Opiskelijan maailma

Lukion opiskelijalisenssin voimassaoloajan päättyminen ja lisenssin uusiminen

Kun lisenssin voimassaoloaika on päättynyt

Jos opettaja on jakanut opiskelijalle Opepalvelun ryhmässä uuden digipaketin, opiskelijalla näkyy Opiskelijan maailmassa umpeutuneen lisenssikauden päättymisen jälkeen tarjolla uusi digipaketti.

Uusi digipaketti näkyy opiskelijalla ilman lisenssin voimassaoloaikatietoa siihen saakka, kunnes opiskelija aktivoi sen käyttöönsä.

Uuden lisenssikauden aktivoiminen

Kun opiskelija avaa minkä tahansa digipakettiin kuuluvan digikirjan, kaikki digipakettiin sisältyvät digikirjat aktivoituvat samalla kertaa käyttöön uudella 12 kk voimassaoloajalla.

Kuvan esimerkissä digipaketti on aktivoitu käyttöön ja digikirjoihin on päivittynyt uusi voimassaoloaika 14.9.2023-14.9.2024

Kun koulu ei enää jaa opiskelijalle uutta digipakettia, opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa Opiskelijan maailmassa umpeutuneen LOPS21-digilisenssin voimassaoloa veloituksetta kolmella kuukaudella.

Opiskelijan maailmassa näkyy umpeutuneen LOPS21-opiskelijalisenssin kohdalla tieto lisenssin voimassaoloajan päättymisestä ja ilmoitus, kuinka monta päivää lisenssin voimassaoloaikaa on mahdollista jatkaa.

Digipakettiin kuuluvan lisenssin jatkaminen Jatka lisenssiä -painikkeesta aktivoi kaikkille digipakettiin sisältyville lisensseille kolmen kuukauden jatkoajan.

Kuvan esimerkissä digipaketin lisenssien uusi voimassaoloaika on 13.9.2022-13.12.2023.

Tarkemmat ohjeet lisenssin 3 kk jatkamiseen löydät täältä.

Yleistä opiskelijalisenssin voimassaoloajasta

Lukion digikirjan lisenssi on voimassa 6 kk, 12 kk tai 48 kk tuotteen aktivointipäivästä alkaen.

LOPS21 digipakettien sisältämät lisenssit ovat voimassa 12 kk. Kun opiskelija aktivoi käyttöönsä hänelle jaetun digipaketin, kaikki paketin sisältämät lisenssit tulevat käyttöönotetuiksi ja ovat voimassa 12 kk aktivointipäivästä eteenpäin. Opiskelijalle hankitaan jokaisena lukuvuotena uusi digipaketti, jolloin paketin sisältämien lisenssien käyttö jatkuu opiskelijalla saumattomasti koko lukion ajan. Esim. tulevalle lukuvuodelle hankitaan digipaketti ensimmäisen vuosikurssin opiskelijalle sekä uudestaan toisen vuosikurssin opiskelijalle.

Opiskelija voi ottaa kerrallaan käyttöönsä ainoastaan yhden digipaketin, jonka lisenssi kestää sen aktivointihetkestä lähtien 12 kk. Opiskelijalle voi aktivoitua samalla käyttäjätunnuksella uusi digipaketti vasta, kun edellisen lisenssin voimassaolo päättyy.