Artikkelit

Lukion Särmän S2-digitehtävät – aiempaa enemmän S2-ylioppilaskokeen mukaista harjoittelua

Artikkelia päivitetty 15.5.2023. 

Lukion Särmän S2-moduulit 5–8 ovat ilmestyneet, ja S2-moduuleja 1–4 on päivitetty syksyksi 2022. Tässä artikkelissa Särmän S2-oppikirjailija Salla Seuri kertoo, miten Särmän S2-moduulit 1–4 ovat päivittyneet ja miten Särmän S2-tuoteperhe on laajentunut. Särmän S2-digitehtävät 10 ja 11 ilmestyvät elokuuksi 2023.

Lisää luetun ja kuullun ymmärtämistä S2-opiskelijalle 

Keräsimme lukuvuoden 2021–2022 aikana palautetta Särmän S2-digitehtävistä ja saimme hyödyllisiä kehitysehdotuksia, joita olemme nyt toteuttaneet. 

Olemme keskittyneet aiempaa enemmän S2-opiskelijan kuuntelutaidon ja lukutaidon vahvistamiseen: Särmän S2-digitehtävissä on nyt aiempaa runsaammin kuuntelutehtäviä ja lukutaitoa vahvistavia tehtäviä. Tehtävien aineistot ovat usein samoja kuin suomi äidinkielenä -opiskelijoilla, mutta tehtävänanto on S2-opiskelijalle sopiva, esimerkiksi monivalintatehtävä videoaineistosta. 

Myös yleiskielen rakenteiden hallintaa ja sanaston laajentamista tukevia tehtäviä on lisää. Kirjoittamistehtävissä taas annetaan aiempaa enemmän malleja ja ohjataan S2-opiskelijaa alkuun tekstin kanssa. 

Lisäsimme Särmän S2-teorian määrää. S2-digitehtävien Opetusteksti-sivut antavat S2-opiskelijalle eväitä muun muassa luetun ja kuullun ymmärtämisen taitojen vahvistamiseen sekä vinkkejä tekstien tuottamiseen ja tarkoitukseen sopivan kielimuodon valintaan arjessa. Opiskelija voi käyttää opetustekstien teoriaa ja vinkkejä itseopiskeluun tai opettaja voi poimia Opetusteksti-sivuilta S2-näkökulmaa oppitunnin aiheeseen. 

Aiempaa tarkempi S2-sisältöihin keskittyminen on joissain kohdissa tarkoittanut, että oppimateriaalissa on jouduttu luopumaan tiukasta vastaavuudesta äidinkielen tehtävien kanssa. S2-digitehtäviä voi kuitenkin edelleen käyttää rinnakkain Särmän äidinkielen tehtävien kanssa, jos samassa ryhmässä opiskellaan molempia oppimääriä. S2-tehtäviä on aina vähintään sama määrä kuin äidinkielen tehtäviä. 

Valmentavaa treeniä S2-ylioppilaskokeeseen 

Särmän S2-digitehtävät valmistavat opiskelijaa S2-ylioppilaskokeeseen. Ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä harjoitellaan ensimmäisestä moduulista alkaen. Mallia ylioppilaskoetta varten antavat myös S2-opiskelijoiden kirjoittamat mallivastaustekstit, joita on aiempaa enemmän. Mallivastaustekstejä on S2-digitehtävissä 1–8 seuraavissa luvuissa: 
– Särmä 1: luvut 15 ja 20 
– Särmä 2: luvut 9 ja 13 
– Särmä 3: luku 13 
– Särmä 4: luku 23
– Särmä 5: luvut 4, 7 ja 17 
– Särmä 6: luvut 4, 10 ja 14 
– Särmä 7: luvut 12 ja 13 
– Särmä 8: luvut 15 ja 18 

Särmän digitehtävien S2-kielitieto ja sen tehtävät palvelevat opiskelijoita, joiden täytyy kerrata kielen perusrakenteita. 

Särmä-sarjaan kuuluu nyt S2-kokeet! 

Särmä-sarjaan kuuluu nyt myös S2-digikokeet ja Abitti-kokeet. Moduulikohtaiset koepaketit koostuvat kuullunymmärtämisen ja luetunymmärtämisen tehtävistä, kirjoitustehtävistä sekä kielenhuollon ja kieliopin tehtävistä. 

S2-digikokeet ja -Abitti-kokeet ovat käyttäjäetu niille opettajille ja kouluille, jotka käyttävät Särmää. Moduulien 1–8 S2-digikokeet ovat ilmestyneet. Kokeet ovat Otavan Opepalvelussa. 

Särmän S2-oppimateriaaleja kehitetään jatkossakin, ja otamme materiaalista mielellämme palautetta vastaan! 

Uutta: Särmän S2-digitehtävät 10 ja 11 ilmestyvät elokuuksi 2023! 

Särmän abimoduulien S2-digitehtävissä keskitytään S2-ylioppilaskokeeseen valmistautumiseen. Toisin kuin moduulit 1–8, moduulit 10 ja 11 ovat suomi äidinkielenä -materiaaleista kokonaan erillisiä tuotteita eivätkä noudata niiden rakennetta. 

Särmä 10 auttaa opiskelijaa valmistautumaan kirjoitustaidon osioon ja Särmä 11 kuuntelemisen ja lukutaidon osioihin. S2-digitehtävät sisältävät sekä opetustekstit että tehtävät. Runsaat mallinnukset, mallivastaukset sekä opetusvideot antavat konkreettisia vinkkejä, joiden avulla opiskelija voi menestyä S2-ylioppilaskokeessa. 

*** 

Särmän S2-digitehtävien moduulien 1–4 päivitetyt versiot sekä moduulit 5–8 ovat ilmestyneet. S2-digitehtävät 10 ja 11 ilmestyvät elokuuksi 2023. 

Kirjoittaja

Salla Seuri