Artikkelit

Lukion Särmän Kielenhuolto uudistuu

Särmä Kielenhuolto -digikirja (LOPS16) on uudistettu ja ajantasaistettu kattavasti. Uudistettu kielenhuollon materiaali näyttää ja tuntuu LOPS21-Särmältä, ja monenlaiset parannukset tekevät kielenhuollon opiskelusta entistä tehokkaampaa. Särmä Kielenhuolto (LOPS21) digitehtävät sisältää sekä opetustekstit että tehtävät ja sopii niin kielenhuollon opintojaksolle kuin itsenäiseen opiskeluunkin. Kielenhuollon uudistetut digitehtävät ilmestyvät tammikuun 2024 lopussa!

Kielenhuollon teoria on nyt entistä selkeämpi kokonaisuus

– Opetustekstit tarjoavat kattavat tiedot kielenhuollon normeista. Ajantasaiset esimerkit havainnollistavat normien soveltamista käytäntöön.
– Opetustekstien jäsennystä on selkeytetty, jotta opiskelija hahmottaa, mikä on perusasiaa ja mikä syventävää tietoa.
– Uudet tiivistelmälaatikot kokoavat kunkin luvun pääasiat yhteen.
– Esimerkkejä on selitetty auki aiempaa tarkemmin.
– Muuttuneita kielen normeja on tarkistettu ja korjattu.

Kielenhuollon tehtävät ohjaavat opiskelijaa harjaannuttamaan taitojaan

– Tehtäviin lisätyt vinkit ja mallit auttavat opiskelijaa soveltamaan kielenhuollon normeja käytäntöön.
– Tehtäväkohtien virkkeet ja aineistot on ajantasaistettu, ja ne ovat aiempaa lähempänä ylioppilaskokeen tyyppistä tekstimaailmaa.
– Tehtäviin on tuotu lisää niitä kielenhuollon asioita, jotka ovat opiskelijoille haastavia juuri tällä hetkellä: esimerkiksi rektiosta on nyt oma lukunsa.
– Tehtävien nimeäminen on aiempaa läpinäkyvämpää.
– Tehtäviin kuuluu alkutesti, jolla voi haarukoida opiskelijoille hankalia kielenhuollon aiheita opintojakson aluksi.
– Kukin jakso päättyy nyt testiin, joka auttaa opiskelijaa hahmottamaan, missä hän tarvitsee vielä lisäharjoitusta.
– Täysin uudessa Kokoavat tehtävät -jaksossa kootaan taidot yhteen ja opetellaan huoltamaan äidinkielen yo-vastauksen kieli kuntoon.
– Kaikki tehtävät ovat joko automaattisesti tarkistuvia tehtäviä tai kirjoitustehtäviä, joihin opiskelija saa vastaamisen jälkeen näkyviin mallivastauksen.

Nyt kielenhuoltoon kuuluu myös digiopetusaineisto!

– Virittelyt antavat kättä pidempää kunkin oppitunnin aloitukseen.
– Opevinkit antavat ideoita siihen, miten kutakin lukua kannattaa käyttää oppitunnilla.
– Oikeat vastaukset ja moduulisuunnitelma auttavat suunnittelemaan opetusta.