Artikkelit

Varhainen ikä on luotu kielten oppimiseen

Varhennettu kieltenopetus alkaa kaikilla ekaluokkalaisilla viimeistään keväällä 2020. Otava Oppimisen palvelut tukee varhennettua kieltenopetusta innostavilla kielten oppimateriaaleilla, joita on tarjolla englantiin, ruotsiin, saksaan, espanjaan, ranskaan ja venäjään. Kysyimme venäjän ja ranskan oppimateriaalimme tekijöiltä Viktoria Petrovskajalta ja Audrey Ahtikarilta, mikä varhennetussa kieltenopetuksessa on tärkeää ja miten he itse innostavat oppilaitaan uuden kielen pariin.

Viktorian ja Audreyn mukaan ensimmäisellä luokalla aloitettu kieltenopetus on tuloksellisempaa, koska lapsi omaksuu uusia asioita lähes huomaamatta. ”Alakouluikäinen lapsi omaksuu uutta, jopa omalta äidinkieleltään hyvin poikkeavaa foneettista järjestelmää, hyvin nopeasti. Mitä erikoisempaa kieltä oppilas oppii alakoulussa, sitä helpommin hän omaksuu tulevaisuudessa myös muita kieliä.”

Myös äänteiden oppiminen on Viktorian ja Audreyn mukaan helpompaa kielellisessä herkkyysiässä olevien ekaluokkalaisten kanssa. ”Esimerkiksi ranskan kielessä on paljon äänteitä, joita suomen kielessä ei ole. Ennakkoluuloton eka luokkalainen oppii näitä äänteitä helposti ja huomaamatta”, Audrey kertoo.

”Äänteiden opetteleminen on investointi tuleviin kieliopintoihin ja kykyyn omaksua kieliä paremmin myös tulevaisuudessa”, Viktoria tiivistää.

Arjen asiat ja lasten unelmat opetuksen keskiössä

Tärkeää uuden kielen opettamisessa on Viktorian ja Audreyn mukaan saada lapset innostumaan kielen opiskelusta sekä löytää oppilaiden ikätasolle sopivia materiaaleja ja opetustapoja. Heidän mukaansa oppilaita kannattaa innostaa uuden kielen pariin heille tuttujen ja tärkeiden aiheiden kautta.

”Lasten mielestä on kiva puhua omista arjen asioista sekä unelmistaan.”

”Kiinnostaako esimerkiksi baletti, jääkiekko, avaruusmatkailu, shakkipelit, jalkapallo tai kuvaamataito? Myös perhe, kaverit, lemmikit ja harrastukset ovat aina hyviä lähteitä uuden kielen oppimiseen.”

Oppilaita kiinnostavia asioita voi käsitellä erilaisten leikkien, pelien, lorujen ja laulujen kautta. Viktorian ja Audreyn mukaan eri leikkejä ja pelejä kannattaa testata oppilaiden kanssa, jotta luokan suosikit löytyvät. Innostavimpia leikkejä voi sitten toistaa useammin.

Myös kulttuurituntemus on tärkeää uutta kieltä opeteltaessa, sillä se avaa uusia näkökulmia. ”Lapsista on kiva oppia, miten muissa maissa eletään, miten synttäreitä juhlitaan, milloin lomaillaan, mitä leikkejä pelataan, mitä kirjoja luetaan ja mitä animaatioita katsotaan”, Viktoria selventää.  ”Tällaiset kevyet kulttuurikosketukset lisäävät kulttuuritietoutta ja innostavat samalla uuden kielen pariin”, Audrey jatkaa.

Oppimateriaali toimii hyvänä ideapankkina

Varhennettujen kielten oppimateriaaleissa olisi Viktorian ja Audreyn mukaan hyvä olla monimuotoisia oppimista tukevia sisältöjä ja tehtäviä. Heidän mielestään varhennetussa kieltenopetuksessa kannattaa erityisesti hyödyntää toiminnallisia leikkejä, lauluja ja loruja, jolloin oppimista tapahtuu lähes huomaamatta. ”Esimerkiksi loruja toistamalla oppilas omaksuu erilaisia kielioppirakenteita opiskelematta suoraan kielioppia. Toisto on tärkeää, jotta uudet sanat ja fraasit jäävät mieleen.”

Viktoria ja Audrey itse hyödyntävät kielten oppimateriaaleja ideapankkina ja muokkaavat sieltä löytyviä toiminnallisia tehtäviä omalle luokalleen sopiviksi, esimerkiksi tuomalla oppilaiden lempiteemoja useammin esille. Heidän mukaansa valmis oppimateriaali antaa opetukseen ja opiskeluun myös selkeän rakenteen ja tavoitteet.

Otavan varhennettujen kielten materiaaleissa on paljon loruja, keskusteluja, leikkejä ja toiminnallisia tehtäviä. C’est parti ! -materiaalissa ranskan kieltä opitaan seikkailutarinan avulla, joka seuraa mukana kaikissa kappaleissa. Myös ranskankielisten maiden juhlia käsitellään omassa osiossaan ja erilaisten leikkien ja lorujen kautta juhlapyhä tulee tutuksi. Na rakete! -oppimateriaalissa tutustutaan venäjän kieleen kahden avaruuskoiran Belkan ja Strelkan hauskassa seurassa ja samalla tutustutaan Venäjään ja Venäjällä oleviin paikkoihin ja nähtävyyksiin.

Lue lisää innostavista varhennettujen kielten oppimateriaaleistamme.