Särmä 7–9 (OPS 2016)

Yläkoulun äidinkieli ja kirjallisuus

Yläkoulun Särmä kertoo innostavasti, mikä äidinkielessä ja kirjallisuudessa on tärkeää. Särmä on aidosti digitaalinen sarja, jossa digimateriaalit tuovat monipuolisia mahdollisuuksia oppimiseen.

Särmä-sarjan periaatteet

  • Särmä-oppilas oppii taitavammaksi kirjoittajaksi harjoittelemalla kirjoittamista pienin askelin. Oppilaan tukena on jokaisesta tekstilajista selkeä ”Näin teet” -ohje ja tekstilajimallinnus.
  • Särmän kulmakivenä on laaja tekstikäsitys, eli opetuksessa tutkitaan ja tuotetaan monimuotoisia ja monimediaisia tekstejä. Tuoreet ja monipuoliset kirjallisuusnäytteet innostavat lukemaan kaunokirjallisuutta laidasta laitaan.
  • Särmässä on paljon keskustelu- ja draamatehtäviä. Oppilas tottuu vuorovaikutustilanteisiin ja oppii mm. antamaan suullista palautetta.
  • Särmä vahvistaa oppilaan tiedonhankinnan taitoja. Tehtävissä hyödynnetään rohkeasti digitaalisuuden mahdollisuuksia.

Tuoteperhe

  • Särmä-sarjaan kuuluu oppikirja, harjoituskirja, E-harjoituskirja, S2-harjoituskirja, digikirja, digitehtävät, digiopetusaineisto, digikokeet ja opettajan opas.

Tutustu käyttäjäetuihin

Katso hinnat

Uusi yläkoulun Särmä on ilmestynyt! Tutustu siihen täällä.

Särmä 7–9 (OPS 2016)

Ajankohtaista

Uusi Otso-sovellus painetun kirjan käyttäjälle!

Otavan Otso-mobiilisovellus on nyt käytössä kaikissa painetuissa Särmä 7–9  -oppikirjoissa. Otson avulla oppilas voi kuunnella omalla puhelimellaan painettujen kirjojen opetustekstit ja kirjallisuusnäytteet. Tutustu Otsoon >

 

Oppilaan materiaalit

Särmä 7

Särmä 7 antaa vahvat taidot kirjoittamiseen, lukemiseen, puhumiseen ja tiedonhankintaan. Se esittelee tekstin rakentamista vaihe vaiheelta ja tutustuttaa niin kaunokirjallisuuden kuin sosiaalisen mediankin tekstilajeihin. Selkeät esimerkit ja innostavat tehtävät opettavat käyttämään kieltä tilanteessa kuin tilanteessa.

Näytesivut

Lue lisää

Särmä 7 harjoituksia

Kirja tarjoaa valikoiman käytännönläheisiä tehtäviä. Monipuolisissa harjoituksissa pureudutaan tekstin rakentamiseen ja opitaan käyttämään kieltä eri tilanteissa. Lisäksi tutustutaan kirjallisuuden ja median tekstilajeihin – lukuelämyksiä unohtamatta.

Näytesivut

Lue lisää

Särmä 7 harjoituksia E

Erityistukea tarvitsevia oppilaita varten tehtäviä on muokattu, taittoa väljennetty ja aineistoja tarvittaessa lyhennetty. Erityistä huomiota on kiinnitetty tekstin helppolukuisuuteen, ja myös kirjasinkokoa on suurennettu. Kirja etenee samassa sivunumerorytmissä kuin Särmä 7 harjoituksia.

Näytesivut

Lue lisää

Särmä 7 harjoituksia S2

Soveltuu suomi toisena kielenä -oppilaille joko integroituun tai erilliseen S2-opetukseen. Sanastot ja kommunikatiivinen lähestymistapa tehostavat oppimista. Kirja etenee samassa sivunumerorytmissä kuin Särmä 7 harjoituksia, ja sen lopussa on tärkeää kielitietoa muun muassa verbien taivutuksesta.

Näytesivut

Lue lisää

Särmä 8

Särmä 8 opettaa taitavaksi mielipiteen ilmaisijaksi ja perustelijaksi. Se tutustuttaa kantaa ottaviin tekstilajeihin ja esittelee vaikuttamisen keinoja niin mediassa kuin kirjallisuudessakin. Lisäksi kirjassa perehdytään kirjallisuuden genreihin, mainontaan ja kielen vaihteluun eri tilanteissa.

