Opetusvinkit

Toiminnallisia leikkejä varhennetun kielen oppitunnille

Otavan varhennettujen kielten oppimateriaalit tutustuttavat oppilaat uuteen kieleen toiminnallisesti, vuorovaikutteisesti ja innostavasti. Kokosimme riemukkaita leikkejä eri kielten oppitunneille. Iloisia oppimisen hetkiä! 

High five! 1–2 -vinkit varhennettuun englantiin

Colours in a bag

Oppilaat istuvat piirissä. Pussissa on värilappuja tai eri värisiä pieniä esineitä. Yksi oppilas kerrallaan nostaa pussista lapun tai esineen ja sanoo sen värin englanniksi. Kun joku toinen oppilas nostaa ja sanoo saman värin kuin joku edellinen oppilas, oppilaat vaihtavat paikkaa.

Mix the colour!

Oppilaille jaetaan päävärikortit (punainen, keltainen, sininen). Opettaja sanoo yhden välivärin englanniksi (oranssi, vihreä tai violetti). Oppilaat, joilla on kortti josta opettajan sanoma väri sekoitetaan, etsivät oppilaan, jolla on toinen tarvittava väri (punainen ja keltainen – oranssi, punainen ja sininen – violetti, keltainen ja sininen – vihreä). Jos opettaja sanoo ruskea, oppilaat muodostavat kolmen hengen ryhmiä (punainen, keltainen ja sininen).

Volume

Luetellaan numerot englanniksi yhdestä kymmeneen. Opettaja nostaa kättä sen mukaan, millä volyymilla sanoja sanotaan. Esimerkiksi alhaalta lähtee hyvin hiljaa ‘one’ ja kun opettajan käsi on ‘ten’-sanan kohdalla korkealla, sanotaan sana jo todella kovaan ääneen.

Countdown

Koko ryhmä laskee kuorossa lukusanat 1–10 englanniksi. Jokaisen lukusanan kohdalla kyykistytään vähän alemmas. Kymmenen kohdalla ollaan kyykyssä. Sitten lasketaan takaperin 10–1 englanniksi ja noustaan jokaisen lukusanan kohdalla hieman ylemmäs. Ykkösen kohdalla nostetaan kädet raketin kärjeksi pään yläpuolelle, pompataan ilmaan ja huudetaan ‘High five!’. Lähtölaskenta on nyt suoritettu!

Tutustu High five! -sarjaan

Jump in! -vinkki varhennettuun englantiin

Vinkkejä Nursery rhymes -lorujen käsittelyyn:

Nursery rhymes -lorut löytyvät kunkin jakson kohdalta. Joskus lorun voi tehdä myös lauluna. Mikäli loruun liittyy toimintavinkki, se löytyy kyseisen sivun oikeasta ylänurkasta kysymysmerkkipalloa napauttamalla.

Ehdotus lorun käsittelyyn:

1) Opettaja lukee/kuunteluttaa koko lorun. Mitä sanoja/ajatuksia oppilaalle jäi mieleen lorusta? Mistä loru voisi kertoa suomeksi?

2) Opettaja lukee/kuunteluttaa lorun uudestaan ja näyttää oppilaille mahdollisen toimintavinkin. Mitä oppilas nyt muistaa?

3) Opettaja lukee/kuunteluttaa lorun sana/lause kerrallaan, oppilaat toistavat.

4) Toistakaa kohtaa 3 niin paljon, että loru liikkeineen jää mieleen.

5) Keksikää myös omia liikkeitä!

Hyppää Jump in! -oppimateriaalin maailmaan.

Det var en gång -vinkki varhennettuun ruotsiin

Käytetään lehtikuvia

Opettaja leikkaa lehdistä kuvia eri ikäisistä ihmisistä, mielellään hassuja kuvia. Kuvat laitetaan pussiin, josta kukin oppilas nostaa itselleen yhden, sattumanvaraisesti valitun kuvan. Oppilaat keksivät, ketä perheenjäsentä se esittää. Oppilaat kertovat vieruskaverille, kuka kuvassa on ja keksivät henkilölle nimen. Kuvaillaan kuvan henkilöä myös yhdellä lauseella, esim. Han är gammal.

Lue lisää Det var en gång -oppimateriaalista.

C’est parti ! -vinkki varhennettuun ranskaan

Poissons/pêcheurs

Tätä leikitään joko pihalla tai liikuntasalissa. Oppilaat jaetaan kahteen ryhmään. Toisessa ryhmässä on ”kaloja” ja toisessa ryhmässä ”kalastajia”. Leikin alussa kalastajat päättävät keskenään jonkin numeron (1–12). Kun numero on päätetty, kalastajat muodostavat piirin. Kalastajat alkavat laskea ääneen ja kalat kulkevat verkon läpi. Sovitun numeron kohdalla kalastajat sulkevat kalastusverkon ottamalla toisiaan käsistä kiinni ja verkon sisälle jääneet kalat jäävät kiinni.

Sukella C’est parti ! -oppimateriaalin maailmaan.

Hallo, Berni! -vinkki varhennettuun saksaan

Numeroryhmiä

Opettaja soittaa musiikkia ja lapset liikkuvat luokassa vapaasti. Opettaja tauottaa musiikin ja sanoo jonkin numeron. Oppilaat menevät niin monen oppilaan ryhmiin esim. käsikynkkää tai viereen seisomaan kuin mitä numero tarkoittaa. Mikäli oikean kokoista ryhmää ei synny, nämä oppilaat putoavat leikistä pois. Huom! Opettaja voi ohjailla leikkiä niin, että laskee aluksi onko parillinen vai pariton määrä oppilaita. Näin aluksi leikissä pysyy mukana useampi oppilas. Pudonneet oppilaat voivat siirtyä apuopettajiksi sanelemaan numeroita.

Tutustu tarkemmin Hallo, Berni! -oppimateriaaliin.

¡Me toca! -vinkki varhennettuun espanjaan

¡Ahora te toca! – Adivina ¿qué me pasa?

Yksi oppilas menee luokan eteen. Muut oppilaat kysyvät kuorossa: ¿Qué te pasa? Oppilas näyttelee (esim. kylmää, nälkää). Muut arvaavat sanoen frío, calor, hambre jne. Ei tarvitse sanoa verbiä. Opettaja voi kuiskata oikean vastauksen, jos oppilaat eivät muista. Oppilaat toistavat.

Lue lisää ¡Me toca! -oppimateriaalista.

Na rakete! -vinkki varhennettuun venäjään

Где дива́н?

Käyttäkää tilan huonekaluja. Tehkää tilaa liikkumiselle. Opettaja sanoo jonkin huonekalun nimen tai soittaa huonekalujen nimiä nauhalta. Oppilaat juoksevat kyseisen huonekalun luo balettiaskelin.

Esimerkkilauseita:

Где дива́н?
Где стол?
Где окно?

Tutustu uuteen Na rakete! -oppimateriaaliin.