Artikkelit

Läsnäoloa ja rohkeutta heittäytyä – näin rakennat innostavan varhennetun kielen oppitunnin

Kysyimme kieltenopettajilta Maria Frankenilta ja Leena Pullilta, kuinka rakentaa innostava ja motivoiva varhennetun kielen oppitunti.

Opettajan innostus tarttuu oppilaisiin

Tärkeintä varhennetun kielen opettamisessa on Frankenin ja Pullin mukaan opettajan läsnäolo ja rohkeus heittäytyä hetkeen. Lapset ovat luonnostaan uteliaita, avoimia ja innokkaita oppijoita. Kun opetusympäristö on kannustava, heidän on turvallista heittäytyä oppitunnin aktiviteetteihin ja innostua opittavista asioista.

”Ole siis rohkeasti oma itsesi ja rakenna sinun näköisesi oppitunti. Uskalla heittäytyä hetkeen, oppilaat seuraavat kyllä perässä”, Franken ja Pulli kannustavat.

Leikkejä, lauluja ja loruja

Varhennetussa kielenopetuksessa korostuu suullisen kielitaidon kehittyminen. Tässä innostavat leikit, laulut, lorut ja fraasit ovat avainasemassa ja niistä varhennetun kielen oppitunti myös pääsääntöisesti koostuu. Oppitunti olisi hyvä suunnitella niin, että se sisältää tarpeeksi vaihtelua: keskustelua, kuuntelua, liikettä, laulua ja ilmaisua, sillä pienten oppilaiden keskittyminen herpaantuu helposti.

”Oppiminen on aina kokonaisvaltainen prosessi, jossa on mukana eri aistit. Tähän myös varhennetun kielenopetuksen toiminnalliset leikit, laulut ja lorut perustuvat”, Franken ja Pulli kertovat.

Jokainen oppilas kaipaa huomiota ja kannustusta

Frankenin ja Pullin mukaan varhennetun kielen oppitunti olisi hyvä pitää kiireettömänä. On tärkeää, että opettajalle jää aikaa huomioida ja kannustaa jokaista oppilasta, jotta innostus kielen opiskeluun pääsee syntymään. Myös oppilaille olisi hyvä antaa aikaa rauhassa ihmetellä, kokeilla ja oivaltaa asioita. Näin jokainen voi edetä itselleen sopivassa tahdissa ja löytää oman motivaationsa kielen oppimiseen.

Eriyttäminen koetaan usein haasteellisena kielten opetuksessa, mutta Frankenin mukaan se on mahdollista toteuttaa hyvinkin sujuvasti varhennetun kielen oppitunnilla.

”Kaikki pääsevät osallistumaan leikkeihin ja lauluihin, joista oppitunti pääsääntöisesti rakentuu. Tässä eriyttämistä ei niinkään tarvita. Piirustus- ja väritystehtävien yhteydessä voi sitten eriyttää. Yksi oppilas piirtää vähän enemmän ja yksityiskohtaisemmin, toinen tekee yksinkertaisemmin”, Franken kertoo.

Vinkit oppitunnin rakentamiseen

Varhennetun kielen oppitunnin voi Frankenin ja Pullin mukaan rakentaa melko vapaasti. Tärkeintä heidän mukaansa on, että opettaja itse viihtyy tunnillaan ja uskaltaa heittäytyä hetkeen. He kuitenkin vinkkaavat, millaisen oppitunnin he ovat kokeneet erityisen onnistuneena.

 1. Aloitetaan tunti tervehdyslaululla liikkeiden kera.
 2. Opetellaan yhdessä säännöllisiä fraaseja (esim. viikonpäiviä, kuukausia, vuodenaikoja ja säätä).
 3. Palataan aiemmin opittuun (esim. laulun, opetuskorttien tai lorun avulla).
 4. Käydään läpi uusi asia, johon johdatetaan laulun tai lorun avulla.
 5. Kerrataan uutta asiasisältöä vielä esim. x-breikin avulla.
 6. Syvennetään opittua piirustus- tai väritystehtävän avulla ja kootaan työt vihkoon tai kansioon.
 7. Toisen luokan oppilaiden kanssa voidaan toteuttaa myös työpistetyöskentelyä.

Lisäksi Frankenin ja Pullin mukaan varhennetun kielen oppitunnilla kannattaa hyödyntää seuraavia vinkkejä oppimisen tueksi:

 • Jätä luokkaan opetustaulu tai laulun sanat (pidempiin teksteihin myös suomennokset).
 • Kerro runsaasti tapakulttuuri- ja juhlaperinnetietoa.
 • Rinnasta opetettavaa kieltä englannin ja ruotsin kieleen tai koulun muihin opetettaviin kieliin.
 • Tee viittauksia oppilaiden kotikieliin.
 • Jos aikaa jää, lue kuvakirjoja ja näytä kuvat dokumenttikameralla.

Maria Franken on tekijänä varhennetun saksan materiaalissamme: Hallo, Berni!, joka lähestyy saksan kielen opiskelua toiminnallisten aktiviteettien, laulujen, lorujen ja leikkien kautta. Tarinan päähenkilönä on hauska Berni-koira, joka johdattaa oppilaat opittavien asioiden pariin. Materiaalista löytyy paljon innostavia lauluja, loruja ja väritystehtäviä sekä runsaasti toiminnallisia leikkejä.

Tutustu myös muihin varhennettujen kielten uutuuksiimme, joissa kaikissa pääosassa ovat suullinen kielitaito ja toiminnallisuus:

High five! 1–2 englantiin

Jump in! englantiin

Hop on! -esitysmateriaali englannin ääntämiseen

Det var en gång ruotsiin

C’est parti ! ranskaan

¡Me toca! espanjaan

Na rakete! venäjään