Reitti 7–9 (OPS 2016)

Reitti 7–9

Reitti 7–9 on uusi oppilaanohjauksen oppikirja, jonka keskiössä on oppilas ja hänen uravalintansa. Reitti auttaa oppilasta tunnistamaan kiinnostuksen kohteitaan ja omiin valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä sekä suhteuttamaan ne kykyihinsä ja edellytyksiinsä. Sarja vie oppilaan askel askeleelta pohtimaan valintojaan: lukioon menijät löytävät perusteluja ainevalinnoilleen ja ammattioppilaitokseen hakijat pystyvät hyödyntämään vahvuutensa perustutkintovalinnassaan. Sarja hyödyntää valtakunnallisia, päivittyviä nettilähteitä ja on siksi aina ajan tasalla.

Opinto-ohjaajalle Reitti tarjoaa uuden opetussuunnitelman mukaiset välineet onnistuneeseen oppilaanohjaukseen koko yläkoulun ajaksi. Monipuolisen digiaineiston, digikirjan ja digiopetusaineiston, avulla opetusta on helppo muokata ryhmäkoon ja oppilaiden taitotason mukaan.

 

Reitti 7–9 (OPS 2016)

Oppilaan materiaalit

Reitin oppikirja on saatavilla myös digikirjana. Koska digikirja sisältää kaiken oppikirjan aineksen, opetus on helppo suunnitella myös sähköisenä. Digikirjan tehtävistä oppilas saa välittömän palautteen.

Reitti 7–9 oppilaan kirja

Reitin itsearviointi- ja projektitehtävät auttavat oppilasta tunnistamaan kiinnostuksen kohteensa sekä suhteuttamaan ne kykyihinsä ja edellytyksiinsä. Pari- ja pienryhmätehtävät kannustavat itseilmaisuun, harjoittavat argumentointia ja hyödyntävät vertaisryhmää urapohdinnassa. Tehtävät auttavat tunnistamaan myös kehittämistarpeita. Uratarinat rohkaisevat oppilasta asettamaan tavoitteita ja tekemään suunnitelmia niiden saavuttamiseksi.

Kaikki ylimääräinen tietoaines on karsittu, mukana on vain keskeisiä sisältöjä sekä asiasanoja yhteishakuun ja jatko-opintoihin hakeutumisen tueksi.

Saatavilla myös digikirjana.

Näytesivut

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan digiaineisto sisältää vinkkejä oppituntien pitämiseen, eriyttäviä lisätehtäviä ja linkkejä taustatietoihin. Aineiston avulla opetusta on helppo muokata ryhmäkoon ja oppilaiden taitotason mukaan.

Oppikirjailijat

Antti Humalamäki, FM, KM

• Työskentelee Haukilahden lukiossa
• Pohjakoulutus historian ja yhteiskuntaopin opettaja
• Espoon koordinoiva opinto-ohjaaja
• Vertaismentori
• Opinto-ohjaaja peruskoulussa ja lukiossa 10 vuotta, työkokemusta myös muilta aloilta
• Ohjauksen kehittämishankkeen koordinaattori vuonna 2010

Lue lisää

Anu Japisson, opinto-ohjaaja, ammatinopettaja ja restonomi

• Itä-Helsingissä peruskoulun opinto-ohjaajana vuodesta 2009
• OPS:n perusteiden 2016 oppilaanohjauksen työryhmässä
• Suomen opinto-ohjaajat ry:n hallituksen varajäsen ja peruskoulutoimikunnan jäsen
• 20 vuotta opettajakokemusta: ammattiopettajana hotelli- ja ravintola-alalla, tiimiesimiehenä, koulutusalajohtajana, vt. rehtorina ja toimipisteen johtajana
• TAT:n (Taloudell. tiedotustoimisto) Kun koulu loppuu -palvelussa ”virtuaaliopona” Kysy opolta -palstalla 2011–15

Lue lisää

Petri Niemi, kasv.tiet. tohtori

• Opona Turussa vuodesta 1997 (Puropellon koulu)
• Turun koordinoiva oppilaanohjaaja
• Oppilaanohjauksen kehittämishankkeen koordinaattori 2008–11
• Oppilaanohjauksen käsikirja kehittämistyön tuloksista 2011
• Artikkeleita Opetushallituksen Ohjauksen polkuja -julkaisussa 2012
• Väitellyt tohtoriksi oppilaanohjauksen pedagogiikasta
(yläkoululaisten urapohdinta)
• Vuoden opinto-ohjaaja 2015 (TAT, SAK, SOPO)

Lue lisää