Megafon (OPS 2016)

Yläkoulun B1-ruotsi

Aidot tarinat ja oikeat ihmiset luovat elämyksiä ruotsin opiskeluun.

  • Megafon valloittaa yläkouluikäiset elämänmakuisilla teksteillään.
  • Harjoituskirjan tehtävät ovat monipuolisia.
  • Ylös- ja alaspäin eriyttäminen on helppoa.
  • Megafon kannustaa puhumaan ja innostaa tiedonhakuun.
  • Tarinat, videot ja valokuvat houkuttelevat tutkimaan ja edistävät monilukutaitoa.
  • Digitaaliset materiaalit ja Otso-sovellus ovat todella monipuolisia ja tukevat opiskelua ja opettamista.
  • Opettajalle on tarjolla reilusti vaihtoehtoja arvioinnin toteutukseen.

Megafon noudattaa uutta opetussuunnitelmaa. Lue lisää >

Haluatko käyttöönottokoulutusta, tietoa tai oppimateriaaliesittelyn Megafon-sarjasta? Ole yhteydessä oman alueesi myyntipäällikköön. Yhteystiedot löydät täältä.

Katso vinkit Megafon-sarjan käyttöön etäopetuksessa

Tutustu käyttäjäetuihin

Katso hinnat

Uuden opetussuunnitelman myötä Megafon 1 on siirtynyt alakouluun.
Lue lisää 6. luokan Megafon-materiaaleista >

Megafon (OPS 2016)

Ajankohtaista

Opettajan digitaaliset materiaalit uudistuvat

Opettajan digitaaliset materiaalit uudistuvat ja elokuusta 2021 lähtien painetun kirjan opettajan digitaalisena materiaalina toimii esitysmateriaali. Digiopetusaineisto uudistuu uuteen käyttöliittymään ja on jatkossa suunnattu opettajalle, jonka oppilaat käyttävät digikirjaa ja -tehtäviä. Digiopetusaineistossa opettaja voi seurata oppilaiden edistymistä analytiikkatyökalun kautta ja näyttää digitehtävien vastauksia helposti. Koetyökalu on Otavan Opepalvelussa saatavilla kaikille Megafon-sarjan käyttäjille. Koetyökalu löytyy tekstikirjojen kohdalta nuolivalikosta.

Tutustu esitysmateriaaleihin Opepalvelussa. Katso myös esitysmateriaalin ohjevideo.

Oppilaan digikirja ja -tehtävät uudistuvat

Oppilaan digikirja ja -tehtävät uudistuvat uuteen, selkeämpään käyttöliittymään syksyksi 2021. Samalla raportin korvaa uusi analytiikkatyökalu.

Otso-sovellus avaa painetun kirjan käyttäjälle äänitteet, videot, sanalistat ja kääntökortit

Otso-sovelluksen avulla oppilas voi kuunnella tekstien ja tehtävien äänitteitä sekä sanastoja omaan tahtiin. Sanastoa voi harjoitella myös selainlinkkeinä avautuvien sanalistojen ja kääntökorttien avulla. Lisäksi Otso-sovelluksella voi katsoa videoita. Otso tukee ääntämisen ja sanaston harjoittelua sekä kuullun ymmärtämistä.

Tutustu Otso-sovellukseen

 

 

Oppilaan materiaalit

Digilisätehtävät
Digilisätehtävät sisältävät interaktiivisia tehtäviä ja pelejä. Jokaiseen peruskappaleeseen kuuluu oppilaan äänite sekä 10 tehtävää kappaleen sanastoon, kielioppiin ja kulttuuriin liittyen. Digilisätehtävissä on käytössä analytiikkapalvelu, jonka avulla opettaja voi seurata helposti oppilaiden etenemistä materiaalissa.

Digikirja
Digikirjassa on tekstikirjan sisältö ääniraitoineen digitaalisessa muodossa.

Digitehtävät
Digitehtävissä on harjoituskirjan sisältö digitaalisessa muodossa. Oppilas voi kuunnella itse kappalesanastot ja kuuntelutehtävät sekä äänittää omaa puhettaan. Tehtävät ovat monipuolisia: joukossa on mm. monivalinta-, järjestely- ja raahaustehtäviä sekä pelejä. Oppilas saa välittömän palautteen ja voi seurata edistymistään. Opettaja näkee sekä yksittäisen oppilaan että ryhmän tulokset omassa raportointinäkymässään. Oppilaan digituotteissa on käytössä haku- ja muistiinpanotoiminto sekä Otavan sanastot -sovellus.

Megafon 2 textbok

Suosittu Megafon-sarja jatkuu.
Megafon 1 -tekstikirjan tavoin kirjassa on kahdeksan teemaa. Uudet tuttavuudet kertovat omasta elämästään, mm. urheilusta, ystävyydestä, ihastumisesta ja kiusaamisesta. Teksteihin liittyvät videot elävöittävät opetusta ja syventävät tekstien tarinaa. Suomenkieliset Kulturtorget-osiot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden tutustua ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen kulttuuriin myös itsenäisesti.

Megafon 2 Oppilaan äänite, online

Megafon 2 Oppilaan äänite (mp3)

Lue lisää

Megafon 2 övningsbok

Harjoituskirja noudattaa Megafon 1 -kirjasta tuttua selkeää rakennetta: Kappaleen alussa olevat viritys- ja sanastotehtävät johdattavat aiheeseen. Tehtävät etenevät perustehtävistä vaativampiin. Nopeille etenijöille on selkeästi merkityt ylöspäin eriyttävät tehtävät. Jokaisen kappaleen päättää kertaava Träna mera -osio. Suositut kielioppiräpit johdattavat hauskalla tavalla rakenteisiin. Oppilaat voivat myös tehdä omia räppejä.

Lue lisää

Megafon 3 textbok

Sarjan aiemmin ilmestyneiden osien tavoin tekstikirja jakautuu kahdeksaan kappaleeseen, joissa kussakin on eri teema (esim. luonto, matkailu ja ravintolassa asioiminen). Perusteksteissä pohjoismaiset nuoret kertovat elämästään ja tulevaisuuden-haaveistaan. Jokaiseen tekstiin liittyy video, joka laajentaa tekstin teemaa ja elävöittää opetusta. Tekstikirjan suomenkieliset Kulturtorget-osiot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden tutustua pohjoismaiseen kulttuuriin pintaa syvemmältä.

Megafon 3 Oppilaan äänite, online

Megafon 3 Oppilaan äänite (mp3)

Lue lisää

Megafon 3 övningsbok

Kirja noudattaa aiemmista kirjoista tuttua ja selkeää rakennetta. Harjoituskirja sisältää paljon kertausta, jotta oppilaan kielitaito vahvistuisi, ja hän saisi riittävät valmiudet ruotsin opintoihin lukiossa. Myös ääntämisen harjoitteluun kiinnitetään erityistä huomiota.

Lue lisää
Megafon+ -kansikuva yläkoulu.

Megafon+

Megafon+ kertaa peruskoulun keskeistä kielioppia ja laajentaa oppilaan sanavarastoa mielenkiintoisten aiheiden kautta. Tekstit ja tehtävät ovat samassa kirjassa. Kirja sisältää kahdeksan teemaa (kappaletta), joita lähestytään aitojen ihmisten kautta. Kirjaan on haastateltu mm. Niclas Grönholmia ja Sara Forsbergia. Myös ruotsalainen ja suomenruotsalainen kulttuuri ovat keskiössä.

Kappaleita ei tarvitse käydä läpi järjestyksessä, vaan opettaja ja oppilaat voivat valita teemoja oman mielenkiinnon mukaan. Kappalekohtaiset kielioppia kertaavat tehtävät painottavat suullista kielitaitoa. Kirjan lopussa on kielioppikooste tehtävineen. Näissä tehtävissä painottuvat oppilaan kirjalliset valmiudet.

Megafon+ sopii erinomaisesti myös lukioon peruskoulun ruotsia kertaavaksi materiaaliksi. Tekstien aihepiirit sopivat hyvin myös lukioikäisille ja keskeinen kielioppi kertaantuu luontevasti osana kappaleita.

Yhdistetyn teksti- ja tehtäväkirjan lisäksi julkaistaan Megafon+ digikirja, digilisätehtävät, digiopetusaineisto, esitysmateriaali, arviointimateriaali (Word), luokkaäänite sekä Word-ratkaisut.

Megafon+ Oppilaan äänite, online

Megafon+ Oppilaan äänite (mp3)

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Esitysmateriaali painetun kirjan opettajalle

Esitysmateriaali on rakennettu painetun kirjan aukeamille ja toimii opettajan apuna suunnittelussa ja oppitunnilla. Se sisältää äänitteet, videot ja tehtävien klikattavat ratkaisut. Ratkaisut saa halutessaan näkyviin kohta kerrallaan. Esitysmateriaali sisältää myös opettajan lisämateriaalit ja arviointimateriaalit sekä interaktiiviset kielioppidiat. Kokeile 30 pv ilmaiseksi Opepalvelussa. Katso myös esitysmateriaalin ohjevideo.

Digiopetusaineisto digikirjan ja -tehtävien opettajalle

Digiopetusaineisto on sisällöltään sama kuin esitysmateriaali, mutta pohjautuu oppilaan digikirjaan ja digitehtäviin. Digiopetusaineisto toimii opettajan apuna suunnittelussa ja oppitunnilla. Opettajan on helppo tutustua ratkaisuihin etukäteen tai näyttää ne vaiheistettuna oppitunnilla opettajan välilehden avulla.

Arviointi

Kokeiden laadinta on helppoa koetyökalun avulla. Kokeet voi tehdä myös täysin sähköisesti digikokeiden avulla.

Megafon -opettajan materiaalit

Monipuolinen opettajan materiaali (pdf) sisältää runsaasti lisämateriaalia, mm. kuvasanastoihin liittyvät tehtävät ja kieliopin opetukseen ja/tai kertaukseen tarkoitetut tehtävät. Materiaalissa on useita sekä pareittain että ryhmissä pelattavia pelejä.

Jokaisen kappaleen kohdalla ovat sanakortit, tekstin sanoihin ja sanontoihin liittyvä A/B-harjoitus, tekstirunko, tekstiin liittyvä A/B-sanelu, dialogirunko, Kulturtorget-tehtävä, lauluun liittyvää taustatietoa ja tehtäviä, draamaharjoitus sekä äänitekäsikirjoitukset.

Lue lisää

Megafon -ratkaisut

Harjoituskirjan tehtävien ratkaisut (pdf) on sijoitettu harjoituskirjan tehtäväpohjiin.

Lue lisää

Megafon -arviointimateriaalit

Arviointimateriaali (pdf) sisältää eritasoisia tehtäviä kaikista kirjan perusteksteistä, kuvasanastoista ja rakenteista. Materiaali sisältää 8 juonellista koetta (joista 4 on alaspäin eriyttäviä) ja 4 suullista koetta. Tuntikäyttöön tarkoitetut tekstikohtaiset sanakokeet helpottavat opettajan arkea.

Arvointimateriaaliin liittyy myös erillinen äänite (mp3).

Lue lisää

Megafon -luokkaäänitteet

Äänite sisältää kirjan tekstit ja niiden sanastot, kuvasanastot, laulut ja kuullunymmärtämistehtävät.

