Uutiset

Yläkoulun digimateriaalien uudistuksia

Yläkoulun sarjojen digituotteiden uudistukset jatkuvat. Elokuuhun 2021 mennessä uudistamme seuraavien sarjojen digituotteita: Särmä, Megafon, Forum, Kaiku, Reitti, Vire, Pii, Onni ja Hygieniapassi plus. Luvassa on tutut, laadukkaat sisällöt helppokäyttöisinä kokonaisuuksina. Näiden sarjojen digituotteisiin tulee uusi Analytiikkapalvelu, joka vastaa monipuolisesti jatkuvan arvioinnin ja etäopetuksen tarpeisiin. Uudistuksella lisäämme myös tuotteiden saavutettavuutta ja parannamme toimintavarmuutta.

Uudistunut digiopetusaineisto opettajan työn tukena

Uudistuneet opettajan digiopetusaineistot ovat helppokäyttöisiä ja visuaaliselta ilmeeltään selkeitä. Digiopetusaineistossa liikkuminen on entistä sujuvampaa, ja tarjolla on työskentelyä tukevia digitaalisia työkaluja. Digiopetusaineistojen toimivuutta eri älytauluilla on myös parannettu.

Opettaja, huomioi nämä asiat:

Nykyisiin digiopetusaineistoihin tehdyt merkinnät ja muistiinpanot eivät siirry uusiin versioihin.

Muistathan siirtää muistiinpanosi talteen heinäkuun 2021 loppuun mennessä!

Uusi Analytiikkapalvelu tukee jatkuvaa arviointia

Uusi Analytiikkapalvelu vastaa monipuolisesti jatkuvan arvioinnin ja lisääntyneen etäopetuksen tarpeisiin. Analytiikkapalvelun avulla opettaja voi seurata digikirjaa, digitehtäviä ja digilisätehtäviä käyttävän oppilaan edistymistä reaaliaikaisesti yksilö- ja ryhmätasolla.

Analytiikkapalvelu esittää oppilaiden edistymisen visuaalisesti selkeässä muodossa, jolloin opettajan on helppo muodostaa kokonaiskuva ryhmänsä etenemisestä: kuinka paljon tehtäviä on suoritettu ja miten niissä on onnistuttu. Myös yksittäisen oppilaan työskentelyä on mahdollista seurata lähemmin ja antaa tarvittaessa tukea ja palautetta. Opettaja voi hyödyntää Analytiikkapalvelun dataa oppilaiden henkilökohtaisten oppimistavoitteiden asettamisessa sekä osana palautteenantoa ja arviointia.

Katso video uuden Analytiikkapalvelun toiminnallisuuksista >

Oppilaiden digimateriaalien käytettävyys paranee

Uudistuneet oppilaiden digikirjat, digitehtävät ja digilisätehtävät tarjoavat uudessa käyttöliittymässä tutut, luotettavat sisällöt. Uudistuneet oppilaan digimateriaalit ovat selkeitä, helppokäyttöisiä ja niissä liikkuminen on sujuvaa.

Saavutettavuus tuo tasa-arvoa

Käyttöliittymäuudistuksen yhteydessä kiinnitämme erityistä huomiota digituotteiden saavutettavuuteen. Tavoitteena on huomioida entistä paremmin erilaiset käyttäjäryhmät, joilla on toimintarajoitteita. Saavutettavuuden parantaminen näkyy erityisesti tuotteiden visuaalisen ilmeen selkeytenä. Digituotteemme ovat uudistuksen jälkeen myös entistä paremmin käytettävissä erilaisilla päätelaitteilla.

Elokuussa 2021 käytössä ovat seuraavat uudistuneet tuotteet:


Humanistiset aineet

Särmä (OPS 2016)

 • digiopetusaineistot

Forum

 • digikirjat
 • digiopetusaineistot

Reitti

 • digikirja
 • digiopetusaineisto

Kaiku

 • digikirjat
 • digiopetusaineistot


Vieraat kielet

Megafon

 • digikirjat
 • digiopetusaineistot
 • digitehtävät

Scene

 • digilisätehtävät

Luonnontieteet

Onni

 • digikirja
 • digiopetusaineisto

Hygieniapassi plus

 • digikirja

Pii

 • digiopetusaineistot

Sisältöpäivityksiä

Digimateriaalien uudistuksen ohella tietojen ajantasaisuuden varmistavat sisältöpäivitykset tehdään Forum- ja Reitti-sarjojen digimateriaaleihin.