Scene (OPS 2016)

Uusi sarja yläkoulun englantiin

Scene lähestyy kielen oppimista kekseliäästi ja käytännönläheisesti. Scene on helppo kokea omakseen, koska se tarjoaa sopivasti valinnan vapautta opettajan ja oppilaiden oman kiinnostuksen mukaan.

 • Keskipisteessä on aktiivisesti toimiva oppilas, jota motivoi mahdollisuus valita itseään innostavia sisältöjä.
 • Eritasoisista tehtävistä jokainen oppilas löytää sopivaa tekemistä. Suurin osa tehtävistä on kuitenkin kaikille soveltuvia.
 • Yhdessä tekemiseen tarjotaan runsaasti mahdollisuuksia.
 • Scene ohjaa oppimaan myös oppikirjan ulkopuolella olevan autenttisen materiaalin äärelle.
 • Monimuotoiset kulttuuriin liittyvät tehtävät ylittävät virkistävästi ainerajoja.
 • Scene rohkaisee nuoria puhumaan ja viestimään tosielämän tilanteissa.
 • Materiaali antaa hyvät työkalut opettajalle ja eriyttää joustavasti jokaisen ryhmän mukaan.
 • Alaspäin eriyttävä harjoituskirja antaa lisätukea eriyttämiseen.
 • Kaikkien vuosiluokkien materiaalit soveltuvat niin kahteen kuin kolmeen vuosiviikkotuntiin. Katso lisätietoa Scene-ajankäyttösuunnitelmasta.

Haluatko käyttöönottokoulutusta, tietoa tai oppimateriaaliesittelyn Scene-sarjasta? Ole yhteydessä oman alueesi myyntipäällikköön. Yhteystiedot löydät täältä.

 

Katso Scene-webinaarin tallenne >  Tallenteella esitellään myös Scene My Exercises -materiaalia.

Tutustu Scene-eriyttämisohjeisiin

Lue Scene-käyttäjän kokemuksia sarjan avulla eriyttämisestä

Scene Exercises ja Scene My Exercises -kirjojen rinnakkaiskäyttö

Tutustu käyttäjäetuihin

Katso hinnat

Scene (OPS 2016)

Ajankohtaista

Otso-sovellus avaa painetun kirjan käyttäjälle äänitteet ja videot

Otso-sovelluksen avulla oppilas voi kuunnella tekstien ja tehtävien äänitteitä sekä sanastoja omaan tahtiin. Otso-sovelluksella voi myös katsoa videoita. Otso tukee ääntämisen harjoittelua ja kuullun ymmärtämistä.
Tutustu Otso-sovellukseen

Digimateriaalien päivityksiä

Scene Digilisätehtävät päivitetään uuteen käyttöliittymään syksyksi 2021.

 

 

 

Oppilaan materiaalit

Tekstikirja
Tekstit kertovat aidoista, nuoria kiinnostavista ihmisistä ja ilmiöistä. Suulliseen viestintään kannustetaan, ja jokainen voi viestiä osaamistasolleen sopivalla tavalla. Englanninkielinen maailma ja eri kielivariantit tulevat tutuiksi ja kulttuurintuntemus karttuu kuin itsestään. Teemasanastot otetaan aktiiviseen käyttöön viestintätilanteissa. Tekstikirjassa on kuusi eri aihepiirin jaksoa. Jokaisessa jaksossa on kaksi perustekstiä ja ylöspäin eriyttävä joustoteksti FlexiText. 

Harjoituskirja
Scenen tehtävät kannustavat oppilasta käyttämään englantia aktiivisesti. Jokaiselle löytyy itselle tärkeitä aiheita ja omantasoista tekemistä.

Tutustu kirjojen rakenteeseen

Digikirja
Digikirjassa on tekstikirjan sisältö digitaalisessa muodossa. Digikirja sisältää ääniraidat, videot ja Otavan sanastot -sovelluksen.

Digitehtävät
Digitehtävissä on harjoituskirjan sisältö digitaalisessa muodossa. Tekstikohtaiset sanastot ja kuuntelutehtävät voi kuunnella ja omaa puhettaan voi äänittää. Tehtävät ovat interaktiivisia ja välittömän palautteen avulla oppilas voi seurata edistymistään. Opettaja näkee sekä oppilaan että ryhmän tulokset omassa raportointinäkymässään.

