Artikkelit

Lapset oppivat ihan huomaamatta – poimi vinkit varhennettuun kielenopetukseen!

Varhennettu kielenopetus on alkanut tänä syksynä monessa koulussa. Jump in! -oppimateriaalin tekijät Elisa Haukka ja Marjo Rantanen pohtivat, miten uudistus vaikuttaa ekaluokkalaisten opetukseen.

Lapsen kielen oppimisen syvin herkkyyskausi on usein vielä käynnissä koulutien alkaessa. Tällöin kieltä on helppo omaksua leikkien, laulujen, lorujen ja toiminnan avulla. Jo ensimmäiseltä luokalta aloitettu vieraan kielen harjoittelu luo perustaa hyvälle kielitaidolle ja kyvylle omaksua kieliä myös tulevaisuudessa.

”Lapset oppivat ihan huomaamatta. Oppimisen ilo on valtava ja sen huomaaminen tuo uudenlaista intoa myös opettajan työhön”, Haukka ja Rantanen kannustavat.

Vieraan kielen opettaminen kannattaa aloittaa lapsille tutuista asioista ja aktiviteeteista. Kieltenopettaja ja luokanopettaja voivat pohtia, miten oppilaat haluavat opetella vierasta kieltä ja mikä saisi heidät innostumaan uudesta kielestä.

”Lasten maailma on täynnä vieraita kieliä, etsikää yhdessä. Haasteet on tehty voitettaviksi”, Haukka ja Rantanen innostavat.

Tutut leikit kuten värikuningas, parinetsintä, rikkinäinen puhelin tai bingo on helppo siirtää myös vieraan kielen oppimisen avuksi.

Monialaisuus syventää kielen oppimista

Varhennetussa kieltenopetuksessa korostuvat laaja-alaisen osaamisen taidot, ilmiöpohjaisuus ja integraatio muihin oppiaineisiin.

Opettaja voi helposti yhdistää vieraan kielen sanastoa muiden oppiaineiden teemoihin ja näin syventää kielen oppimista. Kun sanasto kytkeytyy muuhun opeteltavaan asiaa, se jää paremmin mieleen ja oppiminen helpottuu.

”Esimerkiksi syksyiseen luontoon liittyviä asioita opeteltaessa luonnontiedossa, äidinkielessä, kuvataiteessa ja musiikissa, voidaan käydä läpi varhennetun englannin Jump in! -kirjan Animals-jakson asioita”, Haukka ja Rantanen kertovat.

Vieraan kielen opetuksen voi integroida myös esimerkiksi matematiikkaan ja liikuntaan. Numeroita on helppo harjoitella hyppäämällä narua koulun pihalla ja laskemalla vieraalla kielellä hyppyjen määrää. Lapset innostuvat ja oppivat ihan huomaamatta.

Hyvä oppimateriaali auttaa opettajaa antamalla ideoita ja vinkkejä vieraan kielen ottamiseen osaksi jokaista koulupäivää.

Jump in! -tuoteperheessä on runsaasti innostavia lauluja, pelejä, tehtäviä ja leikkejä, jotka aktivoivat oppilaita opiskelemaan englantia sekä itsenäisesti että ryhmässä. Erityisesti toimintakortit on koettu hyvänä apuna oppilaiden motivoinnissa.

Haukka ja Rantanen kertovat vielä omat vinkkinsä varhennetun kieltenopetuksen tueksi:

  • Liity erilaisiin sosiaalisessa mediassa toimiviin ryhmiin. Joukossa on voimaa. Saat paljon vinkkejä, linkkejä, koulutustietoa, ideoita kollegoilta ihan loputtomiin.
  • Älä epäröi käyttää omaa kielitaitoasi. Oppikaa yhdessä. Itse ei tarvitse osata ääntää täydellisesti. Äänitteitä, lauluja ja videoita löytyy valtavasti.
  • Jos opetat varhennettua kieltä luokanopettajana, käänny koulusi tai kuntasi kieltenopettajien puoleen ja kysy neuvoja.
  • Hyödynnä koulutuksia.

Tutustu myös näihin: