Opetusvinkit

Mainio kombo: Särmän painettu oppikirja ja Särmän digitehtävät

Painettu oppikirja on käyttöliittymänä monien oppilaiden mieleen, ja siitä halutaan pitää kiinni. Oppilaiden on kuitenkin hyvä harjoitella tavoitteellista opiskelua myös digitaalisesti. Tämä onnistuu Särmän digitehtävien avulla.


– Olen käyttänyt neljä vuotta Särmän painetun oppikirjan ja digitehtävien yhdistelmää ja tykkään käyttää molempia. Käytän opettajan digiopetusaineistoa oman opetukseni tueksi, ja oppilaat tekevät valitsemistani aiheista digitehtäviä, kertoo oululaisen Hiukkavaaran koulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Maiju Nitovuori.

Nitovuoren oppilaat eivät ole poikkeuksia. Vuosi vuodelta yhä useampi opettaja valitsee oppilailleen Särmän painetun oppikirjan pariksi Särmän digitehtävät. Kyseessä on digitaalinen harjoituskirja, jonka tehtävät ohjaavat oppilasta ja antavat välitöntä palautetta.

Oppimistavoitteiltaan digitehtävät ja painettu harjoituskirja tähtäävät samaan. Digitehtävissä on kuitenkin enemmän tehtäviä, sillä digiin mahtuu enemmän. Esimerkiksi seiskaluokan digitehtävissä on peräti yli 400 tehtävää. Kun on valinnanvaraa, eriyttäminen onnistuu – jokainen oppilas saa tehdä juuri itselleen sopivia digitehtäviä. Sopivien tehtävien löytämistä helpottaa se, että Särmän digitehtävät on jaettu kolmeen vaikeustasoon. Tehtävän tason kertoo aina eriytyspallo: 1 pallo on helppo, 2 on keskitaso, 3 on ylöspäin eriyttävä.

Opetuksen eriyttämistä helpottaa myös se, että digitehtävissä on runsaasti vinkkipainikkeita ja malleja, joiden avustamina oppilas pääsee tehtävän teossa alkuun, vaikka opettaja ei juuri sillä hetkellä seisoisikaan vieressä auttamassa. Vinkkipainikkeissa muistutetaan usein asioista, jotka ovat kyseisen tehtävän teossa olennaisia. Niissä voidaan muistuttaa vaikkapa mitä tehtävässä olennainen käsite – esimerkiksi rinnastuskonjunktio, konditionaali tai yleiskieli – tarkoittikaan tai antaa ideoita kirjoitettavan tekstin aiheiksi.

– Särmän digitehtävät ovat motivoivia, ja ne ovat valmiiksi eriytetty. Ne sopivat erityisen hyvin Särmän Kieli-jakson tueksi, esimerkiksi seiskoilla sanaluokkiin, kaseilla lauseenjäsennykseen ja moduksiin, kertoo Maiju Nitovuori. 


Neljä vinkkiä Särmän digitehtävien käyttöön

1. Anna demovideon auttaa alkuun kirjoittamisessa: Särmän digitehtävien kirjoitustehtävissä on demovideoita, joissa autetaan oppilasta ohjatusti alkuun kirjoittamisessa. (Kokeile esim. Särmä 8 -digitehtävät > 3. Mielipiteen perusteleminen, tehtävä 3.)

2. Anna adaptiivisten oppimispolkujen ohjata oppilas omalle osaamistasolle: Särmän digitehtävien Kieli-jaksossa on adaptiivisia oppimispolkuja, jotka tarjoavat kullekin oppilaalle osaamistasonsa mukaista harjoitusta. Adaptiiviset polut ovat seiskaluokan digitehtävissä kielenhuollon jaksossa, kasiluokalla moduksissa ja lauseenjäsenissä sekä ysiluokalla kielenhuollossa. (Kokeile esim. Särmä 7 -digitehtävät > 28. Alkukirjain.)

3. Kerratkaa opittua digitehtävien avulla. Särmän Kieli-jaksossa on tarinallisia kertauslukuja, joissa kerrataan edellä opittua. Kertausluvut vievät kertaamaan sanaluokkia kobran tyrmään, kielenhuoltoa viidakon uumeniin ja  lauseenjäsennystä avaruusmatkalle.  Oppilas saa kaikkiin kertaustehtäviin vastaukset, mikä mahdollistaa omaan tahtiin kertaamisen ja vapauttaa opettajaa oppilaiden avuksi. (Kokeile esim. Särmä 7 -digitehtävät  > Kielenhuollon koonti: Viidakon aarre.)

4. Vahvista S2-oppilaan kielitietoutta. Digitehtävien S2-kielitieto-jakso opettaa ja harjoituttaa S2-oppilaan kannalta keskeisiä kielitiedon asioita, kuten verbin taivutusta, nominityyppejä, astevaihtelua ja objektin sijamuotoja. (Kokeile esim. Särmä 9 -digitehtävät > S2-kielitieto > Verbityypit.)

Tutustu maksutta 30 päivän ajan Särmän digitehtäviin 7, 8 ja 9 Otavan Opepalvelussa (Materiaalit-valikko> Tutustu materiaaleihin > Särmä 7 digitehtävät UUD.).