Digilisätehtävät
Interaktiivisten digilisätehtävien avulla oppilas voi harjoitella sanastoa ja rakenteita hauskasti ja monipuolisesti. Digilisätehtävissä on kertaustehtäviä tekstikirjan jokaiseen jaksoon ja lisäksi houkuttelevia pelejä.

Otavan sanastot -sovellus
Sanastosovelluksen avulla voi nopeasti ja kätevästi hakea sanoja ja vertailla eri kieliä. Se on myös hyvä apu kertaamiseen ja sanakokeeseen valmistautumiseen. Otavan sanastot -sovellus on ladattavissa veloituksetta sovelluskaupoista.

Otso-sovellus 

Otso-sovelluksen avulla oppilas voi kuunnella tekstien ja tehtävien äänitteitä sekä sanastoja omaan tahtiin. Otso-sovelluksella voi myös katsoa videoita. Otso tukee ääntämisen harjoittelua ja kuullun ymmärtämistä.
Tutustu Otso-sovellukseen

Scene_text_1_kansi

Scene 1 Texts

Kirjassa on kuusi jaksoa: koti, perhe, vapaa-aika, ruoka, koulu, Suomi ulkomaalaisen silmin sekä matkustaminen. Teemoja lähestytään nuoria kiinnostavalla tavalla. Tekstityyppejä ovat mm. blogiteksti, lehtiartikkeli, esite, tietovisa, matkapäiväkirja sekä aidot kirjallisuusnäytteet. Tutustutaan USA:n, Britannian, Australian, Karibian ja Kanadan kulttuureihin. Esille on nostettu myös ajankohtainen monikulttuurisuus.

Scene 1 Texts Sisällys

Tutustu näytesivuihin

Scene 1 Äänite (mp3, pakattu .zip-tiedosto)
Scene 1 Äänite (sovellus)

Lue lisää
scene_exercises_1

Scene 1 Exercises

Harjoituskirjassa on selkeä rakenne: tehtävät on jaettu tekstikirjan osioiden mukaiseen järjestykseen. Perusteksteihin liittyvät tehtävät 1–6 noudattavat aina samaa logiikkaa:

 • 1. tehtävä: sanastoon tutustuminen
 • 2. tehtävä: tekstinymmärrys
 • 3. tehtävä: keskeiset fraasit
 • 4. tehtävä: epäsäännölliset verbit
 • 5. tehtävä: tekstistä nouseva kielioppiasia tai rakenne (kertaa jo opeteltua)
 • 6. tehtävä: sanastotehtävä lihavoiduista sanoista

Kuuntelu- ja ääntämistehtävät ovat tehtäväpaketin lopussa. Joustotekstien tehtävät on laadittu siten, että ne soveltuvat hyvin myös itsenäiseen työskentelyyn. Kielioppia ja tärkeitä rakenteita havainnollistetaan selkeiden esimerkkien avulla, ja oppilaalle annetaan mahdollisuus päätellä sääntöjä itse. Teemasanastoihin liittyvät tehtävät ovat omakohtaisia ja oppilas voi valita itseään kiinnostavan lähestymistavan.

Action! – Tehdään yhdessä ja annetaan luovuuden kukkia.
Go Online –
Irti oppikirjasta ja autenttisten tekstien äärelle.
Show and Tell –
Jaetaan itselle tärkeitä asioita ja kokemuksia muiden kanssa.
Get This! –
Keskeisiä rakenteita harjoitellaan ensin (tekstikirjassa) suullisesti ja sitten itse päättelemällä.
How Am I Doing? –
Omaa osaamista ja taitojen kehittymistä arvioidaan säännöllisesti ja käytännönläheisesti.

Tutustu näytesivuihin

Lue lisää
scene_text_2_kansi

Scene 2 Texts

Kirjassa on kuusi jaksoa ja siinä liikutaan elokuva-, musiikki-, peli- ja mediamaailmassa. Pohditaan omaa identiteettiä ja ystävyyssuhteita. Tekstityyppejä edustavat mm. sarjakuva, karikatyyri, uutisteksti ja tilastot. Kulttuurialueita lähestytään uudenlaisesta näkökulmasta, ja esillä ovat Walesin, Skotlannin ja Irlannin lisäksi esim. Eurooppa ja englanti lingua francana.

