Kaiku (OPS 2016)

Yläkoulun uskonto

Uusi, yleissivistävä uskonnon sarja Kaiku käsittelee uskontoja lähellä ja kaukaa. Kaiku tuo uskonnot lähelle oppilaan omaa maailmaa ja antaa valmiuksia uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämiseen.

Kaiku-sarjassa pohdintakysymykset ja eettiset tehtävät ohjaavat itsenäiseen ajatteluun ja auttavat tarkastelemaan maailmaa monista näkökulmista. Oppimisen tukena ovat kiinnostavat kuvat, mediatehtävät ja esimerkit uskonnon vaikutuksesta nykymaailmassa. Kaiku vastaa uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin ja sisältöihin.

Kaiku-oppikirjoja voi käyttää koulun opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Saatavana on myös yhteisnide.

Kaiku I-III digiopetusaineistot tukevat opetusta monipuolisesti.

Kaiku noudattaa uutta opetussuunnitelmaa. Lue lisää >

Tutustu etuihin

Katso hinnat

Kaiku (OPS 2016)

Oppilaan materiaalit

Oppikirjan voi valita painettuna tai sähköisenä. Digikirjassa on opetustekstien, kuvien ja karttojen lisäksi runsaasti havainnollistavaa materiaalia, kuten videoita, kuvia ja linkkejä. Kaikki opetustekstit ovat kuunneltavissa. Tehtävät ovat sähköisessä muodossa, ja vastaukset tallentuvat suoraan digikirjaan. Digikirjaan voi tehdä myös muistiinpanoja ja alleviivauksia.

Kaiku I Uskontojen maailma

Kaiku I esittelee maailmanuskonnot. Miten ikivanhat ja uudet uskonnot näyttäytyvät ihmisten nykyarjessa ja kulttuurissa? Millaisia riittejä, myyttejä ja juhlia eri uskonnoilla on?

Sisällys ja näytesivut

Lue lisää

Kaiku I harjoituksia

Harjoituskirjan tehtävillä voi syventää ja soveltaa oppimaansa.

Lue lisää

Kaiku II Kristinusko maailmassa

Kirja esittelee, miten kristinusko näkyy ja vaikuttaa eri puolilla maailmaa. Kirjassa tutustutaan myös Raamattuun ja kristinuskon oppiin ja historiaan.

Sisällys ja näytesivut

Lue lisää

Kaiku II harjoituksia

Harjoituskirjan tehtävillä voi syventää ja soveltaa oppimaansa.

Lue lisää

Kaiku III Hyvä elämä

Kirja esittelee etiikan peruskäsitteet ja avaa nuoren elämään liittyviä pohdintoja. Se tutustuttaa kristinuskon ja muiden uskontojen sekä katsomusten etiikkaan. Kirjassa tarkastellaan myös ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä.

Sisällys ja näytesivut

Lue lisää

Kaiku III harjoituksia

Harjoituskirjan tehtävillä voi syventää ja soveltaa oppimaansa.

Lue lisää

Kaiku I–III Yhteisnide

Yhteisniteessä on kaikkien Kaiku-oppikirjojen sisältö. Sen avulla on helppo toteuttaa koulun opetussuunnitelma.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan opas (pdf) tarjoaa monipuolisia aineistoja, taustatietoa ja tehtäviä opetuksen tueksi. Jokaiseen jaksoon liittyy vähintään kaksi motivointia, joista saa vinkkejä esimerkiksi siihen, miten oppikirjan aloitustarinoita voi käsitellä. Lisäksi jokaiseen jaksoon liittyy vähintään kolme työtapaa aiheen käsittelyyn ja tietojen syventämiseen. Opettajanmateriaalissa on myös oppikirjan tehtävien avaukset.

Digiopetusaineistossa yhdistyy digikirja ja opettajan lisämateriaali. Opettaja saa kätevästi käyttöönsä koko oppikirjan sisällön lisäksi havainnollistavan opetusmateriaalin, kuvanavaukset, ideat tuntityöskentelyyn, muokattavat muistiinpanot sekä tehtävien ratkaisut. Digiopetusaineistossa on myös koepankki, jonka tehtäviä voi myös muokata.

Kaiku I, II ja III digiopetusaineistot ilmestyvät elokuussa 2017.

Tutustu demoon!
Kaiku I digiopetusaineistosta on avattu jaksot II ja VII.
Kaiku I digiopetusaineiston demoon tästä

Oppikirjailijat

Osaava tekijäryhmä tuo uuden opetussuunnitelman käytäntöön.
kaiku_ryhmakuva

Kati Mikkola

Kati Mikkola on tutkija, dosentti ja aktiivinen uskonnonopetuksen kehittäjä. Hän on tehnyt useita oppikirjoja ja sähköisiä oppimisaineistoja, kirjoittanut artikkeleita uskonnon didaktiikasta sekä kouluttanut opettajia kuvien didaktisessa käytössä ja kulttuurisen lukutaidon vahvistamisessa. Hän oli uskonnon oppiainetyöryhmän jäsen Opetushallituksen opetussuunnitelmatyössä. Mikkola on Otavan oppikirjailija myös lukion Portti- ja Valo-sarjoissa.

(kuvassa kolmas vasemmalta)

Lue lisää

Saara Mäkelä

Saara Mäkelä on uskonnon ja historian lehtori Vihdin yhteiskoulussa. Hän on toiminut pitkään Suomen uskonnonopettajain liitossa. Oppikirjatyön lisäksi hänellä on kokemusta esimerkiksi kulttuuriperintökasvatuksen opetusmateriaalien teosta.

(kuvassa vasemmalla)

Lue lisää

Vesa Soikkeli

Vesa Soikkeli on pitkän linjan uskonnonopettaja Helsingistä. Opetuksen ohella hän toimii katsomusaineiden pedagogisena yhteyshenkilönä Helsingin opetusvirastossa. Soikkelilla on kokemusta opetussuunnitelmatyöstä monella tasolla. Hän on tehnyt myös Noviisi-sarjaa ja ollut mukana Tähti-sarjassa.

(kuvassa oikealla)

Lue lisää

Kirsi-Maria Lackström

Kirsi-Maria Lackström on uskonnon ja historian lehtori Raahessa, Pattasten yhtenäiskoulussa. Hän opettaa myös elämänkatsomustietoa ja filosofiaa. Pitkän opettajakokemuksen lisäksi hän on myös ohjannut opetusharjoittelijoita Helsingin ja Joensuun yliopistoissa. Lackström on ammatiltaan myös pappi.

(kuvassa toinen vasemmalta)

Lue lisää