Artikkelit

Uusi Skylight alakoulun englantiin antaa jokaiselle mahdollisuuden tulla tähdeksi omalla taitotasollaan!

Selkeys, viestinnällisyys ja mukaansatempaava tarina, joka luo samaistumispintaa jokaiselle. Niin ja tietysti huumori, sitä ei pidä unohtaa! Muun muassa näistä lähtökohdista Alistair Logan, Martti Mery, Markus Perttula, Maiju Rintala ja Laura Tsutsunen aloittivat yhteistyön, jonka pohjalta syntyi Skylight – Otavan uusi alakoulun englannin sarja.

Skylight on syntynyt yhteistyössä opettajien kanssa heidän tarpeitaan tarkasti kuunnellen. Taitotasojen erot luovat haasteita opetustyöhön. Yksi sarjan keskeisimmistä tavoitteista onkin ollut tuoda toimivia eriyttämisen ratkaisuja helpottamaan opettajan työtä.

”Mitä tai miten oikeastaan pitäisi opettaa?”

Kaikki Skylight-sarjan tekijät ovat paitsi oppikirjailijoita, myös opettajia. He tuntevat omakohtaisesti opettajan arjen ja oppilaiden eri taitotasojen tuomat haasteet opetuksessa. Näihin haasteisiin Skylight-sarjassa haluttiin ratkaisuja.

”Viime vuosien aikana on korostunut ilmiö, että samassa ryhmässä opiskelevien oppilaiden taitotasot eroavat toisistaan valtavan paljon. On huippuhyviä oppilaita, jotka saavat kannustusta kotoakin, ja toisaalta oppilaita, jotka tarvitsisivat todella paljon alaspäin eriyttämistä ja tukea. Keskitason oppilaiden määrä sen sijaan vähenee. Myös oppilaiden suomen kielen taidot ovat vaihtelevia. Opettajana tuleekin mietittyä, mitä tai miten oikeastaan pitäisi opettaa. Haastetta lisää se, ettei kaikissa oppimateriaaleissa ole valmiita eriyttäviä materiaaleja tarjolla. Tällöin opettaja joutuu pohtimaan ja tuottamaan niitä itse”, tekijäryhmä toteaa.

Laulu ja leikki rohkaisevat osallistumaan

Erilaisten oppijoiden huomioinen kieltenopetuksessa on tärkeää, jotta jokaisella on mahdollisuus kehittyä tähdeksi omalla taitotasollaan. Oppimistavoissa on eroja. Jo pelkästään monipuolisia työtapoja käyttämällä opettaja pystyy huomioimaan erilaiset oppijat ja oppimistyylit. Kun välillä liikutaan, lauletaan tai leikitään, heikommatkin oppilaat rohkenevat osallistua. Toiminnallisten työtapojen etuna on myös sosiaalisten taitojen vahvistuminen ja yhteisöllisyyden tunteen lisääntyminen. Ne synnyttävät turvallisuuden tunnetta ryhmässä, mikä rentouttaa oppilaita ja tehostaa oppimista.

Skylight ilahduttaa ja ihastuttaa tuomalla toiminnallisuutta oppitunneille – runsaasti liikunnallisia leikkejä, pelejä ja motivoivia lauluja. Innostavat ja kuhunkin aihepiiriin sovitetut laulut ja laululorut toimivat äänteiden, sanojen ja rakenteiden oppimisen tukena. Viestinnällisissä tehtävissä ja kirjan peleissä on aina huomioitu eritasoiset oppilaat.

Jokainen oppikirjailija on tuonut sarjaan oman vahvan osaamisensa. Eriyttämisen ratkaisut on luotu palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla sekä opettajaa että oppilasta. ”Kaikki oppilaat voivat opiskella samalla kirjalla oman taitotasonsa mukaisesti. Tämä toivottavasti sekä motivoi oppilaita että helpottaa opettajan työtä ja riittämättömyyden tunnetta. Opettajan oppaassa on lisäksi tarjolla vielä natiivitason tehtäviä.”

”Minä osaan jo!”

Skylight-sarja on tehty helpottamaan opettajan arkea. Eriyttämisen ratkaisut on nivottu osaksi sarjan rakennetta, eikä opettajan tarvitse käyttää liikaa aikaa lisämateriaalin etsimiseen. 

Alaspäin eriyttämisen osalta oppilaat tarvitsevat vähemmän sisältöä, eli keskitytään perussanastoon ja -rakenteisiin. Nämä oppilaat tarvitsevat enemmän aikaa sisältöjen oppimiseen sekä arvioinnissa osaamisensa näyttämiseen. Lisäksi arvioinnissa tarvitaan joskus myös kirjallisen tai luetun osaamisen suullistamista.

Ylöspäin eriyttämisen osalta oppilaat tarvitsevat sopivia haasteita ja sisältöjä, mutta ei vain aina lisää tehtäviä. Joskus myös roolin mukaan eriyttämisestä on apua. Silloin oppilas voi vaikkapa toimia tuomarina ryhmän yhteisessä pelissä.

Skylightissa kaikki oppilaat aloittavat samalta tasolta. Näin varmistetaan, että kaikki hallitsevat perusasiat. Tehtävät etenevät kaikissa osioissa vaikeutuen vähitellen tunnistamisesta kohti tuottamista. Keskitason oppilaan oletetaan tekevän kahden ensimmäisen tason tehtävät, kun taas korkeimpia arvosanoja tavoittelevat ehtivät ylimmälle tasolle. Neljännen, natiivitason tehtävät löytyvät opettajan oppaasta. Myös siinä sisällöt etenevät samassa tahdissa kuin itse oppikirjan sisällöt.

Uuden oppiminen on helpompaa, jos se kytkeytyy vanhaan tietoon. Uuteen asiaan on turvallista siirtyä tunnustelemalla ensin sitä, mitä jo tiedetään. Aiemmin käsiteltyjä sanastoja, viestinnän taitoja ja osin myös rakenneasioita kerrataan järjestelmällisesti myös Skylightissa uusissa kappaleissa ja harjoituskirjan monipuolisissa tehtävissä. Monet oppilaat tarvitsevat paljon toistoa ja harjoitusta, jotta asiat jäävät pitkäkestoiseen muistiin. Tekijäryhmä toivookin Skylightin spiraalimaisesti laajenevan rakenteen vahvistavan hitaammin edistyvien oppimista ja samalla tarjoavan muille oppijoille ”minä osaan jo” -tunnetta.