Scene 2 Texts Sisällys

Scene 2 äänite (mp3, pakattu .zip-tiedosto)

Scene 2 Äänite (sovellus)

Lue lisää
scene_exercises_2

Scene 2 Exercises

Harjoituskirjassa on seitsemännen luokan kirjasta tuttu selkeä rakenne ja tehtävät on jaettu tekstikirjan osioiden mukaiseen järjestykseen. Uuden, hieman isomman formaatin ansiosta harjoituskirjaan on saatu myös väljyyttä. Perusteksteihin liittyvät tehtävät 1–6 noudattavat aina samaa logiikkaa:

 • 1. tehtävä: sanastoon tutustuminen
 • 2. tehtävä: tekstinymmärrys
 • 3. tehtävä: keskeiset fraasit
 • 4. tehtävä: sanaston ja fraasien harjoittelu viestinnällisesti ja omakohtaisesti
 • 5. tehtävä: kieliopin kertaus (esim. tekstissä esiintyvä, jo opeteltu rakenne)
 • 6. tehtävä: sanastotehtävä lihavoiduista sanoista ja epäsäännöllisistä verbeistä (mahd. sanastosta pois jätetyt).

Kuuntelu- ja ääntämistehtävät ovat tehtäväpaketin lopussa. Joustotekstien tehtävät on laadittu siten, että ne soveltuvat hyvin myös itsenäiseen työskentelyyn. Kielioppia ja tärkeitä rakenteita havainnollistetaan selkeiden esimerkkien avulla, ja oppilaalle annetaan mahdollisuus päätellä sääntöjä itse. Teemasanastoihin liittyvät tehtävät ovat omakohtaisia ja oppilas voi valita itseään kiinnostavan lähestymistavan.

Lue lisää
scene_text_3_kansi

Scene 3 Texts

Kirjassa on kuusi jaksoa, joiden aihepiireissä on jo katse vahvasti kohti tulevaa. Teemojen joukossa ovat opinnot ja työelämä, yhteiskunnalliset aiheet, matkustaminen, teknologia ja luonnonsuojelu. Viimeinen jakso on omistettu lukemiselle. Tekstityyppejä ovat mm. uutis- ja asiatekstit, työpaikkailmoitus, kirje, haastattelu ja aidot kirjallisuusnäytteet

Scene 3 Texts Sisällys

Scene 3 äänite (mp3, pakattu .zip-tiedosto)

Scene 3 Äänite (sovellus)

Lue lisää
scene_exercises_3

Scene 3 Exercises

Harjoituskirjassa on kahdeksannen luokan kirjasta tuttu selkeä rakenne ja tehtävät on jaettu tekstikirjan osioiden mukaiseen järjestykseen. Perusteksteihin liittyvät tehtävät 1–6 noudattavat aina samaa logiikkaa:

 • 1. tehtävä: sanastoon tutustuminen
 • 2. tehtävä: tekstinymmärrys
 • 3. tehtävä: keskeiset fraasit
 • 4. tehtävä: sanaston ja fraasien harjoittelu viestinnällisesti ja omakohtaisesti
 • 5. tehtävä: kieliopin kertaus (esim. tekstissä esiintyvä, jo opeteltu rakenne)
 • 6. tehtävä: sanastotehtävä lihavoiduista sanoista ja epäsäännöllisistä verbeistä (mahd. sanastosta pois jätetyt).

Kuuntelu- ja ääntämistehtävät ovat tehtäväpaketin lopussa. Joustotekstien tehtävät on laadittu siten, että ne soveltuvat hyvin myös itsenäiseen työskentelyyn. Kielioppia ja tärkeitä rakenteita havainnollistetaan selkeiden esimerkkien avulla, ja oppilaalle annetaan mahdollisuus päätellä sääntöjä itse. Teemasanastoihin liittyvät tehtävät ovat omakohtaisia ja oppilas voi valita itseään kiinnostavan lähestymistavan.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Katso Scene-ajankäyttösuunnitelmasta vinkkejä, miten materiaalit soveltuvat kahteen tai kolmeen vuosiviikkotuntiin.

Digiopetusaineisto
Scene Digiopetusaineisto on suunnattu digikirjan ja digitehtävien käyttäjälle, ja siihen on koottu kaikki opettajan materiaalit kätevästi yhteen. Tehopaketti auttaa opettajaa suunnittelemaan ja elävöittämään opetusta. Käsittelyvihjeet, lisätehtävät, kuuntelukäsikirjoitukset, digitehtävien ratkaisut ja luokassa yhdessä pelattavat pelit on järjestetty helposti navigoitavaksi kokonaisuudeksi. Aineistoon on liitetty myös digikirjan sisältö sekä kirjaan liittyvä äänite ja videot.