Lue lisää

Megafon Oppimisen tuki -materiaalit

Oppimisen tuki (pdf) on erityisopettajan laatima materiaali alaspäin eriyttämiseen. Materiaali sisältää kappalekohtaiset käsittelyvihjeet sekä lisämateriaalia lähinnä erityisopettajan käyttöön. Arviointimateriaalissa on valmiita alaspäin eriyttäviä kokeita.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Anna Blom

Skribent och dokumentärfilmare. Har bakgrund i både Sverige och Finland, och vill leva i båda länderna. Min passion är att berätta berättelser med text, ljud eller bild eller alltihop på samma gång.

Lue lisää

Mikaela Friis

Toimin ruotsin opettajana ja opetusharjoittelun ohjaajana Turun normaalikoulussa, sekä yläkoulussa että lukiossa. Opetan myös ruotsia äidinkielenä koulumme IB-oppilaille. Pidän työstäni erittäin paljon. Jokaisella on ”se oma juttunsa” ja opettaminen on “minun juttuni”. On mahtavaa nähdä, miten oppilaat tunneilla innostuvat ja heittäytyvät mukaan. On siksi ollut myös hieno mahdollisuus lähteä tekemään materiaalia, joka voisi innostaa oppilaita heittäytymään mukaan ruotsin opiskeluun joka tunti.

Lue lisää

Siri Liukkala

Olen ruotsin opettaja Helsingin normaalilyseosta. Opetan ruotsia yläkoulussa ja lukiossa sekä ohjaan opetusharjoittelijoita. Valttikorttejani luokassa ovat energisyys ja oma innostuneisuus ruotsin kieltä kohtaan; ilon pyrin tartuttamaan myös oppilaisiin. Olen kotoisin Vilppulasta, ja pieni maalaistyttö elää minussa edelleenkin. Vapaa-ajalla nautin ulkoilusta: kesäisin pyöräilen ja suunnistan, talvisin hiihdän. Megafon-sarjan tekeminen on minulle mieluisa ammatillinen haaste.

Lue lisää

Sari Pukonen

Olen syntynyt ja kasvanut Ruotsissa ja kahdenkymmenen siellä vietetyn vuoden jälkeen päätynyt Pohjanmaan kautta Turkuun. Toimin ruotsin ja saksan opettajana Luostarivuoren yläkoulussa ja olen myös mukana vetämässä koulumme ruotsin kielikylpyluokkia. Ruotsin kieli on minulle kovin rakas ja Megafon-sarjan tekeminen on ollut mahdottoman hauskaa ja antoisaa.

Lue lisää

Sari Kokkonen (Megafon 2 ja 3)

Olen ruotsin opettaja Kuokkalan yläkoulusta Jyväskylästä. Kotoisin olen Joensuusta. Rakkaus ruotsin kieleen syntyi minulla kouluaikoina – kiitos ruotsin opettajieni. Voi kun osaisin itse olla samanlaisena esikuvana! Oppimateriaaleja olen tehnyt aiemminkin ja nautin siitä valtavasti. Se on hieno mahdollisuus uudistua ja pysyä ajassa kiinni.

Lue lisää

Kati Kling (Oppimisen tuki)
Minna Simola ja Miia Tiirikainen (Arviointimateriaali 1)
Anne Lukkari ja Riikka Vehkamäki (Arviointimateriaali 2)

Lue lisää

Vinkit ja ideat

Tulosta Megafon-tehtävät oppitunnille!

Pääsiäinen
Pääsiäistehtäviä

Pääsiäisvisa

Pääsiäisvisa vastaukset

Svenska dagen
Ristikko

Lucianpäivä ja joulu
Lucia

Jouluaukeama Megafon 3
Jouluaukema tehtävät Megafon 3

Ystävänpäivä

Tulosta tehtävä

Ratkaisu

Kielenopiskelutaidot

Tulosta tehtävä

Näiden tehtävien vastaukset löytyvät Opepalvelusta:

Matresa-peli
Pelipohja
Pelikortit

Sanaperhepeli
Pelikortit

Substantiivien taivutus
Pelipohja

Norden runt -peli (Megafon 3)
Pelipohja
Pelikortit ja -ohjeet