslistoja, joissa on vinkkejä klassikkosatuihin sekä tunne-, tieto- ja kuvakirjoihin. Kirjat liittyvät aina jakson sisältöihin.
  • Kieltä, tunnetaitoja, matematiikkaa ja paljon muuta opitaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Leikkivinkki ulkona -osioissa korostuvat yhdessä tekeminen ja toiminnallisuus.
  • Kirjaimia ja numeroita harjoitellaan paljon toiminnallisesti, mutta myös kynätehtävät harjoittavat monia tärkeitä taitoja. Eskariretkellä kirjain- ja numeromuotoharjoituksia voi tulostaa lisää digiopetusaineistosta.
  • Tutkiva oppiminen kulkee kiinteänä osana koko materiaalissa, mutta etenkin Reissutepposen maailmanmatkoilla. Tutkimuksia jatketaan keittiömatematiikan ja -kemian ilmiöiden parissa.
  • Lasten leikkejä ja oppimisympäristöä rikastetaan tuomalla jakson sisällöt ja teemat mukaan omaehtoiseen ja lapsen mielenkiinnon kohteista kumpuavaan leikkiin.

Tutustu uuteen Eskariretkeen täällä