Esitysmateriaali
Scene Esitysmateriaali on suunnattu painettujen kirjojen käyttäjille, ja siinä on sama sisältö kuin digiopetusaineistossa: käsittelyvihjeet, lisätehtävät, kuuntelukäsikirjoitukset, harjoituskirjan, tekstikirjan sisältö, äänite, videot ja luokassa yhdessä pelattavat pelit. Runsaat kappalekohtaiset lisämateriaalit löytyvät Extra Materials for the Set -valikosta. Kaikki monisteet ovat valikossa ensimmäisenä. Tutustu esitysmateriaalin ohjevideoon täällä.

Luokkaäänite (mp3)
Mukana ovat kirjan tekstit ja niiden sanastot, teemasanastot, viestintätilanteet ja kuullunymmärtämistehtävät.

Vaihtoehtoja arviointiin

 • Scene Digikokeet
 • Scene Arviointimateriaali (Word)
 • Scene Koetyökalu

Scenen koemateriaali on saatavilla digikokeina, muokattavassa word-muodossa tai koetyökaluna. Materiaali kattaa monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueet, ja se sisältää runsaasti eritasoisia tehtäviä kirjan teksteistä, teemasanastoista, keskustelutilanteista ja rakenteista. Tehtävissä on huomioitu eriyttäminen, viestinnällisyys ja kulttuurin tuntemus.

Erityismateriaalit

Scene My Exercises
Alaspäin eriyttävä harjoituskirja on muokattu Exercises-harjoituskirjan pohjalta, ja se sisältää runsaasti oppimista tukevia ja helpottavia ominaisuuksia. Tehtävät on ladottu väljästi ja niihin on annettu kuva-apuja, tukisanoja ja erilaisia muistisääntöjä. Tekstikirjan tekstit on pilkottu pienempiin osiin, ja tekstin ymmärtämistä tuetaan mm. tukisanojen avulla.

Scene My Exercises -kirja etenee yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Sitä opiskelevat oppilaat pystyvät tekemään samat kokeet kuin Exercises-kirjaa käyttävät oppilaat. Scene-koepaketissa on eritasoisia tehtäviä sanakokeiden, sanasto-, kielioppi-, luetunymmärtämis- ja kuuntelutehtävien osalta. Helpoimmissa tehtävissä painotetaan ymmärtämistä, eikä niissä juuri vaadita omaa tuottamista.

Scene My Exercises Esitysmateriaali on rakennettu Scene My Exercises -harjoituskirjan aukeamille, ja se sisältää tehtävien ratkaisut, äänitteet, kuuntelukäsikirjoitukset sekä opettajan vinkit ja ohjeet eriyttävän harjoituskirjan käyttöön.

Tutustu Scene 1 My Exercises näytesivuihin

Scene 1 My Exercises

Scene 2 My Exercises

Scene 3 My Exercises

Scene 3 My Exercises

Oppikirjailijat

Tuore ja työhönsä intohimoisesti suhtautuva tekijäryhmä tuo uuden OPSin käytäntöön.

 

Antti Hiitti

Antti Hiitti

Olen Antti Hiitti, tamperelaistunut vammalalainen. Isä, aviomies, opettaja ja oppikirjailija. Opetan englantia ja ruotsia ja ohjaan opetusharjoittelijoita Tampereen yliopiston normaalikoulussa. Pidän jenkkifutiksesta ja oluesta, hip hopista ja hampurilaisista. Keräilen kirjoja ja turhaa tietoa. Koska elämässä pitää olla haasteita, lähdin mukaan tekemään oppimateriaalia, joka helpottaa opettajan työtä ja auttaa oppilasta saavuttamaan potentiaalinsa kielenkäyttäjänä. Tuloksena on Scene.

Lue lisää
Jaana Lumiala

Jaana Lumiala

Olen Jaana Lumiala Tampereelta. Opettajan työni ohessa olen ollut tekemässä Otavan englannin oppimateriaaleja jo parikymmentä vuotta. Vapaa-aikana tykkään ulkoilla, olla mukana lasten harrastuksissa, mökkeillä ja matkustaa.

