Artikkelit

Lukion Särmän uutuudet 5, 6, 7 ja 8 ovat täällä!

Lukion Särmä-sarjan kevään uutuudet ovat tehtäväkirjat 5, 6, 7 ja 8. Tässä artikkelissa saat parhaita makupaloja jokaisesta uutuudesta.

Särmä 5

Särmä 5 keskittyy vaikuttaviin teksteihin. Sen tehtävät antavat työvälineitä argumentaation, retoristen keinojen, huumorin sekä kertomuksellisuuden analysointiin. Lisäksi tehtävissä harjoitellaan tekstien luotettavuuden arviointia.

Särmä 5:n aineistot ovat monipuolisia ja yhteiskunnallisia, jotta opiskelijan oma tekstimaailma rikastuu. Opiskelija saa luettavakseen muun muassa kolumnin suomalaisen terveydenhuollon ongelmista, kertomuksellisen reportaasin Perttu Nousiaisen hurjasta pakomatkasta, artikkelin salaliittoteorioista, rikastetun erikoisartikkelin Katuklinikan työvuorosta huumeidenkäyttäjien parissa ja blogitekstin taiteen tekemisen etiikasta.

Opiskelijan on tärkeä oppia analysoimaan paitsi kirjoitettujen myös audiovisuaalisten tekstien vaikuttamisen keinoja. Siksi Särmä 5:n tehtävissä opiskelija pääsee tutkimaan muun muassa kuntavaalivideon retoriikkaa ja Arttu Wiskarin musiikkivideon kertomuksellisuutta.

Viides moduuli on lukutaitoon painottuva kokonaisuus. Lukutaidon vastausta Särmä 5:ssa lähestytään paikoin kuitenkin tuetusti, mikä auttaa opiskelijaa saamaan kiinni, mikä onkaan lukutaidon vastauksen perusidea.

”Yhdessä tehtävässä opiskelija kirjoittaa lukutaidon vastauksen kuntosaliyrittäjä Joeel Vatasen tubevideosta. Vastauksen kirjoittamista on kuitenkin helpotettu niin, että opiskelija täydentää lukutaidon vastauksen runkoa annettujen ohjeiden mukaan”, kertoo Särmä 5:n oppikirjailija Anja Korkea-aho.

Särmä 6

Särmä 6 täyttää monen opettajan toiveen. Kerrankin on moduuli, jossa saa keskittyä koko käytettävissä olevan ajan pelkästään kirjoitustaidon harjoitteluun.

”Olen sensorina ja opettajana huomannut, että viime vuosina lukutaidon opiskelu on jyrännyt alleen kirjoitustaidon harjoittelun. Lukutaidon vastaustekniikkaa on harjoiteltu koulun arjessa paljon enemmän kuin kirjoitustaitoa, ja tämä kyllä näkyy kirjoitustaidon osaamisessa”, kertoo Särmän oppikirjailija Sari Kuohukoski.

Monesti opiskelijalle on epäselvää, mitä opettaja oikein tarkoittaa, kun peräänkuuluttaa kirjoitustaidon vastauksen omaäänisyyttä ja syvyyttä. Näihin haasteisiin Särmä 6:ssa on työvälineet.

Tekstin omaäänisyyden vahvistamiseen keskitytään läpi Särmä 6:n, mutta sille on myös oma lukunsa tehtävistössä. Luvussa opiskelija oppii ensin tunnistamaan omaäänisen tekstin piirteitä. Sitten tehtäväsarja opettaa pala palalta ja tuetusti opiskelijaa kirjoittamaan tekstiä, jossa kuuluu hänen oma äänensä – omat tiedot, kokemukset ja mielipiteet. Tehtäväsarja päättyy omaäänisten päänäkökulmien ja käsittelynäkökulmien ideointiin.

Luvussa Käsittelytapojen monipuolistaminen taas opiskelijaa ohjataan kädestä pitäen, miten omaan tekstiin saa syvyyttä ja tasoja. Lopputuloksena opiskelijalla on vahva käsitys, millaista on muun muassa pohtiva, kantaa ottava, yksilölähtöinen ja yhteiskunnallinen käsittelytapa tekstissä.

Kirjoitustaidon kokeita Särmä 6:ssa on peräti kolme. Ne eivät ole samanlaisia, vaan niissä tuetaan opiskelijaa eri tavoin. Heti tehtäväkirjan alussa on normaalia suppeampi kirjoitustaidon koe, jossa on vain kolme aihetta ja neljä melko lyhyttä aineistoa. Opiskelijaa autetaan vastauksen kirjoittamisessa vaihe vaiheelta aina ideoinnista, aineistoihin tutustumisesta, päänäkökulman valinnasta tekstin viimeistelyyn. Tätä opintojakson alussa tekemäänsä kirjoitustaidon vastausta opiskelija parantaa ja viimeistelee läpi opintojakson.

