Artikkelit

Yläkoulun Särmän uudistetut kokeet – selkeämpi rakenne ja vaihtoehtoisia kokeita 

Tässä artikkelissa kerromme, miten Särmän kokeet ovat uudistuneet lukuvuodeksi 2023–2024. 

Kaikki printti- ja digikokeet on uudistettu 

Särmän printti- ja digikokeet on uudistettu perusteellisesti syksyksi 2023. Uudistus koskee kaikkia luokkien 7–9 tulostettavia kokeita sekä digikokeita. Myös kokeiden S2- ja E-versiot on uudistettu. Yhteensä olemme siis uudistaneet noin 200 koetta, jotta ne vastaisivat paremmin opettajan ja oppilaan tarpeita. 

Uudistuksen tavoitteena oli tarjota opettajalle lisää valinnanvaraa, helpottaa arviointityötä, nostaa vaatimustasoa sekä mitoittaa kokeet yhteismitallisiksi. Samalla aineistoja ajantasaistettiin ja vanhojen kokeiden heikot kohdat korjattiin. 

Vaihtoehtoiset kokeet kieleen ja kirjallisuushistoriaan 

Kirjallisuushistoria ja kieli ovat aiheita, joista pidetään kokeita erityisen paljon. Poissaolojen ja rinnakkaisten ryhmien vuoksi vaihtoehtoisten kokeiden tarve on suuri, ja tähän tarpeeseen uudistetut kokeet vastaavat. Seuraavista kokeista on tarjolla kaksi keskenään täysin erilaista koetta: 

  • Sanaluokat (7. luokka) 
  • Kielenhuolto (7. luokka) 
  • Modukset (8. luokka) 
  • Lauseenjäsennys (8. luokka) 
  • Kielenhuolto (8. luokka) 
  • Kirjallisuuden historia (9. luokka) 
  • Kielenhuolto (9. luokka) 

Arviointi on yksiselitteisempää, ja vaatimustasoa on nostettu 

Uudistetuissa kokeissa on aiempaa selkeämpi rakenne. Ykköstehtävä on jokaisessa kokeessa aina monivalintatehtävä, joka mittaa koealueen perustietojen hallintaa. Helposti ja nopeasti tarkistettavia monivalintatehtäviä on aiempaa enemmän, vaikka toki myös laajempia ja kirjoitustaitoa harjaannuttavia esseetehtäviä on edelleen tarjolla. Tehtävät ovat aina joko 5, 10 tai 15 pisteen laajuisia, joten kokeiden muokkaaminen ja tehtävien yhdistely on aiempaa helpompaa. Ylipitkiä kokeita on tiivistetty, jotta jokaisen kokeen ehtii tekemään 45 minuutin oppitunnin aikana. Kokeiden yhteispistemäärä on aina joko 30, 40, 50 tai 60 pistettä. 

Uudistetut arviointiohjeet antavat yksiselitteiset ja selkeät ohjeet kokeiden pisteyttämiseen, jotta kokeiden arviointi olisi aiempaa nopeampaa ja suoraviivaisempaa. Aiempien kokeiden vaikeustaso koettiin asiakkaiden palautteen perusteella toisinaan liian helpoksi, joten koetehtäviä on viety hiukan vaativampaan suuntaan. Myös kokeiden pisteytystaulukko on uusittu, ja se on aiempaa tiukempi. 

S2-kokeet ja E-kokeet auttavat eriyttämisessä 

Jokaisesta kokeesta on tarjolla myös S2-versio sekä E-versio. S2-kokeissa tuetaan oppilasta esimerkiksi antamalla vastaamisen avuksi mallivirkkeitä tai kielioppitermejä. E-kokeita taas on mukautettu esimerkiksi pilkkomalla kokonaistekstejä osiin sekä helpottamalla tehtäviä alleviivauksilla tai valmiilla vaihtoehdoilla. 

Mukautuksista huolimatta S2- ja E-kokeet ovat aiempaan verrattuna rakenteeltaan symmetrisempiä peruskokeen kanssa, mikä helpottaa myös opettajan arviointityötä ja kokeiden käsittelyä ryhmissä, joissa eriyttämistarve on suuri.

Löydät tulostettavat kokeet digiopetusaineiston Opettajalle-valikosta. Digikokeet ovat erikseen tilattava tuote. Voit tutustua digikokeisiin ottamalla ne koekäyttöön Opepalvelussa.