Pii (OPS 2016)

Yläkoulun matematiikka

Pii-sarja raikastaa yläkoulun matematiikan opetuksen ja auttaa erilaisia oppijoita tekemään oivalluksia matematiikasta ja matemaattisesta ajattelusta. Tuore sisältö ja 11 vuosiviikkotunnin mukainen rakenne tekevät Piin käyttämisestä helppoa. Pii tukee vaihtelevien työtapojen käyttöä ja mahdollistaa mm. toiminnallisen matematiikan ja tvt:n hyödyntämisen.

Uuden opetussuunnitelman mukainen ohjelmointi on huomioitu Piissä kaikilla vuosiluokilla. Digikirjoihin ja digiopetusaineistoihin sisältyy ohjelmointiharjoituksia, jotka kytkeytyvät luontevasti matematiikan sisältöihin. Samalla opitaan käyttämään matematiikassa hyödyllisiä ohjelmia. 9. luokan oppikirjassa aiemmin opitut ohjelmoinnillisen ajattelun taidot yhdistetään keskeisiin ohjelmointikäsitteisiin ja -rakenteisiin.

Piin tuoteperhe muodostaa laajan ja helppokäyttöisen oppimateriaalikokonaisuuden. Digiopetusaineistot, digilisätehtävät ja digikirjat ovat kiinteä osa sarjaa. Piihin kuuluvat myös painetut opettajan aineistot.

Pii on uuden opetussuunnitelman mukainen.
Lue lisää >

OPSin tavoitteet T1–T20 ja sisältöalueet S1–S6 Piissä >

Pii soveltuu 11 vvt:n tuntijakoon.
Katso tästä miten >

Katso hinnat ja tilaustiedot tästä >
Katso käyttäjäedut tästä >

Pii (OPS 2016)

Ajankohtaista

Pii-sarjan yleisopetuksen oppikirjat julkaistaan 1 vvt:n kokoisina jaksoniteinä!
Jaksokohtaiset kirjat helpottavat opetuksen toteuttamista koulun oman opetussuunnitelman mukaisesti. Kukin kirja sisältää yhden jakson materiaalin, kotitehtävien vastaukset ja hakemiston. Kaikki 11 osaa ovat käytettävissä elokuussa 2019.

Pii Luvut ja laskutoimitukset Pii 7 jakso 1
Pii Luvuista kirjaimiin Pii 7 jakso 2
Pii Pisteistä kuvioita ja kappaleita Pii 7 jakso 3
Pii Mittoja ja pinta-aloja Pii 8 jakso 1
Pii Prosentteja ja potensseja Pii 8 jakso 2
Pii Funktioita ja yhtälöitä Pii 8 jakso 3
Pii Tilastot ja todennäköisyys Pii pii jakso 1
Pii Yhdenmuotoisuus ja trigonometria Pii pii jakso 2
Pii Polynomeja ja yhtälöpareja Pii 9 jakso 1
Pii Kuvioita ja kappaleita Pii 9 jakso 2
Pii Kertausta Pii 9 jakso 3

Oppilaan materiaalit

Oppikirjan yksi luku vastaa yhtä oppituntia. Teoria on tiivistä, mutta asiasisällöt ovat silti hyvin havainnollisia.

Oppikirjan luku sisältää teorian ja esimerkkejä, kolmentasoisia harjoitustehtäviä, kotitehtäviä ja pulman. Lisäksi useimmissa luvuissa on lahjakkaat oppilaat huomioiva ekstraosio. Jokaisen jakson päättää tiivistelmäsivu.

Oppikirjojen kuvitus pyrkii yhdistämään matematiikan luontevalla tavalla oppilaan arkielämään.

Pii 7 matematiikka

Sisältää jaksot
1 Luvut ja laskutoimitukset
2 Luvuista kirjaimiin
3 Pisteistä kuvioita ja kappaleita.