Näytesivut

Lue lisää

Särmä 8 harjoituksia

Innostava harjoituskirja kertaa ja syventää oppikirjassa opittuja taitoja. Kirjan tehtävissä tutkitaan, miten meihin vaikutetaan ja miten me voimme vaikuttaa muihin. Vaikuttamista tutkitaan kielenkäytön, median ja kirjallisuuden näkökulmasta.

Näytesivut

Lue lisää

Särmä 8 harjoituksia E

Erityistukea tarvitsevia oppilaita varten tehtäviä on muokattu, taittoa väljennetty ja aineistoja tarvittaessa lyhennetty. Erityistä huomiota on kiinnitetty tekstin helppolukuisuuteen, ja myös kirjasinkokoa on suurennettu. Kirja etenee samassa sivunumerorytmissä kuin Särmä 8 harjoituksia.

Näytesivut

Lue lisää

Särmä 8 harjoituksia S2

Soveltuu suomi toisena kielenä -oppilaille joko integroituun tai erilliseen S2-opetukseen. Sanastot ja kommunikatiivinen lähestymistapa tehostavat oppimista. Kirja etenee samassa sivunumerorytmissä kuin Särmä 8 harjoituksia.

Näytesivut

Lue lisää

Särmä 9

Särmä 9 vahvistaa luku-, kirjoitus- ja vuorovaikutustaitoja. Se opettaa tekemään omasta tekstistä entistä parempaa sekä puhumaan erilaisissa tilanteissa. Särmä 9 perehdyttää suomalaiseen kirjallisuuteen kiinnostavien tekstien ja havainnollisten mallinnusten avulla. Lisäksi tutustutaan teatteriin ja elokuvaan, kielisukulaisuuteen sekä eettiseen mediankäyttööön.

Näytesivut

Lue lisää

Särmä 9 harjoituksia

Kirjan tehtävät kertaavat ja syventävät oppikirjassa opittuja taitoja. Tehtävissä tutustutaan suomalaisen kirjallisuuden historiaan, nykykirjallisuuteen, Suomen kielitilanteeseen ja kielten sukulaisuussuhteisiin. Lisäksi opitaan entistä taitavammaksi kirjoittajaksi ja tiedonhakijaksi.

Näytesivut

Lue lisää

Särmä 9 harjoituksia E

Erityistukea tarvitsevia oppilaita varten tehtäviä on muokattu, taittoa väljennetty ja aineistoja tarvittaessa lyhennetty. Erityistä huomiota on kiinnitetty tekstin helppolukuisuuteen, ja myös kirjasinkokoa on suurennettu. Kirja etenee samassa sivunumerorytmissä kuin Särmä 9 harjoituksia.

Näytesivut

Lue lisää

Särmä 9 harjoituksia S2

Soveltuu suomi toisena kielenä -oppilaille joko integroituun tai erilliseen S2-opetukseen. Sanastot ja kommunikatiivinen lähestymistapa tehostavat oppimista. Kirja etenee samassa sivunumerorytmissä kuin Särmä 9 harjoituksia.

Näytesivut

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan digiopetusaineisto
Digiopetusaineiston avulla on helppo elävöittää opetusta tuoreilla materiaaleilla. Opettajan digiopetusaineiston käyttö on selkeää, sillä se etenee oppikirjan aukeamien mukaan. Kaikki kirjan opetustekstit sekä kirjallisuusjakson tekstinäytteet voi kuunnella opetusaineiston kautta. Lisäksi jokaiseen aukeamaan liittyy uutta virittelevää ja syventävää materiaalia, mm. videoita, kuvia, linkkejä ja sähköisiä tehtäviä. Digiopetusaineisto sisältää myös vastaukset oppikirjan ja harjoituskirjan tehtäviin, opettajan oppaan, koetyökalun sekä kurssisuunnitelmia.

 

Opettajan opas
Opettajan opas sisältää pedagogisia vinkkejä oppitunnille ja opetuksen suunnitteluun, kokeita, erilaista arviointiin ja palautteen antamiseen liittyvää materiaalia sekä vastaukset oppikirjan ja harjoituskirjojen tehtäviin. Opettajan opas on maksuton käyttäjäetu.

 

Digikokeet
Digikokeet helpottavat opettajan arviointityötä ja mahdollistavat tehtävien aineistoina mm. videot ja nettiartikkelit. Opettaja kokoaa digikokeen valmiista tehtävävaihtoehdoista ja kutsuu oppilaat kokeeseen. Digikoejärjestelmä korjaa automaattisesti koneellisesti tarkistuvat tehtävät, kuten monivalinta-, raahaus- ja aukkotehtävät. Opettaja pisteyttää avoimet tuottamistehtävät.

Oppikirjailijat

Reeta Aarnio

Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä ilmaisutaitoa ja kirjallista ilmaisua Aleksis Kiven peruskoulussa. Toiselta ammatiltani olen kirjailija.

Kirjallisuus, lukeminen ja kirjoittaminen ovat äidinkielen opetuksessa tärkeitä. Yritän aina avata oppilailleni uusia ovia kirjojen maailmaan. Uskon heidän löytävän kirjallisuuden avulla keinoja käsitellä omaa elämäänsä ja tutustua toisten elämäntilanteisiin. Kannustan heitä myös nauttimaan sanoista ja niillä leikittelystä sekä kirjallisesti että suullisesti. Tärkeintä on herätellä ajattelua ja tietoisuutta kielestä ja kulttuurista. Oppitunnilla on hienointa nähdä se oivalluksen hetki, kun oppilaan mielessä asiat loksahtelevat kohdilleen uudella ja ehkä yllättävälläkin tavalla.

Lue lisää

Tuomas Kaseva

Olen työskennellyt Helsingin Sanomissa toimittajana kymmenkunta vuotta. Yhtä kauan olen käynyt kouluissa kertomassa työstäni ja osallistunut koulujen mediaprojekteihin. Näistä yhteyksistä minut bongattiin tekemään ensin lukion ja nyt yläkoulun Särmä-sarjaa.

Tekijäryhmässä olen profiloitunut media-asioihin, mutta osallistun kaikkien aihepiirien työstämiseen. Minulle vieraampia aihepiirejä käsiteltäessä kyselen ja kyseenalaistan sekä keskityn etenkin ymmärrettävyyteen. Intohimoisimmin olen yläkoulun oppimateriaalissa suhtautunut tekstinäytteisiin: ne pitää aina yrittää löytää todellisesta maailmasta eikä keksiä itse. Oppimateriaali ei saa elää omassa kuplassaan, vaan samassa maailmassa, jossa opiskeltavia taitoja oikeasti tarvitaan.

Lue lisää

Sari Kuohukoski

Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta Helsingin medialukiossa. Näen hyvän oppimateriaalin voiman kahdesta suunnasta. Kun kotona kaksi peruskoululaista pakertaa läksyjään, näen äitinä, milloin tehtävät tempaavat mukaansa ja oppiminen on hauskaa. Saman havaitsen opettajana koulussa. Hyvä oppimateriaali innostaa ja haastaa myös opettajan. Siksi on ollut ilo tehdä Särmää ensin lukioon ja nyt yläkouluun. Koulun tärkein aine ansaitsee arvoisensa oppimateriaalin.

Lue lisää

Erja Matinlassi

Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta itähelsinkiläisellä Vartiokylän yläasteella. Oppikirjatyöhön sekaannuin kuutisen vuotta sitten liittymällä mukaan Aleksis-ryhmään.

Lempilapsiani ovat ilmaisun opettaminen ja erityispedagogiset kysymykset. Haastan itseäni siihen, että pystyisin eriyttämään enemmän ja luontevammin. On tarjottava riittävästi tukea ja toisaalta inspiroivaa buustausta edistyneille.

Draamaa ja ryhmässä työskentelemisen taitoja opetan erityisen mielelläni. Vuorovaikutustaitojen karttuminen kantaa oppilaita eteenpäin jatko-opinnoissa ja elämässä. Siksi myös yläkoulun Särmässä vuorovaikutustaitoja opetetaan hauskasti ja systemaattisesti.

Lue lisää

Arja Tylli

Olen opettanut äidinkieltä ja kirjallisuutta hämäläisnuorille vuodesta 1988. Nykyisin olen opettajana Riihimäellä Karan koulussa. Äikkä on vaativa oppiaine, jonka piiriin kuuluu koko ihmiselo. Yläkoulun Särmän luominen on kokeneelle opettajalle onnenpotku: loistavassa ryhmässä on auvoista tuottaa uutta materiaalia muidenkin iloksi.