Toisessa Särmä 6:n kirjoitustaidon kokeessa aihe- ja aineistovalikoima on jo ylioppilaskokeen mukainen, mutta vastauksen kirjoittamisen prosessiin opiskelija saa apuja. Kolmas koe on sitten täysiverinen kirjoitustaidon koe, jonka opiskelija tekee ilman lisätukea kuten ylioppilaskokeessakin. Tarkoitus ei tietenkään ole, että opettaja teettää kaikki kokeet opintojakson aikana, vaan koepaketeista voi valita juuri omalle opetusryhmälleen sopivat.

Särmä 7

Särmä 7 rohkaisee esiintymään, sillä jokaisella opiskelijalla on kiinnostavaa ja arvokasta sanottavaa. On sääli, jos muut eivät saa kuulla lukiolaisen arvokkaita kokemuksia ja mielipiteitä.

Särmä 7:n tehtävissä on kuitenkin huomioitu se, ettei esiintyminen ole kaikille yhtä mieluisaa.

”Meidän opettajien arkipäivää on se, että ryhmiä ja opiskelijoita on laidasta laitaan: toiset eivät sano mielellään mitään, ja toiset taas nauttivat, kun pääsevät esiintymään. Siksi tarvitaan monipuolisia mutta myös matalan kynnyksen esiintymisharjoituksia. Ja niitä Särmä 7:ssa on haastavampien harjoitusten ohella”, kertoo Anja Korkea-aho.

Oman esiintymistaidon kehittämisen lisäksi Särmä 7:ssa olennaista on analysointi- ja tulkintataitojen harjoittelu. Tehtävissä analysoidaan muun muassa, miten stand up -koomikko Niko Kivelä kohdentaa puhettaan yleisölleen ja miten poliitikko Antti Kaikkonen lisää vaikuttavan puheensa havainnollisuutta retorisilla keinoilla.

Ihan uutta on eettisen vuorovaikutuksen harjoittelu: opiskelija pääsee tutkimaan ja pohtimaan, millaista on eettinen ja epäeettinen vuorovaikutus somessa ja livetilanteissa.

Särmä 8

Särmä 8 tutustuttaa länsimaisen ja suomalaisen kirjallisuuden klassikkoteoksiin.

Särmä 8:n käsikirjoittamista on ohjannut vahvasti opiskelijan motivointi ja opiskeltavan asian merkityksellistäminen.

”Me olemme halunneet Särmä 8:ssa luoda koko ajan kytköksiä klassikkoteksteistä nykypäivään. Klassikkotekstit ovat tärkeitä tietysti itsessäänkin, mutta tärkeää on myös osoittaa opiskelijalle, että klassikkotekstit ovat elossa yhä 2020-luvulla. Siksi olemme valinneet Särmä 8:n tekstinäytteet kirjallisuuden kaanonista niin, että niiden avulla todella oppii ajanjakson piirteet ja että niissä on tarttumapintaa lukiolaiselle”, valottaa Särmä 8:n oppikirjailija Sari Kuohukoski.

Kirjallisuushistoriasta on vaikea löytää suomenkielisiä videoita, ja kirjailijavieraita on ollut hankalaa saada luokkaan korona-aikana. Siksi Särmä 8 tuo oppitunneille videomuodossa kirjailijoita, kirjallisuudentutkijoita ja yhden näyttelijänkin. Esimerkiksi kirjallisuudentutkija Jouni Teittisen opastamana opiskelija tarttuu T.S. Elliotin Joutomaa-runon analysointiin. Kirjailija Laura Gustafsson kertoo videollaan, miten käytti antiikista tuttuja myyttejä omassa Huorasatu-romaanissaan. Yhdellä videolla taas kirjallisuudentutkija ja Särmän oppikirjailija Maria Laakso tiivistää, miksi klassikoista kannattaa edelleen innostua. 

Otava on postittanut Särmän uusista painetuista tehtäväkirjoista 5–8 näytekirjat kouluille. Särmän uusiin digitehtäviin ja digiopetusaineistoihin 5–7 voit tutustua Opepalvelussa (Materiaalit > Tutustu materiaaleihin). Särmä 8:n digimateriaalit ilmestyvät maaliskuun alussa.

Lue lisää uudesta lukion Särmästä!