Painettu
Digi
Otso-sovellus

Reitti 7-9

Reitti 7–9 on oppilaanohjauksen oppikirja, jonka keskiössä on oppilas ja hänen uravalintansa. Reitti auttaa oppilasta tunnistamaan kiinnostuksen kohteitaan ja omiin valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä sekä suhteuttamaan ne kykyihinsä ja edellytyksiinsä. Sarja vie oppilaan askel askeleelta pohtimaan valintojaan: lukioon menijät löytävät perusteluja ainevalinnoilleen ja ammattioppilaitokseen hakijat pystyvät hyödyntämään vahvuutensa perustutkintovalinnassaan. Sarja hyödyntää valtakunnallisia, päivittyviä nettilähteitä ja on siksi aina ajan tasalla.

Opinto-ohjaajalle Reitti tarjoaa uuden opetussuunnitelman mukaiset välineet onnistuneeseen oppilaanohjaukseen koko yläkoulun ajaksi. Monipuolisen digiaineiston, digikirjan ja digiopetusaineiston, avulla opetusta on helppo muokata ryhmäkoon ja oppilaiden taitotason mukaan.

Katso kaikki sarjan osat

Reitti 7–9

Reitin itsearviointi- ja projektitehtävät auttavat oppilasta tunnistamaan kiinnostuksen kohteensa sekä suhteuttamaan ne kykyihinsä ja edellytyksiinsä. Pari- ja pienryhmätehtävät kannustavat itseilmaisuun, harjoittavat argumentointia ja hyödyntävät vertaisryhmää urapohdinnassa. Tehtävät auttavat tunnistamaan myös kehittämistarpeita. Uratarinat rohkaisevat oppilasta asettamaan tavoitteita ja tekemään suunnitelmia niiden saavuttamiseksi.

Kaikki ylimääräinen tietoaines on karsittu, mukana on vain keskeisiä sisältöjä sekä asiasanoja yhteishakuun ja jatko-opintoihin hakeutumisen tueksi.

ISBN/GTIN: 978-951-1-27999-0
Hinta: 38,91€ alv. 0%
Hinta: 42,80€ alv. 10%

Oppikirjailijat

Antti Humalamäki

Anu Japisson

Petri Niemi