Johtotähteni oppikirjailijana on, että opettaja ja jokainen oppilas voi tunnilla viihtyä, kokea onnistumisia ja hauskoja hetkiä paitsi toistensa myös oppi- ja harjoituskirjojen parissa.

Lue lisää

Tommi Kinnunen

Olen kotoisin Kuusamosta, josta elämä kuljetti minut opettamaan äidinkieltä ja kirjallisuutta Turun Luostarivuoren kouluun. Tahdon tuoda oppitunnille paljon erilaisia tekstejä, jotta oppilaat huomaavat, että oppiaineen eri osa-alueisiin törmää muuallakin kuin kirjan harjoituksissa. Ne elävät niin sanomalehdissä, erilaisissa käyttöohjeissa kuin Youtube-videoissakin.

Mielestäni tärkeintä ei ole pelkästään oppia huomaamaan yksittäisiä ilmiöitä vaan pohtia, miksi jokin asia tapahtuu, mistä se johtuu ja mihin se pyrkii. Hienointa on, jos vastaus löytyy ryhmän kanssa keskustellen. Ehkä lopputuloksena kaikki huomaavat, kuinka huikean kiinnostava eliö oma äidinkieli on.

Lue lisää

Ulla Paavilainen

Opettajaurani koostuu yhtä lailla S2-opetuksesta kuin äidinkielen opetuksesta peruskoulussa ja lukiossa. Nykyisin olen ammatiltani tietokirjailija ja toimittaja – molempia reittejä pitkin olen saattanut maailmaan useita S2-oppikirjoja.

Uskon vahvasti kommunikatiivisuuden merkitykseen kielen oppimisessa. Kieli ei elä ennen kuin sitä käytetään. Kynnys on tehtävä matalaksi, eikä rohkaista voi koskaan liikaa. Hauskuus ja ryhmätyö lisäävät oppimisen motivaatiota, ja siksi S2-harjoituskirjassa rohkaistaan luontevaan yhteistyöhön suomenkielisten oppilaiden kanssa – kielen rakenteen opiskelun ja sanaston kasvattamisen ohella.

Lue lisää

Nina Vuorio

Olen laaja-alainen erityisopettaja Puistolan peruskoulussa. Opetan muun muassa äidinkieltä ylä- ja alakoululaisille. Alun perin olen ranskan ja saksan kielten opettaja. Reilun kymmenen vuoden jälkeen loikkasin erityisopetuksen puolelle enkä ole katunut.

Erityisoppilas tarvitsee erilaisen lähestymistavan. Erityisyydessä ei ole kysymys kapasiteetin määrästä vaan laadusta. Oppiminen on työtä, mutta sen pitäisi silti tuottaa mielihyvää. Toimivat materiaalit auttavat opettajaa ja oppilasta pysymään oikean asian äärellä. On herkkä hetki, kun pääsee todistamaan oppimisen solmun aukeamista.

Lue lisää

Milja Ahtosalo-Louhiranta

Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä suomea toisena kielenä itähelsinkiläisellä Vartiokylän yläasteen koululla. Muutamia vuosia työskentelin myös alakoulun puolella S2-opettajana.

Katson oppiainettani sekä S2- että erityispedagogisesta näkökulmasta. Digitaalinen oppimateriaali sekä digitaitojen opettaminen ovat lähellä sydäntäni. Haluan tehdä digitaalisia oppimateriaaleja, joiden avulla jokainen oppilas pystyy parhaimpaansa. Innostavat ja monipuoliset tehtävät tempaavat mukaansa niin oppilaan kuin opettajan.

Lue lisää

Virva Lehmusvaara

Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä S2:ta helsinkiläisessä Oulunkylän yhteiskoulussa. Kohtaan arjen koulutyössä laajan skaalan oppilaita seiskaluokkalaisesta abiturienttiin ja toisen kielen oppijasta äidinkieliseen.

Särmän tekijäkaartiin liityin Särmä 8:n ja 9:n digitehtävien myötä. Sähköisen materiaalin tekemisessä erityisen kiinnostavaa on se, että se vie tämän ajan ytimessä olevien kysymyksien äärelle. Mielestäni digitaalisuus ei ole tulevaisuuden koulussa äidinkielenopetuksen isäntä, mutta parhaimmillaan se on erinomainen renki. 

Lue lisää