Artikkelit

Eheyttävä oppiminen ja ainutlaatuinen alkukasvatusikä

Alkukasvatusikäinen lapsi on utelias, tutkiva, leikkivä ja innostuva. Tärkeä tehtävämme kasvattajina ja opettajina on säilyttää lapsen luontainen aktiivisuus sekä herättää oppimisen ilo. Samalla tuemme lapsen kasvua ja kehitystä sekä yksilöllisiä oppimisen valmiuksia.  

Keskiössä lapsilähtöinen oppiminen

Esiopetuksessa keskiössä on eheyttävä ja lapsilähtöinen oppiminen. Jokainen lapsi voi edistyä omalla taitotasollaan tutkien ja leikkien. Eskarin eheyttävät oppimiskokonaisuudet tutustuttavat arkielämän ilmiöihin sekä mahdollistavat yhdessä oivaltamisen kokemuksia. Oppiminen on aina jatkumo. Eheyttävä opetus ja oppiminen esi- ja alkuopetuksessa tekevät oppimisesta mielekästä ja motivoivaa.  

Tavoitteena myönteiset oppimiskokemukset

Lapsen osallisuuden ja mielenkiinnon kohteiden aito huomioiminen tulee olla esiopetuksen, kuten myös koko alkukasvatuksen keskeinen lähtökohta. Lasten mielenkiinnon kohteisiin tarttuminen auttaa lasta motivoitumaan toimintaan ja tuo myönteisiä oppimiskokemuksia. Alkukasvatusikäinen lapsi ryhtyy innolla leikkiin ja käyttää mielikuvitustaan luovasti. Opettaja mahdollistaa leikin ja voi itsekin heittäytyä lasten kanssa hassutteluun. Heittäytymällä sadun, tarinan ja leikin maailmaan saadaan hauskoja yhteisiä kokemuksia.   

Alkukasvatuksessa opitaan toiminnallisesti yhdessä elämää varten!  

Teksti: Anniina Berg, Merja Kuosmanen, Maria Marin