Artikkelit

Lukion Särmän Kielenhuollon digitehtävät ovat uudistuneet!

Särmän uudistetut Kielenhuollon digitehtävät ilmestyvät tammikuun 2024 lopussa! Uudistettu kielenhuollon oppimateriaali näyttää ja tuntuu LOPS21-Särmältä, ja monenlaiset parannukset tekevät kielenhuollon opiskelusta entistä tehokkaampaa.

Kielenhuollon teoria eriyttää

– Opetustekstien jäsennystä on selkeytetty, jotta opiskelija hahmottaa, mikä on perusasiaa ja mikä syventävää tietoa.
– Opetustekstien uudet Syvennä osaamistasi -laatikot eriyttävät ylöspäin.
Muista-laatikot kokoavat opetustekstien pääasiat.
– Opetustekstejä on muokattu muuttuneiden kielenhuollon normien mukaisesti.
– Opetustekstit voi nyt myös kuunnella ääneen luettuina.

Kielenhuollon digitehtävät ohjaavat opiskelijaa

– Tehtävissä on runsaasti vinkkejä ja malleja, jotka auttavat ja ohjaavat opiskelijaa tehtävien teossa.
– Opiskelija saa testien avulla tietoa, miten hyvin kielenhuollon asiat ovat hallussa: Oppimateriaalin alussa, luvussa 2. Testaa osaamisesi, on laaja testi, jonka tuloksista opiskelija ja opettaja saavat tietoa, mihin asioihin opintojaksolla kannattaa panostaa. Kunkin jakson lopussa on taas Testaa taitosi -luku, jossa opiskelija testaa, miten hyvin edeltävien lukujen asiat ovat hallussa. Näin opettajakin saa tietoa, kaipaako jokin asia kertaamista.
– Tehtävissä on painotettu kielenhuollon asioita, jotka ovat opiskelijoille haastavia juuri tällä hetkellä: esimerkiksi rektiosta on nyt oma lukunsa.
– Tehtävät on jaettu kolmeen vaikeustasoon.
– Tehtävien nimeäminen on aiempaa läpinäkyvämpää, eli tehtävän nimestä voi päätellä, mitä tehtävässä harjoitellaan.
– Opiskelijalla on kaikkiin tehtäviin vastaukset.

Vinkkejä luku- ja kirjoitustaidon vastauksen kielen huoltoon

– Sekä lukutaidon että kirjoitustaidon vastauksen tyylistä on oma lukunsa.
Kokoavat tehtävät -jakso kokoaa opitut taidot, ja siellä opiskelija harjoittelee huoltamaan lukutaidon ja kirjoitustaidon vastauksen kielen ja tyylin kuntoon.
– Tehtävien virkkeet ja aineistot ovat aiempaa lähempänä ylioppilaskokeen tekstimaailmaa.

Nyt kielenhuoltoon kuuluu myös digiopetusaineisto!

– Opettajan digiopetusaineistossa on jokaiseen lukuun virittelytehtävä, jolla voi käynnistää oppitunnin.
– Digiopetusaineiston opetusvinkit antavat ideoita, miten kutakin lukua kannattaa käyttää oppitunnilla.
– Muokattava opintojakson suunnitelma auttaa opettajaa aikatauluttamaan ja suunnittelemaan opetusta.


Särmä Kielenhuolto (LOPS21) digitehtävät on uudistettu versio Särmä Kielenhuolto (LOPS16) digikirjasta. Oppimateriaali sisältää sekä opetustekstit että tehtävät ja sopii niin kielenhuollon erilliselle opintojaksolle kuin itsenäiseen opiskeluunkin. Tutustu oppimateriaaliin lisää täällä.

Kesällä 2024 ilmestyy kokonaan uudet Särmä Kielenhuollon digikokeet ja Abitti-kokeet.