Kirjan sisällysluettelo >

Lue lisää

Pii 8 matematiikka

Sisältää jaksot
1 Mittoja ja pinta-aloja
2 Prosentteja ja potensseja
3 Funktioita ja yhtälöitä.

Kirjan sisällysluettelo >

Lue lisää

Pii 9 matematiikka

Sisältää jaksot
1 Polynomeja ja yhtälöpareja
2 Kuvioita ja kappaleita
3 Kertausta.

Kirjan sisällysluettelo >

Lue lisää

Pii π matematiikka

Sisältää jaksot
1 Tilastot ja todennäköisyys
2 Yhdenmuotoisuus ja trigonometria.

Kirjan käsittelyn voi aloittaa millä tahansa vuosiluokista 7‒9.

Kirjan sisällysluettelo >

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Nelivärinen painettu opettajan aineisto on Pii-sarjan käyttäjäetu.

Opettajan aineisto on oppikirjakohtainen ja sisältää oppikirjan pienennetyt aukeamat. Oppaaseen sisältyvät luvuittain myös tuntisuunnitelmat 45 ja 75 minuutin oppitunneille, kaikkien tehtävien vastaukset, keskeiset asiasisällöt, toteuttamisvihjeitä, päässälaskuja ja valmiita kokeita vastauksineen.

Pii digiopetusaineistot

Digiopetusaineistot ovat kätevä tapa elävöittää opetusta, havainnollistaa matematiikkaa ja tuoda TVT mukaan opetukseen. Oppikirjakohtaisten opetusaineistojen materiaaleihin kuuluvat mm.

 • oppikirjan aukeamat, joiden yksityiskohtia voi suurentaa
 • vaiheistetut esimerkit
 • tehtävien vastaukset, joiden alakohdat on vaiheistettu
 • koti- ja kertaustehtävien ratkaisut
 • simulaatiot ja vaikeita aiheita havainnollistavat materiaalit
 • ohjelmointiharjoituksia kaikille vuosiluokille
 • päässälaskut
 • tulostettavat ja esitettävät lisämateriaalit
 • laaja Opettajalle-osio
 • valmiit testit ja kokeet
 • muokattavat word-koetehtäväpankit.

Yleistietoa digiopetusaineistoista löydät täältä.

Pii 7 Opettajan aineisto

Sisältää jaksot
1 Luvut ja laskutoimitukset
2 Luvuista kirjaimiin
3 Pisteistä kuvioita ja kappaleita.

Tutustu näytesivuihin >

Lue lisää

Pii 8 Opettajan aineisto

Sisältää jaksot
1 Mittoja ja pinta-aloja
2 Prosentteja ja potensseja
3 Funktioita ja yhtälöitä.

Lue lisää

Pii 9 Opettajan aineisto

Sisältää jaksot
1 Polynomeja ja yhtälöpareja
2 Kuvioita ja kappaleita
3 Kertausta.

Lue lisää

Pii π Opettajan aineisto

Sisältää jaksot
1 Tilastot ja todennäköisyys
2 Yhdenmuotoisuus ja trigonometria.

Lue lisää

Erityismateriaalit

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisissa Pii E -oppikirjoissa on samat teoriasivut ja ensimmäiset tehtävät kuin vastaavassa yleisopetuksen oppikirjassa. Harjoitus- ja kotitehtävät tehdään joko kirjaan tai vihkoon. E-kirjan sivunumerointi noudattaa yleisopetuksen kirjan sivunumerointia.

E-oppikirjoja voivat käyttää yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat. Kirjat soveltuvat oppimateriaaleiksi yleisopetukseen integroiduille oppilaille, maahanmuuttajille, pienryhmille ja -luokille sekä muille tukea tarvitseville. E-oppikirjojen käyttö ei edellytä päätöstä erityisestä tuesta.

E-kirjan vastaukset ja yleisopetuksen kirjan ja E-kirjan tehtävien vastaavuudet löydät Opepalvelusta.