Lue lisää
Essi Parikka

Essi Parikka

Olen Essi Parikka. Valmistuttuani kieltenopettajaksi St. Martin’s Collegesta, Lancasterin yliopistosta, olen opettanut englantia ja saksaa Tampereella. Päätyönäni opetan kieliä monikulttuurisessa yhtenäiskoulussa pienistä kielenopiskelutaipaleensa aloittavista kolmasluokkalaisista aina yhdeksäsluokkalaisiin asti. Työni tuo mukanaan monenlaisia haasteita ja mahdollistaa hienoja kohtaamisia eri kulttuurien ja ihmisten kanssa. Vapaa-aika lenkkipoluilla, kuntosalilla, matkoilla ja ystävien seurassa tasapainottaa kiireistä arkea. Onnistun haalimaan elämääni jatkuvasti kaikennäköisiä projekteja ja aikatauluja, Scene niistä tällä hetkellä suurin.

Lue lisää
Christopher Sloan

Christopher Sloan

My name is Christopher Sloan. I moved to Finland in 2009 after spontaneously promising my new Finnish girlfriend that I would follow her anywhere. Other than teaching English at the European School of Helsinki and writing, I divide my time between playing music, lindy hop dancing and outdoor sports.

Lue lisää
Niina Tolkki

 Niina Tolkki

Olen Niina Tolkki, nykyinen pirkkalalainen, entinen vampulalainen. Aiemmin opetin englantia ja ohjasin opetusharjoittelijoita Tampereen yliopiston normaalikoululla mutta nyt olen kotona pienen pojan kanssa ja päivät täyttyvät ulkoilusta, uinnista, ystävistä ja pyykinpesusta. Haaveilen paljon ja innostun helposti. Haaveilu on vienyt minut Espanjaan ja Barbadokselle, mutta myös mukaan kiinnostaviin työprojekteihin. Kestosuosikkejani ovat poliisisarjat ja leipominen, uudempia esimerkiksi kantoliinat ja tietenkin Scene.

Lue lisää
kristianbanfield-kopio

Kristian Banfield

My name is Kristian Banfield, and I’m from Melbourne, Australia. I first visited Finland while I was backpacking around Europe, and I loved it here so much that I decided to move to Helsinki permanently. I’ve been living in Finland for the past ten years now, and I completed my M.A. at the University of Helsinki in 2013. Today I work as a freelance copywriter and copyeditor, in addition to my full-time job at Posti. In my spare time I enjoy reading, cycling, and travelling. 

Lue lisää

Martti Mery

Olen Martti Mery, helsinkiläinen oppikirjauskovainen opettaja. Opetan englantia ja ohjaan opetusharjoittelijoita Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa. Minulla on kokemusta niin ala- kuin yläluokista. Olen jokseenkin kiinnostunut englannin kielestä. Toinen kieleni on espanja. Olen myös kääntäjä. Harrastan musiikkia ja elokuvia sekä pyöräilyä. Yritän olla hauska, mutta en aina onnistu.

Lue lisää

Peter von Bonsdorff

Olen Peter von Bonsdorff, erityisopettaja Espoosta. Olen ohjannut tulevia erityisopettajia sekä kehittänyt erityisopettajien ja aineenopettajien koulutusta jo lähes kolmekymmentä vuotta Viikin normaalikoulussa. Olen ollut mukana tekemässä erityisopetukseen soveltuvia oppimateriaaleja monissa eri aineissa ja nyt erityisesti englannissa. Pidän ruuanlaitosta ja puutarhanhoidosta. Olen nykyään myös palstaviljelijä yhdessä tyttäreni kanssa. Matkustan mielelläni ulkomaille, koska minusta on hauskaa kokea ja oppia uutta.

Lue lisää

Vinkit ja ideat

Tässä Scene-tehtäviä oppitunnille:

New Year -tehtävät

Katso ja tulosta tästä >

Eriyttävät tehtävät ohjeineen: Every Body

Katso ohjeet ja tulosta tehtävät tästä >

Halloween-peli

Tulosta pelipohja tästä >
Tulosta ohjeet ja ratkaisut tästä >

Valentine’s Day -vinkit

Katso tai tulosta vinkkejä ystävänpäivään tästä >

Valentine’s Day -ristikko

Tulosta tehtävät tästä >
Tulosta ratkaisut tästä >