Artikkelit

Särmän kielenhuollon digitehtävät motivoivat lukiolaisia kielenhuoltotreeniin

Särmä Kielenhuollon uudistaneet oppikirjailijat Eeva Nieminen ja Tuure Puurunen kertovat, millaiset opetustavat ja tehtävät toimivat kielenhuollon opiskelussa. Kielenhuollon harjoitteluun opiskelijoita motivoivat ylioppilaskokeen painoarvo ja se, että kielenhuollon hallitseva taitava kirjoittaja antaa itsestään uskottavan ja fiksun kuvan.

Taitojen ääripäät yhä kauempana toisistaan

Lukion Särmä-sarjan kielenhuollon digitehtävät ovat uudistuneet vuodeksi 2024. Oppikirjailijoiden Eeva Niemisen ja Tuure Puurusen mukaan uudistuksessa on otettu huomioon, että lukiolaisten kirjoittamisen ja kielenhuollon taidot ovat vahvasti polarisoituneet. 

”Edistyneet opiskelijat kirjoittavat lähes virheetöntä ja omaäänistä tekstiä”, Nieminen kertoo. Toisessa ääripäässä opiskelijoiden taidot tuntuvat olevan entistä vaatimattomammat. Tällöin tavanomaisten alkukirjain- ja yhdyssanasääntöjen tankkaaminenkin voi olla työlästä. ”

”Toki kaikilla on omat kehityskohteensa. Vaikka opiskelija hallitsisi oikeinkirjoituksen mallikkaasti, tyylissä saattaa olla ongelmia”, huomauttaa Nieminen. Tyylihaasteista voi silti selvitä, jos virkerakenteet ovat kunnossa. Jos lausetajua ei ole, tilanne on toinen. 

Tuure Puurunen on huomannut, että heikko lausetaju johtaa helposti päättymättömiin ”lapamatovirkkeisiin”, joiden lopussa on jo ehtinyt unohtaa, mistä ajatuksesta virke alkoi.

Ongelmat kumpuavat lukemisen muutoksesta. ”Jos opiskelija ei altistu erilaisille teksteille, sanoille ja tavoille käyttää kieltä, hän ei saa malleja ja esimerkkejä kielen rakenteista ja erilaisista tyyleistä”, Eeva Nieminen summaa.

Motivointi ja ohjattu harjoittelu tuovat uskottavuutta kirjoittamiseen

Niemisen ja Puurusen kouluissa on tarjolla valinnainen kielenhuollon opintojakso, jota opiskelijat valitsevat runsaasti. Osa opiskelijoista hakeutuu opintojaksolle itse, osa opettajan ohjaamana.

Jotta lukiolainen löytää motivaation kielenhuollon opiskeluun, hänen täytyy ymmärtää, miksi harjoittelu on tärkeää. Oppikirjailijat motivoivat opiskelijoitaan muistuttamalla, että kirjallinen viestintä on nyky-yhteiskunnan ydintaitoja.

”Asiatyylisellä kirjoittamisella annetaan itsestä uskottava, osaava ja fiksu kuva. Jos kirjoittaminen ei suju, tulevaisuus on haasteita täynnä”, Eeva Nieminen toteaa.

Tuure Puurunen korostaa, että kielenhuollon opiskelussa ja opettamisessa tulisi edetä tyvestä latvaan: perusasioiden täytyy olla kunnossa ennen kuin siirrytään syventäviin asioihin. ”Jos ei hahmota, missä päälause vaihtuu sivulauseeksi, ei ole kovin mielekästä pohtia, kirjoitetaanko oikeusministeriö isolla vai pienellä alkukirjaimella.”

Opetuksen tueksi kannattaa valikoida oppimateriaali, jonka avulla opetusta saa eriytettyä. Särmä Kielenhuollon opetusteksteissä syventävät asiat on erotettu perusasioista. Tehtävissä toistuvat vinkit ja mallit auttavat opiskelijaa eteenpäin. 

”Kielenhuollon asiat tarttuvat ja siirtyvät omiin teksteihin, kun opiskelija näkee toistuvasti malleja siitä, miten voi päästä kielenhuollon kompastuskivien yli”, Nieminen sanoo.

Särmä Kielenhuollossa on kolmenlaisia testejä, joiden avulla opiskelija saa tietoa osaamisestaan. ”Lähtötasotesti auttaa sekä opiskelijaa että opettajaa hahmottamaan alkutilanteen. Testaa tietosi -tehtävät varmistavat, että on ymmärtänyt opetustekstin olennaiset asiat. Jaksojen lopussa Testaa taitosi -testit kertovat, mitä asioita pitäisi vielä kerrata”, selittää Puurunen.

Särmä Kielenhuolto abin apuna kertaamisessa

Uudistunut Särmä Kielenhuolto painottaa ylioppilaskokeen kannalta tärkeitä taitoja. Osalle opiskelijoista tämä voi olla avain motivaatioon. ”Äidinkielen arvosanan painoarvo todistusvalinnassa on suuri. Jos kokeessa haluaa pärjätä, on osoitettava, että osaa kirjoittaa yleiskielen normien mukaista kieltä”, Eeva Nieminen toteaa.

Lähtötasosta riippumatta jokainen abi löytää kielenhuollon digitehtävistä itselleen sopivia tehtäviä perusasioista aina tekstin rakenteeseen, tyyliin ja aineistoon viittaamiseen. 

Nieminen vakuuttaa abien saavan tukea kertaamiseen: ”Särmä Kielenhuollossa on myös uudet kokoavat tehtävät, joissa huolletaan luku- ja kirjoitustaidon vastausten kieltä ja tyyliä. Niiden jälkeen on entistä valmiimpi kohtaamaan ylioppilaskokeen.”

Särmä Kielenhuolto digitehtävät ovat ilmestyneet tammikuussa 2024.
Lue lisää digitehtävistä täältä ja tutustu digitehtäviin Otavan Opepalvelussa!