Pii 7 E matematiikka

Sisältää jaksot
1 Luvut ja laskutoimitukset
2 Luvuista kirjaimiin
3 Pisteistä kuvioita ja kappaleita.

Tutustu näytesivuihin >

Lue lisää

Pii 8 E matematiikka

Sisältää jaksot
1 Mittoja ja pinta-aloja
2 Prosentteja ja potensseja
3 Funktioita ja yhtälöitä.

Tutustu näytesivuihin >

Lue lisää

Pii 9 E matematiikka

Sisältää jaksot
1 Polynomeja ja yhtälöpareja
2 Kuvioita ja kappaleita
3 Kertausta.

Tutustu näytesivuihin >

Lue lisää

Pii π E matematiikka

Sisältää jaksot
1 Tilastot ja todennäköisyys
2 Yhdenmuotoisuus ja trigonometria.

Kirjan käsittelyn voi aloittaa millä tahansa vuosiluokista 7‒9.

Tutustu näytesivuihin >

Lue lisää

Oppikirjailijat

Martti Heinonen

Martti Heinonen on tietokirjailija Kiuruvedeltä. Hänellä on laaja kokemus oppikirjojen tekemisestä kaikille luokka-asteille sekä peruskoulussa että lukiossa sekä takana pitkä ura opettajan ja rehtorin työssä.

Lue lisää

Markus Luoma

Markus Luoma on turkulainen matematiikan opettaja, jolla on kokemusta mm. matematiikkapainotteisten luokkien opetuksesta. Hän on ollut tekijänä matematiikan oppimateriaalisarjoissa ja kouluttanut opettajia tietotekniikan opetuskäyttöön.

Lue lisää

Leena Mannila

Leena Mannila on raumalainen matematiikan opettaja, jolla on kokemusta matemaattisten aineiden ja tietotekniikan opetuksesta peruskoulussa ja lukiossa. Hän on toiminut Rauman opettajankoulutuslaitoksessa matematiikan didaktikkona ja kehittää edelleen aktiivisesti matematiikan opetusta ja oppimista. Leena on MAOL ry:n puheenjohtaja ja Dimension edellinen päätoimittaja. Hän on ollut oppikirjailijana yli 10 vuotta.

Lue lisää

Kati Rautakorpi-Salmio

Kati Rautakorpi-Salmio toimii matemaattisten aineiden opettajana Puolalan koulussa Turussa. Hänellä on kokemusta matematiikan opettamisesta eritasoisille ja -taustaisille oppilasryhmille sekä yläkoulussa että lukiossa. Kati on opettanut mm. maahanmuuttajia, ammatillisen perusopetuksen opiskelijoita sekä lisäopetusryhmiä
(10. luokka).

Lue lisää

Timo Tapiainen

Timo Tapiainen on oululainen yläkoulun matemaattisten aineiden opettaja, joka on perehtynyt toiminnalliseen matematiikkaan. Oman opetustyönsä ohella hän toimii kouluttajana Oulun Matikkamaassa ja on myös MAOL ry:n hallituksen jäsen.

Lue lisää

Tommi Tikka

Tommi Tikka on lukion matematiikan opettaja Kiuruvedeltä. Hän on ollut pitkään mukana tekemässä matematiikan oppimateriaaleja yläkouluun ja lukioon.

Lue lisää

Timo Urpiola

Timo Urpiola on ylöjärveläinen yläkoulun erityisopettaja, jolla on pitkä kokemus oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittämisestä, niveltämisestä ja koulun ulkopuolisesta opetuksesta. Hän on kirjoittanut oppikirjoja niin ala- kuin yläkouluun.

Lue lisää

Vinkit ja ideat

Vinkki Piin päivään

Poimi Piin päivään sopiva toiminnallinen vinkki yläkoulun matematiikan oppitunnille täältä>

Lue lisää